Truyện ANTIMAGIA

ANTIMAGIA
Hoàng tử Lucas, sau bao năm vàng bóng, cậu ấy đã trở về nhà để giải cứu đất nước khỏi tay công tước Demonas, một người tàn nhẫn sát hại cả cha me để đoạt ngôi. Và chuyện gì thế này…cậu ấy dùng một sức mạnh kỳ lạ để làm việc đó!?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 10 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 10 [END] 10 12.06.2017
Chapter 9 11 12.06.2017
Chapter 8 11 12.06.2017
Chapter 7 10 12.06.2017
Chapter 6 11 12.06.2017
Chapter 5 11 12.06.2017
Chapter 4 11 12.06.2017
Chapter 3 11 12.06.2017
Chapter 2 11 12.06.2017
Chapter 1 11 12.06.2017