Truyện Naruto

Naruto
Mười hai năm trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, một con hồ ly chín đuôi đã tấn công Konohagakure. Nó là một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp, chỉ một cái vẫy từ một trong chín cái đuôi của nó có thể tạo ra những cơn sóng thần và san bằng nhiều ngọn núi. Nó gây ra sự hỗn loạn và giết chết rất nhiều người cho đến khi người đứng đầu làng Lá - Hokage đệ tứ - đã đánh bại nó bằng cách đổi lấy mạng sống của mình để phong ấn nó vào trong người một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ đó tên là Uzumaki Naruto.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 699 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 700 (KẾT THÚC) 105 06.11.2014
Chapter 699 92 06.11.2014
Chapter 698 76 30.10.2014
Chapter 697 77 23.10.2014
Chapter 696 78 17.10.2014
Chapter 695 90 08.10.2014
Chapter 694 73 02.10.2014
Chapter 693 75 25.09.2014
Chapter 692 79 10.09.2014
Chapter 691 76 05.09.2014
Chapter 690 73 29.08.2014
Chapter 689 75 20.08.2014
Chapter 688 79 06.08.2014
Chapter 687 81 31.07.2014
Chapter 686 73 23.07.2014
Chapter 685 77 15.07.2014
Chapter 684 76 09.07.2014
Chapter 683 78 03.07.2014
Chapter 682 82 25.06.2014
Chapter 681 73 18.06.2014
Chapter 680 76 11.06.2014
Chapter 679 78 04.06.2014
Chapter 678 78 28.05.2014
Chapter 677 77 21.05.2014
Chapter 676 76 14.05.2014
Chapter 675 76 07.05.2014
Chapter 674 75 23.04.2014
Chapter 673 72 16.04.2014
Chapter 672 76 09.04.2014
Chapter 671 81 02.04.2014
Chapter 670 78 26.03.2014
Chapter 669 78 19.03.2014
Chapter 668 74 12.03.2014
Chapter 667 69 05.03.2014
Chapter 666 81 26.02.2014
Chapter 665 75 19.02.2014
Chapter 664 79 12.02.2014
Chapter 663 78 05.02.2014
Chapter 662 74 23.01.2014
Chapter 661 75 15.01.2014
Chapter 660 75 25.12.2013
Chapter 659 69 17.12.2013
Chapter 658 57 11.12.2013
Chapter 657 58 04.12.2013
Chapter 656 61 27.11.2013
Chapter 655 65 13.11.2013
Chapter 654 61 06.11.2013
Chapter 653 61 29.10.2013
Chapter 652 59 23.10.2013
Chapter 651 60 16.10.2013
Chapter 650 59 06.08.2015
Chapter 649 58 06.08.2015
Chapter 648 56 06.08.2015
Chapter 647 61 06.08.2015
Chapter 646 57 06.08.2015
Chapter 645 57 06.08.2015
Chapter 644 59 06.08.2015
Chapter 643 56 06.08.2015
Chapter 642 59 06.08.2015
Chapter 641 58 06.08.2015
Chapter 640 61 06.08.2015
Chapter 639 57 06.08.2015
Chapter 638 61 06.08.2015
Chapter 637 55 06.08.2015
Chapter 636 54 06.08.2015
Chapter 635 59 06.08.2015
Chapter 634 58 06.08.2015
Chapter 633 57 06.08.2015
Chapter 632 63 06.08.2015
Chapter 631 60 06.08.2015
Chapter 630 56 06.08.2015
Chapter 629 55 06.08.2015
Chapter 628 62 06.08.2015
Chapter 627 57 06.08.2015
Chapter 626 62 06.08.2015
Chapter 625 57 06.08.2015
