Truyện Naruto

Naruto
Mười hai năm trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, một con hồ ly chín đuôi đã tấn công Konohagakure. Nó là một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp, chỉ một cái vẫy từ một trong chín cái đuôi của nó có thể tạo ra những cơn sóng thần và san bằng nhiều ngọn núi. Nó gây ra sự hỗn loạn và giết chết rất nhiều người cho đến khi người đứng đầu làng Lá - Hokage đệ tứ - đã đánh bại nó bằng cách đổi lấy mạng sống của mình để phong ấn nó vào trong người một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ đó tên là Uzumaki Naruto.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 699 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 700 (KẾT THÚC) 88 06.11.2014
Chapter 699 72 06.11.2014
Chapter 698 57 30.10.2014
Chapter 697 60 23.10.2014
Chapter 696 59 17.10.2014
Chapter 695 72 08.10.2014
Chapter 694 54 02.10.2014
Chapter 693 56 25.09.2014
Chapter 692 61 10.09.2014
Chapter 691 56 05.09.2014
Chapter 690 55 29.08.2014
Chapter 689 55 20.08.2014
Chapter 688 63 06.08.2014
Chapter 687 63 31.07.2014
Chapter 686 55 23.07.2014
Chapter 685 58 15.07.2014
Chapter 684 58 09.07.2014
Chapter 683 59 03.07.2014
Chapter 682 62 25.06.2014
Chapter 681 55 18.06.2014
Chapter 680 56 11.06.2014
Chapter 679 60 04.06.2014
Chapter 678 61 28.05.2014
Chapter 677 57 21.05.2014
Chapter 676 57 14.05.2014
Chapter 675 60 07.05.2014
Chapter 674 57 23.04.2014
Chapter 673 53 16.04.2014
Chapter 672 60 09.04.2014
Chapter 671 62 02.04.2014
Chapter 670 58 26.03.2014
Chapter 669 59 19.03.2014
Chapter 668 58 12.03.2014
Chapter 667 53 05.03.2014
Chapter 666 64 26.02.2014
Chapter 665 56 19.02.2014
Chapter 664 60 12.02.2014
Chapter 663 61 05.02.2014
Chapter 662 59 23.01.2014
Chapter 661 58 15.01.2014
Chapter 660 56 25.12.2013
Chapter 659 53 17.12.2013
Chapter 658 43 11.12.2013
Chapter 657 42 04.12.2013
Chapter 656 47 27.11.2013
Chapter 655 52 13.11.2013
Chapter 654 46 06.11.2013
Chapter 653 47 29.10.2013
Chapter 652 41 23.10.2013
Chapter 651 49 16.10.2013
Chapter 650 45 06.08.2015
Chapter 649 44 06.08.2015
Chapter 648 42 06.08.2015
Chapter 647 46 06.08.2015
Chapter 646 41 06.08.2015
Chapter 645 42 06.08.2015
Chapter 644 46 06.08.2015
Chapter 643 41 06.08.2015
Chapter 642 45 06.08.2015
Chapter 641 43 06.08.2015
Chapter 640 46 06.08.2015
Chapter 639 46 06.08.2015
Chapter 638 46 06.08.2015
Chapter 637 41 06.08.2015
Chapter 636 41 06.08.2015
Chapter 635 44 06.08.2015
Chapter 634 44 06.08.2015
Chapter 633 43 06.08.2015
Chapter 632 48 06.08.2015
Chapter 631 43 06.08.2015
Chapter 630 42 06.08.2015
Chapter 629 42 06.08.2015
Chapter 628 48 06.08.2015
Chapter 627 46 06.08.2015
Chapter 626 48 06.08.2015
Chapter 625 43 06.08.2015
