Truyện Hồ Linh Tự

Hồ Linh Tự
Một thiếu niên trong một lần lạc đường, đi lầm vào Linh Hồ Tự, gặp được hai hồ yêu tuyệt sắc...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 3 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 3 6 22.06.2017
Chapter 2 12 16.06.2017
Chapter 1 31 13.06.2017