Truyện Người Trong Giang Hồ

Người Trong Giang Hồ là bộ truyện tranh nổi tiếng Cổ Hoặc Tử - Teddy Boy. Truyện đạt kỷ lục bộ truyện tranh dài nhất thế giới. Thế giới truyện rộng lớn, tình tiết ly kỳ, cao trào, nhiều nét đột phá.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 1739 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1727: Diệu sát Yên Chi Hổ 0 20.08.2017
Chapter 1726: Chó sói đứng sau 0 19.08.2017
Chapter 1725: Cùng trải hoạn nạn 1 18.08.2017
Chapter 1724: Tiểu Đông trở về 1 17.08.2017
Chapter 1723: Cu Đen lên đường 2 1 17.08.2017
Chapter 1722: Cu Đen lên đường 1 16.08.2017
Chapter 1721: Vĩnh biệt Vu Bát 1 15.08.2017
Chapter 1720: Sự thật lộ rõ 1 14.08.2017
Chapter 1719: Hỏa thiêu Đông Anh 1 13.08.2017
Chapter 1718: Đàm phán siêu cấp 4 1 13.08.2017
Chapter 1717: Đàm phán siêu cấp 3 1 12.08.2017
Chapter 1716: Đàm phán siêu cấp 2 1 11.08.2017
Chapter 1715: Đàm phán siêu cấp 1 10.08.2017
Chapter 1714: Trần Diệu vs Cổ Hoặc Luân 1 10.08.2017
Chapter 1713: Yêu Nghiệt 1 09.08.2017
Chapter 1712: Đông Anh rúng động 1 09.08.2017
Chapter 1711: Xử bắn 1 08.08.2017
Chapter 1710: Cạm bẫy 2 07.08.2017
Chapter 1709: Hổ khốn 3 06.08.2017
Chapter 1708: Huynh đệ tình thâm 3 05.08.2017
Chapter 1707: Lại là Địa Trung Hải 3 04.08.2017
Chapter 1706: Kịch chiến 3 03.08.2017
Chapter 1705: Thất bại 3 03.08.2017
Chapter 1704: Tồn vong chi thu 3 02.08.2017
Chapter 1703: Lịch sử trùng diễn 4 3 01.08.2017
Chapter 1703: Lịch sử trùng diễn 3 3 31.07.2017
Chapter 1702: Lịch sử trùng diễn 3 3 31.07.2017
Chapter 1701: Lịch sử trùng diễn 2 3 30.07.2017
Chapter 1700: Lịch sử trùng diễn 3 29.07.2017
Chapter 1699: Nam Thần 4 28.07.2017
Chapter 1698: Tận địa nhất bảo 3 27.07.2017
Chapter 1697: Không chiến mà phục người 3 27.07.2017
Chapter 1696: Giết vào Vượng Giác 3 26.07.2017
Chapter 1695: Ưng Vương Phá Nhật 3 25.07.2017
Chapter 1694: Lưới trời lồng lộng 3 24.07.2017
Chapter 1693: Yên Chi Hổ 3 23.07.2017
Chapter 1692: Hàn Tân chỉ chiêu 4 21.07.2017
Chapter 1691: Bắc Giác đại hỏa đấu 5 20.07.2017
Chapter 1690: Rơi mặt 4 20.07.2017
Chapter 1689: Sát trước Ngũ Hổ 5 19.07.2017
Chapter 1688: Trống trận rền vang 5 18.07.2017
Chapter 1687: Huynh đệ 5 17.07.2017
Chapter 1686: Đại Phi vs La Tâm Tá 5 17.07.2017
Chapter 1685: Chơi khăm Từ Thế Phi 5 16.07.2017
Chapter 1684: Trời diệt Đông Anh 2 5 15.07.2017
Chapter 1683: Trời diệt Đông Anh 5 14.07.2017
Chapter 1682: Khiêu khích bất thường 5 14.07.2017
Chapter 1681: Dự chương Ngũ Hổ Qui Thiên 8 12.07.2017
Chapter 1680: Trùng sinh 7 12.07.2017
Chapter 1679: Sống vì điều gì 2 7 11.07.2017
Chapter 1678: Sống vì điều gì 6 10.07.2017
Chapter 1677: Sát thủ 6 10.07.2017
Chapter 1676: Nam nhi tự hoành hành 6 10.07.2017
Chapter 1675: Diệu sát Tá Đôn 6 09.07.2017
Chapter 1674: Quyết chiến Tá Đôn 5 08.07.2017
Chapter 1673: Tắm máu Lưu Phù Sơn 6 08.07.2017
Chapter 1672: Lý Thành Khắc vs Tá Duy 2 5 07.07.2017
Chapter 1671: Lý Thành Khắc vs Tá Duy 5 06.07.2017
Chapter 1670: Lòng đau 7 05.07.2017
Chapter 1669: Sập bẫy 6 05.07.2017
Chapter 1668: Bán đứng A Khắc 6 04.07.2017
Chapter 1667: Hiến thân 7 03.07.2017
Chapter 1666: Quá khứ Lý Thành Khắc 6 03.07.2017
Chapter 1665: Muối tắm 6 02.07.2017
Chapter 1664: Gia minh Tam Liên 8 01.07.2017
Chapter 1663: Phong hỏa liên thiên 7 01.07.2017
Chapter 1662: Mặt bí ẩn của A Khắc 8 30.06.2017
Chapter 1661: Tâm Động 7 30.06.2017
Chapter 1660: Tương Vong ư Giang Hồ 7 29.06.2017
Chapter 1659: Tá Duy và A Khắc 8 28.06.2017
Chapter 1658: Cuộc đời viên mãn 7 28.06.2017
Chapter 1657: Vĩnh biệt Tưởng Thiên Sinh 7 28.06.2017
Chapter 1656: Nể mặt Lão Tưởng tao 7 27.06.2017
Chapter 1655: Bước cuối cùng 7 27.06.2017
Chapter 1654: Điên cuồng của Mẹ Đẹp 6 26.06.2017
Chapter 1653: Máu Nhuộm Đả Chuyên Bình 6 26.06.2017
Chapter 1652: Thất thủ 6 26.06.2017
Chapter 1651: Mẹ Đẹp cùng đường 6 25.06.2017
Chapter 1650: Cao nhân áp trận 7 25.06.2017
Chapter 1649: Có nạn cùng chịu 7 25.06.2017
Chapter 1648: Tự tìm đường chết 7 25.06.2017
Chapter 1647: Sinh Tư chung kết thời 7 24.06.2017
Chapter 1646: Đại hạn lâm đầu 8 24.06.2017
Chapter 1645: Làm khó Đại B Chảy 8 23.06.2017
Chapter 1644: Nộ tát Hàn Tân 9 23.06.2017
Chapter 1643: Tuyển cử cấp bách 9 22.06.2017
Chapter 1642: Anh hùng khí đoản 9 22.06.2017
Chapter 1641: Lão Tưởng 7 22.06.2017
Chapter 1640: Huyết chiến Mã Huệ Lan 10 21.06.2017
Chapter 1639: Kết cục bất ngờ 16 21.06.2017
Chapter 1638: Đàn ông tốt và Đàn bà xấu 16 21.06.2017
Chapter 1637: Kid Chảy Mã Hữu Hiếu 18 20.06.2017
Chapter 1636: Hội Thượng Lưu 16 20.06.2017
Chapter 1635: Quyết thí một phen 17 20.06.2017
Chapter 1634: Nắm chắc phần thắng 16 19.06.2017
Chapter 1633: Ác chiến La Tâm Tá 2 18 18.06.2017
Chapter 1632: Ác chiến La Tâm Tá 19 18.06.2017
Chapter 1631: Đông Anh vs Hồng Hưng 20 17.06.2017
Chapter 1630: Giang Hồ Đại Gia Tỷ 15 16.06.2017
Chapter 1629: Dog Brothers 18 15.06.2017
Chapter 1628: Vĩnh viễn vô địch 15 14.06.2017
Chapter 1627: Sợ vỡ mật 16 14.06.2017
Chapter 1626: Quyền chui 3 19 13.06.2017
Chapter 1625: Quyền chui 2 17 12.06.2017
Chapter 1624: Quyền chui 17 12.06.2017
Chapter 1623: Chơi huy hoàng, dự biết ngày tàn 19 11.06.2017
Chapter 1622: Đánh nát Địch Uy 22 10.06.2017
Chapter 1621: Đàm phán bất thường 2 19 09.06.2017
Chapter 1620: Đàm phán bất thường 19 08.06.2017
Chapter 1619: Nhân sinh bách luyện cương 18 07.06.2017
Chapter 1618: Trong thô có tế Từ Phi Hồng 21 06.06.2017
Chapter 1617: Bức Cung 23 05.06.2017
Chapter 1616: Triệu Kế Bang vs Đinh Dao 22 04.06.2017
Chapter 1615: Bắn chết Triệu Oánh 22 03.06.2017
Chapter 1614: Tiễn mày lên đường 19 02.06.2017
Chapter 1613: Tuyết Địa Tranh Hùng 23 01.06.2017
Chapter 1612: Thần nhân tương ngộ 26 31.05.2017
Chapter 1611: Đại hạn Tưởng Thiên Sinh 23 30.05.2017
Chapter 1610: A Khắc đến thăm 28 28.05.2017
Chapter 1609: Đại Nghịch Bất Đạo 22 27.05.2017
Chapter 1608: Thần chi Nhất Chiến 25 26.05.2017
Chapter 1607: Đại Phạn vs Nam Ca 27 25.05.2017
Chapter 1606: Bạn từ xa đến Đại Phạn 29 24.05.2017
Chapter 1605: Đại Phi đàm phán 32 23.05.2017
Chapter 1604: Hồng Hưng đấu Trường Lạc 28 22.05.2017
Chapter 1603: Máu thịt tung tóe Cúc Cu Chảy 30 21.05.2017
Chapter 1602: Tái hội Hàn Tân 28 20.05.2017
Chapter 1601: Tái nhậm Long Đầu 29 19.05.2017
Chapter 1600: Ngày tháng đã qua 29 18.05.2017
Chapter 1599: Lật tung hẻm Bảo Lặc 36 17.05.2017
Chapter 1598: Nam Ca hiển thần thông 30 16.05.2017
Chapter 1597: Tắm máu Quyền Đầu Bar 28 15.05.2017
Chapter 1596: Trả thù bằng mọi giá 24 14.05.2017
Chapter 1595: Hắc Đạo Minh Tinh 30 12.05.2017
Chapter 1594: Đêm yên tĩnh 24 11.05.2017
Chapter 1593: Tọa quán Vượng Giác 24 09.05.2017
Chapter 1592: Ý chí vẫn còn 26 08.05.2017
Chapter 1591: Đến chết mới thôi 33 07.05.2017
Chapter 1590: Hoành tảo thiên quân 24 06.05.2017
Chapter 1589: Thu thập A Khắc 23 05.05.2017
Chapter 1588: Kẹp nát bi 30 04.05.2017
Chapter 1587: Đầu ngọn sóng 35 03.05.2017
Chapter 1586: Thanh trừ Thần Nhân 32 29.04.2017
Chapter 1585: Chỗ dựa của Địch Uy 40 28.04.2017
Chapter 1584: Thế Phi sơ hội Lý Thành Khắc 32 27.04.2017
Chapter 1583: Lấy số 39 26.04.2017
Chapter 1582: Gậy ông đâp lưng ông 2 34 25.04.2017
Chapter 1581: Gậy ông đập lưng ông 35 24.04.2017
Chapter 1580: Hỏa thiêu Thái Công Báo 40 23.04.2017
Chapter 1579: Bán đứng anh em 29 22.04.2017
Chapter 1578: Ai sẽ lên đường 35 21.04.2017
Chapter 1577: Tắm máu chín anh em 35 20.04.2017
Chapter 1576: Trần Hạo Nam vs Sơn Đông Hổ 39 19.04.2017
Chapter 1575: Thổ Cộng hoành hành 37 18.04.2017
Chapter 1574: Âm mưu của CY 36 16.04.2017
Chapter 1573: Chuyện bên bếp lẩu 47 09.04.2017
Chapter 1572: Nam Phi khởi nghiệp 33 07.04.2017
Chapter 1571: Sơ hội Quá Giang Hổ 30 05.04.2017
Chapter 1570: Tắm máu sauna 33 03.04.2017
Chapter 1569: Giang Hồ Tình 31 01.04.2017
Chapter 1568: Binh đoàn Hồng Phấn 36 31.03.2017
Chapter 1567: Chơi bẩn 38 30.03.2017
Chapter 1566: Bốc shit 33 29.03.2017
Chapter 1565: Tuyệt Thế Phong Quang 35 28.03.2017
Chapter 1564: Mãi mãi đều là bắt đầu 32 27.03.2017
Chapter 1563: Đổi Băng 35 25.03.2017
Chapter 1562: Khiêu chiến Hồng Hưng 33 24.03.2017
Chapter 1561: Lòng người theo về 33 23.03.2017
Chapter 1560: Phiếu chắc chắn 32 21.03.2017
Chapter 1559: Trước ngày tuyển cử 43 19.03.2017
Chapter 1558: Lão Tứ Cửu Đại Phi 44 18.03.2017
Chapter 1557: Ngạnh Hán 37 16.03.2017
Chapter 1556: Thử thách cuộc đời 50 15.03.2017
Chapter 1555: Quá khứ khó quên 2 44 14.03.2017
Chapter 1554: Quá khứ khó quên 45 13.03.2017
Chapter 1553: Bệnh cũ tái phát 41 12.03.2017
Chapter 1552: Long Uy 40 11.03.2017
Chapter 1551: Phong phạm Tọa Quán 41 10.03.2017
Chapter 1550: Hai chọi Hai 39 09.03.2017
Chapter 1549: Chơi bẩn 41 08.03.2017
Chapter 1548: Cha con ra trận 37 07.03.2017
Chapter 1547: Khí độ Hàn Tân 41 06.03.2017
Chapter 1546: Nam Phi trở về 48 04.03.2017
Chapter 1545: Mượn dao giết người 41 03.03.2017
Chapter 1544: Hạo Nam vs Đại Phi 40 02.03.2017
Chapter 1543: Kẻ thù của A Bỉnh 47 01.03.2017
Chapter 1542: Không thể quay đầu 52 27.02.2017
Chapter 1541: Dĩ vãng 48 26.02.2017
Chapter 1540: Sinh tử chi giao 42 25.02.2017
Chapter 1539: Nam Phi trùng phùng 36 24.02.2017
Chapter 1538: Nam Phi trùng phùng 42 23.02.2017
Chapter 1537: Có miệng khó nói 39 22.02.2017
Chapter 1536: Cha con nhận nhau 2 56 20.02.2017
Chapter 1535: Cha con nhận nhau 55 18.02.2017
Chapter 1534: Dũng mãnh hơn xưa 52 16.02.2017
Chapter 1533: Đại Phi Thế Phi 56 15.02.2017
Chapter 1532: Cự Ca vs Cúc Cu Chảy 48 14.02.2017
Chapter 1531: Người không vì mình Trời tru đất diệt 39 13.02.2017
Chapter 1530: Cửu Vĩ Hồ hiện thân 44 12.02.2017
Chapter 1529: Người đầu tiên gục ngã 53 11.02.2017
Chapter 1528: Thế Phi sổ lồng 38 10.02.2017
Chapter 1527: Hắc Cổ phát đạt 33 09.02.2017
Chapter 1526: Chiến Vân Mật Bố 37 08.02.2017
Chapter 1525: Bất Thế Cao Nhân 54 08.02.2017
Chapter 1524: Đại hội hỏi đáp 42 07.02.2017
Chapter 1523: Thừa nước đục 39 07.02.2017
Chapter 1522: Kế Bang và Vô Song 53 06.02.2017
