Truyện Monster Musume no Iru Nichijou

Monster Musume no Iru Nichijou
3 Năm trước đây, thế giới biết đến sự tồn tại của những tộc người nửa người, nửa thú. Chính phủ quyết định dừng việc che giấu sự tồn tại của bọn họ với thế giới và việc giao lưu văn hóa giữa các loài dc thiết lập. Kurusu Kumihito được trao cho một Lamia (cô gái rắn) tên là Miia để chăm sóc. Sau một thời gian bên nhau Miia có tình cảm với Kurusu, liệu Kurusu có tránh khỏi rắc rối?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 51 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 49 0 12.08.2017
Chapter 48 110 06.03.2017
Chapter 47 159 10.12.2016
Chapter 46 111 08.12.2016
Chapter 45 105 02.12.2016
Chapter 44 85 30.11.2016
Chapter 43 92 30.11.2016
Chapter 42 83 30.11.2016
Chapter 41 103 30.11.2016
Chapter 40 100 30.11.2016
Chapter 39 96 30.11.2016
Chapter 38 97 30.11.2016
Chapter 37 100 30.11.2016
Chapter 36 113 30.11.2016
Chapter 35 102 30.11.2016
Chapter 34 101 30.11.2016
Chapter 33 93 30.11.2016
Chapter 32 96 30.11.2016
Chapter 31 92 28.03.2015
Chapter 30 100 28.03.2015
Chapter 29 80 28.03.2015
Chapter 28 88 28.03.2015
Chapter 27 90 28.03.2015
Chapter 26.5 78 28.03.2015
Chapter 26 92 28.03.2015
Chapter 25.5 86 28.03.2015
Chapter 25 90 28.03.2015
Chapter 24 98 28.03.2015
Chapter 23 90 28.03.2015
Chapter 22 90 28.03.2015
Chapter 21 91 28.03.2015
Chapter 20 119 28.03.2015
Chapter 19 138 28.03.2015
Chapter 18 121 28.03.2015
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 017 114 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 016 104 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 015 113 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 014 110 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 013 125 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 012 142 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 011 134 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 010 141 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 009 131 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 008 156 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 007 155 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 006 167 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 005 174 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 004 199 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 003 263 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 002 333 02.09.2013
Monster Musume no Iru Nichijou Chap 001 695 02.09.2013