Truyện Người Trong Giang Hồ - Hồng Hưng Độc Xà

Người Trong Giang Hồ - Hồng Hưng Độc Xà
Hắc Bang Cảng Đài mở rộng thế lực làm ăn đến tận thành phố Hoa Môn ở Đại Lực, cùng tranh món mồi béo bở, nơi đây cũng là nơi lần nữa diễn ra ác chiến giữa Hồng Hưng và phe Đông Anh, Độc Xà

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 148 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1941: Quốc loạn tư Lương Tướng 2 25.06.2017
Chapter 1940: Hiển Linh 1 25.06.2017
Chapter 1939: Nhất đao liễu đoạn 1 25.06.2017
Chapter 1938: Xúc Xương Chột 1 23.06.2017
Chapter 1937: Tính toán của Tiểu Đông 2 23.06.2017
Chapter 1936: Thanh toán 1 23.06.2017
Chapter 1935: Đi đến đường cùng 2 1 18.06.2017
Chapter 1934: Đi đến đường cùng 10 16.06.2017
Chapter 1933: Lôi Đình chết đi 6 15.06.2017
Chapter 1932: Tuyệt địa phản kích 7 14.06.2017
Chapter 1931: Bắt kịp tiền bối 6 13.06.2017
Chapter 1930: Dạy dỗ Lý Thành Khắc 7 13.06.2017
Chapter 1929: Đại Ca rác rưởi 7 12.06.2017
Chapter 1928: Kết liễu Cam Thượng Võ 8 11.06.2017
Chapter 1927: Diệu Dương vs Thái Tử 6 10.06.2017
Chapter 1926 Nam Ca đã bại 8 09.06.2017
Chapter 1925: Nghịch Tứ Bát Tứ 8 08.06.2017
Chapter 1924: Ném gạch 8 08.06.2017
Chapter 1923: Cường Nhân Chiến 2 10 07.06.2017
Chapter 1922: Cường Nhân Chiến 13 05.06.2017
Chapter 1921: Giết Lôi Đình 11 05.06.2017
Chapter 1920: Nhân Thẹo Nhất Phu Đương Quan 10 04.06.2017
Chapter 1919: Duyên tận 9 04.06.2017
Chapter 1918: Giải cứu con tin 8 03.06.2017
Chapter 1917: Trọng thương Lập Hoa 9 02.06.2017
Chapter 1916: Nộ trảm Tiểu Thi 9 01.06.2017
Chapter 1915: A Đình cứu em 12 31.05.2017
Chapter 1914: Lập Hoa giá đáo 10 31.05.2017
Chapter 1913: Đại náo Lãng Hào Phường 2 12 30.05.2017
Chapter 1912: Đại náo Lãng Hào Phường 13 29.05.2017
Chapter 1911: Chiến trường của chúng ta 15 28.05.2017
Chapter 1910: Lập Hoa và Tùng Thử 14 27.05.2017
Chapter 1909: Đàn bà của Nam Ca 14 26.05.2017
Chapter 1908: Người hay Thú 14 25.05.2017
Chapter 1907: Mất sạch tất cả 15 24.05.2017
Chapter 1906: Tam Anh chiến Song Hổ 15 23.05.2017
Chapter 1905: Con đường máu 15 22.05.2017
Chapter 1904: Truy sát Lý Chí Cao 16 21.05.2017
Chapter 1903: Tam Hoàng xuất mã 14 20.05.2017
Chapter 1902: Lực bảo Tiểu Thi 16 18.05.2017
Chapter 1901: Già thật rồi 15 17.05.2017
Chapter 1900: Chân Tướng 2 15 16.05.2017
Chapter 1899: Chân Tướng 13 16.05.2017
Chapter 1898: Mạng sống mong manh 13 15.05.2017
Chapter 1897: Khai niên 14 13.05.2017
