Truyện Majyo to Houki to Kurobuchi Megane

Majyo to Houki to Kurobuchi Megane
Tóm tắt sơ truyện: Phù thủy loli gặp bà chị S ngầm và trở thành M

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 45 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 45 END 3 02.07.2017
Chapter 44 3 02.07.2017
Chapter 43 3 30.06.2017
Chapter 42 4 29.06.2017
Chapter 41 3 28.06.2017
Chapter 40 3 28.06.2017
Chapter 39 4 26.06.2017
Chapter 38 6 25.06.2017
Chapter 37 5 25.06.2017
Chapter 36 5 23.06.2017
Chapter 35 5 23.06.2017
Chapter 34 5 21.06.2017
Chapter 33 6 20.06.2017
Chapter 32 5 20.06.2017
Chapter 31 5 18.06.2017
Chapter 30 17 17.06.2017
Chapter 29 16 17.06.2017
Chapter 28 18 17.06.2017
Chapter 27 17 17.06.2017
Chapter 26 15 17.06.2017
Chapter 25 17 17.06.2017
Chapter 24 15 17.06.2017
Chapter 23 17 17.06.2017
Chapter 22 16 17.06.2017
Chapter 21 17 17.06.2017
Chapter 20 16 17.06.2017
Chapter 19 17 17.06.2017
Chapter 18 16 17.06.2017
Chapter 17 15 17.06.2017
Chapter 16 16 17.06.2017
Chapter 15 16 17.06.2017
Chapter 14 16 17.06.2017
Chapter 13 17 17.06.2017
Chapter 12 18 17.06.2017
Chapter 11 17 17.06.2017
Chapter 10 17 17.06.2017
Chapter 9 15 17.06.2017
Chapter 8 16 17.06.2017
Chapter 7 15 17.06.2017
Chapter 6 16 17.06.2017
Chapter 5 14 17.06.2017
Chapter 4 18 17.06.2017
Chapter 3 18 17.06.2017
Chapter 2 18 17.06.2017
Chapter 1 22 17.06.2017