Chapter 1521: Sóng dữ 48 05.02.2017
Chapter 1520: Đuổi cùng giết tận 49 04.02.2017
Chapter 1519: Nữ Ma Đầu 54 04.02.2017
Chapter 1518: Huynh đệ đồng tâm 48 03.02.2017
Chapter 1517: Giết Trần Hạo Nam 61 02.02.2017
Chapter 1516: Cá sấu giang hồ 45 01.02.2017
Chapter 1515: Càng làm càng hỏng 46 31.01.2017
Chapter 1514: Mau cứu Nam Ca 46 30.01.2017
Chapter 1513: Thiên La Địa Võng 43 29.01.2017
Chapter 1512: Cặn bã giang hồ 44 28.01.2017
Chapter 1511: Đại Phạn đi tuần 48 27.01.2017
Chapter 1510: Con gái Gà Rừng 55 25.01.2017
Chapter 1509: Bèo nước gặp nhau 40 24.01.2017
Chapter 1508: Một con đường chết 44 23.01.2017
Chapter 1507: Đại bại Trần Hạo Nam 47 23.01.2017
Chapter 1506: Chưa từng thất bại 39 22.01.2017
Chapter 1505: Một đối một 3 44 21.01.2017
Chapter 1504: Một đối một 2 45 20.01.2017
Chapter 1503: Một đối một 45 20.01.2017
Chapter 1502: Tao là Trần Hạo Nam 44 19.01.2017
Chapter 1501: Bí mật đánh giỏi 44 19.01.2017
Chapter 1500: Tiểu Binh và A Lịch 44 18.01.2017
Chapter 1499: Mua mạng Tiểu Xuân 43 17.01.2017
Chapter 1498: Đại Phạn không giáng 54 17.01.2017
Chapter 1497: Thần Nhân hạ phàm 54 16.01.2017
Chapter 1496: Trường Sinh Bất Tử 47 15.01.2017
Chapter 1495: Thiên lý truy hung 46 15.01.2017
Chapter 1494: Bảo tọa thuộc về ai 43 14.01.2017
Chapter 1493: Tốt bụng làm hỏng chuyện 47 14.01.2017
Chapter 1492: Ác chiến Hoàng Lực 49 13.01.2017
Chapter 1491: Xung kích cuối cùng 48 12.01.2017
Chapter 1490: Lương Gia Nhân vs Phát Nhị Đại 45 12.01.2017
Chapter 1489: Đủ nghĩa khí 45 11.01.2017
Chapter 1488: Đại hội phán xét 2 39 10.01.2017
Chapter 1487: Đại hội phán xét 41 09.01.2017
Chapter 1486: Huynh đệ 44 09.01.2017
Chapter 1485: Thiết Nam Hoàng Lực 52 08.01.2017
Chapter 1484: Giải quyết nó 46 08.01.2017
Chapter 1483: Phát Nhị Đại 48 07.01.2017
Chapter 1482: Trùng tổ 12 Tọa Quán 47 06.01.2017
Chapter 1481: Đại Hội Thệ Sư 45 06.01.2017
Chapter 1480: Đánh nát Sảng Ca 43 05.01.2017
Chapter 1479: Oan gia ngõ hẹp 46 04.01.2017
Chapter 1478: Trùng chấn Hồng Hưng 51 03.01.2017
Chapter 1477: Ôn chuyện cũ 41 03.01.2017
Chapter 1476: Liều mạng 42 02.01.2017
Chapter 1475: Tưởng Thiên Sinh 49 02.01.2017
Chapter 1474: Sảng Ca chơi khô máu 38 01.01.2017
Chapter 1473: Phục kích Nam Ca 48 01.01.2017
Chapter 1472: Cự Ca 44 31.12.2016
Chapter 1471: Xao Sơn Chấn Hổ 35 31.12.2016
Chapter 1470: Hoành tảo thiên quân 44 30.12.2016
Chapter 1469: Mất số 45 29.12.2016
Chapter 1468: Thượng Võ ra trận 38 29.12.2016
Chapter 1467: Tào Bân 38 28.12.2016
Chapter 1466: Trở mặt 41 28.12.2016
Chapter 1465: Thiệp mời của Tào Bân 43 27.12.2016
Chapter 1465: Thiệp mời của Tào Bân 0 18.08.2017
Chapter 1464: Phản phúc 40 27.12.2016
Chapter 1464: Phản phúc 0 18.08.2017
Chapter 1463: Thần Thoại bất diệt 42 26.12.2016
Chapter 1463: Thần Thoại bất diệt 0 18.08.2017
Chapter 1462: Cứu tinh tái hiện 42 26.12.2016
Chapter 1462: Cứu tinh tái hiện 0 18.08.2017
Chapter 1461: Lý Chí Cao vs Sảng Ca 52 25.12.2016
Chapter 1461: Lý Chí Cao vs Sảng Ca 0 18.08.2017
Chapter 1460: Phản công Sảng Ca 2 48 24.12.2016
Chapter 1460: Phản công Sảng Ca 2 0 18.08.2017
Chapter 1459: Phản công Sảng Ca 46 24.12.2016
Chapter 1459: Phản công Sảng Ca 0 18.08.2017
Chapter 1458: Đại Vũ thất thủ 52 23.12.2016
Chapter 1458: Đại Vũ thất thủ 0 18.08.2017
Chapter 1457: Rượu hòa giải 43 23.12.2016
Chapter 1457: Rượu hòa giải 0 18.08.2017
Chapter 1456: Đứng đầu Ngũ Hổ 44 22.12.2016
Chapter 1456: Đứng đầu Ngũ Hổ 0 18.08.2017
Chapter 1455: Sụp đổ 45 22.12.2016
Chapter 1455: Sụp đổ 0 18.08.2017
Chapter 1454: Quyền Vương vs Quyền Vương 41 21.12.2016
Chapter 1453: Gặp mặt không vui 46 21.12.2016
Chapter 1452: Trần Hạo Nam vs Hàn Tân 43 20.12.2016
Chapter 1451: Cuối cùng cần gặp nhau 43 20.12.2016
Chapter 1450: Nhẫn nhịn gánh trọng trách 55 19.12.2016
Chapter 1449: Yên Chi Hổ vs Sơn Đông Hổ 51 17.12.2016
Chapter 1448: Tá Đôn Trần Hạo Nam 64 16.12.2016
Chapter 1447: Mạnh ai nấy làm 47 16.12.2016
Chapter 1446: Quan trọng là ăn ý 56 15.12.2016
Chapter 1445: Xuất sư bất lợi 53 14.12.2016
Chapter 1444: Hàn Tân điểm tướng 46 14.12.2016
Chapter 1443: Nữ rân chơi thứ thiệt 45 13.12.2016
Chapter 1442: Chơi khô máu 60 12.12.2016
Chapter 1441: Yên Chi Hổ 55 11.12.2016
Chapter 1440: Hốt trọn ổ 56 10.12.2016
Chapter 1439: Long Hổ hội 63 10.12.2016
Chapter 1438: Tứ Đại Quyền Vương 52 09.12.2016
Chapter 1437: Nghiêng trời lệch đất Dầu Ma Địa 39 09.12.2016
Chapter 1436: Hồi quy 47 08.12.2016
Chapter 1435: Hạo Nam Đại Phi tương ngộ 55 07.12.2016
Chapter 1434: Nam Tiên Sinh 49 07.12.2016
Chapter 1433: Cùng đi bên em 58 06.12.2016
Chapter 1432: Kinh Thiên Nhất Chiến 86 05.12.2016
Chapter 1431: Đại Phạn vs Hắc Cổ 65 04.12.2016
Chapter 1430: Không bằng cầm thú 70 03.12.2016
Chapter 1429: Tái Nhã mang vạ 60 02.12.2016
Chapter 1428: Mãnh Thái vs Hắc Cổ 69 01.12.2016
Chapter 1427: Làm nhục Tái Nhã 71 29.11.2016
Chapter 1426: Thủ đoạn 60 28.11.2016
Chapter 1425: Đại Phi tái hiện 50 28.11.2016
Chapter 1424: Đàm phán 67 27.11.2016
Chapter 1423: Khôn Tây 58 26.11.2016
Chapter 1422: Mãnh Thái 68 26.11.2016
Chapter 1421: Đông Sơn tái khởi 57 25.11.2016
Chapter 1420: Tín niệm trường tồn 63 25.11.2016
Chapter 1419: Cái chết của Phái Dật Liên 60 23.11.2016
Chapter 1418: Nộ chém Hắc Cổ 58 22.11.2016
Chapter 1417: Hỏa thiêu Bích Lâm 54 21.11.2016
Chapter 1416: Thắng thua khó đoán 53 19.11.2016
Chapter 1415: Mày không phải Quyền Vương 54 17.11.2016
Chapter 1414: 100% ác chiến 59 16.11.2016
Chapter 1413: Lấm bùn 72 16.11.2016
Chapter 1412: Tề Khảo vs Cống Tang 71 15.11.2016
Chapter 1411: Ám tiễn 70 14.11.2016
Chapter 1410: Đại bại Thái Bắc Quyền Vương 86 13.11.2016
Chapter 1409: Bắt gian 62 11.11.2016
Chapter 1408: Tề Khảo vs Đại Phạn 83 11.11.2016
Chapter 1407: Tề Khảo 63 10.11.2016
Chapter 1406: Anh Hùng 53 09.11.2016
Chapter 1405: Cầu sống không được 63 09.11.2016
Chapter 1404: Một mình khiêu chiến 58 08.11.2016
Chapter 1403: Trời có mắt 63 08.11.2016
Chapter 1402: Thua phải vinh quang 54 07.11.2016
Chapter 1401: Đánh chết Phái Dật Liên 49 05.11.2016
Chapter 1400: Cá Sấu Trần Hạo Nam 44 04.11.2016
Chapter 1399: Dũng cảm xông lên 52 02.11.2016
Chapter 1398: Đại Phạn và Tá Duy 92 02.11.2016
Chapter 1397: Anh hùng cúi đầu 67 01.11.2016
Chapter 1396: Hắc cổ 54 01.11.2016
Chapter 1395: Phiên bản Đại Phi 47 01.11.2016
Chapter 1394: Trượng nghĩa vi bằng 70 01.11.2016
Chapter 1393: Hạo Nam gây họa 51 01.11.2016
Chapter 1392: Hắc Thế Lực Lào 56 01.11.2016
Chapter 1391: Truyền kỳ nửa đời sau 47 01.11.2016
Chapter 1390: Tự tìm đường chết 45 01.11.2016
Chapter 1389: Hỏa Phụng Hoàng 57 01.11.2016
Chapter 1388: Khí diệm Hoàng giả 48 01.11.2016
Chapter 1387: Hạo Nam vs Điền Bân 59 01.11.2016
Chapter 1386: Nam Ca ra mặt 55 01.11.2016
Chapter 1385: Phong vũ Cố nhân lai 57 31.10.2016
Chapter 1384: Ai cũng mưu mô 59 31.10.2016
Chapter 1383: Tiểu Xuân vs Thế Chương 57 31.10.2016
Chapter 1382: Máu lệ nhạt nhòa 56 31.10.2016
Chapter 1381: Tự tìm diệt vong 62 31.10.2016
Chapter 1380: Tiểu Xuân giá đáo 50 31.10.2016
Chapter 1379: Oan gia gặp nhau 52 31.10.2016
Chapter 1378: Oan gia gặp nhau 47 31.10.2016
Chapter 1377: Mượn đao giết người 44 31.10.2016
Chapter 1376: Có tình có nghĩa 51 31.10.2016
Chapter 1375: Trụ Ca ra trại 67 30.10.2016
Chapter 1374: Văn Hoa vs Thế Hiển 58 30.10.2016
Chapter 1373: Lệ Chi 66 30.10.2016
Chapter 1372: Làm dữ 56 30.10.2016
Chapter 1371: Hào Khí 2 64 29.10.2016
Chapter 1370: Hào Khí 1 73 29.10.2016
Chapter 1369: Mê trai gặp Sở Khanh 59 29.10.2016
Chapter 1368: Y Văn Hoa và A Bội 56 29.10.2016
Chapter 1367: Nghĩa bổn vô ngôn 62 29.10.2016
Chapter 1366: Chó Xám 66 29.10.2016
Chapter 1365: Thái Tử trùng hiện 55 29.10.2016
Chapter 1364: Lấy công chuộc tội 62 29.10.2016
Chapter 1363: Chí Cao tay đôi 58 28.10.2016
Chapter 1362: Em đã sai 65 28.10.2016
Chapter 1361: Giang hồ hiểm ác 65 28.10.2016
Chapter 1360: Rõ nguồn cơn 58 27.10.2016
Chapter 1359: Mắt thấy làm bằng 51 27.10.2016
Chapter 1358: Giận đánh Hạo Nam 64 27.10.2016
Chapter 1357: Xúc Sinh Tư 58 27.10.2016
Chapter 1356: Nam Ca và Mẹ Đẹp 59 27.10.2016
Chapter 1355: Đã lâu chưa xuất hiện 50 27.10.2016
Chapter 1354: Nam Ca đã chết 57 27.10.2016
Chapter 1353: Ông là ai 61 27.10.2016
Chapter 1352: Hồng Hưng lừa đảo 58 27.10.2016
Chapter 1351: Sập bẫy 56 27.10.2016
Chapter 1350: Chơi tới cùng 2 55 26.10.2016
Chapter 1349: Chơi tới cùng 71 26.10.2016
Chapter 1348: Đại Ân Nhân 57 26.10.2016
Chapter 1347: Lý Chí Cao vs Sinh Tư 69 26.10.2016
Chapter 1346: Quyết tuyệt Hồng Hưng 55 25.10.2016
Chapter 1345: Con của Chó Xám 49 25.10.2016
Chapter 1344: Quá khứ Nam Ca 2 52 25.10.2016
Chapter 1343: Quá khứ Nam Ca 56 25.10.2016
Chapter 1342: Muay Lào 52 25.10.2016
Chapter 1341: Long Đầu Tam Liên 54 25.10.2016
Chapter 1340: Xảy ra chuyện 53 25.10.2016
Chapter 1339: Lương Gia Nhân vs Chiêu Tích 69 25.10.2016
Chapter 1338: Lương Gia Nhân và Chiêu Tích 61 24.10.2016
Chapter 1337: Thời đại của bọn mày 55 24.10.2016
Chapter 1336: Sát cánh cùng lên 54 24.10.2016
Chapter 1335: Nam Ca chỉ chiêu 54 24.10.2016
Chapter 1334: Cao Nhân tái hiện 2 51 24.10.2016
Chapter 1333: Cao Nhân Tái Hiện 56 22.10.2016
Chapter 1332: Chiêu gia Tam Liên 61 22.10.2016
Chapter 1331: Chạm trán 58 22.10.2016
Chapter 1330: Lãng mạn giang hồ 62 22.10.2016
Chapter 1329: Thằng hèn 50 22.10.2016
Chapter 1328: Rắc rối 53 22.10.2016
Chapter 1327: Đàn ông đích thực 50 22.10.2016
Chapter 1326: Nộ trảm Lương Gia Nhân 46 22.10.2016
Chapter 1325: Sơ hội Face Ca 57 22.10.2016
Chapter 1324: Cừ có hơn tao 48 21.10.2016
Chapter 1323: Tráng Sĩ hào tình 51 21.10.2016
Chapter 1322: Nói hung hăng 50 21.10.2016
Chapter 1321: Con trai Chó Xám 57 21.10.2016
Chapter 1320: Con trai Y Kiện 63 21.10.2016
Chapter 1319: Con trai Sinh Phiên 57 21.10.2016
Chapter 1318: Một mình gánh chịu 54 21.10.2016
Chapter 1317: Tao phải thắng lão 59 21.10.2016
Chapter 1316: Trả thù cho Cha 54 20.10.2016
