Truyện Ane Naru Mono

Ane Naru Mono
À ờm, biết nói gì nhỉ ? Câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị bỏ rơitên Yuuđã yêu cầu 1 con quỷ trở thành chị gái của cậu ta. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc sẽ biết :v :v :v

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 12 ]

Tập Xem Cập nhật
Đêm thứ mười một 10 10.06.2017
Đêm thứ mười 10 10.06.2017
Đêm thứ chín (tiếp theo) 10 10.06.2017
Đêm thứ chín 10 10.06.2017
Đêm thứ tám 10 10.06.2017
Đêm thứ bảy 10 10.06.2017
Đêm thứ sáu 11 10.06.2017
Đêm thứ năm 11 10.06.2017
Đêm thứ tư 12 10.06.2017
Đêm thứ ba 12 10.06.2017
Đêm thứ hai 12 10.06.2017
Đêm thứ nhất 22 10.06.2017