Chapter 624 57 06.08.2015
Chapter 623 55 06.08.2015
Chapter 622 63 06.08.2015
Chapter 621 55 06.08.2015
Chapter 620 60 06.08.2015
Chapter 619 55 06.08.2015
Chapter 618 62 06.08.2015
Chapter 617 58 06.08.2015
Chapter 616 56 06.08.2015
Chapter 615 58 06.08.2015
Chapter 614 56 06.08.2015
Chapter 613 58 06.08.2015
Chapter 612 61 06.08.2015
Chapter 611 61 06.08.2015
Chapter 610 59 06.08.2015
Chapter 609 56 06.08.2015
Chapter 608 51 06.08.2015
Chapter 607 58 06.08.2015
Chapter 606 55 06.08.2015
Chapter 605 56 06.08.2015
Chapter 604 53 06.08.2015
Chapter 603 55 06.08.2015
Chapter 602 55 06.08.2015
Chapter 601 52 06.08.2015
Chapter 600 57 29.07.2013
Chapter 599 56 29.07.2013
Chapter 598 54 29.07.2013
Chapter 597 60 29.07.2013
Chapter 596 64 29.07.2013
Chapter 595 55 29.07.2013
Chapter 594 52 29.07.2013
Chapter 593 56 29.07.2013
Chapter 592 56 29.07.2013
Chapter 591 54 29.07.2013
Chapter 590 60 29.07.2013
Chapter 589 66 29.07.2013
Chapter 588 50 13.10.2013
Chapter 587 61 29.07.2013
Chapter 586 52 29.07.2013
Chapter 585 77 29.07.2013
Chapter 584 57 29.07.2013
Chapter 583 59 29.07.2013
Chapter 582 59 29.07.2013
Chapter 581 60 29.07.2013
Chapter 580 59 29.07.2013
Chapter 579 56 29.07.2013
Chapter 578 55 29.07.2013
Chapter 577 56 29.07.2013
Chapter 576 55 29.07.2013
Chapter 575 54 29.07.2013
Chapter 574 51 29.07.2013
Chapter 573 54 29.07.2013
Chapter 572 54 29.07.2013
Chapter 571 56 29.07.2013
Chapter 570 55 29.07.2013
Chapter 569 54 29.07.2013
Chapter 568 55 29.07.2013
Chapter 567 48 29.07.2013
Chapter 565 54 29.07.2013
Chapter 564 52 29.07.2013
Chapter 563 53 29.07.2013
Chapter 562 54 29.07.2013
Chapter 561 53 29.07.2013
Chapter 560 53 29.07.2013
Chapter 559 55 29.07.2013
Chapter 558 57 29.07.2013
Chapter 557 56 29.07.2013
Chapter 556 56 29.07.2013
Chapter 555 59 29.07.2013
Chapter 554 59 29.07.2013
Chapter 553 55 29.07.2013
Chapter 552 57 29.07.2013
Chapter 551 55 29.07.2013
Chapter 550 58 29.07.2013
Chapter 549 55 29.07.2013
Chapter 548 60 29.07.2013
Chapter 547 58 29.07.2013
Chapter 546 55 29.07.2013
Chapter 545 59 29.07.2013
Chapter 544 57 29.07.2013
Chapter 543 57 29.07.2013
Chapter 542 63 29.07.2013
Chapter 541 51 29.07.2013
Chapter 540 59 29.07.2013
Chapter 539 56 29.07.2013
Chapter 538 51 29.07.2013
Chapter 537 58 29.07.2013
Chapter 536 56 29.07.2013
Chapter 535 59 29.07.2013
Chapter 534 51 29.07.2013
Chapter 533 50 29.07.2013
Chapter 532 59 29.07.2013
Chapter 531 58 29.07.2013
Chapter 530 56 29.07.2013
Chapter 529 59 29.07.2013
Chapter 528 55 29.07.2013
Chapter 527 49 29.07.2013
Chapter 526 56 29.07.2013
Chapter 525 57 29.07.2013
Chapter 524 57 29.07.2013
Chapter 523 61 29.07.2013
Chapter 522 62 29.07.2013
Chapter 521 60 29.07.2013