Chapter 1315: Power Lương Gia Nhân 75 20.10.2016
Chapter 1314: Tìm giết Địa Trung Hải 62 20.10.2016
Chapter 1313: Triệu Kế Bang 62 20.10.2016
Chapter 1312: Mua mạng Từ Thế Phi 66 20.10.2016
Chapter 1311: Thiên ngoại hữu Thiên 54 19.10.2016
Chapter 1310: Đừng gạt em nữa 55 19.10.2016
Chapter 1309: Thắng thua đã rõ 53 19.10.2016
Chapter 1308: Máu rưới Anh Hùng Bar 56 19.10.2016
Chapter 1307: Vinh Nhục Nhất Chiến 2 56 19.10.2016
Chapter 1306: Vinh Nhục Nhất Chiến 1 50 19.10.2016
Chapter 1305: Trước ngày quyết chiến 57 19.10.2016
Chapter 1304: Mâu công Thuẫn 53 19.10.2016
Chapter 1303: Hỏa Sài và Quỷ Vương 46 19.10.2016
Chapter 1302: Lịch sử lặp lại 61 19.10.2016
Chapter 1301: Họ gì tên gì 2 59 18.10.2016
Chapter 1300: Họ gì tên gì 60 18.10.2016
Chapter 1299: Hạo Nam và Thượng Võ 56 18.10.2016
Chapter 1298: Gục ngã 48 18.10.2016
Chapter 1297: Thế Phi gạt em 61 18.10.2016
Chapter 1296: Thái Tử Cam Tử Thái 72 18.10.2016
Chapter 1295: Yêu không được Buông không xong 55 17.10.2016
Chapter 1294: Trùng chấn Hồng Hưng 74 17.10.2016
Chapter 1293: Hạo Nam tái hiện 72 17.10.2016
Chapter 1292: Thật thì không giả được 50 17.10.2016
Chapter 1291: Người đến từ Đài Loan 53 17.10.2016
Chapter 1290: Tiểu Muội Tỷ 50 17.10.2016
Chapter 1289: Thái Tử thứ hai 55 17.10.2016
Chapter 1288: Thần nhân Đại Phạn 71 17.10.2016
Chapter 1287: Tung tích của Đại Phi 53 17.10.2016
Chapter 1286: Tứ Cửu lên Đại Đê 69 17.10.2016
Chapter 1285: Gia nhập Xã Hội Đen 57 16.10.2016
Chapter 1284: Tay anh chị và tay mơ 50 16.10.2016
Chapter 1283: Xã hội đen là gì? 53 16.10.2016
Chapter 1282: Đường tắt lấy số 70 16.10.2016
Chapter 1281: Ai đánh qua tao? 58 16.10.2016
Chapter 1280: Cam Thượng Võ và Từ Thế Phi 62 16.10.2016
Chapter 1279: Anh Hùng 50 15.10.2016
Chapter 1278: Tam Liên quật khởi 53 15.10.2016
Chapter 1277: Lam Kình nhượng vị 122 12.10.2016
Chapter 1276: Độc Xà Tân Bang Chủ 59 11.10.2016
Chapter 1275: Vĩnh biệt Triệu Sơn Hà 64 10.10.2016
Chapter 1274: Giết Gà Rừng 2 55 09.10.2016
Chapter 1273: Giết Gà Rừng 1 58 08.10.2016
Chapter 1272: Triệu Kế Bang 64 08.10.2016
Chapter 1271: Lão Giang Hồ 61 07.10.2016
Chapter 1270: Đại Đông lên đường 62 06.10.2016
Chapter 1269: Bữa cơm cuối cùng 66 05.10.2016
Chapter 1268: Bắn chết Đại Đông 63 05.10.2016
Chapter 1267: Quá Giang Hổ vs Phi Châu Hổ 52 04.10.2016
Chapter 1266: Xin chiều tới cùng 69 03.10.2016
Chapter 1265: Bát vàng rửa tay 67 03.10.2016
Chapter 1264: Sinh mệnh chung kết 68 02.10.2016
Chapter 1263: Mua mạng Ngũ Hổ 62 01.10.2016
Chapter 1262: Tưởng Thiên Sinh và Mẹ Đẹp 69 30.09.2016
Chapter 1261: Chơi lớn Đông Anh 69 29.09.2016
Chapter 1260: Quá Giang Hổ 56 29.09.2016
Chapter 1259: Hạo Nam và Đại Phi 66 28.09.2016
Chapter 1258: Vi Cát Tường 61 28.09.2016
Chapter 1257: Thu thập Địa Trung Hải 63 27.09.2016
Chapter 1256: Không phải chuyện một người 55 27.09.2016
Chapter 1255: Dũng giả vô cụ 62 27.09.2016
Chapter 1254: Hiệp cuối cùng 66 27.09.2016
Chapter 1253: Đánh gục Kim Mông Không 68 27.09.2016
Chapter 1252: Băng Giám 68 27.09.2016
Chapter 1251: Tối Cường vs Tối Cường 3 49 27.09.2016
Chapter 1250: Tối Cường vs Tối Cường 2 61 27.09.2016
Chapter 1249: Tối Cường vs Tối Cường 67 26.09.2016
Chapter 1248: Kim Mông Không Sa Man 84 23.09.2016
Chapter 1247: Sư phụ Đại Phạn 58 22.09.2016
Chapter 1246: Ngũ Hổ trùng tổ 66 22.09.2016
Chapter 1245: Giang Hồ 53 21.09.2016
Chapter 1244: Mắt Hí 55 21.09.2016
Chapter 1243: Tiếp chiến 74 20.09.2016
Chapter 1242: Đại Phạn vs Địa Trung Hải 83 20.09.2016
Chapter 1241: Tân Long Đầu 51 19.09.2016
Chapter 1240: Hàn Tân trở về 53 19.09.2016
Chapter 1239: Lưu tận thiên hạ lệ 63 18.09.2016
Chapter 1238: Đường xa Trăng sáng 63 17.09.2016
Chapter 1237: Thả Hổ 58 17.09.2016
Chapter 1236: Tối hậu nhất kích 64 16.09.2016
Chapter 1235: Đồng qui ư tận 53 16.09.2016
Chapter 1234: Cùng nhau lên đường 55 16.09.2016
Chapter 1233: Thái Tử trận vong 63 15.09.2016
Chapter 1232: Tao đi trước một bước 62 15.09.2016
Chapter 1231: Sinh Phiên đoạn hồn 71 14.09.2016
Chapter 1230: Người thứ tư lên đường 61 14.09.2016
Chapter 1229: Đông Anh Độc Xà rạn nứt 50 14.09.2016
Chapter 1228: Thái Tử Chung Cực Chiến 2 54 13.09.2016
Chapter 1227: Thái Tử Chung Cực Chiến 53 13.09.2016
Chapter 1226: Người thứ ba lên đường 49 12.09.2016
Chapter 1225: Địa Trung Hải đến đây 53 12.09.2016
Chapter 1224: Trung Tú qui thiên 64 11.09.2016
Chapter 1223: Trung Tú = Lập Hoa 52 11.09.2016
Chapter 1222: Người thứ hai lên đường 50 10.09.2016
Chapter 1221: Cái chết Đại Thiên Nhị 67 10.09.2016
Chapter 1220: Người đầu tiên lên đường 52 10.09.2016
Chapter 1219: Sống chết cũng theo 53 09.09.2016
Chapter 1218: 1 vs 1000 51 09.09.2016
Chapter 1217: Trận chiến cuối cùng 56 08.09.2016
Chapter 1216: Tráng Sĩ 52 08.09.2016
Chapter 1215: Đi đến chung điểm 60 07.09.2016
Chapter 1214: Đại Liên Minh 57 07.09.2016
Chapter 1213: Cũng chỉ là người 59 06.09.2016
Chapter 1212: Hồng Côn Hạo Nam 54 06.09.2016
Chapter 1211: Tuyệt địa phản kích 60 05.09.2016
Chapter 1210: Giải tán 54 05.09.2016
Chapter 1209: Cai nghiện 60 04.09.2016
Chapter 1208: Không nhìn lầm 59 03.09.2016
Chapter 1207: Con nghiện 54 03.09.2016
Chapter 1206: Xúc Đại Đông 53 02.09.2016
Chapter 1205: Đường cùng chưa chắc cùng 50 02.09.2016
Chapter 1204: Có một người bại 54 01.09.2016
Chapter 1203: Tối Cường Nhất Chiến IV 55 01.09.2016
Chapter 1202: Tối Cường Nhất Chiến III 53 31.08.2016
Chapter 1201: Tối Cường Nhất Chiến II 53 31.08.2016
Chapter 1200: Tối Cường Nhất Chiến 66 31.08.2016
Chapter 1199: Canh bạc 58 30.08.2016
Chapter 1198: Trong tuyết tặng than 58 30.08.2016
Chapter 1197: Cùng đường 54 29.08.2016
Chapter 1196: Cá Sấu đực cái 52 29.08.2016
Chapter 1195: Hảo Công Phu 62 28.08.2016
Chapter 1194: Ác mộng Bố Già 59 28.08.2016
Chapter 1193: Địa Trung Hải chiến Thái Tử 55 27.08.2016
Chapter 1192: Đại Đông và Gà Rừng 63 27.08.2016
Chapter 1191: Ngôi sao Tam Liên 49 26.08.2016
Chapter 1190: Con của Chó Xám 47 25.08.2016
Chapter 1189: Bố già 63 25.08.2016
Chapter 1188: Tái chiến Độc Xà Bang 54 24.08.2016
Chapter 1187: Lam Kình tái hiện 55 23.08.2016
Chapter 1186: Phong Thái y nhiên 54 23.08.2016
Chapter 1185: Đệ nhất phu nhân 64 22.08.2016
Chapter 1184: Lấy lại địa bàn 49 22.08.2016
Chapter 1183: Thần uy Chó Xám 80 21.08.2016
Chapter 1182: Đại Phi nhận tội 66 21.08.2016
Chapter 1181: Con Đại Thiên Nhị 55 20.08.2016
Chapter 1180: Trí Dũng song toàn 72 20.08.2016
Chapter 1179: Đánh Thiên Hạ 58 19.08.2016
Chapter 1178: Lời hứa quyết chiến 2 56 19.08.2016
Chapter 1177: Lời hứa quyết chiến 56 18.08.2016
Chapter 1176: Hoạn nạn thấy Chân Tình 52 18.08.2016
Chapter 1175: Ngàn năm hận 53 17.08.2016
Chapter 1174: Một chọi một 57 17.08.2016
Chapter 1173: Tiếng thối Đại Phi 51 16.08.2016
Chapter 1172: Con của Đại Phi 54 16.08.2016
Chapter 1171: Sống chết cũng theo 50 15.08.2016
Chapter 1170: Sinh tử khả tương tòng 60 15.08.2016
Chapter 1169: Quân tử trả thù 55 14.08.2016
Chapter 1168: Đàm phán 64 13.08.2016
Chapter 1167: Con của Đại Đông 52 12.08.2016
Chapter 1166: Bắt sống Cà Ry 59 12.08.2016
Chapter 1165: Ngoại viện 64 11.08.2016
Chapter 1164: Y Kiện quy Tây 60 10.08.2016
Chapter 1163: Thề không cúi đầu 47 10.08.2016
Chapter 1162: Cứu Y Kiện 56 09.08.2016
Chapter 1161: Y Kiện vs Địa Trung Hải 2 56 09.08.2016
Chapter 1160: Y Kiện vs Địa Trung Hải 51 08.08.2016
Chapter 1159: Giết vào Tây Cống 63 08.08.2016
Chapter 1158: Trọng thương Y Văn Hoa 55 07.08.2016
Chapter 1157: Thần Nhân giúp tay 58 07.08.2016
Chapter 1156: Lọt bẫy 54 06.08.2016
Chapter 1155: Hôn lễ thế kỷ 49 06.08.2016
Chapter 1154: Bản sắc Ngạnh Hán 51 05.08.2016
Chapter 1153: Lời hứa ngàn vàng 64 05.08.2016
Chapter 1152: Đưa vào chỗ chết 54 04.08.2016
Chapter 1151: Cà Ry vs Tiểu Xuân 71 04.08.2016
Chapter 1150: Cà Ry Đông Anh 56 03.08.2016
Chapter 1149: Đơn chiến Ngũ Hổ 72 03.08.2016
Chapter 1148: Dẫn lửa tự thiêu 45 03.08.2016
Chapter 1147: Tiếu lý tàng đao 53 02.08.2016
Chapter 1146: Nghi thức nhập hội 66 01.08.2016
Chapter 1145: Hắc đạo Nhân đạo 64 01.08.2016
Chapter 1144: Sơn Hạ Trung Tú 2 43 31.07.2016
Chapter 1143: Sơn Hạ Trung Tú 56 31.07.2016
Chapter 1142: Bí mật Lập Hoa 52 30.07.2016
Chapter 1141: Đàm Phán 2 63 30.07.2016
Chaper 1140: Đàm phán 48 30.07.2016
Chapter 1139: Một thân ba chức 56 29.07.2016
Chapter 1138: Đông Anh hoành hành 46 29.07.2016
Chapter 1137: Thề không cúi đầu 63 28.07.2016
Chapter 1136: Đời con Gà Rừng 66 28.07.2016
Chapter 1135: Bang chủ vạn tuế 60 27.07.2016
Chapter 1134: Giết Lam Nhãn 60 27.07.2016
Chapter 1133: Đinh Dao hiến thân 76 27.07.2016
Chapter 1132: Đinh Dao ra tay 55 26.07.2016
Chapter 1131: Trong cơn nước lửa 44 26.07.2016
Chapter 1130: Hư hoài nhược cốc 59 26.07.2016
Chapter 1129: Đuổi Cung Bổn Nhất 56 25.07.2016
Chapter 1128: Đại Phạn và Tá Duy 62 25.07.2016
Chapter 1127: Tiêu diệt Hồng Hưng 53 24.07.2016
Chapter 1126: Thắng thua cuối cùng 65 24.07.2016
Chapter 1125: Lập Hoa vĩnh biễn bất đảo 55 24.07.2016
Chapter 1124: Huynh đệ Tử địch 2 54 23.07.2016
Chapter 1123: Huynh đệ Tử Địch 53 23.07.2016
Chapter 1122: No.1 vs No.1 57 23.07.2016
Chapter 1121: Máu nhuộm Hạnh Hoa Lâu 2 51 22.07.2016
Chapter 1120: Máu nhuộm Hạnh Hoa Lâu 51 22.07.2016
Chapter 1119: Hạnh Hoa Lâu 51 22.07.2016
Chapter 1118: Đàm phán cuối cùng 2 52 22.07.2016
Chapter 1117: Đàm phán cuối cùng 52 21.07.2016
Chapter 1116: Sinh Phiên chiến Thần Nhân 61 21.07.2016
Chapter 1115: Lực áp Gà Rừng 51 20.07.2016
Chapter 1114: Toàn quân xuất kích 63 20.07.2016
Chapter 1113: Dồn hết đòn cuối 64 19.07.2016
Chapter 1112: Anh hùng đừng hỏi xuất xứ 59 19.07.2016
Chapter 1111: Lực kháng Thần Nhân 74 19.07.2016
Chapter 1110: Tử chiến 53 18.07.2016
Chapter 1109: Tiến lui đều khó 46 18.07.2016
Chapter 1108: Vào hang hổ 55 18.07.2016
Chapter 1107: Đánh lồng sắt 51 17.07.2016
Chapter 1106: Tấn công Trung tâm Sơn Hà 47 17.07.2016
Chapter 1105: Rũ cờ 55 16.07.2016
Chapter 1104: Mày có phải người 63 16.07.2016
