Truyện Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

  • Tác Giả: Lăng Vũ Muội
  • Thể Loại: Manhua
  • Tình Trạng: Đang thực hiện
  • Nguồn: COMICVN
  • Theo dõi: 0
    Lượt xem: 0
    Bình luận: 0
  • Chia sẻ:
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối
Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này khôngphải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp khôngtrọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 131 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 131 20 23.03.2017
Chapter 134 18 23.03.2017
Chapter 133 16 23.03.2017
Chapter 132 17 23.03.2017
Chapter 130 16 23.03.2017
Chapter 129 17 23.03.2017
Chapter 128 18 23.03.2017
Chapter 127 27 03.02.2017
Chapter 126 25 03.02.2017
Chapter 125 23 03.02.2017
Chapter 124 23 03.02.2017
Chapter 123 23 03.02.2017
Chapter 122 24 03.02.2017
Chapter 121 24 03.02.2017
Chapter 120 22 03.02.2017
Chapter 119 33 15.01.2017
Chapter 118 34 15.01.2017
Chapter 117 33 15.01.2017
Chapter 116 34 15.01.2017
Chapter 115 33 15.01.2017
Chapter 114 37 15.01.2017
Chapter 113 30 15.01.2017
Chapter 112 35 15.01.2017
Chapter 111 36 15.01.2017
Chapter 110 37 15.01.2017
Chapter 109 41 15.01.2017
Chapter 108 34 15.01.2017
Chapter 107 37 15.01.2017
Chapter 105-106 33 20.12.2016
Chapter 104 35 20.12.2016
Chapter 103 43 16.12.2016
Chapter 102 43 16.12.2016
Chapter 101 36 12.12.2016
Chapter 100 31 10.12.2016
Chapter 99 39 08.12.2016
Chapter 98 36 06.12.2016
Chapter 97 25 04.12.2016
Chapter 96 45 02.12.2016
Chapter 95 35 02.12.2016
Chapter 94 39 28.11.2016
Chapter 93 42 26.11.2016
Chapter 92 42 26.11.2016
Chapter 91 45 26.11.2016
Chapter 90 33 26.11.2016
Chapter 89 39 26.11.2016
Chapter 86 34 26.11.2016
Chapter 85 38 26.11.2016
Chapter 84 45 26.11.2016
Chapter 83 37 26.11.2016
Chapter 82 40 26.11.2016
Chapter 81 41 26.11.2016
Chapter 80 41 26.11.2016
Chapter 79 41 26.11.2016
Chapter 78 41 26.11.2016
Chapter 77 38 26.11.2016
Chapter 76 39 26.11.2016
Chapter 75 42 26.11.2016
Chapter 74 39 26.11.2016
Chapter 73 41 26.11.2016
Chapter 72 42 26.11.2016
Chapter 71 35 26.11.2016
Chapter 70 43 26.11.2016
Chapter 69 39 26.11.2016
Chapter 68 42 26.11.2016
Chapter 67 46 26.11.2016
Chapter 66 42 26.11.2016
Chapter 65 25 26.11.2016
Chapter 64 46 26.11.2016
Chapter 63 34 26.11.2016
Chapter 62 38 26.11.2016
Chapter 61 38 26.11.2016
Chapter 60 43 26.11.2016
Chapter 59 37 26.11.2016
Chapter 58 33 26.11.2016
Chapter 57 36 26.11.2016
Chapter 56 34 26.11.2016
Chapter 55 34 26.11.2016
Chapter 54 38 26.11.2016
Chapter 53 35 26.11.2016
Chapter 52 39 26.11.2016
Chapter 51 40 26.11.2016
Chapter 50 25 26.11.2016
Chapter 49 36 26.11.2016
Chapter 48 36 26.11.2016
Chapter 47 35 26.11.2016
Chapter 46 38 26.11.2016
Chapter 45 39 26.11.2016
Chapter 44 35 26.11.2016
Chapter 43 34 26.11.2016
Chapter 42 37 26.11.2016
Chapter 41 38 26.11.2016
Chapter 40 41 26.11.2016
Chapter 39 35 26.11.2016
Chapter 38 39 26.11.2016
Chapter 37 39 26.11.2016
Chapter 36 38 26.11.2016
Chapter 35 42 26.11.2016
Chapter 34 35 26.11.2016
Chapter 33 34 26.11.2016
Chapter 32 38 26.11.2016
Chapter 31 37 26.11.2016
Chapter 30 41 26.11.2016
Chapter 29 39 26.11.2016
Chapter 28 35 26.11.2016
Chapter 27 41 26.11.2016
Chapter 26 36 26.11.2016
Chapter 25 35 26.11.2016
Chapter 24 43 26.11.2016
Chapter 23 53 26.11.2016
Chapter 22 41 26.11.2016
Chapter 21 39 26.11.2016
Chapter 20 41 26.11.2016
Chapter 19 35 26.11.2016
Chapter 18 37 26.11.2016
Chapter 17 34 26.11.2016
Chapter 16 35 26.11.2016
Chapter 15 31 26.11.2016
Chapter 14 37 26.11.2016
Chapter 13 38 26.11.2016
Chapter 12 45 26.11.2016
Chapter 11 38 26.11.2016
Chapter 10 39 26.11.2016
Chapter 9 39 26.11.2016
Chapter 8 39 26.11.2016
Chapter 7 43 26.11.2016
Chapter 6 40 26.11.2016
Chapter 5 44 26.11.2016
Chapter 4 50 26.11.2016
Chapter 3 59 26.11.2016
Chapter 2 56 26.11.2016
Chapter 1 66 26.11.2016