Truyện Người Trong Giang Hồ - Ngũ Hổ qui thiên

Người Trong Giang Hồ - Ngũ Hổ qui thiên
Hồi 1681-1731, xuất bản 23/1/2014 đến 11/7/2014. Các nhân vật chính: Tứ Hải, Vu Bát, Tạ Bội Chi, La Tâm Tá, Cu Đen, Đái Quân Bảo, Đái Quân Hồng, Trần Hạo Nam, Trần Diệu, Cổ Hoặc Luân

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 52 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1731: Đại Đông và Tiểu Đông 33 19.04.2017
Chapter 1730: Phổ tuyển Long Đầu 36 19.04.2017
Chapter 1729: Người mới hơn người cũ 32 18.04.2017
Chapter 1728: Bình phân Thiên Hạ 37 18.04.2017
Chapter 1727: Diệu sát Yên Chi Hổ 29 17.04.2017
Chapter 1726: Chó sói đứng sau 28 17.04.2017
Chapter 1725: Cùng trải hoạn nạn 27 16.04.2017
Chapter 1724: Tiểu Đông trở về 29 16.04.2017
Chapter 1723: Cu Đen lên đường 2 28 15.04.2017
Chapter 1722: Cu Đen lên đường 26 14.04.2017
Chapter 1721: Vĩnh biệt Vu Bát 29 14.04.2017
Chapter 1720: Sự thật lộ rõ 23 13.04.2017
Chapter 1719: Hỏa thiêu Đông Anh 28 12.04.2017
Chapter 1718: Đàm phán siêu cấp 4 23 12.04.2017
Chapter 1717: Đàm phán siêu cấp 3 23 11.04.2017
Chapter 1716: Đàm phán siêu cấp 2 25 10.04.2017
Chapter 1715: Đàm phán siêu cấp 29 09.04.2017
Chapter 1714: Trần Diệu vs Cổ Hoặc Luân 27 08.04.2017
Chapter 1713: Yêu Nghiệt 25 07.04.2017
Chapter 1712: Đông Anh rúng động 23 06.04.2017
Chapter 1711: Xử bắn 24 05.04.2017
Chapter 1710: Cạm bẫy 24 04.04.2017
Chapter 1709: Hổ Khốn 23 03.04.2017
Chapter 1708: Huynh đệ tình thâm 27 01.04.2017
Chapter 1707: Lại là Địa Trung Hải 27 01.04.2017
Chapter 1706: Kịch chiến 25 31.03.2017
Chapter 1705: Thất bại 38 17.03.2017
Chapter 1704: Tồn vong chi thu 30 13.12.2016
Chapter 1703: Lịch sử trùng diễn 4 89 06.12.2016
Chapter 1702: Lịch sử trùng diễn 3 67 05.12.2016
Chapter 1701: Lịch sử trùng diễn 2 59 03.12.2016
Chapter 1700: Lịch sử trùng diễn 84 29.11.2016
Chapter 1699: Nam - Thần 110 22.11.2016
Chapter 1698: Tận địa nhất bảo 80 20.11.2016
Chapter 1697: Không chiến mà phục người 85 17.11.2016
Chapter 1696: Giết vào Vượng Giác 95 13.11.2016
Chapter 1695: Ưng Vương Phá Nhật 88 12.11.2016
Chapter 1694: Lưới trời lồng lộng 100 10.11.2016
Chapter 1693: Yên Chi Hổ 134 07.11.2016
Chapter 1692: Hàn Tân chỉ chiêu 107 07.11.2016
Chapter 1691: Bắc Giác đại hỏa đấu 70 05.11.2016
Chapter 1690: Rơi mặt 96 05.11.2016
Chapter 1689: Sát chước Ngũ Hổ 91 03.11.2016
Chapter 1689: Sát trước Ngũ Hổ 24 03.11.2016
Chapter 1688: Trống trận rền vang 90 03.11.2016
Chapter 1687: Huynh đệ 82 02.11.2016
Chapter 1686: Đại Phi vs La Tâm Tá 91 02.11.2016
Chapter 1685: Chơi khăm Từ Thế Phi 104 02.11.2016
Chapter 1684: Trời diệt Đông Anh 2 74 30.10.2016
Chapter 1683: Trời diệt Đông Anh 98 29.10.2016
Chapter 1682: Khiêu khích bất thường 103 27.10.2016
Chapter 1681: Dự chương 110 25.10.2016