Truyện Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 44 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 44 8 16.06.2017
Chapter 43 8 16.06.2017
Chapter 42 8 16.06.2017
Chapter 41 7 16.06.2017
Chapter 40 9 16.06.2017
Chapter 39 7 16.06.2017
Chapter 38 9 16.06.2017
Chapter 37 8 16.06.2017
Chapter 36 7 16.06.2017
Chapter 35 7 16.06.2017
Chapter 34 8 16.06.2017
Chapter 33 7 16.06.2017
Chapter 32 7 16.06.2017
Chapter 31 8 16.06.2017
Chapter 30 7 16.06.2017
Chapter 29 7 16.06.2017
Chapter 28 8 16.06.2017
Chapter 27 7 16.06.2017
Chapter 26 8 16.06.2017
Chapter 25 7 16.06.2017
Chapter 24 7 16.06.2017
Chapter 23 7 16.06.2017
Chapter 22 7 16.06.2017
Chapter 21 7 16.06.2017
Chapter 20 7 16.06.2017
Chapter 19 7 16.06.2017
Chapter 18 7 16.06.2017
Chapter 17 7 16.06.2017
Chapter 16 7 16.06.2017
Chapter 15 7 16.06.2017
Chapter 14 7 16.06.2017
Chapter 13 8 16.06.2017
Chapter 12 7 16.06.2017
Chapter 11 7 16.06.2017
Chapter 10 9 16.06.2017
Chapter 9 7 16.06.2017
Chapter 8 7 16.06.2017
Chapter 7 7 16.06.2017
Chapter 6 8 16.06.2017
Chapter 5 7 16.06.2017
Chapter 4 7 16.06.2017
Chapter 3 8 16.06.2017
Chapter 2 7 16.06.2017
Chapter 1 8 16.06.2017