Chapter 520 51 29.07.2013
Chapter 519 51 29.07.2013
Chapter 518 55 29.07.2013
Chapter 517 59 29.07.2013
Chapter 516 53 29.07.2013
Chapter 515 57 29.07.2013
Chapter 514 55 29.07.2013
Chapter 513 57 29.07.2013
Chapter 512 53 29.07.2013
Chapter 511 53 29.07.2013
Chapter 510 55 29.07.2013
Chapter 509 50 29.07.2013
Chapter 508 54 29.07.2013
Chapter 507 54 29.07.2013
Chapter 506 51 29.07.2013
Chapter 505 49 29.07.2013
Chapter 504 56 29.07.2013
Chapter 503 55 29.07.2013
Chapter 502 53 29.07.2013
Chapter 501 74 29.07.2013
Chapter 500 57 29.07.2013
Chapter 499 52 29.07.2013
Chapter 498 52 29.07.2013
Chapter 497 60 29.07.2013
Chapter 496 65 29.07.2013
Chapter 495 59 29.07.2013
Chapter 494 54 29.07.2013
Chapter 493 58 29.07.2013
Chapter 492 54 29.07.2013
Chapter 491 58 29.07.2013
Chapter 490 64 29.07.2013
Chapter 489 55 29.07.2013
Chapter 488 51 29.07.2013
Chapter 487 55 29.07.2013
Chapter 486 55 29.07.2013
Chapter 485 53 29.07.2013
Chapter 484 55 29.07.2013
Chapter 483 59 29.07.2013
Chapter 482 54 29.07.2013
Chapter 481 51 29.07.2013
Chapter 480 56 29.07.2013
Chapter 479 55 29.07.2013
Chapter 478 56 29.07.2013
Chapter 477 75 29.07.2013
Chapter 476 58 29.07.2013
Chapter 475 57 29.07.2013
Chapter 474 56 29.07.2013
Chapter 473 62 29.07.2013
Chapter 472 58 29.07.2013
Chapter 471 56 29.07.2013
Chapter 470 57 29.07.2013
Chapter 469 54 29.07.2013
Chapter 468 54 29.07.2013
Chapter 467 59 29.07.2013
Chapter 466 56 29.07.2013
Chapter 465 59 29.07.2013
Chapter 464 59 29.07.2013
Chapter 463 54 29.07.2013
Chapter 462 56 29.07.2013
Chapter 461 52 29.07.2013
Chapter 460 52 29.07.2013
Chapter 459 55 29.07.2013
Chapter 458 85 29.07.2013
Chapter 457 52 29.07.2013
Chapter 456 55 29.07.2013
Chapter 455 56 29.07.2013
Chapter 454 57 29.07.2013
Chapter 453 62 29.07.2013
Chapter 452 60 29.07.2013
Chapter 451 53 29.07.2013
Chapter 450 58 29.07.2013
Chapter 449 57 29.07.2013
Chapter 448 63 29.07.2013
Chapter 447 60 29.07.2013
Chapter 446 58 29.07.2013
Chapter 445 56 29.07.2013
Chapter 444 55 29.07.2013
Chapter 443 58 29.07.2013
Chapter 442 60 29.07.2013
Chapter 441 59 29.07.2013
Chapter 440 60 29.07.2013
Chapter 439 63 29.07.2013
Chapter 438 57 29.07.2013
Chapter 437 62 29.07.2013
Chapter 436 59 29.07.2013
Chapter 435 57 29.07.2013
Chapter 434 59 29.07.2013
Chapter 433 58 29.07.2013
Chapter 432 57 29.07.2013
Chapter 431 56 29.07.2013
Chapter 430 55 29.07.2013
Chapter 429 56 29.07.2013
Chapter 428 52 29.07.2013
Chapter 427 59 29.07.2013
Chapter 426 61 29.07.2013
Chapter 425 52 29.07.2013
Chapter 424 52 29.07.2013
Chapter 423 62 29.07.2013
Chapter 422 58 29.07.2013
Chapter 421 60 29.07.2013
Chapter 420 60 29.07.2013
Chapter 419 58 29.07.2013
Chapter 418 54 29.07.2013