Chapter 1896: Bảy ngày trong núi Ngàn năm trên đời 13 11.05.2017
Chapter 1895: Quên sạch đúng sai 13 10.05.2017
Chapter 1894: Song thắng 2 12 09.05.2017
Chapter 1893: Song Thắng 14 08.05.2017
Chapter 1892: Ai xem tao không đến 13 08.05.2017
Chapter 1891: Hai Đông Anh 12 07.05.2017
Chapter 1890: Hồi vọng Đại Thiên Nhị 12 07.05.2017
Chapter 1889: Power thật sự 11 05.05.2017
Chapter 1888: Chạm trán 2 14 04.05.2017
Chapter 1887: Chạm trán 15 03.05.2017
Chapter 1886: Ai không biết Bôn Lôi Hổ 14 02.05.2017
Chapter 1885: Các xuất kỳ mưu 17 01.05.2017
Chapter 1884: Tiểu Đông xuất chiêu 13 30.04.2017
Chapter 1883: Lập Hoa là người xấu 17 28.04.2017
Chapter 1882: Trùng phùng 14 27.04.2017
Chapter 1881: Phục Song Hổ 14 26.04.2017
Chapter 1880: Lôi Đình đại kế 17 25.04.2017
Chapter 1879: Chiến Lập Hoa 2 20 24.04.2017
Chapter 1878: Chiến Lập Hoa 16 23.04.2017
Chapter 1877: Sơ hội Lý Chí Cao 18 23.04.2017
Chapter 1876: Mày là số một 19 22.04.2017
Chapter 1875: Lập Hoa vs Tá Duy 18 22.04.2017
Chapter 1874: Lập Hoa và Tá Duy 20 21.04.2017
Chapter 1873: Nam Ca gặp lại Lập Hoa 20 21.04.2017
Chapter 1872: Người tôi yêu nhất Lập Hoa 19 20.04.2017
Chapter 1871: Lôi Đình chiến Tứ Hổ 19 19.04.2017
Chapter 1870: Tán đổ Sơn Hạ Thi Chức 19 18.04.2017
Chapter 1869: Vô Thường 19 17.04.2017
Chapter 1868: Trùng tuyển Tọa Quán 20 16.04.2017
Chapter 1867: Lôi Đình xuất kích 19 15.04.2017
Chapter 1866: Bất Thế Kỳ Nhân 18 15.04.2017
Chapter 1865: Cha tôi Diệu Dương 2 17 14.04.2017
Chapter 1864: Cha tôi Diệu Dương 18 14.04.2017
Chapter 1863: Bầu trời sau chiến thắng 19 14.04.2017
Chapter 1862: Lôi Đình Lập Hoa 18 13.04.2017
Chapter 1861: Kết thúc này Bắt đầu khác 20 13.04.2017
Chapter 1860: Cửu tử nhất sinh kiến công phu 18 13.04.2017
Chapter 1859: Sơn cùng thủy tận xuất Cao thủ 21 13.04.2017
Chapter 1858: Con trai Diệu Dương Lôi Đình 20 13.04.2017
Chapter 1857: Đại Đồ Sát 2 21 12.04.2017
Chapter 1856: Đại Đồ Sát 22 12.04.2017
Chapter 1855: Danh Sư chiến Cao Đồ 22 12.04.2017
Chapter 1854: Tam Liên lấy số 23 11.04.2017
Chapter 1853: Tái chiến Kim Tôn Quý 25 11.04.2017
Chapter 1852: Khiêu chiến Kim Tôn Quý 24 11.04.2017
Chapter 1851: Sát Cự Ca 22 10.04.2017
Chapter 1850: Đánh chết cũng ủng hộ mày 2 22 10.04.2017
Chapter 1849: Đánh chết cũng ủng hộ mày 22 10.04.2017
Chapter 1848: Trạo Môn 25 10.04.2017
Chapter 1847: Một mình gánh vác 22 09.04.2017
Chapter 1846: Huynh đệ đồng tâm 22 09.04.2017
Chapter 1845: Nhất đao đoạn hồn 21 09.04.2017