Chapter 1103: Lưỡng đại Number one 46 15.07.2016
Chapter 1102: Tứ Đại Thần Nhân 70 15.07.2016
Chapter 1101: Địa Trung Hải vs Tá Duy 80 15.07.2016
Chapter 1100: Thần Nhân chi Tranh 70 15.07.2016
Chapter 1099: Cuộc đời hai trong một 68 14.07.2016
Chapter 1098: Hồng Hưng có nạn 2 59 14.07.2016
Chapter 1097: Hồng Hưng có nạn 62 13.07.2016
Chapter 1096: Lập Hoa đã chết 60 13.07.2016
Chapter 1095: Cung Bổn Nhất & Long Thứ Lang 69 12.07.2016
Chapter 1094: Ngoại viện 60 12.07.2016
Chapter 1093: Phó Bang Chủ không gục ngã 59 12.07.2016
Chapter 1092: Chiến đến chết mới thôi 55 11.07.2016
Chapter 1091: Tao là Trương Thế Lương 51 11.07.2016
Chapter 1090: Thái Tử cũng cúi đầu 64 10.07.2016
Chapter 1089: Thái Tử tiếp chiến 54 10.07.2016
Chapter 1088: Trận chiến sớm muộn 73 10.07.2016
Chapter 1087: Quét sạch Tôn Nghiêm 54 09.07.2016
Chapter 1086: Xúc Đại Phi 59 08.07.2016
Chapter 1085: Thiên Hạ Vây Công II 77 08.07.2016
Chapter 1084: Thiên Hạ Vây Công 54 08.07.2016
Chapter 1083: Tao rất cao cường 67 07.07.2016
Chapter 1082: Chạy 54 07.07.2016
Chapter 1081: Ép hổ nhảy tường 61 07.07.2016
Chapter 1080: Phó Bang Chủ và Địa Trung Hải 56 06.07.2016
Chapter 1079: Khai Hỏa 50 06.07.2016
Chapter 1078: Cố Nhân 51 06.07.2016
Chapter 1077: Long Đầu Đại Đông 68 05.07.2016
Chapter 1076: Đại Phi hậu đại 51 05.07.2016
Chapter 1075: Phó Bang Chủ Độc Xà 54 05.07.2016
Chapter 1074: Lạc Đà qui thiên 64 05.07.2016
Chapter 1073: Thiên La Địa Võng 54 04.07.2016
Chapter 1072: Đông Anh phục hưng 64 04.07.2016
Chapter 1071: Đại hạn Lạc Đà 55 04.07.2016
Chapter 1070: Đại Phi đàm phán 51 04.07.2016
Chapter 1069: Oan gia gặp nhau 48 04.07.2016
Chapter 1068: Gió mưa cùng đường 56 04.07.2016
Chapter 1067: Trùng Phùng 57 03.07.2016
Chapter 1066: 1 vs 20 74 03.07.2016
Chapter 1065: Thái Tử xuất mã 54 03.07.2016
Chapter 1064: Huyết mạch Giang Hồ 57 03.07.2016
Chapter 1063: Đông Sơn tái khởi 57 03.07.2016
Chapter 1062: Mãnh Hổ sổ lồng 67 03.07.2016
Chapter 1061: Hỏa đấu Độc Xà Bang 54 03.07.2016
Chapter 1060: Thu phục Thái Tử 46 03.07.2016
Chapter 1059: Đại Kiêu Hùng 52 03.07.2016
Chapter 1058: Rút quân 45 03.07.2016
Chapter 1057: Đinh Dao hiển thần thông 53 02.07.2016
Chapter 1056: Kình Thôn Thiên Hạ 48 02.07.2016
Chapter 1055: Xét xử cuối cùng 48 02.07.2016
Chapter 1054: Nát thây vạn mảnh 52 02.07.2016
Chapter 1053: Xa Chảy qui thiên 110 02.07.2016
Chapter 1052: Quyết Sinh Tử IV 66 02.07.2016
Chapter 1051: Quyết Sinh Tử III 50 02.07.2016
Chapter 1050: Quyết Sinh Tử II 51 01.07.2016
Chapter 1049: Quyết Sinh Tử 51 01.07.2016
Chapter 1048: Hồi cuối của Xa Bảo Sơn 53 01.07.2016
Chapter 1047: Khai Chiến 58 01.07.2016
Chapter 1046: Lưỡng Hùng chi Tranh 61 01.07.2016
Chapter 1045: Đại Nạn Lâm Đầu 49 01.07.2016
Chapter 1044: Tuyệt Địa 56 01.07.2016
Chapter 1043: Đường trước thê lương 47 01.07.2016
Chapter 1042: Nam Ca ra tù 60 01.07.2016
Chapter 1041: Đồng Đảm Nhật Nguyệt 54 01.07.2016
Chapter 1040: Tay trong 59 01.07.2016
Chapter 1039: Hỏa Táng 53 30.06.2016
Chapter 1038: Đại Pháp cứu tao 55 30.06.2016
Chapter 1037: Chết 54 30.06.2016
Chapter 1036: Máu thịt tung tóe 54 30.06.2016
Chapter 1035: Hi sinh tráng liệt 74 30.06.2016
Chapter 1034: Giam cầm 20 năm 50 30.06.2016
Chapter 1033: Trục xuất 56 30.06.2016
Chapter 1032: Tao đã chết 53 29.06.2016
Chapter 1031: Chiến Hồn III 56 29.06.2016
Chapter 1030: Chiến Hồn II 47 29.06.2016
Chapter 1029: Chiến Hồn 48 29.06.2016
Chapter 1028: Di thư Thái Ất 61 28.06.2016
Chapter 1027: Trâm Anh Thế Đại 63 28.06.2016
Chapter 1026: Đại Phi kế vị 58 28.06.2016
Chapter 1025: Cái chết Cự Nhân 49 28.06.2016
Chapter 1024: Tự chuốc diệt vong 58 28.06.2016
Chapter 1023: A Dạ em đã thua 57 28.06.2016
Chapter 1022: Hổ Sơn Hành 64 27.06.2016
Chapter 1021: Hạo Nam vs A Dạ 62 27.06.2016
Chapter 1020: Cùng lên đường 55 27.06.2016
Chapter 1019: Giết Đại Phi 56 26.06.2016
Chapter 1018: Nhất ý cô hành 58 21.06.2016
Chapter 1017: Tang Lễ 2 57 20.06.2016
Chapter 1016: Tang lễ 54 12.06.2016
Chapter 1015: Thiên Cổ Hận 50 11.06.2016
Chapter 1014: Đồng Đảm Nhật Nguyệt Thiên 60 09.06.2016
Chapter 1013: Sát Xuất Trùng Vây 48 08.06.2016
Chapter 1012: Động Địa Kinh Thiên 56 08.06.2016
Chapter 1011: Hạt Tiêu 82 26.06.2016
Chapter 1010: Nộ toái K1 56 26.06.2016
Chapter 1009: K1 Sỉ nhục 61 26.06.2016
Chapter 1008: Thượng Thiện nhược Thủy 44 26.06.2016
Chapter 1007: Con đường Vô Địch 49 26.06.2016
Chapter 1006: Huynh Đệ 61 25.06.2016
Chapter 1005: Thế giới Nắm Đấm 51 25.06.2016
Chapter 1004: Giới hạn 56 25.06.2016
Chapter 1003: Ngõ hẹp gặp nhau 71 25.06.2016
Chapter 1002: Không có ngày mai 53 25.06.2016
Chapter 1001: Thử thách 47 25.06.2016
Chapter 1000: Long đầu Trần Hạo Nam 54 25.06.2016
Chapter 999: Tự tìm đường chết 53 25.06.2016
Chapter 998: Lấy mạng ra đấu 52 24.06.2016
Chapter 997: Quán Ác chi Tranh 63 24.06.2016
Chapter 996: Tá Duy vs Thái Ất 51 24.06.2016
Chapter 995: Vương Đạo 60 24.06.2016
Chapter 994: Nhân vật Tiêu Điểm 54 24.06.2016
Chapter 993: Phong Hỏa Liên Thiên 52 24.06.2016
Chapter 992: Xúc Hạt Tiêu 58 24.06.2016
Chapter 991: Rạn nứt 54 24.06.2016
Chapter 990: Long Đầu vs Long Đầu 58 24.06.2016
Chapter 989: Thủ đoạn Long Đầu 40 24.06.2016
Chapter 988: Không xứng làm Long Đầu 48 23.06.2016
Chapter 987: Tứ diện Sở Ca 43 23.06.2016
Chapter 986: Tọa Quán 53 23.06.2016
Chapter 985: Tân Cựu giao tập 53 23.06.2016
Chapter 984: Đăng Cơ Đại Điển 68 23.06.2016
Chapter 983: Nhân tính 62 22.06.2016
Chapter 982: Độc Xà vs Hồng Hưng 54 22.06.2016
Chapter 981: Một màn kịch hay 2 47 22.06.2016
Chapter 980: Một màn kịch hay 50 22.06.2016
Chapter 979: Phía sau Cường Nhân 48 22.06.2016
Chapter 978: Xa Chảy vs Gà Rừng 53 22.06.2016
Chapter 977: KO 55 21.06.2016
Chapter 976: So cao với trời 48 21.06.2016
Chapter 975: Thề đi theo 45 21.06.2016
Chapter 974: Tìm chết 40 21.06.2016
Chapter 973: Cái chết của Dã Sai 56 21.06.2016
Chapter 972: Tử Chiến 55 20.06.2016
Chapter 971: Gian hùng Xa Bảo Sơn 48 20.06.2016
Chapter 970: TÍN Nghĩa Nhân Dũng Trí 48 20.06.2016
Chapter 969: Thần Nhân chi Chiến 3 54 20.06.2016
Chapter 968: Thần Nhân chi Chiến 2 65 20.06.2016
Chapter 967: Thần Nhân chi Chiến 47 20.06.2016
Chapter 966: Thiên Tài đấu Thiên Tài 61 20.06.2016
Chapter 965: Tổ chức Hắc Đạo 57 20.06.2016
Chapter 964: Thần Tiên Khả hồi qui 47 20.06.2016
Chapter 963: Trí tuệ xuất Hữu đại vi 47 19.06.2016
Chapter 962: Giết về Hongkong 53 19.06.2016
Chapter 961: Vào vòng trong 44 19.06.2016
Chapter 960: Vua chửi tục 48 18.06.2016
Chapter 959: Trước sau như một 56 18.06.2016
Chapter 958: Cầu Sinh Tử 52 18.06.2016
Chapter 957: Power Sinh Phiên 47 18.06.2016
Chapter 956: Rồng bơi vũng cạn 52 18.06.2016
Chapter 955: Thông Minh Cái Thế 54 18.06.2016
Chapter 954: Thiên Sinh thần uy 51 18.06.2016
Chapter 953: Sóng sau dồn sóng trước 50 18.06.2016
Chapter 952: Thái Cực 63 18.06.2016
Chapter 951: Dũng Giả thắng 54 18.06.2016
Chapter 950: Bất thắng hàn 52 17.06.2016
Chapter 949: Vị Lai 62 17.06.2016
Chapter 948: Bát Đại Kim Mông Không 73 17.06.2016
Chapter 947: Đại Phạn vs Matt 71 17.06.2016
Chapter 946: Phạm qui bị loại 47 17.06.2016
Chapter 945: Quyền Vương Hà Lan 50 17.06.2016
Chapter 944: Thiên Hạ Vô Địch Đại Phi Ca 54 17.06.2016
Chapter 943: Băng Bộ Tứ 57 17.06.2016
Chapter 942: Gặp nạn 60 17.06.2016
Chapter 941: Võ lưu manh 47 17.06.2016
Chapter 940: Chân hán tử 51 17.06.2016
Chapter 939: Anh là ai 44 17.06.2016
Chapter 938: Chiến thắng kỹ thuật 49 17.06.2016
Chapter 937: Hơn cả năm xưa 46 17.06.2016
Chapter 936: Địch Bạn khó phân 46 17.06.2016
Chapter 935: Chiến lược của Lập Hoa 48 17.06.2016
Chapter 934: Tối hậu nhất chiến 46 17.06.2016
Chapter 933: Động rồi 51 17.06.2016
Chapter 932: Núi lửa ngủ yên 55 17.06.2016
Chapter 931: Chó Xám sống lại 46 17.06.2016
Chapter 930: Kỳ tài cách đấu 48 17.06.2016
Chapter 929: Lão Giang Hồ 48 17.06.2016
Chapter 928: Lật bàn 51 17.06.2016
Chapter 927: Lần đầu của Thái Ất 44 17.06.2016
Chapter 926: Chỉ Chiêu 49 17.06.2016
Chapter 925: Thiên chi Kiêu Tử 52 17.06.2016
Chapter 924: Thái Ất vs Buakaw 50 17.06.2016
Chapter 923: Hạo Kiếp đội Hongkong 63 17.06.2016
Chapter 922: Anh Hùng 49 17.06.2016
Chapter 921: Bất Kham Hồi Thủ 48 17.06.2016
Chapter 920: Ác chiến Đàm Thất 54 17.06.2016
Chapter 919: Một mình gánh vác 55 17.06.2016
Chapter 918: Đại Đông Phố Portland 46 17.06.2016
Chapter 917: Đầu não nguyên thủy 48 16.06.2016
Chapter 916: Bản Năng Gốc 59 16.06.2016
Chapter 915: Tá Duy đệ nhất chiến 59 16.06.2016
Chapter 914: Để tao đánh 56 16.06.2016
Chapter 913: Trọng Pháo Thủ 50 16.06.2016
Chapter 912: Tà dương thùy mộ 48 16.06.2016
Chapter 911: Đệ Nhất Sát Thủ 54 16.06.2016
Chapter 910: Tá Duy và Thái Ất 54 16.06.2016
Chapter 909: Cứng đấu Cứng 48 16.06.2016
Chapter 908: Bá giả Tưởng Thiên Dưỡng 52 16.06.2016
Chapter 907: Thắng cho anh xem 48 16.06.2016
Chapter 906: Hồi phục tự ngã 60 16.06.2016
Chapter 905: Tông Sư 55 16.06.2016
Chaper 904: Dáng Hổ oai hùng 60 15.06.2016
Chapter 903: Chân tướng 53 15.06.2016
Chapter 902: Cao Thủ Lập Kỹ 54 15.06.2016
Chapter 901: Hạ Phong lạ lùng 62 15.06.2016
Chapter 900: Hạo Nam chinh phục thế giới 60 14.06.2016
Chapter 899: Chiến Vân Mật Bố 50 14.06.2016
Chapter 898: Công Phu Hoàng 50 14.06.2016
Chapter 897: Thoát thai hoán cốt 45 14.06.2016
Chapter 896: Phong Tình không chống nổi 56 14.06.2016
Chapter 895: Thái Hoàng Đại Phạn 78 14.06.2016
Chapter 894: Đầu Hàng 50 14.06.2016
Chapter 893: Trận thứ hai của Thái Ất 58 14.06.2016
Chapter 892: Vĩnh viễn vô địch 49 14.06.2016
Chapter 891: Giang hồ 48 14.06.2016
Chapter 890: Bí mật Martin 57 13.06.2016
Chapter 889: Hạ phong của Thái Tử 57 13.06.2016
Chapter 888: Tám lạng Nửa cân 69 13.06.2016
Chapter 887: Thái Tử vs Martin 51 13.06.2016
Chapter 886: Bổn phận 47 13.06.2016
Chapter 885: Lật kèo 48 12.06.2016
Chapter 884: Masato 46 12.06.2016
Chapter 883: Đội trưởng Columbia 53 12.06.2016