Chapter 417 53 29.07.2013
Chapter 416 56 29.07.2013
Chapter 415 60 29.07.2013
Chapter 414 57 29.07.2013
Chapter 413 57 29.07.2013
Chapter 412 54 29.07.2013
Chapter 411 55 29.07.2013
Chapter 410 60 29.07.2013
Chapter 409 58 29.07.2013
Chapter 408 52 29.07.2013
Chapter 407 56 29.07.2013
Chapter 406 56 29.07.2013
Chapter 405 61 29.07.2013
Chapter 404 84 29.07.2013
Chapter 403 60 29.07.2013
Chapter 402 60 29.07.2013
Chapter 401 56 29.07.2013
Chapter 400 55 29.07.2013
Chapter 399 59 29.07.2013
Chapter 398 60 29.07.2013
Chapter 397 58 29.07.2013
Chapter 396 56 29.07.2013
Chapter 395 54 29.07.2013
Chapter 394 61 29.07.2013
Chapter 393 54 29.07.2013
Chapter 392 55 29.07.2013
Chapter 391 63 29.07.2013
Chapter 390 58 29.07.2013
Chapter 389 60 29.07.2013
Chapter 388 61 29.07.2013
Chapter 387 59 29.07.2013
Chapter 386 54 29.07.2013
Chapter 385 60 29.07.2013
Chapter 384 59 29.07.2013
Chapter 383 55 29.07.2013
Chapter 382 60 29.07.2013
Chapter 381 61 29.07.2013
Chapter 380 58 29.07.2013
Chapter 379 56 29.07.2013
Chapter 378 57 29.07.2013
Chapter 377 55 29.07.2013
Chapter 376 65 29.07.2013
Chapter 375 61 29.07.2013
Chapter 374 61 29.07.2013
Chapter 373 61 29.07.2013
Chapter 372 60 29.07.2013
Chapter 371 58 29.07.2013
Chapter 370 64 11.10.2013
Chapter 369 61 29.07.2013
Chapter 368 62 29.07.2013
Chapter 367 74 29.07.2013
Chapter 366 61 29.07.2013
Chapter 365 57 29.07.2013
Chapter 364 64 29.07.2013
Chapter 363 58 29.07.2013
Chapter 362 56 29.07.2013
Chapter 361 62 29.07.2013
Chapter 360 60 29.07.2013
Chapter 359 62 29.07.2013
Chapter 358 61 29.07.2013
Chapter 357 60 29.07.2013
Chapter 356 57 29.07.2013
Chapter 355 65 29.07.2013
Chapter 354 60 29.07.2013
Chapter 353 59 29.07.2013
Chapter 352 57 29.07.2013
Chapter 351 59 29.07.2013
Chapter 350 59 29.07.2013
Chapter 349 63 29.07.2013
Chapter 348 58 29.07.2013
Chapter 347 64 29.07.2013
Chapter 346 63 29.07.2013
Chapter 345 56 29.07.2013
Chapter 344 63 29.07.2013
Chapter 343 64 29.07.2013
Chapter 342 59 29.07.2013
Chapter 341 67 29.07.2013
Chapter 340 71 29.07.2013
Chapter 339 64 29.07.2013
Chapter 338 68 29.07.2013
Chapter 337 65 29.07.2013
Chapter 336 68 29.07.2013
Chapter 335 60 29.07.2013
Chapter 334 61 29.07.2013
Chapter 333 62 29.07.2013
Chapter 332 66 29.07.2013
Chapter 331 68 29.07.2013
Chapter 330 71 29.07.2013
Chapter 329 67 29.07.2013
Chapter 328 64 29.07.2013
Chapter 327 67 29.07.2013
Chapter 326 62 29.07.2013
Chapter 325 62 29.07.2013
Chapter 324 66 29.07.2013
Chapter 323 67 29.07.2013
Chapter 322 67 29.07.2013
Chapter 321 65 29.07.2013
Chapter 320 65 29.07.2013
Chapter 319 66 29.07.2013
Chapter 318 61 29.07.2013
Chapter 317 82 29.07.2013
Chapter 316 59 29.07.2013
Chapter 315 65 29.07.2013
