Truyện Mob Psycho 100

Mob Psycho 100
Truyện nét vẽ hơi bựa nhưng khá hay, các bạn chịu khó theo dõi nha! Kageyama Shigeo (a.k.a. \"Mob”) là một học sinh lớp 8 có khả năng tâm linh. Cậu ta có thể bẻ cong thìa hoặc nhấc đồ vật từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu hạn chế sử dụng khả năng của mình vì sợ mọi người chú ý. Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm là làm bạn với một cô gái trong lớp, Tsubomi. Với người cố vấn \"tâm linh” của mình( không có khả năng tâm linh), cậu tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, và từ từ nhận ra mục đích thực sự của cuộc sống của cậu.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 128 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 91.2 37 28.04.2017
Chapter 91.1 29 28.04.2017
Chapter 90.12 23 28.04.2017
Chapter 90.11 28 21.04.2017
Chapter 90.10 30 11.04.2017
Chapter 90.9 23 11.04.2017
Chapter 90.8 20 11.04.2017
Chapter 90.7 23 10.04.2017
Chapter 90.6 24 10.04.2017
Chapter 90.5 28 10.04.2017
Chapter 90.4 31 31.03.2017
Chapter 90.3 23 31.03.2017
Chapter 90.2 23 31.03.2017
Chapter 90.1 23 31.03.2017
Chapter 89.4 24 31.03.2017
Chapter 89.3 24 31.03.2017
Chapter 89.2 32 10.03.2017
Chapter 89.1 31 09.03.2017
Chapter 88.3 34 27.02.2017
Chapter 88.2 32 27.02.2017
Chapter 88.1 32 27.02.2017
Chapter 87.4 36 24.02.2017
Chapter 89.5 36 12.02.2017
Chapter 87.3 28 24.02.2017
Chapter 89 32 12.02.2017
Chapter 87.2 30 24.02.2017
Chapter 88 34 12.02.2017
Chapter 87.1 32 24.02.2017
Chapter 87 36 12.02.2017
Chapter 86.2 29 22.02.2017
Chapter 86 29 12.02.2017
Chapter 86.1 28 22.02.2017
Chapter 85.5 36 06.02.2017
Chapter 85 33 06.02.2017
Chapter 84.5 32 06.02.2017
Chapter 84 36 28.01.2017
Chapter 83.5 43 28.01.2017
Chapter 85 39 05.01.2017
Chapter 83 32 28.01.2017
Chapter 84 42 05.01.2017
Chapter 82.5 31 24.01.2017
Chapter 83 48 05.01.2017
Chapter 82 39 24.01.2017
Chapter 82 42 05.01.2017
Chapter 81.5 32 24.01.2017
Chapter 81 45 24.12.2016
Chapter 80 62 04.12.2016
Chapter 79.5 111 03.12.2016
Chapter 79 73 03.12.2016
Chapter 78.5 98 03.12.2016
Chapter 78 56 01.12.2016
Chapter 77 62 20.11.2016
Chapter 76 54 20.11.2016
Chapter 75 45 20.11.2016
Chapter 74 45 14.11.2016
Chapter 73 57 14.11.2016
Chapter 72 47 02.11.2016
Chapter 71 62 31.10.2016
Chapter 70 54 29.10.2016
Chapter 69 45 27.10.2016
Chapter 68 70 25.10.2016
Chapter 67 45 19.10.2016
Chapter 66 57 19.10.2016
Chapter 65 57 19.10.2016
Chapter 64 60 19.10.2016
Chapter 63 69 19.10.2016
Chapter 62 68 19.10.2016
Chapter 61 46 19.10.2016
Chapter 60 67 19.10.2016
Chapter 59 53 19.10.2016
Chapter 58 60 19.10.2016
Chapter 57 54 19.10.2016
Chapter 56 50 19.10.2016
Chapter 55 59 19.10.2016
Chapter 54 56 19.10.2016
Chapter 53 57 19.10.2016
Chapter 52 52 19.10.2016
Chapter 51 52 19.10.2016
Chapter 50 61 19.10.2016
Chapter 49 57 19.10.2016
Chapter 48 54 19.10.2016
Chapter 47 51 19.10.2016
Chapter 46 54 19.10.2016
Chapter 45 51 19.10.2016
Chapter 44 54 19.10.2016
Chapter 43 63 19.10.2016
Chapter 42 53 19.10.2016
Chapter 41 51 19.10.2016
Chapter 40 41 19.10.2016
Chapter 39 45 19.10.2016
Chapter 38 41 19.10.2016
Chapter 37 42 19.10.2016
Chapter 36 42 19.10.2016
Chapter 35 63 21.05.2016
Chapter 34 55 21.05.2016
Chapter 33 48 21.05.2016
Chapter 32 55 21.05.2016
Chapter 31 44 11.05.2016
Chapter 30 52 11.05.2016
Chapter 29 44 11.05.2016
Chapter 28 57 11.05.2016
Chapter 27 37 11.05.2016
Chapter 26 53 01.05.2016
Chapter 25 60 01.05.2016
Chapter 24 57 01.05.2016
Chapter 23 57 28.04.2016
Chapter 22 55 28.04.2016
Chapter 21 51 28.04.2016
Chapter 20 45 28.04.2016
Chapter 19 51 28.04.2016
Chapter 18 42 18.04.2016
Chapter 17 52 18.04.2016
Chapter 16 58 18.04.2016
Chapter 15 61 18.04.2016
Chapter 14 44 15.04.2016
Chapter 13 45 15.04.2016
Chapter 12 54 12.04.2016
Chapter 11 42 12.04.2016
Chapter 10 59 11.04.2016
Chapter 9 47 05.04.2016
Chapter 8 53 05.04.2016
Chapter 7 59 05.04.2016
Chapter 6 48 05.04.2016
Chapter 5 67 26.03.2016
Chapter 4 62 26.03.2016
Chapter 3 51 14.03.2016
Chapter 2 76 14.03.2016
Chapter 1 264 08.03.2016