Truyện Đại Khâu Giáp Sư

Đại Khâu Giáp Sư
Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc..

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 29 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 15b 0 12.08.2017
Chapter 15a 1 05.08.2017
Chapter 14b 1 29.07.2017
Chapter 14a 1 24.07.2017
Chapter 13b 1 16.07.2017
Chapter 13a 1 08.07.2017
Chapter 12b 1 08.07.2017
Chapter 12 1 08.07.2017
Chapter 11b 13 17.06.2017
Chapter 11a 14 16.06.2017
Chapter 10b 14 16.06.2017
Chapter 10a 13 16.06.2017
Chapter 9b 14 16.06.2017
Chapter 9a 14 16.06.2017
Chapter 8b 15 16.06.2017
Chapter 8a 14 16.06.2017
Chapter 7b 15 16.06.2017
Chapter 7a 15 16.06.2017
Chapter 6b 15 16.06.2017
Chapter 6a 15 16.06.2017
Chapter 5b 14 16.06.2017
Chapter 5a 14 16.06.2017
Chapter 4b 14 16.06.2017
Chapter 4a 14 16.06.2017
Chapter 3b 14 16.06.2017
Chapter 3a 14 16.06.2017
Chapter 2b 14 16.06.2017
Chapter 2a 15 16.06.2017
Chapter 1 24 16.06.2017