Truyện Ake no Tobari

Ake no Tobari
Tạo nên một thiên đường nơi con người và yêu quái có thể chung sống hòa thuận... Đây là câu chuyện về 1 yêu quái nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ đó thành sự thực.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 22 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 21 2 12.07.2017
Chapter 20 2 12.07.2017
Chapter 19 3 12.07.2017
Chapter 18 2 12.07.2017
Chapter 17 3 12.07.2017
Chapter 16 3 12.07.2017
Chapter 15 3 12.07.2017
Chapter 14 3 12.07.2017
Chapter 13 3 12.07.2017
Chapter 12 4 12.07.2017
Chapter 11 3 12.07.2017
Chapter 10 3 12.07.2017
Chapter 9 4 12.07.2017
Chương 8 13 15.06.2017
Chương 7 15 15.06.2017
Chương 6 12 15.06.2017
Chương 5 13 15.06.2017
Chương 4 13 15.06.2017
Chương 3 12 15.06.2017
Chương 2.5 12 15.06.2017
Chương 2 14 15.06.2017
Chương 1 22 15.06.2017