Chapter 882: Mỹ Lệ Quyền Vương 57 12.06.2016
Chapter 881: Bí mật Tá Duy 58 12.06.2016
Chapter 880: Thái Ất ra trận 51 12.06.2016
Chapter 879: Thái Tử vs Tá Duy 59 12.06.2016
Chapter 878: Ván Cược 60 12.06.2016
Chapter 877: Kích Ảnh 49 12.06.2016
Chapter 876: Capoeira 49 12.06.2016
Chapter 875: Kình lữ 48 11.06.2016
Chapter 874: Một chiêu định thắng thua 67 11.06.2016
Chapter 873: Trường Quyền đấu Tảo Thối 65 11.06.2016
Chapter 872: Hàn Tân ra trận 42 11.06.2016
Chapter 871: Trận chiến mở màn 54 11.06.2016
Chapter 870: Xuất sư bất lợi 37 11.06.2016
Chapter 869: Trường Chinh 51 11.06.2016
Chapter 868: Thoái vị 49 11.06.2016
Chapter 867: Tổ hợp mộng ảo 50 11.06.2016
Chapter 866: MMA 53 10.06.2016
Chapter 865: Chỉ thiếu gió Đông 49 10.06.2016
Chapter 864: Thiên Vương phố Portland 48 10.06.2016
Chapter 863: Nhu Thuật Brazil 49 10.06.2016
Chapter 862: Chó giữ nhà 47 10.06.2016
Chapter 861: Sỉ nhục 44 09.06.2016
Chapter 860: Long Hổ Hội 49 09.06.2016
Chapter 859: Đàm phán thế kỷ 52 09.06.2016
Chapter 858: Mở màn Thế giới chi Tối 51 09.06.2016
Chapter 857: Kết cục 56 08.06.2016
Chapter 856: Thái Tử là thá gì 51 07.06.2016
Chapter 855: Thỉnh quân tương tống 49 07.06.2016
Chapter 854: Thu thập Xa Bảo Sơn 50 07.06.2016
Chapter 853: Bám chết không tha 49 07.06.2016
Chapter 852: Đoạn cuối cuộc chiến 71 06.06.2016
Chapter 851: Không sót một ai 47 06.06.2016
Chapter 850: Chiến trường chém giết 61 05.06.2016
Chapter 849: Tráng sĩ nhất khứ bất phục phản 50 04.06.2016
Chapter 848: Trận chiến tuyệt vọng 51 03.06.2016
Chapter 847: Thịt nát xương tan 44 02.06.2016
Chapter 846: Đại Phạn xuất mã 52 02.06.2016
Chapter 845: Muay Thai chính tông 47 02.06.2016
Chapter 844: Cộng sự của Hàn Tân 52 01.06.2016
Chapter 843: Nhất vô sở hữu 52 01.06.2016
Chapter 842: Chúng phản thân li 57 01.06.2016
Chapter 841: Chiến thắng cuối cùng 43 31.05.2016
Chapter 840: Bỏ xác quê người 53 31.05.2016
Chapter 839: Hoàn cảnh của Bao Bì 54 31.05.2016
Chapter 838: Không gặp thì hơn 50 30.05.2016
Chapter 837: Một cũng không được thiếu 47 30.05.2016
Chapter 836: Chiến sĩ cuối cùng 45 29.05.2016
Chapter 835: Kẻ thất bại 46 29.05.2016
Chapter 834: Bật Lửa hồn đoạn 53 28.05.2016
Chapter 833: Khí số đã tận 51 27.05.2016
Chapter 832: Xa Bảo Sơn vs Tá Duy 66 27.05.2016
Chapter 831: Có đời này có kiếp sau 49 26.05.2016
Chapter 830: Hồn đoạn Bãi Long Cổ 50 26.05.2016
Chapter 829: Đường chết 58 25.05.2016
Chapter 828: Cốt nhục tương tàn 61 25.05.2016
Chapter 827: Cha con nhận nhau 50 24.05.2016
Chapter 826: Tình bằng hữu 53 24.05.2016
Chapter 825: Máu nhuộm Tê Ngưu Bar 62 23.05.2016
Chapter 824: Trăng máu 57 23.05.2016
Chapter 823: Người không ngày mai 55 22.05.2016
Chapter 822: Chém Thái Tử 57 22.05.2016
Chapter 821: Công Hạo Nam 55 21.05.2016
Chapter 820: Trục xuất Thái Tử 68 21.05.2016
Chapter 819: Vương Triều Tưởng Gia 61 20.05.2016
Chapter 818: Thấy lại mặt trời 51 20.05.2016
Chapter 817: Vượt Ngục 56 19.05.2016
Chapter 816: Tá Duy và Thái Ất 58 19.05.2016
Chapter 815: Hạo Nam vs Tá Duy 67 18.05.2016
Chapter 814: King of kicking 60 18.05.2016
Chapter 813: Camel take care 55 18.05.2016
Chaper 812: Wonder Man 48 17.05.2016
Chapter 811: Life imprisonment 64 17.05.2016
Chapter 810: Supreme Commander 71 16.05.2016
Chapter 809: Crime 59 16.05.2016
Chapter 808: Circle Game 58 16.05.2016
Chapter 807: Ill-Wisher 49 15.05.2016
Chapter 806: Game over 58 15.05.2016
Chapter 805: General Attack 52 14.05.2016
Chapter 804: Dismal Autumn 56 14.05.2016
Chapter 803: Heroical Sacrifice 51 13.05.2016
Chapter 802: Traitor 46 13.05.2016
Chapter 801: Dignity 45 12.05.2016
Chapter 800: Godfather is besieged 44 12.05.2016
Chapter 799: Abyss 59 11.05.2016
Chapter 798: Underwater Warrior 41 11.05.2016
Chapter 797: Sea Battle 58 10.05.2016
Chapter 796: Dream 48 10.05.2016
Chapter 795: Mimic Warfare 50 09.05.2016
Chapter 794: Cunning Man 54 09.05.2016
Chapter 793: Khiêu chiến Hạo Nam 48 08.05.2016
Chapter 792: Thuyết Khách 53 08.05.2016
Chapter 791: Đại Phi Hạo Nam vs Thái Tử 51 07.05.2016
Chapter 790: Toàn quân bị diệt 48 07.05.2016
Chapter 789: Thái Ất rụng tay 45 06.05.2016
Chapter 788: Kỳ Nhân đấu Thần Nhân 57 06.05.2016
Chapter 787: Bản lãnh Thái Ất 55 05.05.2016
Chapter 786: Máu nhuộm đường Di Phong 60 05.05.2016
Chapter 785: Não Lão Yêu Đấm Chu Quyền 58 04.05.2016
Chaper 784: Lão Giang Hồ 51 04.05.2016
Chapter 783: Quan Công 61 03.05.2016
Chapter 782: Đệ tử nhập thất 47 03.05.2016
Chapter 781: Xa Bảo Sơn xuất chiến 42 02.05.2016
Chapter 780: Chiến thắng 46 02.05.2016
Chapter 779: Đoạn cuối Nãi Bạch 48 01.05.2016
Chapter 778: Thiên địa đại loạn 57 01.05.2016
Chapter 777: Lưu Bao nhất chiến 56 30.04.2016
Chapter 776: Cận vệ của liên chiến 51 30.04.2016
Chapter 775: Trọng thưởng sẽ có dũng phu 40 29.04.2016
Chapter 774: Đội trời đạp đất 55 29.04.2016
Chapter 773: Trọng thương Thái Tử 44 28.04.2016
Chapter 772: Sóng to gió lớn 49 28.04.2016
Chapter 771: Tê Ngưu vs Lam Kình 51 27.04.2016
Chapter 770: Tiễn Nam ca lên đường 54 27.04.2016
Chapter 769: Thần quyền 700 pound 46 26.04.2016
Chapter 768: Hạo Nam tay đôi Thái Ất 62 26.04.2016
Chapter 767: Bang Chủ vĩ đại 49 25.04.2016
Chapter 766: Đại quân áp cảnh 44 24.04.2016
Chapter 765: Trận Vong 50 24.04.2016
Chapter 764: Chung thân tàn phế 50 23.04.2016
Chapter 763: Tam Anh chiến Thái Ất 61 23.04.2016
Chapter 762: Huyết Tế 42 22.04.2016
Chapter 761: Máu nhuộm Wanchai 58 22.04.2016
Chapter 760: Nộ sát A Dạ 56 21.04.2016
Chapter 759: Tạm biệt Lão Yêu 48 21.04.2016
Chapter 758: Chỉ anh tốt với em nhất 61 20.04.2016
Chapter 757: Hoành Họa 64 20.04.2016
Chapter 756: Tiến lui đều khó 48 19.04.2016
Chapter 755: Bát Phương Phong Vũ 46 19.04.2016
Chapter 754: Không tha cho mày 51 18.04.2016
Chapter 753: Bạn gái Đại Phi 47 18.04.2016
Chapter 752: Thái Tử hội No Huy 48 17.04.2016
Chapter 751: Đại Thiên Nhị vs A Dạ 59 16.04.2016
Chapter 750: Cửu đại đơn truyền 44 16.04.2016
Chapter 749: Tam Liên địa chấn 52 15.04.2016
Chapter 748: Không tì vết 57 15.04.2016
Chapter 747: Quá Giang Phụng 43 14.04.2016
Chapter 746: Bạn gái Xa Bảo Sơn 47 14.04.2016
Chapter 745: Lưỡng bại câu thương 54 13.04.2016
Chapter 744: Kỹ thuật thần kỳ 50 12.04.2016
Chapter 743: Chiến hỏa bất tuyệt 45 12.04.2016
Chapter 742: Mở màn diệt vong 56 11.04.2016
Chapter 741: Khí tráng sơn hà 49 11.04.2016
Chapter 740: Vấn Đỉnh 2 52 10.04.2016
Chapter 739: Vấn Đỉnh 60 09.04.2016
Chapter 738: Huyết chiến Xa Thần 61 08.04.2016
Chapter 737: KO Thái Tử 51 08.04.2016
Chapter 736: Thắng thua đã định 51 07.04.2016
Chapter 735: Đăng Phong Tạo Cực 58 07.04.2016
Chapter 734: Kinh Thiên Nhất Chiến 52 06.04.2016
Chapter 733: Hùng Tâm 53 06.04.2016
Chapter 732: Giở trò 55 05.04.2016
Chapter 731: Đạp đuôi Hổ 52 04.04.2016
Chapter 730: Đấu Cứng 58 04.04.2016
Chapter 729: Thần Dũng Xa Bảo Sơn 66 03.04.2016
Chapter 728: Thủ đoạn Bao Bì 49 03.04.2016
Chapter 727: Đốm lửa đốt rừng 66 02.04.2016
Chapter 726: Kề vai sát cánh 52 01.04.2016
Chapter 725: Thiên Dưỡng vs Lục Đại 51 01.04.2016
Chapter 724: Lục Đại Hồng Môn Yến 46 01.04.2016
Chapter 723: Trận đấu không thể thắng 51 31.03.2016
Chapter 722: A Dạ ra tay Đinh Dao giúp sức 61 30.03.2016
Chapter 721: Huyết Chiến 55 30.03.2016
Chapter 720: Hạo Nam vs Gà Rừng 49 29.03.2016
Chapter 719: Sư huynh Thái Ất 43 29.03.2016
Chapter 718: Thái Ất vs Thái Tử 72 28.03.2016
Chapter 717: Tìm Lập Hoa 61 28.03.2016
Chapter 716: Ai là Đại Lộ Nguyên Soái 39 27.03.2016
Chapter 715: Bạn của Lập Hoa 49 26.03.2016
Chapter 714: Chúng ta là người xấu 51 25.03.2016
Chapter 713: Tính toán tinh mật 48 24.03.2016
Cbapter 712: Đánh chết Nam Đẹp Trai 47 24.03.2016
Chapter 711: Võ lưu manh 63 23.03.2016
Chapter 710: Quân cờ 55 22.03.2016
Chapter 709: Sơ hội 484 57 21.03.2016
Chapter 708: Thái Tử vs Đại Phi 56 21.03.2016
Chapter 707: Trận chiến hèn hạ 65 20.03.2016
Chapter 706: Bát Cường trục lộc 62 19.03.2016
Chapter 705: Thái Ất 50 19.03.2016
Chapter 704: Tay đôi 47 18.03.2016
Chapter 703: Hàn Tân vs Gà Rừng 81 17.03.2016
Chapter 702: Xô núi dọa hổ 65 16.03.2016
Chapter 701: Bát Cường chi Tranh 47 15.03.2016
Chapter 700: Xả mạng bồi quân tử 2 47 14.03.2016
Chapter 699: Xả mạng bồi quân tử 56 14.03.2016
Chapter 698: Một chiêu thắng thua 52 13.03.2016
Chapter 697: Thần đấu Thần 2 65 13.03.2016
Chapter 696: Thần đấu Thần 52 12.03.2016
Chapter 695: Hoàng Giả chi Chiến 56 11.03.2016
Chapter 694: Thủy Chiến 51 11.03.2016
Chapter 693: Quyết chiến Thái Tử 40 10.03.2016
Chapter 692: Thà Ngọc nát không để Ngói lành 37 10.03.2016
Chapter 691: Hảo Võ Công 58 09.03.2016
Chapter 690: Xa Chảy vs Gà Rừng 57 08.03.2016
Chapter 689: Đấu Cứng 46 08.03.2016
Chapter 688: Ta đã thua 46 07.03.2016
Chapter 687: Đau lòng 45 06.03.2016
Chapter 686: Lôi đài đẫm máu 49 05.03.2016
Chapter 685: Bá khí tung hoành 53 04.03.2016
Chapter 684: Sơ hội Đại Đông 57 04.03.2016
Chapter 683: Xa Chảy trùng hiện 51 03.03.2016
Chapter 682: Kế hoạch của Hàn Tân 52 03.03.2016
Chapter 681: Đại Đông vs Gà Rừng 55 02.03.2016
Chapter 680: Tình đoạn Hạt Tiêu 46 02.03.2016
Chatper 679: Tiếu khán Phong Lưu 50 01.03.2016
Chapter 678: Lật bài 57 29.02.2016
Chapter 677: Trận chiến cam go 57 29.02.2016
Chapter 676: Đại Đông và A Lang 47 28.02.2016
Chapter 675: Cự Nhân gục ngã 46 27.02.2016
Chapter 674: Khổ Chiến 65 26.02.2016
Chapter 673: Chiến Hỏa liên thiên 48 26.02.2016
Chapter 672: Ánh trăng nói hộ lòng em 69 25.02.2016
Chapter 671: Người bình phàm không bình phàm 48 25.02.2016
Chapter 670: Tối dộc phụ nhân tâm 44 24.02.2016
Chapter 669: Thái Tử vs Gà Rừng 59 23.02.2016
Chapter 668: Mặt thật Xa Chảy 57 23.02.2016
Chapter 667: Độc lực chưởng càn khôn 53 22.02.2016
Chapter 666: Vong Ngã Nhất Chiến 49 22.02.2016
Chapter 665: Đại Phi vs Thần Tiên Khả 58 21.02.2016
Chapter 664: Cầu Bại 48 21.02.2016
Chapter 663: Vận đen Thế càng đen 47 20.02.2016
Chapter 662: Lòng ta càng đau hơn 49 20.02.2016
Chapter 661: Thái Tử tao bắn nát đầu mày! 60 19.02.2016
