Truyện Ám Hành Ngự Sử

Ám Hành Ngự Sử
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 75 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 78 99 30.07.2013
Chapter 77 60 30.07.2013
Chapter 76 60 30.07.2013
Chapter 75 52 30.07.2013
Chapter 74 52 30.07.2013
Chapter 73 59 30.07.2013
Chapter 72 52 30.07.2013
Chapter 71 49 30.07.2013
Chapter 69 42 30.07.2013
Chapter 67 49 30.07.2013
Chapter 66 49 30.07.2013
Chapter 65 51 30.07.2013
Chapter 64 48 30.07.2013
Chapter 63 53 30.07.2013
Chapter 62 49 30.07.2013
Chapter 61 47 30.07.2013
Chapter 60 53 30.07.2013
Chapter 59 46 30.07.2013
Chapter 58 41 30.07.2013
Chapter 57 52 30.07.2013
Chapter 55 43 30.07.2013
Chap 54 61 30.07.2013
Chap 53 55 30.07.2013
Chapter 52 42 30.07.2013
Chapter 51 41 30.07.2013
Chapter 50 54 30.07.2013
Chapter 49 54 30.07.2013
Chapter 48 49 30.07.2013
Chapter 47 49 30.07.2013
Chapter 46 52 30.07.2013
Chapter 45 40 30.07.2013
Chapter 44 43 30.07.2013
Chapter 43 65 30.07.2013
Chapter 42 49 30.07.2013
Chapter 41 45 30.07.2013
Chapter 40 52 30.07.2013
Chapter 39 40 30.07.2013
Chapter 38 58 30.07.2013
Chapter 37 53 30.07.2013
Chapter 36 47 30.07.2013
Chapter 35 50 06.08.2015
Chapter 34 58 06.08.2015
Chapter 33 49 06.08.2015
Chapter 32 54 06.08.2015
Chapter 31 54 06.08.2015
Chapter 30 55 06.08.2015
Chapter 29 54 06.08.2015
Chapter 28 58 06.08.2015
Chapter 27 53 06.08.2015
Chapter 26 59 06.08.2015
Chapter 25 56 06.08.2015
Chapter 24 55 06.08.2015
Chapter 23 54 06.08.2015
Chapter 22 56 06.08.2015
Chapter 21 57 06.08.2015
Chapter 20 56 06.08.2015
Chapter 19 54 06.08.2015
Chapter 18 57 06.08.2015
Chapter 17 56 06.08.2015
Chapter 16 61 06.08.2015
Chapter 15 71 06.08.2015
Chapter 14 70 06.08.2015
Chapter 13 61 06.08.2015
Chapter 12 70 06.08.2015
Chapter 11 67 06.08.2015
Chapter 10 67 06.08.2015
Chapter 9 55 06.08.2015
Chapter 8 60 06.08.2015
Chapter 7 67 06.08.2015
Chapter 6 63 06.08.2015
Chapter 5 69 06.08.2015
Chapter 4 72 06.08.2015
Chapter 3 104 06.08.2015
Chapter 2 208 06.08.2015
Chapter 1 432 06.08.2015