Truyện Đại Khâu Giáp Sư

Đại Khâu Giáp Sư
Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc..

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 21 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 11b 8 17.06.2017
Chapter 11a 9 16.06.2017
Chapter 10b 8 16.06.2017
Chapter 10a 8 16.06.2017
Chapter 9b 8 16.06.2017
Chapter 9a 9 16.06.2017
Chapter 8b 9 16.06.2017
Chapter 8a 9 16.06.2017
Chapter 7b 9 16.06.2017
Chapter 7a 9 16.06.2017
Chapter 6b 9 16.06.2017
Chapter 6a 10 16.06.2017
Chapter 5b 8 16.06.2017
Chapter 5a 8 16.06.2017
Chapter 4b 8 16.06.2017
Chapter 4a 8 16.06.2017
Chapter 3b 9 16.06.2017
Chapter 3a 8 16.06.2017
Chapter 2b 8 16.06.2017
Chapter 2a 10 16.06.2017
Chapter 1 12 16.06.2017