Truyện Dragon Ball Super

Dragon Ball Super
Trong một khoảng thời gian yên bình sau những thất bại của Kid Buu, nửa năm sau thất bại của Majin, Goku tiếp tục cố gắng để duy trì hòa bình của Trái đất và bị Chi-Chi bắt phải làm việc trong trang trại củ cải. Gohan và videl đã kết hôn, và Goten và Trunks kế hoạch tìm một món quà cưới cho họ. Một nhân vật phản diện, người có thể còn mạnh hơn so với Majin Buu và Frieza cũng xuất hiện.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 25 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 25 4 19.06.2017
Chapter 24 3 19.06.2017
Chapter 23 3 19.06.2017
Chapter 22 3 19.06.2017
Chapter 21 3 19.06.2017
Chapter 20 3 19.06.2017
Chapter 19 3 19.06.2017
Chapter 18 3 19.06.2017
Chapter 17 3 19.06.2017
Chapter 16 3 19.06.2017
Chapter 15 3 19.06.2017
Chapter 14 3 19.06.2017
Chapter 13 3 19.06.2017
Chapter 12 3 19.06.2017
Chapter 11 4 19.06.2017
Chapter 10 4 19.06.2017
Chapter 9 4 19.06.2017
Chapter 8 4 19.06.2017
Chapter 7 3 19.06.2017
Chapter 6 3 19.06.2017
Chapter 5 4 19.06.2017
Chapter 4 5 19.06.2017
Chapter 3 5 19.06.2017
Chapter 2 7 19.06.2017
Chapter 1 16 19.06.2017