Chapter 314 69 29.07.2013
Chapter 313 64 29.07.2013
Chapter 312 64 29.07.2013
Chapter 311 67 29.07.2013
Chapter 310 63 29.07.2013
Chapter 309 64 29.07.2013
Chapter 308 67 29.07.2013
Chapter 307 65 29.07.2013
Chapter 306 70 29.07.2013
Chapter 305 69 29.07.2013
Chapter 304 65 29.07.2013
Chapter 303 60 29.07.2013
Chapter 302 64 29.07.2013
Chapter 301 60 29.07.2013
Chapter 300 64 29.07.2013
Chapter 299 67 29.07.2013
Chapter 298 91 29.07.2013
Chapter 297 66 29.07.2013
Chapter 296 68 29.07.2013
Chapter 295 75 29.07.2013
Chapter 294 69 29.07.2013
Chapter 293 65 29.07.2013
Chapter 292 64 29.07.2013
Chapter 291 72 29.07.2013
Chapter 290 64 29.07.2013
Chapter 289 65 29.07.2013
Chapter 288 64 29.07.2013
Chapter 287 76 29.07.2013
Chapter 286 64 29.07.2013
Chapter 285 96 29.07.2013
Chapter 284 65 29.07.2013
Chapter 283 61 29.07.2013
Chapter 282 67 29.07.2013
Chapter 281 65 29.07.2013
Chapter 280 65 29.07.2013
Chapter 279 59 29.07.2013
Chapter 278 60 29.07.2013
Chapter 277 60 29.07.2013
Chapter 276 67 29.07.2013
Chapter 275 69 29.07.2013
Chapter 274 59 29.07.2013
Chapter 273 67 29.07.2013
Chapter 272 63 29.07.2013
Chapter 271 63 29.07.2013
Chapter 270 59 29.07.2013
Chapter 269 61 29.07.2013
Chapter 268 65 29.07.2013
Chapter 267 63 29.07.2013
Chapter 266 57 29.07.2013
Chapter 265 61 29.07.2013
Chapter 264 62 29.07.2013
Chapter 263 59 29.07.2013
Chapter 262 58 29.07.2013
Chapter 261 60 29.07.2013
Chapter 260 62 29.07.2013
Chapter 259 61 29.07.2013
Chapter 258 60 29.07.2013
Chapter 257 62 29.07.2013
Chapter 256 63 29.07.2013
Chapter 255 55 29.07.2013
Chapter 254 62 29.07.2013
Chapter 253 58 29.07.2013
Chapter 252 74 10.10.2013
Chapter 251 57 29.07.2013
Chapter 250 63 29.07.2013
Chapter 249 62 29.07.2013
Chapter 248 58 29.07.2013
Chapter 247 62 29.07.2013
Chapter 246 61 29.07.2013
Chapter 245 60 29.07.2013
Chapter 244 60 29.07.2013
Chapter 243 63 29.07.2013
Chapter 242 61 29.07.2013
Chapter 241 60 29.07.2013
Chapter 240 59 29.07.2013
Chapter 239 61 29.07.2013
Chapter 238 56 29.07.2013
Chapter 237 58 29.07.2013
Chapter 236 59 29.07.2013
Chapter 235 58 29.07.2013
Chapter 234 59 29.07.2013
Chapter 233 64 29.07.2013
Chapter 232 57 29.07.2013
Chapter 231 55 29.07.2013
Chapter 230 62 29.07.2013
Chapter 229 63 29.07.2013
Chapter 228 56 29.07.2013
Chapter 227 66 29.07.2013
Chapter 226 57 29.07.2013
Chapter 225 61 29.07.2013
Chapter 224 61 29.07.2013
Chapter 223 65 29.07.2013
Chapter 222 57 29.07.2013
Chapter 221 64 29.07.2013
Chapter 220 53 29.07.2013
Chapter 219 57 29.07.2013
Chapter 218 60 29.07.2013
Chapter 217 61 29.07.2013
Chapter 216 75 29.07.2013
Chapter 215 56 29.07.2013
Chapter 214 52 29.07.2013
Chapter 213 59 29.07.2013
Chapter 212 61 29.07.2013
Chapter 211 54 29.07.2013
