Truyện Koi to Uso

Koi to Uso
Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 85 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 85 29 31.05.2017
Chapter 84 18 31.05.2017
Chapter 83 13 31.05.2017
Chapter 82 14 31.05.2017
Chapter 81 18 29.05.2017
Chapter 80 21 29.05.2017
Chapter 79 14 29.05.2017
Chapter 78 16 15.05.2017
Chapter 77 19 15.05.2017
Chapter 76 16 15.05.2017
Chapter 75 380 02.12.2016
Chapter 74 160 02.12.2016
Chapter 73 142 09.11.2016
Chapter 72 122 09.11.2016
Chapter 71 121 09.11.2016
Chapter 70 135 09.11.2016
Chapter 69 114 09.11.2016
Chapter 68 115 09.11.2016
Chapter 67 125 09.11.2016
Chapter 66 124 09.11.2016
Chapter 65 123 09.11.2016
Chapter 64 110 09.11.2016
Chapter 63 109 09.11.2016
Chapter 62 145 09.11.2016
Chapter 61 109 26.04.2016
Chapter 60 102 26.04.2016
Chapter 59 86 26.04.2016
Chapter 58 100 04.04.2016
Chapter 57 99 04.04.2016
Chapter 56 99 04.04.2016
Chapter 55 106 18.03.2016
Chapter 54 93 18.03.2016
Chapter 53 98 10.03.2016
Chapter 52 87 10.03.2016
Chapter 51 87 10.03.2016
Chapter 50 97 20.12.2015
Chapter 49 98 20.12.2015
Chapter 48 94 10.12.2015
Chapter 47 89 10.12.2015
Chapter 46 94 10.12.2015
Chapter 45 96 14.11.2015
Chapter 44 110 08.10.2015
Chapter 43 94 08.10.2015
Chapter 42 100 08.10.2015
Chapter 41 95 08.10.2015
Chapter 40 125 08.10.2015
Chapter 39 120 30.07.2015
Chapter 38 141 30.07.2015
Chapter 37 128 30.07.2015
Chapter 36 133 30.07.2015
Chapter 35 136 04.07.2015
Chapter 34 127 28.06.2015
Chapter 33 117 04.05.2015
Chapter 32 124 04.05.2015
Chapter 31 131 04.05.2015
Chapter 30 135 04.05.2015
Chapter 29 144 04.05.2015
Chapter 28 159 04.05.2015
Chapter 27 158 04.05.2015
Chapter 26 171 04.05.2015
Chapter 25 171 04.05.2015
Chapter 24 179 04.05.2015
Chapter 23 193 04.01.2015
Chapter 22 199 27.12.2014
Chapter 21 190 18.12.2014
Chapter 20 213 18.12.2014
Chapter 19 192 18.12.2014
Chapter 18 205 18.12.2014
Chapter 17 203 18.12.2014
Chapter 16 237 18.12.2014
Chapter 15 228 18.12.2014
Chapter 14 244 18.12.2014
Chapter 13 255 18.12.2014
Chapter 12 271 18.12.2014
Chapter 11 294 18.12.2014
Chapter 10 314 18.12.2014
Chapter 9 328 18.12.2014
Chapter 8 349 18.12.2014
Chapter 7 360 18.12.2014
Chapter 6 439 18.12.2014
Chapter 5 461 18.12.2014
Chapter 4 520 18.12.2014
Chapter 3 690 18.12.2014
Chapter 2 788 18.12.2014
Chapter 1 1988 18.12.2014