Chapter 660: Nửa Cân Tám Lạng 45 19.02.2016
Chapter 659: Thiên Sinh vs Thiên Dưỡng 57 18.02.2016
Chapter 658: Thái Tử vs Chó Xám 57 18.02.2016
Chapter 657: Tuyệt Giao 52 17.02.2016
Chapter 656: Nể mặt Nam Ca 60 17.02.2016
Chapter 655: Đại phá 484 52 16.02.2016
Chapter 654: Cường hóa 484 56 16.02.2016
Chapter 653: Trần Hạo Nam vs Đại Phi 48 15.02.2016
Chapter 652: Anh hùng bó tay 44 15.02.2016
Chapter 651: Ba Nàng dạy Chàng 57 14.02.2016
Chapter 650: MỤC TRUNG VÔ NHÂN 49 13.02.2016
Chapter 649: Dân chơi quốc tế Hàn Tân 55 12.02.2016
Chapter 648: Ác chiến Thiên Thu II 46 11.02.2016
Chapter 647: Ác chiến Thiên Thu I 44 11.02.2016
Chapter 646: Đại bại Chó Xám 40 10.02.2016
Chapter 645: Vĩnh biệt Lập Hoa 52 09.02.2016
Chapter 644: Đoạn cuối cuộc đời 43 08.02.2016
Chapter 643: Trăm mối tơ vò 62 08.02.2016
Chapter 642: Du Tử Kiện 79 07.02.2016
Chapter 641: Mang nước mắt em rời khỏi thế giới 64 07.02.2016
Chapter 640: Lập Hoa ra đi 46 07.02.2016
Chapter 639: Lập Hoa xin lỗi 53 06.02.2016
Chapter 638: Cái chết của người hoàn mỹ 50 05.02.2016
Chapter 637: Nhất ngữ định càn khôn 56 04.02.2016
Chapter 636: Đánh nát Xa Bảo Sơn 52 04.02.2016
Chapter 635: Trận chiến cuối cùng 44 03.02.2016
Chapter 634: Phấn đấu nhân sinh 65 03.02.2016
Chapter 633: Nguyện vọng thành Chân 45 02.02.2016
Chapter 632: Lời thật trong men say 63 02.02.2016
Chapter 631: Lại thêm một người chết 45 01.02.2016
Chapter 630: Người cuối vào vòng trong 52 01.02.2016
Chapter 629: Đồng qui ư tận 52 31.01.2016
Chapter 628: Trạo Môn đấu Trạo môn 46 31.01.2016
Chapter 627: Võ Đài nhuộm máu 49 31.01.2016
Chapter 626: Thái Tử vs Thiên Thu 44 30.01.2016
Chapter 625: Trước ngày quyết chiến 44 30.01.2016
Chapter 624: Thà rằng Ngọc nát 54 29.01.2016
Chapter 623: Thủ đoạn Xa Chảy 60 29.01.2016
Chapter 622: A Lang và Thái Ni 61 29.01.2016
Chapter 621: Lưỡng Hổ chi tranh 49 28.01.2016
Chapter 620: Lập Hoa vs Gà Rừng 46 28.01.2016
Chapter 619: Người cừ khôi 53 28.01.2016
Chapter 618: Tê Ngưu vs ET 43 27.01.2016
Chapter 617: Rồng bơi vũng cạn 55 27.01.2016
Chapter 616: Thằng cờ hó chính hiệu 48 26.01.2016
Chapter 615: Tụ tán nhất bôi tửu 50 26.01.2016
Chapter 614: Tái hiện Thần Uy 58 25.01.2016
Chapter 613: Thiên đia hữu Bá Khí 49 25.01.2016
Chapter 612: Nhân Nghĩa Trí Dũng 55 25.01.2016
Chapter 611: Hỏa đấu 51 24.01.2016
Chapter 610: Kỹ thuật thần kỳ 47 24.01.2016
Chapter 609: Bất ngờ 57 23.01.2016
Chapter 608: Chỗ dựa đứng sau 54 23.01.2016
Chapter 607: Địch Văn và Tiểu Kiệt 52 22.01.2016
Chapter 606: Hoàn cảnh Bao Bì 51 22.01.2016
Chapter 605: Con trai Hạo Nam 51 21.01.2016
Chapter 604: Người đầu tiên vào vòng trong 53 21.01.2016
Chapter 603: Lập trường của Thái Tử 48 20.01.2016
Chapter 602: Anh Hùng trong lòng nữ nhân 52 20.01.2016
Chapter 601: Cái giá sinh tồn II 52 20.01.2016
Chapter 600: Cái giá sinh tồn 72 19.01.2016
Chapter 599: Thần Thoại 49 19.01.2016
Chapter 598: Tình nồng hơn rượu 50 18.01.2016
Chapter 597: Trận chiến tắm máu 56 18.01.2016
Chapter 596: Mộng đoạn Tân Kiều 48 17.01.2016
Chapter 595: Trọng thương Gà Rừng 49 17.01.2016
Chapter 594: Người không nhược điểm 70 16.01.2016
Chapter 593: Sự kinh hoàng của Thiên Thu 44 16.01.2016
Chapter 592: Khai chiến 51 15.01.2016
Chapter 591: Tranh Bá Chiến 49 15.01.2016
Chapter 590: Xuất Phát 61 15.01.2016
Chapter 589: Song Long Xuất Hải 49 14.01.2016
Chapter 588: Nắm đấm Thái Tử 52 14.01.2016
Chapter 587: Thiên Thu và Thái Tử 53 14.01.2016
Chapter 586: Lưỡi chiến Quần Hùng 57 13.01.2016
Chapter 585: Dũng khí Xa Bảo Sơn 54 13.01.2016
Chapter 584: Quét sạch Tam Hợp Hội 51 13.01.2016
Chapter 583: Cái chết của Vương Bác Nhân 50 12.01.2016
Chapter 582: A Nhân! Mang tao đi 43 12.01.2016
Chapter 581: Thề không cúi đầu 58 11.01.2016
Chapter 580: Trọng thương Xa Bảo Sơn 46 11.01.2016
Chapter 579: Cuộc chiến Pháo Đài Sơn 50 11.01.2016
Chapter 578: Xúc Đại Thiên Nhị 46 11.01.2016
Chapter 577: Power kinh người 48 10.01.2016
Chapter 576: Đại Phi chiến Xa Chảy 49 09.01.2016
Chapter 575: A Nhị! Đừng! 51 09.01.2016
Chapter 574: Đàm phán online 48 08.01.2016
Chapter 573: Cái chết của Hiển Tổ 58 08.01.2016
Chapter 572: Máu nhuộm Quán Đường 45 07.01.2016
Chapter 571: KK gặp nạn 50 07.01.2016
Chapter 570: Nụ cười 54 06.01.2016
Chapter 569: Hoa Hồng Đài Bắc 55 06.01.2016
Chapter 568: Trận chiến lâm li 61 05.01.2016
Chapter 567: Tâm tình mỗi người 55 05.01.2016
Chapter 566: Tê Ngưu và ET 63 05.01.2016
Chapter 565: Người lương thiện 56 04.01.2016
Chapter 564: Tuổi trẻ máu lửa 51 04.01.2016
Chapter 563: Trắng và Đen 50 03.01.2016
Chapter 562: Yêu đến hung tàn 50 03.01.2016
Chapter 561: Dũng Trí song toàn Đại Thiên Nhị 54 02.01.2016
Chapter 560: Nhân giai hữu tình 47 02.01.2016
Chapter 559: Hạt Tiêu vs Trang Á Lâm 53 01.01.2016
Chapter 558: Đau nhói con tim 47 01.01.2016
Chapter 557: Di thư của Nam Ca 44 31.12.2015
Chapter 556: Làm khó Nam Đẹp Trai 47 31.12.2015
Chapter 555: Thiên Cổ Hận 52 31.12.2015
Chaper 554: Bạn Bè 55 30.12.2015
Chapter 553: Qua ải chém tướng 50 30.12.2015
Chapter 552: Hợp tan một chén rượu 46 30.12.2015
Chapter 551: Thái Tử đổi phe 50 29.12.2015
Chapter 550: Xa Chảy hội Thái Tử 48 29.12.2015
Chapter 549: Trần Hạo Nam vs Trần Hạo Nam 60 28.12.2015
Chapter 548: Đêm khuya ấm áp 57 28.12.2015
Chapter 547: Xa Bảo Sơn 59 28.12.2015
Chapter 546: Thực lực Quyền Vương 49 27.12.2015
Chapter 545: Hận Sắt không thành Thép 59 27.12.2015
Chapter 544: Người nào cứng nhất 58 27.12.2015
Chapter 543: Dám xem thường Thái Tử tao? 49 26.12.2015
Chapter 542: Giá trị của Thái Tử 49 26.12.2015
Chapter 541: Một núi không thể có hai hổ 53 25.12.2015
Chapter 540: Cao xứ bất thắng hàn 76 25.12.2015
Chapter 539: Khóc trước mộ 56 24.12.2015
Chapter 538: Trời phạt 58 24.12.2015
Chapter 537: Người tốt gặp lành 55 23.12.2015
Chapter 536: Đoạn cuối cuộc đời 62 23.12.2015
Chapter 535: Tam Anh chiến Bôn Lôi 63 23.12.2015
Chapter 534: Cái chết của Quạ Đen 64 22.12.2015
Chapter 533: Thái Tử đấu Diệu Dương 81 22.12.2015
Chapter 532: Trả tao Bản Sắc 67 22.12.2015
Chapter 531: Người sống một lần 59 21.12.2015
Chapter 530: Sóng vùi chôn anh hùng 58 21.12.2015
Chapter 529: Sống chỉ tiếng hoan hô 57 20.12.2015
Chapter 528: Một đi không về 51 20.12.2015
Chapter 527: Hồng Hưng vs Đông Anh 50 20.12.2015
Chapter 526: Trước ngày tử chiến 54 19.12.2015
Chapter 525: Nghĩa khí Đại Đông 60 19.12.2015
Chapter 524: Nỗi khổ Long Đầu 54 18.12.2015
Chapter 523: Luân lưu manh 51 18.12.2015
Chapter 522: Trận chiến Hỏa Thạch Châu 71 18.12.2015
Chapter 521: Ép hổ nhảy tường 49 17.12.2015
Chapter 520: Chưởng đà nhân Vịnh Củi 56 17.12.2015
Chapter 519: Giết Thái Tử 42 16.12.2015
Chapter 518: Chiến hỏa liên thiên 52 16.12.2015
Chapter 517: Vĩnh biệt Dương Thiêm 63 15.12.2015
Chapter 516: Hơi thở cuối cùng 57 15.12.2015
Chapter 515: Lưỡng tâm tương chiếu 47 15.12.2015
Chapter 514: Chiến tâm 50 15.12.2015
Chapter 513: Chân tướng 41 14.12.2015
Chapter 512: Anh hùng trọng anh hùng 46 14.12.2015
Chapter 511: Tái chiến Giang Hồ 51 13.12.2015
Chapter 510: Ân đền oán trả 58 13.12.2015
Chapter 509: Đại Đông sơ hiện 56 12.12.2015
Chapter 508: Đơn chiến Đông Anh 47 11.12.2015
Chapter 507: Quá khứ Chó Xám 43 11.12.2015
Chapter 506: Nghĩa bất dung tình 50 10.12.2015
Chapter 505: Chó Xám 59 10.12.2015
Chapter 504: Thoái xuất giang hồ 52 09.12.2015
Chapter 503: Chưởng đà nhân Bắc Giác 66 09.12.2015
Chapter 502: Đến chết mới thôi 59 08.12.2015
Chapter 501: Ngọc đá cùng tan 61 08.12.2015
Chapter 500: Lập Hoa trả thù 53 08.12.2015
Chapter 499:Giang Hồ Đại Phong Bạo 49 07.12.2015
Chapter 498: Cái chết của Cửu Muội 53 07.12.2015
Chapter 497: Dê sa miệng hổ 51 06.12.2015
Chapter 496: Đại nạn lâm đầu 57 05.12.2015
Chapter 495: Thân Tại Giang Hồ 49 04.12.2015
Chapter 494: Quá khứ Cầm Long 59 04.12.2015
Chapter 493: Cầm Long hội Lập Hoa 64 03.12.2015
Chapter 492: Khiêu chiến Đông Anh 43 03.12.2015
Chapter 491: Giá trị sinh tồn 50 02.12.2015
Chapter 490: Cái chết của Hoành Mi 50 02.12.2015
Chapter 489: Không hổ đất trời 49 01.12.2015
Chapter 488: Trận chiến Viên Sơn 55 01.12.2015
Chapter 487: Vô Tình 53 30.11.2015
Chapter 486: Kẻ thù gặp mặt 52 30.11.2015
Chapter 485: Hiểm độc 44 29.11.2015
Chapter 484: Tắm máu Tây Môn Đính 44 29.11.2015
Chapter 483: Gà Rừng chiến Lê Mập 43 28.11.2015
Chapter 482: Đuổi chó đường cùng 44 28.11.2015
Chapter 481: Giết Lập Hoa 49 27.11.2015
Chapter 480: Sát Thủ tình hoài 55 27.11.2015
Chapter 479: Trần Diệu 64 26.11.2015
Chapter 478: Đại Phi và Kim Mao Hổ 53 26.11.2015
Chapter 477: Càn quét Lê Mập 49 25.11.2015
Chapter 476: Hạo Nam phong vân 52 25.11.2015
Chapter 475: Tập kích Hạo Nam 48 24.11.2015
Chapter 474: Thù hận sục sôi 57 24.11.2015
Chapter 473: Ân Uy tề thí 45 23.11.2015
Chapter 472: Lực bạt sơn hà Khí cái thế 51 23.11.2015
Chapter 471: Đại Trí Đại Dũng 51 22.11.2015
Chapter 470: Ngày tháng bốc lửa 66 22.11.2015
Chapter 469: Nghĩa khí ngút trời 61 21.11.2015
Chapter 468: Lấy oán báo đức 41 21.11.2015
Chapter 467: Quyền Bá Thiên Hạ 51 20.11.2015
Chapter 466: Thái Tử trùng hiện 59 20.11.2015
Chapter 465: Ngạo Cốt 49 20.11.2015
Chapter 464: Phản chuyển Chiêm Đông 51 19.11.2015
Chapter 463: Kế hoạch thâm nhập 45 19.11.2015
Chapter 462: Hổ Uy 49 18.11.2015
Chapter 461: Ngũ Hổ trùng hiện 53 18.11.2015
Chapter 460: Tôn Nghiêm 72 18.11.2015
Chapter 459: Thiên Đường Địa Ngục 49 17.11.2015
Chapter 458: Ác hữu ác báo 56 17.11.2015
Chapter 457: Hồng vận đương đầu 59 17.11.2015
Chapter 456: Trạo môn của Thần Tiên Khả 67 16.11.2015
Chapter 455: Khiêu chiến cực hạn 57 16.11.2015
Chapter 454: Dẫn cá vào rọ 57 16.11.2015
Chapter 453: Long Hổ Hội 51 16.11.2015
Chapter 452: Anh em bất hòa 50 15.11.2015
Chapter 451: Sói nhiều giết Hổ 55 15.11.2015
Chapter 450: Chí hướng Bao Bì 57 15.11.2015
Chapter 449: Trời đất không tha 60 14.11.2015
Chapter 448: Gút mắt trong lòng 58 14.11.2015
Chapter 447: Địa Bàn tranh đoạt chiến 58 14.11.2015