Chapter 210 59 29.07.2013
Chapter 209 59 29.07.2013
Chapter 208 57 29.07.2013
Chapter 207 56 29.07.2013
Chapter 206 57 29.07.2013
Chapter 205 57 29.07.2013
Chapter 204 55 29.07.2013
Chapter 203 55 29.07.2013
Chapter 202 61 29.07.2013
Chapter 201 58 29.07.2013
Chapter 200 58 29.07.2013
Chapter 199 57 29.07.2013
Chapter 198 51 29.07.2013
Chapter 197 51 29.07.2013
Chapter 196 65 29.07.2013
Chapter 195 54 29.07.2013
Chapter 194 60 29.07.2013
Chapter 193 59 29.07.2013
Chapter 192 58 29.07.2013
Chapter 191 59 29.07.2013
Chapter 190 58 29.07.2013
Chapter 189 57 29.07.2013
Chapter 188 57 29.07.2013
Chapter 187 53 29.07.2013
Chapter 186 55 29.07.2013
Chapter 185 57 29.07.2013
Chapter 184 54 10.10.2013
Chapter 183 52 10.10.2013
Chapter 182 62 29.07.2013
Chapter 181 54 29.07.2013
Chapter 180 61 29.07.2013
Chapter 179 57 29.07.2013
Chapter 178 57 29.07.2013
Chapter 177 62 29.07.2013
Chapter 176 62 29.07.2013
Chapter 175 55 29.07.2013
Chapter 174 52 29.07.2013
Chapter 173 54 29.07.2013
Chapter 172 57 29.07.2013
Chapter 171 55 29.07.2013
Chapter 170 57 29.07.2013
Chapter 169 56 29.07.2013
Chapter 168 56 29.07.2013
Chapter 167 57 29.07.2013
Chapter 166 54 29.07.2013
Chapter 165 56 29.07.2013
Chapter 164 59 29.07.2013
Chapter 163 58 29.07.2013
Chapter 162 57 29.07.2013
Chapter 161 57 29.07.2013
Chapter 160 71 29.07.2013
Chapter 159 56 29.07.2013
Chapter 158 52 29.07.2013
Chapter 157 52 29.07.2013
Chapter 156 52 29.07.2013
Chapter 155 57 29.07.2013
Chapter 154 54 29.07.2013
Chapter 153 57 29.07.2013
Chapter 152 61 29.07.2013
Chapter 151 59 29.07.2013
Chapter 150 53 29.07.2013
Chapter 149 56 29.07.2013
Chapter 148 57 29.07.2013
Chapter 147 76 29.07.2013
Chapter 146 59 29.07.2013
Chapter 145 53 29.07.2013
Chapter 144 54 29.07.2013
Chapter 143 56 29.07.2013
Chapter 142 61 29.07.2013
Chapter 141 54 29.07.2013
Chapter 140 55 29.07.2013
Chapter 139 56 29.07.2013
Chapter 138 53 29.07.2013
Chapter 137 54 29.07.2013
Chapter 136 53 29.07.2013
Chapter 135 54 29.07.2013
Chapter 134 51 29.07.2013
Chapter 133 51 09.10.2013
Chapter 132 55 09.10.2013
Chapter 131 52 29.07.2013
Chapter 130 52 29.07.2013
Chapter 129 52 29.07.2013
Chapter 128 56 29.07.2013
Chapter 127 56 29.07.2013
Chapter 126 52 29.07.2013
Chapter 125 47 29.07.2013
Chapter 124 51 29.07.2013
Chapter 123 52 29.07.2013
Chapter 122 57 29.07.2013
Chapter 121 53 29.07.2013
Chapter 120 60 29.07.2013
Chapter 119 49 29.07.2013
Chapter 118 57 29.07.2013
Chapter 117 55 29.07.2013
Chapter 116 54 29.07.2013
Chapter 115 55 29.07.2013
Chapter 114 56 29.07.2013
Chapter 113 51 29.07.2013
Chapter 112 58 29.07.2013
Chapter 111 76 29.07.2013
Chapter 110 53 29.07.2013
Chapter 109 50 29.07.2013
Chapter 108 53 29.07.2013
