Truyện Đại Phong Ca

Đại Phong Ca
Cuối đời nhà Tần, quần hùng nổi lên. Du hiệp Lưu Bang làm thế nào để tạo ra văn hóa nhà Hán ảnh hưởng ngàn năm sau? Đón xem Hán Sở tranh hùng tại Comicvn.net
Đại Phong Ca
Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra, 
Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ, 
Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 18 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 18 98 24.01.2017
Chapter 17 87 18.01.2017
Chapter 16 112 16.01.2017
Chapter 15 109 12.01.2017
Chapter 14 107 10.01.2017
Chapter 13 109 29.12.2016
Chapter 12 114 27.12.2016
Chapter 11 113 25.12.2016
Chapter 10 119 22.12.2016
Chapter 9 144 21.12.2016
Chapter 8 136 07.12.2016
Chapter 7 199 03.12.2016
Chapter 6 155 02.12.2016
Chapter 5 151 01.12.2016
Chapter 4 154 30.11.2016
Chapter 3 164 29.11.2016
Chapter 2 226 27.11.2016
Chapter 1 330 26.11.2016