Truyện Ake no Tobari

Ake no Tobari
Tạo nên một thiên đường nơi con người và yêu quái có thể chung sống hòa thuận... Đây là câu chuyện về 1 yêu quái nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ đó thành sự thực.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 9 ]

Tập Xem Cập nhật
Chương 8 7 15.06.2017
Chương 7 9 15.06.2017
Chương 6 7 15.06.2017
Chương 5 7 15.06.2017
Chương 4 7 15.06.2017
Chương 3 7 15.06.2017
Chương 2.5 7 15.06.2017
Chương 2 7 15.06.2017
Chương 1 11 15.06.2017