Chapter 107 58 29.07.2013
Chapter 106 55 29.07.2013
Chapter 105 52 29.07.2013
Chapter 104 53 29.07.2013
Chapter 103 51 29.07.2013
Chapter 102 50 29.07.2013
Chapter 101 48 29.07.2013
Chapter 100 52 29.07.2013
Chapter 99 54 29.07.2013
Chapter 98 52 29.07.2013
Chapter 97 51 29.07.2013
Chapter 96 73 29.07.2013
Chapter 95 55 29.07.2013
Chapter 94 53 29.07.2013
Chapter 93 52 29.07.2013
Chapter 92 77 29.07.2013
Chapter 91 55 29.07.2013
Chapter 90 59 29.07.2013
Chapter 89 53 29.07.2013
Chapter 88 59 29.07.2013
Chapter 87 54 29.07.2013
Chapter 86 54 29.07.2013
Chapter 85 59 29.07.2013
Chapter 84 53 29.07.2013
Chapter 83 51 29.07.2013
Chapter 82 54 29.07.2013
Chapter 81 60 29.07.2013
Chapter 80 55 29.07.2013
Chapter 79 60 29.07.2013
Chapter 78 59 29.07.2013
Chapter 77 61 29.07.2013
Chapter 76 57 29.07.2013
Chapter 75 59 29.07.2013
Chapter 74 52 29.07.2013
Chapter 73 60 29.07.2013
Chapter 72 59 29.07.2013
Chapter 71 55 29.07.2013
Chapter 70 63 29.07.2013
Chapter 69 52 29.07.2013
Chapter 68 52 29.07.2013
Chapter 67 52 29.07.2013
Chapter 66 54 29.07.2013
Chapter 65 49 29.07.2013
Chapter 64 55 29.07.2013
Chapter 63 52 29.07.2013
Chapter 62 56 29.07.2013
Chapter 61 49 29.07.2013
Chapter 60 51 29.07.2013
Chapter 59 55 29.07.2013
Chapter 58 49 29.07.2013
Chapter 57 52 29.07.2013
Chapter 56 58 29.07.2013
Chapter 55 53 29.07.2013
Chapter 54 56 29.07.2013
Chapter 53 51 29.07.2013
Chapter 52 56 29.07.2013
Chapter 51 54 29.07.2013
Chapter 50 53 29.07.2013
Chapter 49 49 29.07.2013
Chapter 48 60 29.07.2013
Chapter 47 58 29.07.2013
Chapter 46 57 29.07.2013
Chapter 45 52 29.07.2013
Chapter 44 60 29.07.2013
Chapter 43 53 29.07.2013
Chapter 42 54 29.07.2013
Chapter 41 61 29.07.2013
Chapter 40 58 29.07.2013
Chapter 39 56 29.07.2013
Chapter 38 53 29.07.2013
Chapter 37 56 29.07.2013
Chapter 36 57 29.07.2013
Chapter 35 58 29.07.2013
Chapter 34 50 29.07.2013
Chapter 33 57 29.07.2013
Chapter 32 63 29.07.2013
Chapter 31 57 29.07.2013
Chapter 30 63 29.07.2013
Chapter 29 47 29.07.2013
Chapter 28 72 29.07.2013
Chapter 27 54 29.07.2013
Chapter 26 51 29.07.2013
Chapter 25 52 29.07.2013
Chapter 24 55 29.07.2013
Chapter 23 54 29.07.2013
Chapter 22 53 29.07.2013
Chapter 21 54 29.07.2013
Chapter 20 58 29.07.2013
Chapter 19 57 29.07.2013
Chapter 18 64 29.07.2013
Chapter 17 56 29.07.2013
Chapter 16 59 29.07.2013
Chapter 15 49 29.07.2013
Chapter 14 54 29.07.2013
Chapter 13 54 29.07.2013
Chapter 12 54 29.07.2013
Chapter 11 55 29.07.2013
Chapter 10 57 29.07.2013
Chapter 9 60 29.07.2013
Chapter 8 53 29.07.2013
Chapter 7 65 29.07.2013
Chapter 6 63 29.07.2013
Chapter 5 61 29.07.2013
Chapter 4 61 29.07.2013
Chapter 3 71 29.07.2013
Chapter 2 64 29.07.2013
Chapter 1 71 29.07.2013