Truyện Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn
Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp.
Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn! 

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 1 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 0 49 19.06.2017