Truyện Balance

Sau thế chiến thứ 2, một giáo phái bí ẩn đã tiến hành nhiều thí nghiệm với mục đích tạo ra siêu chiến binh mà không từ thủ đoạn..
Việt hóa bở MEGA TEAM

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 18 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 17 28 31.03.2017
Chapter 16 30 28.03.2017
Chapter 15 54 06.02.2017
Chapter 14 50 06.02.2017
Chapter 13 65 28.01.2017
Chapter 12 64 24.01.2017
Chapter 11 78 30.12.2016
Chapter 10 87 24.12.2016
Chapter 9 76 24.12.2016
Chapter 8 90 14.12.2016
Chapter 7 95 14.12.2016
Chapter 6 91 05.12.2016
Chapter 5 105 04.12.2016
Chapter 4 106 04.12.2016
Chapter 3 119 01.12.2016
Chapter 2 132 30.11.2016
Chapter 1 167 30.11.2016
Chapter 0 182 30.11.2016