Truyện Ane Naru Mono

Ane Naru Mono
À ờm, biết nói gì nhỉ ? Câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị bỏ rơitên Yuuđã yêu cầu 1 con quỷ trở thành chị gái của cậu ta. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc sẽ biết :v :v :v

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 16 ]

Tập Xem Cập nhật
Đêm thứ mười ba 1 19.08.2017
Đêm thứ 12 2 18.07.2017
Đêm thứ mười hai 1 18.07.2017
Phụ chương 1 3 29.06.2017
Đêm thứ mười một 14 10.06.2017
Đêm thứ mười 15 10.06.2017
Đêm thứ chín (tiếp theo) 16 10.06.2017
Đêm thứ chín 19 10.06.2017
Đêm thứ tám 16 10.06.2017
Đêm thứ bảy 15 10.06.2017
Đêm thứ sáu 17 10.06.2017
Đêm thứ năm 17 10.06.2017
Đêm thứ tư 17 10.06.2017
Đêm thứ ba 17 10.06.2017
Đêm thứ hai 17 10.06.2017
Đêm thứ nhất 41 10.06.2017