Truyện Koi to Uso

Koi to Uso
Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 101 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 101 7 28.07.2017
Chapter 100 5 28.07.2017
Chapter 99 2 28.07.2017
Chapter 98 3 14.07.2017
Chapter 97 3 14.07.2017
Chapter 96 3 14.07.2017
Chapter 95 3 14.07.2017
Chapter 94 3 14.07.2017
Chapter 93 2 14.07.2017
Chapter 92 3 14.07.2017
Chapter 91 2 14.07.2017
Chapter 90 2 14.07.2017
Chapter 89 4 14.07.2017
Chapter 88 7 14.07.2017
Chapter 87 5 14.07.2017
Chapter 86 5 14.07.2017
Chapter 85 45 31.05.2017
Chapter 84 25 31.05.2017
Chapter 83 22 31.05.2017
Chapter 82 24 31.05.2017
Chapter 81 28 29.05.2017
Chapter 80 30 29.05.2017
Chapter 79 22 29.05.2017
Chapter 78 25 15.05.2017
Chapter 77 27 15.05.2017
Chapter 76 25 15.05.2017
Chapter 75 391 02.12.2016
Chapter 74 167 02.12.2016
Chapter 73 152 09.11.2016
Chapter 72 131 09.11.2016
Chapter 71 128 09.11.2016
Chapter 70 145 09.11.2016
Chapter 69 124 09.11.2016
Chapter 68 122 09.11.2016
Chapter 67 137 09.11.2016
Chapter 66 135 09.11.2016
Chapter 65 137 09.11.2016
Chapter 64 121 09.11.2016
Chapter 63 120 09.11.2016
Chapter 62 164 09.11.2016
Chapter 61 120 26.04.2016
Chapter 60 114 26.04.2016
Chapter 59 97 26.04.2016
Chapter 58 112 04.04.2016
Chapter 57 110 04.04.2016
Chapter 56 113 04.04.2016
Chapter 55 118 18.03.2016
Chapter 54 105 18.03.2016
Chapter 53 110 10.03.2016
Chapter 52 97 10.03.2016
Chapter 51 97 10.03.2016
Chapter 50 107 20.12.2015
Chapter 49 107 20.12.2015
Chapter 48 103 10.12.2015
Chapter 47 100 10.12.2015
Chapter 46 104 10.12.2015
Chapter 45 107 14.11.2015
Chapter 44 123 08.10.2015
Chapter 43 107 08.10.2015
Chapter 42 110 08.10.2015
Chapter 41 105 08.10.2015
Chapter 40 139 08.10.2015
Chapter 39 131 30.07.2015
Chapter 38 155 30.07.2015
Chapter 37 142 30.07.2015
Chapter 36 144 30.07.2015
Chapter 35 147 04.07.2015
Chapter 34 140 28.06.2015
Chapter 33 129 04.05.2015
Chapter 32 138 04.05.2015
Chapter 31 145 04.05.2015
Chapter 30 149 04.05.2015
Chapter 29 157 04.05.2015
Chapter 28 172 04.05.2015
Chapter 27 173 04.05.2015
Chapter 26 185 04.05.2015
Chapter 25 187 04.05.2015
Chapter 24 192 04.05.2015
Chapter 23 209 04.01.2015
Chapter 22 216 27.12.2014
Chapter 21 206 18.12.2014
Chapter 20 228 18.12.2014
Chapter 19 207 18.12.2014
Chapter 18 221 18.12.2014
Chapter 17 219 18.12.2014
Chapter 16 257 18.12.2014
Chapter 15 244 18.12.2014
Chapter 14 262 18.12.2014
Chapter 13 269 18.12.2014
Chapter 12 287 18.12.2014
Chapter 11 312 18.12.2014
Chapter 10 332 18.12.2014
Chapter 9 346 18.12.2014
Chapter 8 367 18.12.2014
Chapter 7 376 18.12.2014
Chapter 6 464 18.12.2014
Chapter 5 481 18.12.2014
Chapter 4 544 18.12.2014
Chapter 3 718 18.12.2014
Chapter 2 819 18.12.2014
Chapter 1 2044 18.12.2014