Chapter 624 41 06.08.2015
Chapter 623 41 06.08.2015
Chapter 622 50 06.08.2015
Chapter 621 40 06.08.2015
Chapter 620 44 06.08.2015
Chapter 619 38 06.08.2015
Chapter 618 46 06.08.2015
Chapter 617 44 06.08.2015
Chapter 616 41 06.08.2015
Chapter 615 43 06.08.2015
Chapter 614 44 06.08.2015
Chapter 613 44 06.08.2015
Chapter 612 45 06.08.2015
Chapter 611 47 06.08.2015
Chapter 610 45 06.08.2015
Chapter 609 43 06.08.2015
Chapter 608 36 06.08.2015
Chapter 607 44 06.08.2015
Chapter 606 43 06.08.2015
Chapter 605 42 06.08.2015
Chapter 604 39 06.08.2015
Chapter 603 42 06.08.2015
Chapter 602 41 06.08.2015
Chapter 601 39 06.08.2015
Chapter 600 45 29.07.2013
Chapter 599 43 29.07.2013
Chapter 598 42 29.07.2013
Chapter 597 44 29.07.2013
Chapter 596 53 29.07.2013
Chapter 595 40 29.07.2013
Chapter 594 39 29.07.2013
Chapter 593 43 29.07.2013
Chapter 592 42 29.07.2013
Chapter 591 39 29.07.2013
Chapter 590 44 29.07.2013
Chapter 589 55 29.07.2013
Chapter 588 37 13.10.2013
Chapter 587 47 29.07.2013
Chapter 586 38 29.07.2013
Chapter 585 63 29.07.2013
Chapter 584 43 29.07.2013
Chapter 583 42 29.07.2013
Chapter 582 43 29.07.2013
Chapter 581 47 29.07.2013
Chapter 580 47 29.07.2013
Chapter 579 40 29.07.2013
Chapter 578 42 29.07.2013
Chapter 577 43 29.07.2013
Chapter 576 41 29.07.2013
Chapter 575 40 29.07.2013
Chapter 574 39 29.07.2013
Chapter 573 41 29.07.2013
Chapter 572 42 29.07.2013
Chapter 571 41 29.07.2013
Chapter 570 43 29.07.2013
Chapter 569 41 29.07.2013
Chapter 568 41 29.07.2013
Chapter 567 37 29.07.2013
Chapter 565 41 29.07.2013
Chapter 564 38 29.07.2013
Chapter 563 39 29.07.2013
Chapter 562 42 29.07.2013
Chapter 561 40 29.07.2013
Chapter 560 41 29.07.2013
Chapter 559 43 29.07.2013
Chapter 558 45 29.07.2013
Chapter 557 43 29.07.2013
Chapter 556 43 29.07.2013
Chapter 555 46 29.07.2013
Chapter 554 45 29.07.2013
Chapter 553 41 29.07.2013
Chapter 552 44 29.07.2013
Chapter 551 41 29.07.2013
Chapter 550 45 29.07.2013
Chapter 549 40 29.07.2013
Chapter 548 45 29.07.2013
Chapter 547 44 29.07.2013
Chapter 546 41 29.07.2013
Chapter 545 46 29.07.2013
Chapter 544 45 29.07.2013
Chapter 543 41 29.07.2013
Chapter 542 50 29.07.2013
Chapter 541 38 29.07.2013
Chapter 540 46 29.07.2013
Chapter 539 44 29.07.2013
Chapter 538 37 29.07.2013
Chapter 537 45 29.07.2013
Chapter 536 46 29.07.2013
Chapter 535 46 29.07.2013
Chapter 534 39 29.07.2013
Chapter 533 36 29.07.2013
Chapter 532 47 29.07.2013
Chapter 531 44 29.07.2013
Chapter 530 42 29.07.2013
Chapter 529 47 29.07.2013
Chapter 528 40 29.07.2013
Chapter 527 36 29.07.2013
Chapter 526 44 29.07.2013
Chapter 525 44 29.07.2013
Chapter 524 42 29.07.2013
Chapter 523 45 29.07.2013
Chapter 522 46 29.07.2013
Chapter 521 47 29.07.2013
