Truyện Mob Psycho 100

Mob Psycho 100
Truyện nét vẽ hơi bựa nhưng khá hay, các bạn chịu khó theo dõi nha! Kageyama Shigeo (a.k.a. \"Mob”) là một học sinh lớp 8 có khả năng tâm linh. Cậu ta có thể bẻ cong thìa hoặc nhấc đồ vật từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu hạn chế sử dụng khả năng của mình vì sợ mọi người chú ý. Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm là làm bạn với một cô gái trong lớp, Tsubomi. Với người cố vấn \"tâm linh” của mình( không có khả năng tâm linh), cậu tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, và từ từ nhận ra mục đích thực sự của cuộc sống của cậu.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 128 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 91.2 21 28.04.2017
Chapter 91.1 16 28.04.2017
Chapter 90.12 13 28.04.2017
Chapter 90.11 20 21.04.2017
Chapter 90.10 20 11.04.2017
Chapter 90.9 14 11.04.2017
Chapter 90.8 13 11.04.2017
Chapter 90.7 12 10.04.2017
Chapter 90.6 15 10.04.2017
Chapter 90.5 18 10.04.2017
Chapter 90.4 22 31.03.2017
Chapter 90.3 15 31.03.2017
Chapter 90.2 15 31.03.2017
Chapter 90.1 15 31.03.2017
Chapter 89.4 17 31.03.2017
Chapter 89.3 15 31.03.2017
Chapter 89.2 22 10.03.2017
Chapter 89.1 19 09.03.2017
Chapter 88.3 24 27.02.2017
Chapter 88.2 24 27.02.2017
Chapter 88.1 22 27.02.2017
Chapter 87.4 23 24.02.2017
Chapter 89.5 27 12.02.2017
Chapter 87.3 19 24.02.2017
Chapter 89 24 12.02.2017
Chapter 87.2 21 24.02.2017
Chapter 88 26 12.02.2017
Chapter 87.1 20 24.02.2017
Chapter 87 24 12.02.2017
Chapter 86.2 21 22.02.2017
Chapter 86 23 12.02.2017
Chapter 86.1 20 22.02.2017
Chapter 85.5 27 06.02.2017
Chapter 85 25 06.02.2017
Chapter 84.5 25 06.02.2017
Chapter 84 28 28.01.2017
Chapter 83.5 35 28.01.2017
Chapter 85 33 05.01.2017
Chapter 83 24 28.01.2017
Chapter 84 35 05.01.2017
Chapter 82.5 23 24.01.2017
Chapter 83 43 05.01.2017
Chapter 82 29 24.01.2017
Chapter 82 31 05.01.2017
Chapter 81.5 23 24.01.2017
Chapter 81 37 24.12.2016
Chapter 80 54 04.12.2016
Chapter 79.5 101 03.12.2016
Chapter 79 61 03.12.2016
Chapter 78.5 89 03.12.2016
Chapter 78 47 01.12.2016
Chapter 77 53 20.11.2016
Chapter 76 45 20.11.2016
Chapter 75 35 20.11.2016
Chapter 74 34 14.11.2016
Chapter 73 50 14.11.2016
Chapter 72 39 02.11.2016
Chapter 71 53 31.10.2016
Chapter 70 46 29.10.2016
Chapter 69 36 27.10.2016
Chapter 68 61 25.10.2016
Chapter 67 38 19.10.2016
Chapter 66 46 19.10.2016
Chapter 65 50 19.10.2016
Chapter 64 52 19.10.2016
Chapter 63 59 19.10.2016
Chapter 62 59 19.10.2016
Chapter 61 35 19.10.2016
Chapter 60 57 19.10.2016
Chapter 59 45 19.10.2016
Chapter 58 52 19.10.2016
Chapter 57 49 19.10.2016
Chapter 56 43 19.10.2016
Chapter 55 50 19.10.2016
Chapter 54 48 19.10.2016
Chapter 53 49 19.10.2016
Chapter 52 44 19.10.2016
Chapter 51 44 19.10.2016
Chapter 50 54 19.10.2016
Chapter 49 50 19.10.2016
Chapter 48 47 19.10.2016
Chapter 47 41 19.10.2016
Chapter 46 46 19.10.2016
Chapter 45 42 19.10.2016
Chapter 44 46 19.10.2016
Chapter 43 54 19.10.2016
Chapter 42 45 19.10.2016
Chapter 41 43 19.10.2016
Chapter 40 33 19.10.2016
Chapter 39 38 19.10.2016
Chapter 38 35 19.10.2016
Chapter 37 36 19.10.2016
Chapter 36 34 19.10.2016
Chapter 35 54 21.05.2016
Chapter 34 45 21.05.2016
Chapter 33 39 21.05.2016
Chapter 32 46 21.05.2016
Chapter 31 35 11.05.2016
Chapter 30 44 11.05.2016
Chapter 29 38 11.05.2016
Chapter 28 48 11.05.2016
Chapter 27 28 11.05.2016
Chapter 26 42 01.05.2016
Chapter 25 50 01.05.2016
Chapter 24 48 01.05.2016
Chapter 23 48 28.04.2016
Chapter 22 43 28.04.2016
Chapter 21 43 28.04.2016
Chapter 20 40 28.04.2016
Chapter 19 42 28.04.2016
Chapter 18 32 18.04.2016
Chapter 17 42 18.04.2016
Chapter 16 48 18.04.2016
Chapter 15 50 18.04.2016
Chapter 14 35 15.04.2016
Chapter 13 35 15.04.2016
Chapter 12 45 12.04.2016
Chapter 11 35 12.04.2016
Chapter 10 52 11.04.2016
Chapter 9 41 05.04.2016
Chapter 8 47 05.04.2016
Chapter 7 50 05.04.2016
Chapter 6 37 05.04.2016
Chapter 5 58 26.03.2016
Chapter 4 54 26.03.2016
Chapter 3 41 14.03.2016
Chapter 2 70 14.03.2016
Chapter 1 249 08.03.2016