Chapter 1844: Ngọc đá cùng tan 23 08.04.2017
Chapter 1843: Hắc Tiên Sinh vs Kim Tiên Sinh 24 08.04.2017
Chapter 1842: Quyền Thánh 23 08.04.2017
Chapter 1841: Đại Phạn nằm kèo dưới 26 07.04.2017
Chapter 1840: Đại Phi ác chiến Kim Tôn Quý 25 07.04.2017
Chapter 1839: Chỗ dựa của Hàn Tân 24 07.04.2017
Chapter 1838: Thủy chiến 27 06.04.2017
Chapter 1837: Giết Hàn Tân 25 06.04.2017
Chapter 1836: Vĩnh biệt Cúc Cu Chảy 22 06.04.2017
Chapter 1835: Trận vong 21 05.04.2017
Chapter 1834: Kim Mông Không vs Kim Mông Không 22 05.04.2017
Chapter 1833: Tao đã gục ngã 21 05.04.2017
Chapter 1832: Long Đầu xuất mã 21 05.04.2017
Chapter 1831: Đại bại Lý Thành Khắc 21 05.04.2017
Chapter 1830: Chiến hỏa hừng hừng 22 05.04.2017
Chapter 1829: Khai chiến 23 05.04.2017
Chapter 1828: Thanh trừ Hàn Tân Tá Đôn 21 05.04.2017
Chapter 1827: Ngưu Cô 17 04.04.2017
Chapter 1826: Xuất phát 19 04.04.2017
Chapter 1825: Kim Tôn Quý 19 03.04.2017
Chapter 1824: Đối thủ của Đại Phạn 22 02.04.2017
Chapter 1823: Kế hoạch của Đinh Dao 22 02.04.2017
Chapter 1822: Tẩy của Tiểu Đông 19 01.04.2017
Chapter 1821: Mua chuộc Lý Thành Khắc 21 01.04.2017
Chapter 1820: Song Thiên Chí Tôn 22 31.03.2017
Chapter 1819: Thiên Nhân đối quyết 22 31.03.2017
Chapter 1818: Thập vạn hỏa cấp cứu Hoa Môn 87 14.12.2016
Chapter 1817: Truy sát Đông Anh 54 06.12.2016
Chapter 1816: Ngũ Hổ chiến Tam Liên 74 02.12.2016
Chapter 1815: Tiêu diệt Tam Liên 75 29.11.2016
Chapter 1814: Trời giúp Lương Gia Nhân 72 24.11.2016
Chapter 1813: Có nạn tự chịu 72 23.11.2016
Chaper 1812: Trận chiến cam go 81 21.11.2016
Chapter 1811: Máu nhuộm đường Hồng Kỳ 87 19.11.2016
Chapter 1810: Trường Nha 60 18.11.2016
Chapter 1809: Bát phương phong vũ tụ Hoa Môn 67 13.11.2016
Chapter 1808: Trần Hạo Nam vs Tọa Sơn Hổ 70 12.11.2016
Chapter 1807: Hồng Tiên Sinh 63 11.11.2016
Chapter 1806: Song Long Xuất Hải 68 10.11.2016
Chapter 1805: Thiên Đao Vạn Trảm 82 09.11.2016
Chapter 1804: Giang Hồ liễu đoạn 61 08.11.2016
Chapter 1803: Sơ chiến Hoàng Tiên Sinh 78 06.11.2016
Chapter 1802: Thà chết bất khuất 69 06.11.2016
Chapter 1801: Đai Phi tái chiến Trần Tuấn Hiền 68 05.11.2016
Chapter 1800: Thần uy Đại Phi 70 04.11.2016
Chapter 1799: Phi Thiên chi Loạn 59 03.11.2016
Chapter 1798: Sóng thần Giang Hồ 58 30.10.2016
Chapter 1797: Võ Hồn Thái Tử 62 29.10.2016
Chapter 1796: Chị em giang hồ 62 27.10.2016
Chapter 1795: Hoàng Tiên Sinh 83 23.10.2016
Chapter 1794: Tọa Vương Thái 95 22.10.2016