Chapter 520 40 29.07.2013
Chapter 519 39 29.07.2013
Chapter 518 41 29.07.2013
Chapter 517 45 29.07.2013
Chapter 516 42 29.07.2013
Chapter 515 47 29.07.2013
Chapter 514 43 29.07.2013
Chapter 513 43 29.07.2013
Chapter 512 41 29.07.2013
Chapter 511 42 29.07.2013
Chapter 510 40 29.07.2013
Chapter 509 35 29.07.2013
Chapter 508 41 29.07.2013
Chapter 507 38 29.07.2013
Chapter 506 37 29.07.2013
Chapter 505 38 29.07.2013
Chapter 504 45 29.07.2013
Chapter 503 42 29.07.2013
Chapter 502 42 29.07.2013
Chapter 501 60 29.07.2013
Chapter 500 43 29.07.2013
Chapter 499 39 29.07.2013
Chapter 498 40 29.07.2013
Chapter 497 46 29.07.2013
Chapter 496 49 29.07.2013
Chapter 495 45 29.07.2013
Chapter 494 41 29.07.2013
Chapter 493 44 29.07.2013
Chapter 492 40 29.07.2013
Chapter 491 43 29.07.2013
Chapter 490 49 29.07.2013
Chapter 489 41 29.07.2013
Chapter 488 37 29.07.2013
Chapter 487 38 29.07.2013
Chapter 486 41 29.07.2013
Chapter 485 42 29.07.2013
Chapter 484 42 29.07.2013
Chapter 483 45 29.07.2013
Chapter 482 40 29.07.2013
Chapter 481 37 29.07.2013
Chapter 480 42 29.07.2013
Chapter 479 40 29.07.2013
Chapter 478 40 29.07.2013
Chapter 477 61 29.07.2013
Chapter 476 44 29.07.2013
Chapter 475 43 29.07.2013
Chapter 474 43 29.07.2013
Chapter 473 47 29.07.2013
Chapter 472 45 29.07.2013
Chapter 471 42 29.07.2013
Chapter 470 43 29.07.2013
Chapter 469 42 29.07.2013
Chapter 468 39 29.07.2013
Chapter 467 43 29.07.2013
Chapter 466 40 29.07.2013
Chapter 465 41 29.07.2013
Chapter 464 45 29.07.2013
Chapter 463 38 29.07.2013
Chapter 462 40 29.07.2013
Chapter 461 38 29.07.2013
Chapter 460 35 29.07.2013
Chapter 459 39 29.07.2013
Chapter 458 69 29.07.2013
Chapter 457 38 29.07.2013
Chapter 456 39 29.07.2013
Chapter 455 40 29.07.2013
Chapter 454 44 29.07.2013
Chapter 453 47 29.07.2013
Chapter 452 44 29.07.2013
Chapter 451 38 29.07.2013
Chapter 450 43 29.07.2013
Chapter 449 43 29.07.2013
Chapter 448 48 29.07.2013
Chapter 447 46 29.07.2013
Chapter 446 42 29.07.2013
Chapter 445 40 29.07.2013
Chapter 444 39 29.07.2013
Chapter 443 41 29.07.2013
Chapter 442 45 29.07.2013
Chapter 441 45 29.07.2013
Chapter 440 44 29.07.2013
Chapter 439 49 29.07.2013
Chapter 438 43 29.07.2013
Chapter 437 46 29.07.2013
Chapter 436 43 29.07.2013
Chapter 435 43 29.07.2013
Chapter 434 44 29.07.2013
Chapter 433 43 29.07.2013
Chapter 432 43 29.07.2013
Chapter 431 42 29.07.2013
Chapter 430 41 29.07.2013
Chapter 429 38 29.07.2013
Chapter 428 37 29.07.2013
Chapter 427 42 29.07.2013
Chapter 426 47 29.07.2013
Chapter 425 36 29.07.2013
Chapter 424 37 29.07.2013
Chapter 423 44 29.07.2013
Chapter 422 43 29.07.2013
Chapter 421 46 29.07.2013
Chapter 420 44 29.07.2013
Chapter 419 42 29.07.2013
Chapter 418 39 29.07.2013