Chapter 446: Tề Thiên Đại Thánh 64 13.11.2015
Chapter 445: Máu thịt nhầy nhụa 46 13.11.2015
Chapter 444: Thần đả 55 13.11.2015
Chapter 443: Huyền học thuật số 52 12.11.2015
Chapter 442: Mục tiêu cuộc đời 56 12.11.2015
Chapter 441: Cấm Sắc 55 12.11.2015
Chapter 440: Sát Thủ không lạnh 50 11.11.2015
Chapter 439: Mặt thật Vô Thượng 55 11.11.2015
Chapter 438: Chính Đạo bể dâu 59 11.11.2015
Chapter 437: Di Hình Hoán Ảnh 48 11.11.2015
Chapter 436: Thiêu sống Hạt Tiêu 44 10.11.2015
Chapter 435: Vô Thượng thần cơ 53 10.11.2015
Chapter 434: Chó săn chôn trên núi 52 10.11.2015
Chapter 433: Cuối cùng bên nhau 63 10.11.2015
Chapter 432: Trước ngày tuyển chọn 51 09.11.2015
Chapter 431: Lãnh Diện Hổ Hoành Mi 60 09.11.2015
Chatpter 430: Giết Cửu Muội 52 09.11.2015
Chapter 429: Tuyển chọn Long Đầu 60 09.11.2015
Chapter 428: Gà Rừng đến 42 09.11.2015
Chapter 427: Hạt Tiêu thất thân 49 09.11.2015
Chapter 426: Vạn Phu Mạc Địch 49 08.11.2015
Chapter 425: Hồng Hưng vs Hồng Hưng 45 08.11.2015
Chapter 424: Dụ Dỗ 65 07.11.2015
Chapter 423: Giết Lập Hoa 53 07.11.2015
Chapter 422: Tặng Đao 43 07.11.2015
Chapter 421: Ve sầu thoát xác 40 06.11.2015
Chapter 420: Bách Nhân Trảm 45 06.11.2015
Chapter 419: Đốt giấy vàng 48 05.11.2015
Chapter 418: Em muốn theo ai 41 05.11.2015
Chapter 417: Huynh đệ trùng phùng 51 05.11.2015
Chapter 416: Thiên Dưỡng ra khám 45 04.11.2015
Chapter 415: Nam Ca, cứu em 51 04.11.2015
Chapter 414: Giấc mơ tuổi trẻ 60 03.11.2015
Chapter 413: Nửa Cân đấu Tám Lượng 57 03.11.2015
Chapter 412: Giang Sơn Mỹ Nhân 47 02.11.2015
Chapter 411: Thủy Linh Thập Kiệt 69 02.11.2015
Chapter 410: Thần Tiên Khả 79 02.11.2015
Chapter 409: Trả giá 52 02.11.2015
Chapter 408: Đừng đưa tiễn anh 51 02.11.2015
Chapter 407: Đứa con Đông Anh 53 01.11.2015
Chapter 406: Thắng 59 01.11.2015
Chapter 405: Lời hứa 52 31.10.2015
Chapter 404: Anh Hùng 61 30.10.2015
Chapter 403: Đại Giải Thoát 59 30.10.2015
Chapter 402: Tứ Bát Cửu thật sự 62 29.10.2015
Chapter 401: Lập Hoa ra tay 58 29.10.2015
Chapter 400: Thiên Sinh Thiên Dưỡng 47 29.10.2015
Chapter 399: Chuyển Bang Hội 48 28.10.2015
Chapter 398: Bá Đạo 63 28.10.2015
Chapter 397: Ba chiến Ba thua 44 28.10.2015
Chapter 396: Tình mê Bắc Kinh 51 28.10.2015
Chapter 395: Một người tốt 51 28.10.2015
Chapter 394: Ngàn li không say 50 28.10.2015
Chapter 393: Chân Công Phu 52 28.10.2015
Chapter 392: Vua Quyền hết thời 54 27.10.2015
Chapter 391: Lập Hoa Chánh Nhân 51 27.10.2015
Chapter 390: Bao Bì ra khám 61 26.10.2015
Chapter 389: Nộ tát Thái Tử 55 26.10.2015
Chapter 388: Khách Đồ Thu Hận 56 26.10.2015
Chapter 387: Bí mật Thái Tử 61 25.10.2015
Chapter 386: Bản sắc Đại Phi 53 25.10.2015
Chapter 385: Kim Mao Hổ máu thịt tung tóe 44 24.10.2015
Chapter 384: Đại Phi trùng xuất giang hồ 50 24.10.2015
Chapter 383: Ôi con người! 44 23.10.2015
Chapter 382: Chiến Thủy Linh 49 23.10.2015
Chapter 381: Nộ hỏa xung thiên 45 22.10.2015
Chapter 380: Quạt Giấy danh bất hư truyền 64 22.10.2015
Chapter 379: Hồng Môn Dạ Yến 43 21.10.2015
Chapter 378: Tưởng Thiên Sinh vs Lạc Đà 71 21.10.2015
Chapter 377: Bách vạn Hùng sư quá Đại giang 81 20.10.2015
Chapter 376: Lương Tâm 57 20.10.2015
Chapter 375: Gà Rừng đấu Hoành Mi 54 19.10.2015
Chapter 374: Hoành Mi Lãnh Nhãn 48 19.10.2015
Chapter 373: Gà Rừng mạt lộ 44 18.10.2015
Chapter 372: Hạo Nam Qui Thiên 48 18.10.2015
Chapter 371: Đại Phi xuất gia 55 17.10.2015
Chapter 370: Qua ải chém tướng 49 17.10.2015
Chapter 369: Chỉ trên trời mới có 54 16.10.2015
Chapter 368: Vô hạn Phong Quang tại hiểm Phong 59 16.10.2015
Chapter 367: Dây Dưa 55 15.10.2015
Chapter 366: Phật Pháp Vô Biên 44 15.10.2015
Chapter 365: Tân Tọa Quán 65 14.10.2015
Chapter 364: Sơ hội Cầm Long Hổ 70 14.10.2015
Chapter 363:Sinh Tử Quyết 54 13.10.2015
Chapter 362: Vĩnh biệt Hoa Oa 56 13.10.2015
Chapter 361: Túy Mộng Hương 45 12.10.2015
Chapter 360: Khí thôn Vịnh Đồng La 72 12.10.2015
Chapter 359: Gặp lại Hoa Oa 50 11.10.2015
Chapter 358: Cần gì có em 51 11.10.2015
Chapter 357: Tình không duyên nợ 47 10.10.2015
Chapter 356: Nguy cơ rình rập 56 10.10.2015
Chapter 355: Nắm đấm Đại Phi 58 09.10.2015
Chapter 354: Thiết Hán Nhu Tình 52 08.10.2015
Chapter 353: Tư Văn bại loại 49 08.10.2015
Chapter 352: Tân Khổng Tước đại tai nạn 55 08.10.2015
Chapter 351: Đồng La phân tranh 59 07.10.2015
Chapter 350: Hồng Hưng hội Đông Anh 54 07.10.2015
Chapter 349: Chơi vua như chơi hổ 57 06.10.2015
Chapter 348: Một trò chơi 49 06.10.2015
Chapter 347: Phán Tử Hình 54 02.10.2015
Chapter 346: Trường Đoản Côn Vương 52 02.10.2015
Chapter 345: Dị Chủng Nhân Loại 54 01.10.2015
Chapter 344: Nhất Ca Vịnh Đồng La 49 01.10.2015
Chapter 343: Thập ác bất xá 59 30.09.2015
Chapter 342: Quên em Anh không làm được 48 30.09.2015
Chapter 341: Người mới Tình cũ 57 29.09.2015
Chapter 340: Nhìn ngứa mắt làm vài chiêu 53 29.09.2015
Chapter 339: Máu lạnh 53 29.09.2015
Chapter 338: Cực Độ Kinh Hoàng 51 28.09.2015
Chapter 337: Kim Mao Hổ 61 28.09.2015
Chapter 336: Vô ngữ vấn thương thiên 46 28.09.2015
Chapter 335: Tao là ai 53 27.09.2015
Chapter 334: Chiến Văn 56 27.09.2015
Chapter 333: Cực Đau Cực Điên 60 26.09.2015
Chapter 332: Tứ Diện Sở Ca 53 26.09.2015
Chapter 331: Người sống chớ gần 55 25.09.2015
Chapter 330: Chơi tới cùng 62 25.09.2015
Chapter 329: Lưỡng Bại Câu Thương 60 25.09.2015
Chapter 328: Chiến tử 51 24.09.2015
Chapter 327: Chân Anh Hùng 49 24.09.2015
Chapter 326: Không được thua 48 23.09.2015
Chapter 325: Đại Long Phụng 2 56 23.09.2015
Chapter 324: Quyết chiến trong khám 64 23.09.2015
Chapter 323: Đồn Môn Phong Vân 54 22.09.2015
Chapter 322: Người tình 51 22.09.2015
Chapter 321: Power qui thiên 51 22.09.2015
Chapter 320: Khiêu chiến Bôn Lôi Hổ 53 21.09.2015
Chapter 319: Đại Phi đỡ đạn 46 21.09.2015
Chapter 318: Phong độ của Leon 49 21.09.2015
Chapter 317: Băng đảng quốc tế 50 21.09.2015
Chapter 316: Tình online 47 20.09.2015
Chapter 315: Đánh chết mới thôi 53 19.09.2015
Chapter 314: Túy sinh mộng tử 55 19.09.2015
Chapter 313: Dục Hỏa Phần Thân 51 18.09.2015
Chapter 312: Sát thủ tán gái 51 18.09.2015
Chapter 311: Chân Chính Lạn Tử 57 17.09.2015
Chapter 310: Hạo Nam tái hiện 41 17.09.2015
Chapter 309: Chiêm Đông Hạ Sơn Hổ 43 16.09.2015
Chapter 308: Cường Nhân chi Lộ 50 16.09.2015
Chapter 307: Chết trong gió tuyết 56 15.09.2015
Chapter 306: Đại Phi vs Đại Đảo 55 15.09.2015
Chapter 305: Nộ Hỏa Thiết Quyền 56 14.09.2015
Chapter 304: Hổ xuống đất bằng 48 14.09.2015
Chapter 303: Hồng Trần Lệ Ảnh 49 13.09.2015
Chapter 302: Tuyết đang cháy 49 13.09.2015
Chapter 301: Nữ nhân và Sự nghiệp 44 13.09.2015
Chapter 300: Không có người bất bại 50 12.09.2015
Chapter: 299: Liên hiệp Sumo 52 12.09.2015
Chapter 298: Kiêu Hùng Hội 49 11.09.2015
Chapter 297: Tuyệt Xứ Cầu Sinh 40 11.09.2015
Chapter 296: Chiến trường chém giết 40 10.09.2015
Chapter 295: Khiêu chiến Diệu Dương 46 09.09.2015
Chapter 294: Cạm bẫy chết chóc 60 09.09.2015
Chapter 293: Đại Long Phụng 51 09.09.2015
Chapter 292: Bạo Kiếp Lê Hoa 46 09.09.2015
Chapter 291: Thiên Nhai Cô Khách 46 09.09.2015
Chapter 290: Made in Hongkong 55 08.09.2015
Chapter 289: Chưởng Đà Nhân đại chiến 54 08.09.2015
Chapter 288: Nội gián 59 08.09.2015
Chapter 287: Cu Hổ nằm vùng? 48 07.09.2015
Chapter 286: Tao cứng nhất 66 07.09.2015
Chapter 285: Tia lửa tình 63 06.09.2015
Chapter 284: Sư muội Thái Tử 47 06.09.2015
Chapter 283: Kim Tiền Vạn Ác 61 06.09.2015
Chapter 282: Quá khứ của Power 41 05.09.2015
Chapter 281: Chiêm Đông Quyền Hoàng 47 05.09.2015
Chapter 280: Hân Hân, Anh yêu em! 67 05.09.2015
Chapter 279: Sát xuất ôn nhu 45 04.09.2015
Chapter 278: Lê Mập 50 03.09.2015
Chapter 277: Thằng Cua 63 03.09.2015
Chapter 276: Tái chiến Giang Hồ 67 02.09.2015
Chapter 275: Lấy mạng ra cược 52 02.09.2015
Chapter 274: Đồn Môn đấu Vịnh Đồng La 57 01.09.2015
Chapter 273: Bí mật Tào Tứ 50 01.09.2015
Chapter 272: Giết Diệu Dương 68 31.08.2015
Chapter 271: Người tiếp nhậm Quán Đường 41 31.08.2015
Chapter 270: Thanh trừng bang phái 44 30.08.2015
Chapter 269: Tao nếm máu mày! 50 30.08.2015
Chapter 268: Mưu sát cấp một 53 29.08.2015
Chapter 267: Long Quyền Hổ Uy 50 29.08.2015
Chapter 266: Hôm nay không về nhà 49 28.08.2015
Chapter 265: Đại Phi vs Lạc Văn 49 28.08.2015
Chapter 264: Chôn Trăng 55 27.08.2015
Chapter 263: Tình và Nghĩa khó vẹn 72 27.08.2015
Chapter 262: Nội tình vụ án 53 26.08.2015
Chapter 261: Quách Thành 52 26.08.2015
Chapter 260: Nghĩa khí là trò hề 44 25.08.2015
Chapter 259: Anh nào em nào? 53 25.08.2015
Chapter 258: Khiêu chiến Đại Vũ 51 24.08.2015
Chapter 257: Máu đang sôi 67 24.08.2015
Chapter 256: Nói Tiền Mất Tình Cảm 47 24.08.2015
Chapter 255: Yêng Hùng Xa Lộ 54 23.08.2015
Chapter 254: Sa lầy 60 23.08.2015
Chapter 253: Tha mày một lần 47 22.08.2015
Chapter 252: Yêu Xã Hội Đen 63 21.08.2015
Chapter 251: Lòng Độc Tay Hiểm 49 21.08.2015
Chapter 250: Sóng gió Hộp Đêm 54 20.08.2015
Chapter 249: Nộ Hỏa Nhai Đầu 45 20.08.2015
Chapter 248: Lạc Văn Đông Anh 48 19.08.2015
Chapter 247: Sai lầm lỡ tạo 46 19.08.2015
Chapter 246: Bách Chiến Hùng Sư 45 18.08.2015
Chapter 245: Tao là Chưởng Đà Nhân 51 18.08.2015
Chapter 244: Vạn Phu Mạc Địch 44 18.08.2015
Chapter 243: Đại Hội Biện Chứng 50 17.08.2015
Chapter 242: Máu nhuộm Hoàng Đại Tiên 56 17.08.2015
Chapter 241: Sinh Dã bán muối 43 17.08.2015
Chapter 240: Một Đại Ca đản sinh 52 16.08.2015
Chapter 239: Tính và Ái 60 16.08.2015
Chapter 238: Độc kế Diệu Dương 53 15.08.2015
Chapter 237: Hắc Đạo Bá Hoàng 46 15.08.2015
Chapter 236: Liệt Hỏa Phần Thành 46 14.08.2015
Chapter 235: Một chọi một 60 14.08.2015
Chapter 234: Phụ Tử Tình Cừu 53 13.08.2015
Chapter 233: Thích sát Sinh Phiên 56 13.08.2015
Chapter 232: Ai cũng muốn làm Đại Ca 54 12.08.2015
Chapter 231: Sóng gió học đường 50 12.08.2015
Chapter 230: Độc Họa 55 12.08.2015
Chapter 229: Mồ chôn anh hùng 53 11.08.2015
Chapter 228: Ai là Chưởng Đà Nhân 61 11.08.2015
