Truyện Lưu Quang Ký

Lưu Quang Ký
OMG! Lão thiên gia trêu người? Xuyên không đến dị thế giới xa lạ thì thôi đi, còn bị bắt làm nô tì! Thật quá thảm rồi! Khoan đã! Hình như không tệ như thế! Ban đầu gặp gỡ tên viện trưởng biến thái lại rất soái? Mà còn ... còn yêu ta?! Chuyện này là sao! Ngạo kiều như ta còn lâu mới đầu hàng!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 6 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 6 8 13.06.2017
Chapter 5 9 13.06.2017
Chapter 3 9 13.06.2017
Chapter 4 10 13.06.2017
Chapter 2 10 13.06.2017
Chapter 1 10 13.06.2017