Chapter 417 38 29.07.2013
Chapter 416 43 29.07.2013
Chapter 415 43 29.07.2013
Chapter 414 40 29.07.2013
Chapter 413 42 29.07.2013
Chapter 412 38 29.07.2013
Chapter 411 38 29.07.2013
Chapter 410 43 29.07.2013
Chapter 409 42 29.07.2013
Chapter 408 38 29.07.2013
Chapter 407 41 29.07.2013
Chapter 406 42 29.07.2013
Chapter 405 46 29.07.2013
Chapter 404 71 29.07.2013
Chapter 403 45 29.07.2013
Chapter 402 45 29.07.2013
Chapter 401 43 29.07.2013
Chapter 400 42 29.07.2013
Chapter 399 45 29.07.2013
Chapter 398 46 29.07.2013
Chapter 397 46 29.07.2013
Chapter 396 42 29.07.2013
Chapter 395 39 29.07.2013
Chapter 394 46 29.07.2013
Chapter 393 41 29.07.2013
Chapter 392 41 29.07.2013
Chapter 391 48 29.07.2013
Chapter 390 41 29.07.2013
Chapter 389 44 29.07.2013
Chapter 388 44 29.07.2013
Chapter 387 43 29.07.2013
Chapter 386 39 29.07.2013
Chapter 385 47 29.07.2013
Chapter 384 44 29.07.2013
Chapter 383 39 29.07.2013
Chapter 382 45 29.07.2013
Chapter 381 45 29.07.2013
Chapter 380 44 29.07.2013
Chapter 379 41 29.07.2013
Chapter 378 40 29.07.2013
Chapter 377 40 29.07.2013
Chapter 376 49 29.07.2013
Chapter 375 43 29.07.2013
Chapter 374 46 29.07.2013
Chapter 373 46 29.07.2013
Chapter 372 43 29.07.2013
Chapter 371 43 29.07.2013
Chapter 370 48 11.10.2013
Chapter 369 45 29.07.2013
Chapter 368 47 29.07.2013
Chapter 367 59 29.07.2013
Chapter 366 46 29.07.2013
Chapter 365 43 29.07.2013
Chapter 364 49 29.07.2013
Chapter 363 44 29.07.2013
Chapter 362 39 29.07.2013
Chapter 361 47 29.07.2013
Chapter 360 45 29.07.2013
Chapter 359 44 29.07.2013
Chapter 358 46 29.07.2013
Chapter 357 44 29.07.2013
Chapter 356 44 29.07.2013
Chapter 355 51 29.07.2013
Chapter 354 44 29.07.2013
Chapter 353 45 29.07.2013
Chapter 352 42 29.07.2013
Chapter 351 44 29.07.2013
Chapter 350 45 29.07.2013
Chapter 349 46 29.07.2013
Chapter 348 41 29.07.2013
Chapter 347 51 29.07.2013
Chapter 346 47 29.07.2013
Chapter 345 42 29.07.2013
Chapter 344 48 29.07.2013
Chapter 343 49 29.07.2013
Chapter 342 43 29.07.2013
Chapter 341 51 29.07.2013
Chapter 340 54 29.07.2013
Chapter 339 47 29.07.2013
Chapter 338 52 29.07.2013
Chapter 337 51 29.07.2013
Chapter 336 53 29.07.2013
Chapter 335 43 29.07.2013
Chapter 334 45 29.07.2013
Chapter 333 45 29.07.2013
Chapter 332 49 29.07.2013
Chapter 331 52 29.07.2013
Chapter 330 52 29.07.2013
Chapter 329 51 29.07.2013
Chapter 328 47 29.07.2013
Chapter 327 51 29.07.2013
Chapter 326 46 29.07.2013
Chapter 325 44 29.07.2013
Chapter 324 50 29.07.2013
Chapter 323 53 29.07.2013
Chapter 322 50 29.07.2013
Chapter 321 49 29.07.2013
Chapter 320 46 29.07.2013
Chapter 319 50 29.07.2013
Chapter 318 44 29.07.2013
Chapter 317 65 29.07.2013
Chapter 316 44 29.07.2013
Chapter 315 48 29.07.2013
