Truyện Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 44 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 44 13 16.06.2017
Chapter 43 14 16.06.2017
Chapter 42 15 16.06.2017
Chapter 41 15 16.06.2017
Chapter 40 17 16.06.2017
Chapter 39 13 16.06.2017
Chapter 38 16 16.06.2017
Chapter 37 14 16.06.2017
Chapter 36 13 16.06.2017
Chapter 35 15 16.06.2017
Chapter 34 14 16.06.2017
Chapter 33 13 16.06.2017
Chapter 32 14 16.06.2017
Chapter 31 13 16.06.2017
Chapter 30 13 16.06.2017
Chapter 29 13 16.06.2017
Chapter 28 13 16.06.2017
Chapter 27 13 16.06.2017
Chapter 26 13 16.06.2017
Chapter 25 13 16.06.2017
Chapter 24 12 16.06.2017
Chapter 23 12 16.06.2017
Chapter 22 18 16.06.2017
Chapter 21 18 16.06.2017
Chapter 20 17 16.06.2017
Chapter 19 16 16.06.2017
Chapter 18 13 16.06.2017
Chapter 17 13 16.06.2017
Chapter 16 13 16.06.2017
Chapter 15 16 16.06.2017
Chapter 14 13 16.06.2017
Chapter 13 18 16.06.2017
Chapter 12 13 16.06.2017
Chapter 11 14 16.06.2017
Chapter 10 14 16.06.2017
Chapter 9 13 16.06.2017
Chapter 8 13 16.06.2017
Chapter 7 13 16.06.2017
Chapter 6 14 16.06.2017
Chapter 5 13 16.06.2017
Chapter 4 13 16.06.2017
Chapter 3 14 16.06.2017
Chapter 2 15 16.06.2017
Chapter 1 13 16.06.2017