Truyện Đại Phong Ca

Đại Phong Ca
Cuối đời nhà Tần, quần hùng nổi lên. Du hiệp Lưu Bang làm thế nào để tạo ra văn hóa nhà Hán ảnh hưởng ngàn năm sau? Đón xem Hán Sở tranh hùng tại Comicvn.net
Đại Phong Ca
Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra, 
Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ, 
Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 18 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 18 88 24.01.2017
Chapter 17 76 18.01.2017
Chapter 16 100 16.01.2017
Chapter 15 98 12.01.2017
Chapter 14 96 10.01.2017
Chapter 13 97 29.12.2016
Chapter 12 102 27.12.2016
Chapter 11 102 25.12.2016
Chapter 10 110 22.12.2016
Chapter 9 134 21.12.2016
Chapter 8 123 07.12.2016
Chapter 7 185 03.12.2016
Chapter 6 144 02.12.2016
Chapter 5 140 01.12.2016
Chapter 4 143 30.11.2016
Chapter 3 152 29.11.2016
Chapter 2 212 27.11.2016
Chapter 1 313 26.11.2016