Chapter 314 52 29.07.2013
Chapter 313 48 29.07.2013
Chapter 312 49 29.07.2013
Chapter 311 47 29.07.2013
Chapter 310 48 29.07.2013
Chapter 309 49 29.07.2013
Chapter 308 53 29.07.2013
Chapter 307 50 29.07.2013
Chapter 306 55 29.07.2013
Chapter 305 53 29.07.2013
Chapter 304 50 29.07.2013
Chapter 303 44 29.07.2013
Chapter 302 47 29.07.2013
Chapter 301 44 29.07.2013
Chapter 300 48 29.07.2013
Chapter 299 52 29.07.2013
Chapter 298 75 29.07.2013
Chapter 297 49 29.07.2013
Chapter 296 52 29.07.2013
Chapter 295 57 29.07.2013
Chapter 294 54 29.07.2013
Chapter 293 49 29.07.2013
Chapter 292 48 29.07.2013
Chapter 291 56 29.07.2013
Chapter 290 48 29.07.2013
Chapter 289 51 29.07.2013
Chapter 288 46 29.07.2013
Chapter 287 60 29.07.2013
Chapter 286 49 29.07.2013
Chapter 285 79 29.07.2013
Chapter 284 48 29.07.2013
Chapter 283 44 29.07.2013
Chapter 282 52 29.07.2013
Chapter 281 50 29.07.2013
Chapter 280 46 29.07.2013
Chapter 279 43 29.07.2013
Chapter 278 45 29.07.2013
Chapter 277 45 29.07.2013
Chapter 276 50 29.07.2013
Chapter 275 55 29.07.2013
Chapter 274 45 29.07.2013
Chapter 273 49 29.07.2013
Chapter 272 49 29.07.2013
Chapter 271 45 29.07.2013
Chapter 270 43 29.07.2013
Chapter 269 46 29.07.2013
Chapter 268 51 29.07.2013
Chapter 267 49 29.07.2013
Chapter 266 43 29.07.2013
Chapter 265 45 29.07.2013
Chapter 264 49 29.07.2013
Chapter 263 45 29.07.2013
Chapter 262 43 29.07.2013
Chapter 261 45 29.07.2013
Chapter 260 48 29.07.2013
Chapter 259 44 29.07.2013
Chapter 258 45 29.07.2013
Chapter 257 46 29.07.2013
Chapter 256 49 29.07.2013
Chapter 255 41 29.07.2013
Chapter 254 48 29.07.2013
Chapter 253 42 29.07.2013
Chapter 252 57 10.10.2013
Chapter 251 43 29.07.2013
Chapter 250 47 29.07.2013
Chapter 249 47 29.07.2013
Chapter 248 41 29.07.2013
Chapter 247 48 29.07.2013
Chapter 246 45 29.07.2013
Chapter 245 45 29.07.2013
Chapter 244 43 29.07.2013
Chapter 243 49 29.07.2013
Chapter 242 45 29.07.2013
Chapter 241 42 29.07.2013
Chapter 240 44 29.07.2013
Chapter 239 45 29.07.2013
Chapter 238 41 29.07.2013
Chapter 237 43 29.07.2013
Chapter 236 45 29.07.2013
Chapter 235 43 29.07.2013
Chapter 234 45 29.07.2013
Chapter 233 49 29.07.2013
Chapter 232 43 29.07.2013
Chapter 231 41 29.07.2013
Chapter 230 46 29.07.2013
Chapter 229 48 29.07.2013
Chapter 228 41 29.07.2013
Chapter 227 51 29.07.2013
Chapter 226 42 29.07.2013
Chapter 225 44 29.07.2013
Chapter 224 45 29.07.2013
Chapter 223 48 29.07.2013
Chapter 222 42 29.07.2013
Chapter 221 49 29.07.2013
Chapter 220 38 29.07.2013
Chapter 219 42 29.07.2013
Chapter 218 44 29.07.2013
Chapter 217 46 29.07.2013
Chapter 216 60 29.07.2013
Chapter 215 41 29.07.2013
Chapter 214 36 29.07.2013
Chapter 213 42 29.07.2013
Chapter 212 46 29.07.2013
Chapter 211 38 29.07.2013
