Truyện Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

  • Tác Giả: Lăng Vũ Muội
  • Thể Loại: Manhua
  • Tình Trạng: Đang thực hiện
  • Nguồn: COMICVN
  • Theo dõi: 0
    Lượt xem: 0
    Bình luận: 0
  • Chia sẻ:
Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối
Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này khôngphải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp khôngtrọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 138 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 138 2 15.07.2017
Chapter 137 2 15.07.2017
Chapter 136 2 15.07.2017
Chapter 135 1 15.07.2017
Chapter 134 1 15.07.2017
Chapter 133 1 15.07.2017
Chapter 132 2 15.07.2017
Chapter 131 30 23.03.2017
Chapter 134 27 23.03.2017
Chapter 133 26 23.03.2017
Chapter 132 26 23.03.2017
Chapter 130 28 23.03.2017
Chapter 129 27 23.03.2017
Chapter 128 28 23.03.2017
Chapter 127 36 03.02.2017
Chapter 126 33 03.02.2017
Chapter 125 32 03.02.2017
Chapter 124 35 03.02.2017
Chapter 123 32 03.02.2017
Chapter 122 34 03.02.2017
Chapter 121 33 03.02.2017
Chapter 120 33 03.02.2017
Chapter 119 42 15.01.2017
Chapter 118 44 15.01.2017
Chapter 117 43 15.01.2017
Chapter 116 43 15.01.2017
Chapter 115 41 15.01.2017
Chapter 114 48 15.01.2017
Chapter 113 39 15.01.2017
Chapter 112 46 15.01.2017
Chapter 111 45 15.01.2017
Chapter 110 45 15.01.2017
Chapter 109 48 15.01.2017
Chapter 108 42 15.01.2017
Chapter 107 47 15.01.2017
Chapter 105-106 42 20.12.2016
Chapter 104 44 20.12.2016
Chapter 103 54 16.12.2016
Chapter 102 52 16.12.2016
Chapter 101 45 12.12.2016
Chapter 100 41 10.12.2016
Chapter 99 47 08.12.2016
Chapter 98 45 06.12.2016
Chapter 97 36 04.12.2016
Chapter 96 56 02.12.2016
Chapter 95 43 02.12.2016
Chapter 94 47 28.11.2016
Chapter 93 50 26.11.2016
Chapter 92 49 26.11.2016
Chapter 91 54 26.11.2016
Chapter 90 42 26.11.2016
Chapter 89 48 26.11.2016
Chapter 86 45 26.11.2016
Chapter 85 47 26.11.2016
Chapter 84 55 26.11.2016
Chapter 83 46 26.11.2016
Chapter 82 51 26.11.2016
Chapter 81 49 26.11.2016
Chapter 80 48 26.11.2016
Chapter 79 51 26.11.2016
Chapter 78 51 26.11.2016
Chapter 77 48 26.11.2016
Chapter 76 46 26.11.2016
Chapter 75 49 26.11.2016
Chapter 74 50 26.11.2016
Chapter 73 49 26.11.2016
Chapter 72 51 26.11.2016
Chapter 71 44 26.11.2016
Chapter 70 52 26.11.2016
Chapter 69 49 26.11.2016
Chapter 68 50 26.11.2016
Chapter 67 54 26.11.2016
Chapter 66 52 26.11.2016
Chapter 65 34 26.11.2016
Chapter 64 54 26.11.2016
Chapter 63 45 26.11.2016
Chapter 62 48 26.11.2016
Chapter 61 46 26.11.2016
Chapter 60 52 26.11.2016
Chapter 59 46 26.11.2016
Chapter 58 41 26.11.2016
Chapter 57 45 26.11.2016
Chapter 56 43 26.11.2016
Chapter 55 43 26.11.2016
Chapter 54 47 26.11.2016
Chapter 53 44 26.11.2016
Chapter 52 47 26.11.2016
Chapter 51 50 26.11.2016
Chapter 50 36 26.11.2016
Chapter 49 43 26.11.2016
Chapter 48 45 26.11.2016
Chapter 47 43 26.11.2016
Chapter 46 48 26.11.2016
Chapter 45 49 26.11.2016
Chapter 44 44 26.11.2016
Chapter 43 42 26.11.2016
Chapter 42 44 26.11.2016
Chapter 41 48 26.11.2016
Chapter 40 50 26.11.2016
Chapter 39 46 26.11.2016
Chapter 38 48 26.11.2016
Chapter 37 48 26.11.2016
Chapter 36 48 26.11.2016
Chapter 35 51 26.11.2016
Chapter 34 44 26.11.2016
Chapter 33 45 26.11.2016
Chapter 32 47 26.11.2016
Chapter 31 46 26.11.2016
Chapter 30 49 26.11.2016
Chapter 29 49 26.11.2016
Chapter 28 45 26.11.2016
Chapter 27 51 26.11.2016
Chapter 26 46 26.11.2016
Chapter 25 45 26.11.2016
Chapter 24 51 26.11.2016
Chapter 23 61 26.11.2016
Chapter 22 51 26.11.2016
Chapter 21 49 26.11.2016
Chapter 20 48 26.11.2016
Chapter 19 46 26.11.2016
Chapter 18 46 26.11.2016
Chapter 17 44 26.11.2016
Chapter 16 44 26.11.2016
Chapter 15 39 26.11.2016
Chapter 14 46 26.11.2016
Chapter 13 47 26.11.2016
Chapter 12 53 26.11.2016
Chapter 11 46 26.11.2016
Chapter 10 48 26.11.2016
Chapter 9 48 26.11.2016
Chapter 8 46 26.11.2016
Chapter 7 53 26.11.2016
Chapter 6 51 26.11.2016
Chapter 5 53 26.11.2016
Chapter 4 58 26.11.2016
Chapter 3 67 26.11.2016
Chapter 2 65 26.11.2016
Chapter 1 79 26.11.2016