Chapter 227: Trí tuệ Tưởng Thiên Sinh 57 11.08.2015
Chapter 226: 12 Chưởng Đà Nhân 48 10.08.2015
Chapter 225: Xã hội đen 47 10.08.2015
Chapter 224: Thiên Hoàng Hắc Đạo 54 09.08.2015
Chapter 223: Nam nhân tối thống 55 08.08.2015
Chapter 222: Chưởng Đà Nhân đại tuyển 47 08.08.2015
Chapter 221: Lưỡng hùng tương ngộ 52 07.08.2015
Chapter 220: Bôn Lôi Hố Diệu Dương 66 07.08.2015
Chapter 219: Tao đã chết 49 06.08.2015
Chapter 218: Hồi ức Quạ Đen 54 06.08.2015
Chapter 217: Cái chết của Cường Giả 47 05.08.2015
Chapter 216: Ngày tàn Quạ Đen 56 05.08.2015
Chapter 215: Nước mắt Đại Phi 50 05.08.2015
Chapter 214: Thái Tử Hàn Tân 63 04.08.2015
Chapter 213: Sóng gió tình đời 44 04.08.2015
Chapter 212: Khốc Hình 53 03.08.2015
Chapter 211: Gà Rừng chiến Quạ Đen 53 02.08.2015
Chapter 210: Bạo Kiếp Lê Hoa 57 01.08.2015
Chapter 209: Truy Mộng 51 31.07.2015
Chapter 208: Cuồng Kiếp 48 31.07.2015
Chapter 207: Nhật Ký đau lòng 61 29.07.2015
Chapter 206: Khó nhịn 54 28.07.2015
Chapter 205: Thân Thế Hoa Oa 48 27.07.2015
Chapter 204: Ngực Khủng giá đáo 53 26.07.2015
Chapter 203: Hồng Hưng Đông Anh 58 25.07.2015
Chapter 202: Đối Đầu 54 24.07.2015
Chapter 201: Có còn anh em? 49 24.07.2015
Chapter 200: Tuế Nguyệt Vô Thanh 61 23.07.2015
Chapter 199: Thù Địch 60 22.07.2015
Chapter 198: Bạn hay Thù 56 21.07.2015
Chapter 197: Quạ Đen báo thù 57 20.07.2015
Chapter 196: Chí Tôn Quyền Hoàng 53 19.07.2015
Chapter 195: Sóng gió ngút trời 56 18.07.2015
Chapter 194: Ngờ vực của Đại Phi 51 17.07.2015
Chapter 193: Mưu kế đầy bụng 61 16.07.2015
Chapter 192: Bá khí Trúc Liên Bang 52 15.07.2015
Chapter 191: Thiên Thu tái hiện 46 14.07.2015
Chapter 190: Hồng Môn Nghĩa Khí Đa 53 13.07.2015
Chapter 189: Bí mật Hoa Oa 50 13.07.2015
Chapter 188: Chiến Nô 56 12.07.2015
Chapter 187: Huynh Đệ Tình 53 11.07.2015
Chapter 186: Liễu đoạn ân cừu 52 10.07.2015
Chapter 185: Bái Môn 56 10.07.2015
Chapter 184: Vết thẹo của Thái Tử 64 09.07.2015
Chapter 183: Hai người trên giường 59 09.07.2015
Chapter 182: Tim đau 67 08.07.2015
Chapter 181: Tình oan nghiệt 52 08.07.2015
Chapter 180: Sóng gió võ đài 67 07.07.2015
Chapter 179: Vụ án xác dưới hồ 51 07.07.2015
Chapter 178: Bối cảnh Quạ Đen 59 06.07.2015
Chapter 177: Tam Bão Nhân Duyên 48 06.07.2015
Chapter 176: Lật thua thành thắng 43 05.07.2015
Chapter 175: Cố giữ trinh tiết 43 05.07.2015
Chapter 174: Trả tao công lý 58 05.07.2015
Chapter 173: Da ngựa bọc thây 57 04.07.2015
Chapter 172: Máu nhuộm chinh bào 43 04.07.2015
Chapter 171: Chú bác như phân 53 03.07.2015
Chapter 170: Bản sắc Thiên Hoàng 51 03.07.2015
Chapter 169: Kết cục Khủng Long 59 02.07.2015
Chapter 168: Người đẹp dưới nước 48 01.07.2015
Chapter 167: Tội sống khó tha 56 30.06.2015
Chapter 166: Bùng nổ 57 30.06.2015
Chapter 165: Phong thái Ngưu Cô 57 29.06.2015
Chapter 164: Hạo Nam chiến Quạ Đen 63 29.06.2015
Chapter 163: Thủ đoạn đòi nợ 64 29.06.2015
Chapter 162: Cưa Đại Tẩu 58 27.06.2015
Chapter 161: Sống không bằng chết 55 26.06.2015
Chapter 160: Chém Đại Phi 73 25.06.2015
Chapter 159: Thập diện mai phục 71 24.06.2015
Chapter 158: Bang phái thanh trừng 57 23.06.2015
Chapter 157: Thiên Đường Địa Ngục 48 22.06.2015
Chapter 156: Đông Anh Ngũ Hổ 57 21.06.2015
Chapter 155: Long Đầu 49 19.06.2015
Chapter 154: Nam Đẹp Trai 52 17.06.2015
Chapter 153: Xích mích 72 16.06.2015
Chapter 152: Trăng sáng Chiêm Đông 47 14.06.2015
Chapter 151: Ai cừ bằng tao? 53 13.06.2015
Chapter 150: Ai không yêu anh hùng 50 12.06.2015
Chapter 149: Quạ Đen 68 11.06.2015
Chapter 148: Em đã gả cho anh 44 10.06.2015
Chapter 147: Vĩnh biệt KK 60 09.06.2015
Chapter 146: Cái chết của A Khôn 49 07.06.2015
Chapter 145: Máu thịt tung tóe 56 05.06.2015
Chapter 144: Thảm tử 56 04.06.2015
Chapter 143: Ngày tàn Cuồng Nhân 60 03.06.2015
Chapter 142: Thiên Thu trùng sinh 44 02.06.2015
Chapter 141: Chính khí lẫm liệt 54 01.06.2015
Chapter 140: Vây giết A Khôn 47 31.05.2015
Chapter 139: Vùi dập 50 30.05.2015
Chapter 138: Tiệc cưới 50 29.05.2015
Chapter 137: Yêu nhất là ai 51 28.05.2015
Chapter 136: Gặp lại người xưa 46 27.05.2015
Chapter 135: Cạm bẫy rình rập 62 26.05.2015
Chapter 134: Tấn công Bảo Nhi 56 25.05.2015
Chapter 133: Quyến luyến dưới sao 46 23.05.2015
Chapter 132: Khiêu Khích 52 22.05.2015
Chapter 131: Yêu em trọn đời 57 21.05.2015
Chapter 130: Cô ta đến từ giang hồ 47 20.05.2015
Chapter 129: Đánh chết không oán 53 19.05.2015
Chapter 128: Thái Ni hiến thân 59 18.05.2015
Chapter 127: Bỏ xác vệ đường 48 18.05.2015
Chapter 126: Bá Chủ 47 18.05.2015
Chapter 125: Trục xuất Vịnh Đồng La 46 17.05.2015
Chapter 124: Thập Tam Muội 61 16.05.2015
Chapter 123: Cực Lạc 48 15.05.2015
Chapter 122: Phố Dục Lạc 54 14.05.2015
Chapter 121: Phong Khởi Vân Dũng 59 12.05.2015
Chapter 120: Sắc Ma Đồn Môn 58 11.05.2015
Chapter 119: Tù Chung Thân 52 09.05.2015
Chapter 118: Kết cục của Gia Gia 52 08.05.2015
Chapter 117: Rạn nứt 45 07.05.2015
Chapter 116: Bình minh ló dạng Ái tình tan vỡ 52 06.05.2015
Chapter 115: Hồn đoạn Đại Vụ Sơn 50 05.05.2015
Chapter 114: Bại 39 04.05.2015
Chapter 113: Mày chết tao sống 52 01.05.2015
Chapter 112: Nhân sinh 51 01.05.2015
Chapter 111: Đời không nuối tiếc 46 01.05.2015
Chapter 110: Bí mật của Thiên Thu 52 30.04.2015
Chapter 109: Đại ca hùng phong 50 27.04.2015
Chapter 108: Phong Vũ Cố Nhân Lai 60 26.04.2015
Chapter 107: Gà Rừng biến Phụng Hoàng 51 25.04.2015
Chapter 106: Nụ cười của Thái Ni 56 24.04.2015
Chapter 105: Thanh trừng đẫm máu 50 23.04.2015
Chapter 104: Tuổi trẻ máu lửa 54 22.04.2015
Chapter 103: Xem trời bằng vung 53 20.04.2015
Chapter 102: Tình chưa dứt 55 19.04.2015
Chapter 101: Vô địch100% 49 18.04.2015
Chapter 100: Ai là người thắng 48 17.04.2015
Chapter 99: Bán đứng bạn bè 53 16.04.2015
Chapter 98: Mười năm đại vận 50 15.04.2015
Chapter 97: Khắc cốt ghi tâm 54 14.04.2015
Chapter 96: Đêm đầu của KK 49 13.04.2015
Chapter 95: Tình Kiêu 50 12.04.2015
Chapter 94: Hoàng giả chi phong 48 11.04.2015
Chapter 93: Tình không như mơ 56 08.04.2015
Chapter 92: Nhục dục mê hoặc 70 07.04.2015
Chapter 91: Tử Địch đối mặt 53 05.04.2015
Chapter 90: Giang Hồ hiểm 48 04.04.2015
Chapter 89: Ý trời 61 04.04.2015
Chapter 88: Xâm nhập Đế quốc Cờ bạc 54 03.04.2015
Chapter 87: Chống lưng của A Khôn 51 02.04.2015
Chapter 86: Săn báo 58 01.04.2015
Chapter 85: Diệt Môn 57 01.04.2015
Chapter 84: Đổ Vương Hạ Tân 52 01.04.2015
Chapter 83: Tiêu diệt Rồng qua sông 57 31.03.2015
Chapter 82: Công cụ mua vui 60 30.03.2015
Chapter 81: Tháng năm dâu bể 62 29.03.2015
Chapter 80: Macau nổi sóng gió 53 28.03.2015
Chapter 79: Làm ác gặp ác 43 27.03.2015
Chapter 78: Cái chết của Hoa Tử Vinh 56 27.03.2015
Chapter 77: Máu nhuộm biển Tây Cống 57 26.03.2015
Chapter 76: Đuổi giết kinh hoàng 61 25.03.2015
Chapter 75: Đào vong thành công 58 24.03.2015
Chapter 74: Cạm bẫy ngọt ngào 73 23.03.2015
Chapter 73: Hận Hải Tình Thù 67 22.03.2015
Chapter 72: Cắt Tờrym 59 21.03.2015
Chapter 71: Siêu cấp bạo hành 69 20.03.2015
Chapter 70: Chiến Thiên Thu 65 19.03.2015
Chapter 69: Sư Vương Tranh Bá 55 18.03.2015
Chapter 68: Bảo Thái Tử 55 17.03.2015
Chapter 67: Cuồng đồ phóng hỏa 64 15.03.2015
Chapter 66: Hào khí Đại Phi 55 14.03.2015
Chapter 65: Hành động càn quét 56 13.03.2015
Chapter 64: Cực Tốc Nam Nhi 58 11.03.2015
Chapter 63: Cường Nhân 57 10.03.2015
Chapter 62: Vong Tình Hiệu 59 08.03.2015
Chapter 61: Lệnh ám sát 68 07.03.2015
Chapter 60: Trí tuệ của Lập Hoa 67 06.03.2015
Chapter 59: Chạm trán 61 05.03.2015
Chapter 58: Thăng chức 54 04.03.2015
Chapter 57: Thiên Thu trở về 67 02.03.2015
Chapter 56: Sao tao lại khóc? 57 01.03.2015
Chapter 55: Đêm kinh hồn 65 28.02.2015
Chapter 54: Vượt Ngục Uy Long 60 27.02.2015
Chapter 53: Tình mê Hạt Tiêu 81 26.02.2015
Chapter 52: Máu nhuộm Phòng tạm giam 70 23.02.2015
Chapter 51: Thua làm giặc 62 22.02.2015
Chapter 50: Giết chết Đại Ca B 67 21.02.2015
Chapter 49: Cẩu Bá Vương 65 13.02.2015
Chapter 48: Đêm tình nồng 61 11.02.2015
Chapter 47: Tiện nhân 69 09.02.2015
Chapter 46: Tao là biến thái 63 06.02.2015
Chapter 45: Cuồng sát đường phố 78 05.02.2015
Chapter 44: Phá Địa Bàn 59 03.02.2015
Chapter 43: Cao thủ Tình Trường 58 01.02.2015
Chapter 42: Kết cục của A Khôn 59 31.01.2015
Chapter 41: Cửu Tiêu Kinh Hồn 61 30.01.2015
Chapter 40: Đường cùng tháo chạy 61 30.01.2015
Chapter 39: Siêu cấp Đại Ca Đại 69 29.01.2015
Chapter 38: Vây giết A Khôn 56 28.01.2015
Chapter 37: Lịch sử lặp lại 55 28.01.2015
Chapter 36: Lôi Đài Chiến 57 27.01.2015
Chapter 35: Tính bản thiện 47 26.01.2015
Chapter 34: Fighting is my life 58 25.01.2015
Chapter 33: Quỷ Trủng vs Thiên Thu 57 24.01.2015
Chapter 32: Nữ sát thủ 67 23.01.2015
Chapter 31: Tinh Võ Bang 68 22.01.2015
Chapter 30: Cầu Bất Đắc - Ái Biệt Ly 54 21.01.2015
Chapter 29: Long Đầu A Khôn 66 20.01.2015
Chapter 28: Kịch hay là đây 57 19.01.2015
Chapter 27: Thú Tính 61 18.01.2015
Chapter 26: Quay phim đóng bảo kê 62 18.01.2015
Chapter 25: Thế giới bạo lực 58 17.01.2015
Chapter 24: Nghĩa khí bao tiền? 67 16.01.2015
Chapter 23: Cát xê kếch sù 52 15.01.2015
Chapter 22: Xâm nhập Giới Điện Ảnh 58 14.01.2015
Chapter 21: Ác hữu ác báo 63 13.01.2015
Chapter 20: Thùy dữ tranh phong 68 12.01.2015
Chapter 19: So cao với trời 71 11.01.2015
Chapter 18: Mặt trái cường nhân 62 09.01.2015
Chapter 17: Hẹn chiến 54 08.01.2015
Chapter 16: Máu nhuộm Trường Châu 72 07.01.2015
Chapter 15: Cướp Pháo Hoa 60 06.01.2015
Chapter 14: Kỳ mưu 80 04.01.2015
Chapter 13: A Hỷ 65 02.01.2015
Chapter 12: Đoạt Pháo Phong Vân 63 31.12.2014
Chapter 11: Nợ máu trả máu 63 30.12.2014
Chapter 10: Gia pháp 74 29.12.2014
Chapter 9: Mày bán đứng tao! 73 28.12.2014
Chapter 8: Ngọn lửa đom đóm 78 27.12.2014
Chapter 7: Hồng Môn ChánhTông 81 26.12.2014
Chapter 6: Nguyên Thanh Nam 84 25.12.2014
Chapter 5: Tứ Đại Hộ Pháp 70 24.12.2014
Chapter 4: Trò chơi tiền bạc 88 23.12.2014
Chapter 3: Đàm Phán 73 22.12.2014
Chapter 2: Chủ nghĩa Đế Quốc 105 30.06.2013
Chapter 1: Truy Sát Lệnh 169 30.06.2013