Chapter 210 44 29.07.2013
Chapter 209 43 29.07.2013
Chapter 208 43 29.07.2013
Chapter 207 40 29.07.2013
Chapter 206 42 29.07.2013
Chapter 205 43 29.07.2013
Chapter 204 38 29.07.2013
Chapter 203 37 29.07.2013
Chapter 202 45 29.07.2013
Chapter 201 39 29.07.2013
Chapter 200 44 29.07.2013
Chapter 199 40 29.07.2013
Chapter 198 35 29.07.2013
Chapter 197 36 29.07.2013
Chapter 196 47 29.07.2013
Chapter 195 40 29.07.2013
Chapter 194 46 29.07.2013
Chapter 193 45 29.07.2013
Chapter 192 44 29.07.2013
Chapter 191 44 29.07.2013
Chapter 190 44 29.07.2013
Chapter 189 43 29.07.2013
Chapter 188 44 29.07.2013
Chapter 187 36 29.07.2013
Chapter 186 42 29.07.2013
Chapter 185 42 29.07.2013
Chapter 184 40 10.10.2013
Chapter 183 37 10.10.2013
Chapter 182 47 29.07.2013
Chapter 181 39 29.07.2013
Chapter 180 44 29.07.2013
Chapter 179 43 29.07.2013
Chapter 178 44 29.07.2013
Chapter 177 47 29.07.2013
Chapter 176 46 29.07.2013
Chapter 175 44 29.07.2013
Chapter 174 38 29.07.2013
Chapter 173 38 29.07.2013
Chapter 172 42 29.07.2013
Chapter 171 42 29.07.2013
Chapter 170 41 29.07.2013
Chapter 169 40 29.07.2013
Chapter 168 39 29.07.2013
Chapter 167 43 29.07.2013
Chapter 166 39 29.07.2013
Chapter 165 39 29.07.2013
Chapter 164 44 29.07.2013
Chapter 163 44 29.07.2013
Chapter 162 43 29.07.2013
Chapter 161 45 29.07.2013
Chapter 160 59 29.07.2013
Chapter 159 42 29.07.2013
Chapter 158 39 29.07.2013
Chapter 157 40 29.07.2013
Chapter 156 37 29.07.2013
Chapter 155 44 29.07.2013
Chapter 154 40 29.07.2013
Chapter 153 42 29.07.2013
Chapter 152 50 29.07.2013
Chapter 151 43 29.07.2013
Chapter 150 40 29.07.2013
Chapter 149 41 29.07.2013
Chapter 148 44 29.07.2013
Chapter 147 64 29.07.2013
Chapter 146 46 29.07.2013
Chapter 145 40 29.07.2013
Chapter 144 40 29.07.2013
Chapter 143 42 29.07.2013
Chapter 142 48 29.07.2013
Chapter 141 42 29.07.2013
Chapter 140 41 29.07.2013
Chapter 139 41 29.07.2013
Chapter 138 41 29.07.2013
Chapter 137 39 29.07.2013
Chapter 136 39 29.07.2013
Chapter 135 41 29.07.2013
Chapter 134 38 29.07.2013
Chapter 133 37 09.10.2013
Chapter 132 43 09.10.2013
Chapter 131 40 29.07.2013
Chapter 130 40 29.07.2013
Chapter 129 40 29.07.2013
Chapter 128 44 29.07.2013
Chapter 127 43 29.07.2013
Chapter 126 38 29.07.2013
Chapter 125 37 29.07.2013
Chapter 124 37 29.07.2013
Chapter 123 38 29.07.2013
Chapter 122 44 29.07.2013
Chapter 121 41 29.07.2013
Chapter 120 45 29.07.2013
Chapter 119 35 29.07.2013
Chapter 118 44 29.07.2013
Chapter 117 44 29.07.2013
Chapter 116 42 29.07.2013
Chapter 115 43 29.07.2013
Chapter 114 44 29.07.2013
Chapter 113 39 29.07.2013
Chapter 112 46 29.07.2013
Chapter 111 62 29.07.2013
Chapter 110 41 29.07.2013
Chapter 109 40 29.07.2013
Chapter 108 41 29.07.2013
