Truyện Balance

Sau thế chiến thứ 2, một giáo phái bí ẩn đã tiến hành nhiều thí nghiệm với mục đích tạo ra siêu chiến binh mà không từ thủ đoạn..
Việt hóa bở MEGA TEAM

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 18 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 17 37 31.03.2017
Chapter 16 39 28.03.2017
Chapter 15 64 06.02.2017
Chapter 14 63 06.02.2017
Chapter 13 75 28.01.2017
Chapter 12 76 24.01.2017
Chapter 11 89 30.12.2016
Chapter 10 100 24.12.2016
Chapter 9 87 24.12.2016
Chapter 8 102 14.12.2016
Chapter 7 105 14.12.2016
Chapter 6 105 05.12.2016
Chapter 5 118 04.12.2016
Chapter 4 121 04.12.2016
Chapter 3 133 01.12.2016
Chapter 2 148 30.11.2016
Chapter 1 185 30.11.2016
Chapter 0 194 30.11.2016