Truyện Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 70 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 69 8 14.07.2017
Chapter 68 13 23.06.2017
Chapter 67 14 23.06.2017
Chapter 66 13 23.06.2017
Chapter 65 13 23.06.2017
Chapter 64.5 14 23.06.2017
Chapter 64 13 23.06.2017
Chapter 63 13 23.06.2017
Chapter 62 13 23.06.2017
Chapter 61 15 23.06.2017
Chapter 60 15 23.06.2017
Chapter 59 14 23.06.2017
Chapter 58 13 23.06.2017
Chapter 57 14 23.06.2017
Chapter 56 79 12.02.2017
Chapter 55 45 12.02.2017
Chapter 54 43 12.02.2017
Chapter 53 43 12.02.2017
Chapter 52 54 06.01.2017
Chapter 51 41 06.01.2017
Chapter 50 52 23.12.2016
Chapter 49 44 23.12.2016
Chapter 48 47 23.12.2016
Chapter 47 43 23.12.2016
Chapter 46 40 23.12.2016
Chapter 45 45 23.12.2016
Chapter 44 42 23.12.2016
Chapter 43 40 23.12.2016
Chapter 42 42 23.12.2016
Chapter 41 40 23.12.2016
Chapter 40 42 23.12.2016
Chapter 39 42 23.12.2016
Chapter 38 42 23.12.2016
Chapter 37 43 23.12.2016
Chapter 36 39 23.12.2016
Chapter 35 42 23.12.2016
Chapter 34 38 23.12.2016
Chapter 33 45 23.12.2016
Chapter 32 39 23.12.2016
Chapter 31 38 23.12.2016
Chapter 30 43 23.12.2016
Chapter 29 42 23.12.2016
Chapter 28 38 23.12.2016
Chapter 27 37 23.12.2016
Chapter 26 40 23.12.2016
Chapter 25 39 23.12.2016
Chapter 24 39 23.12.2016
Chapter 23 40 23.12.2016
Chapter 22 44 23.12.2016
Chapter 21 43 23.12.2016
Chapter 20 37 23.12.2016
Chapter 19 40 23.12.2016
Chapter 18 40 23.12.2016
Chapter 17 38 23.12.2016
Chapter 16 45 23.12.2016
Chapter 15 42 23.12.2016
Chapter 14 42 23.12.2016
Chapter 13 41 23.12.2016
Chapter 12 41 23.12.2016
Chapter 11 47 23.12.2016
Chapter 10 45 23.12.2016
Chapter 9 59 23.12.2016
Chapter 8 62 23.12.2016
Chapter 7 65 23.12.2016
Chapter 6 69 23.12.2016
Chapter 5 67 23.12.2016
Chapter 4 50 23.12.2016
Chapter 3 80 23.12.2016
Chapter 2 120 23.12.2016
Chapter 1 129 23.12.2016