Chapter 107 43 29.07.2013
Chapter 106 40 29.07.2013
Chapter 105 40 29.07.2013
Chapter 104 40 29.07.2013
Chapter 103 39 29.07.2013
Chapter 102 37 29.07.2013
Chapter 101 37 29.07.2013
Chapter 100 37 29.07.2013
Chapter 99 41 29.07.2013
Chapter 98 38 29.07.2013
Chapter 97 37 29.07.2013
Chapter 96 61 29.07.2013
Chapter 95 42 29.07.2013
Chapter 94 40 29.07.2013
Chapter 93 40 29.07.2013
Chapter 92 63 29.07.2013
Chapter 91 41 29.07.2013
Chapter 90 44 29.07.2013
Chapter 89 39 29.07.2013
Chapter 88 46 29.07.2013
Chapter 87 39 29.07.2013
Chapter 86 40 29.07.2013
Chapter 85 46 29.07.2013
Chapter 84 40 29.07.2013
Chapter 83 36 29.07.2013
Chapter 82 41 29.07.2013
Chapter 81 46 29.07.2013
Chapter 80 40 29.07.2013
Chapter 79 44 29.07.2013
Chapter 78 45 29.07.2013
Chapter 77 47 29.07.2013
Chapter 76 42 29.07.2013
Chapter 75 44 29.07.2013
Chapter 74 39 29.07.2013
Chapter 73 43 29.07.2013
Chapter 72 46 29.07.2013
Chapter 71 41 29.07.2013
Chapter 70 48 29.07.2013
Chapter 69 37 29.07.2013
Chapter 68 38 29.07.2013
Chapter 67 40 29.07.2013
Chapter 66 40 29.07.2013
Chapter 65 37 29.07.2013
Chapter 64 41 29.07.2013
Chapter 63 39 29.07.2013
Chapter 62 42 29.07.2013
Chapter 61 37 29.07.2013
Chapter 60 38 29.07.2013
Chapter 59 41 29.07.2013
Chapter 58 35 29.07.2013
Chapter 57 39 29.07.2013
Chapter 56 44 29.07.2013
Chapter 55 40 29.07.2013
Chapter 54 43 29.07.2013
Chapter 53 37 29.07.2013
Chapter 52 42 29.07.2013
Chapter 51 39 29.07.2013
Chapter 50 40 29.07.2013
Chapter 49 37 29.07.2013
Chapter 48 47 29.07.2013
Chapter 47 43 29.07.2013
Chapter 46 44 29.07.2013
Chapter 45 38 29.07.2013
Chapter 44 45 29.07.2013
Chapter 43 39 29.07.2013
Chapter 42 41 29.07.2013
Chapter 41 47 29.07.2013
Chapter 40 44 29.07.2013
Chapter 39 41 29.07.2013
Chapter 38 41 29.07.2013
Chapter 37 42 29.07.2013
Chapter 36 44 29.07.2013
Chapter 35 45 29.07.2013
Chapter 34 37 29.07.2013
Chapter 33 42 29.07.2013
Chapter 32 49 29.07.2013
Chapter 31 42 29.07.2013
Chapter 30 50 29.07.2013
Chapter 29 35 29.07.2013
Chapter 28 54 29.07.2013
Chapter 27 42 29.07.2013
Chapter 26 36 29.07.2013
Chapter 25 37 29.07.2013
Chapter 24 40 29.07.2013
Chapter 23 40 29.07.2013
Chapter 22 41 29.07.2013
Chapter 21 42 29.07.2013
Chapter 20 44 29.07.2013
Chapter 19 44 29.07.2013
Chapter 18 50 29.07.2013
Chapter 17 44 29.07.2013
Chapter 16 46 29.07.2013
Chapter 15 36 29.07.2013
Chapter 14 40 29.07.2013
Chapter 13 41 29.07.2013
Chapter 12 41 29.07.2013
Chapter 11 41 29.07.2013
Chapter 10 41 29.07.2013
Chapter 9 44 29.07.2013
Chapter 8 39 29.07.2013
Chapter 7 50 29.07.2013
Chapter 6 49 29.07.2013
Chapter 5 46 29.07.2013
Chapter 4 46 29.07.2013
Chapter 3 53 29.07.2013
Chapter 2 48 29.07.2013
Chapter 1 57 29.07.2013