Truyện Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 69 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 68 2 23.06.2017
Chapter 67 2 23.06.2017
Chapter 66 1 23.06.2017
Chapter 65 2 23.06.2017
Chapter 64.5 2 23.06.2017
Chapter 64 2 23.06.2017
Chapter 63 2 23.06.2017
Chapter 62 2 23.06.2017
Chapter 61 2 23.06.2017
Chapter 60 2 23.06.2017
Chapter 59 3 23.06.2017
Chapter 58 2 23.06.2017
Chapter 57 2 23.06.2017
Chapter 56 67 12.02.2017
Chapter 55 32 12.02.2017
Chapter 54 33 12.02.2017
Chapter 53 31 12.02.2017
Chapter 52 41 06.01.2017
Chapter 51 28 06.01.2017
Chapter 50 42 23.12.2016
Chapter 49 31 23.12.2016
Chapter 48 35 23.12.2016
Chapter 47 34 23.12.2016
Chapter 46 30 23.12.2016
Chapter 45 32 23.12.2016
Chapter 44 31 23.12.2016
Chapter 43 29 23.12.2016
Chapter 42 31 23.12.2016
Chapter 41 30 23.12.2016
Chapter 40 29 23.12.2016
Chapter 39 28 23.12.2016
Chapter 38 29 23.12.2016
Chapter 37 33 23.12.2016
Chapter 36 26 23.12.2016
Chapter 35 31 23.12.2016
Chapter 34 27 23.12.2016
Chapter 33 32 23.12.2016
Chapter 32 27 23.12.2016
Chapter 31 26 23.12.2016
Chapter 30 30 23.12.2016
Chapter 29 29 23.12.2016
Chapter 28 29 23.12.2016
Chapter 27 26 23.12.2016
Chapter 26 30 23.12.2016
Chapter 25 29 23.12.2016
Chapter 24 29 23.12.2016
Chapter 23 28 23.12.2016
Chapter 22 32 23.12.2016
Chapter 21 31 23.12.2016
Chapter 20 27 23.12.2016
Chapter 19 30 23.12.2016
Chapter 18 30 23.12.2016
Chapter 17 29 23.12.2016
Chapter 16 33 23.12.2016
Chapter 15 30 23.12.2016
Chapter 14 30 23.12.2016
Chapter 13 30 23.12.2016
Chapter 12 32 23.12.2016
Chapter 11 36 23.12.2016
Chapter 10 35 23.12.2016
Chapter 9 48 23.12.2016
Chapter 8 52 23.12.2016
Chapter 7 55 23.12.2016
Chapter 6 57 23.12.2016
Chapter 5 57 23.12.2016
Chapter 4 41 23.12.2016
Chapter 3 66 23.12.2016
Chapter 2 106 23.12.2016
Chapter 1 112 23.12.2016