Truyện Nhất Nhân Chi Hạ

Nhất Nhân Chi Hạ
Theo cảnh sát điều tra vụ án \" thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 226 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 225 35 17.03.2017
Chapter 224 19 17.03.2017
Chapter 223 19 17.03.2017
Chapter 222 21 17.03.2017
Chapter 221 24 09.03.2017
Chapter 220 21 09.03.2017
Chapter 219 25 06.03.2017
Chapter 218 20 05.03.2017
Chapter 217 21 05.03.2017
Chapter 216 21 05.03.2017
Chapter 215 25 05.03.2017
Chapter 214 22 28.02.2017
Chapter 213 24 28.02.2017
Chapter 212 27 28.02.2017
Chapter 211 30 28.02.2017
Chapter 210 26 23.02.2017
Chapter 209 24 23.02.2017
Chapter 208 26 19.02.2017
Chapter 207 25 18.02.2017
Chapter 206 25 17.02.2017
Chapter 205 25 16.02.2017
Chapter 204 28 15.02.2017
Chapter 203 25 15.02.2017
Chapter 202 27 15.02.2017
Chapter 201 29 12.02.2017
Chapter 200 29 12.02.2017
Chapter 199 24 10.02.2017
Chapter 198 26 09.02.2017
Chapter 197 27 09.02.2017
Chapter 196 25 09.02.2017
Chapter 195 26 09.02.2017
Chapter 194 25 09.02.2017
Chapter 193 27 09.02.2017
Chapter 192 23 09.02.2017
Chapter 191 33 03.02.2017
Chapter 190 33 03.02.2017
Chapter 189 32 03.02.2017
Chapter 188 28 03.02.2017
Chapter 187 36 03.02.2017
Chapter 186 34 03.02.2017
Chapter 185 29 03.02.2017
Chapter 184 31 03.02.2017
Chapter 183 26 03.02.2017
Chapter 182 29 03.02.2017
Chapter 181 34 03.02.2017
Chapter 180 32 03.02.2017
Chapter 179 41 19.01.2017
Chapter 178 40 19.01.2017
Chapter 177 39 18.01.2017
Chapter 176 39 18.01.2017
Chapter 175 44 18.01.2017
Chapter 174 42 15.01.2017
Chapter 173 46 15.01.2017
Chapter 172 48 15.01.2017
Chapter 171 48 13.01.2017
Chapter 170 44 11.01.2017
Chapter 169 42 11.01.2017
Chapter 168 48 11.01.2017
Chapter 167 44 09.01.2017
Chapter 166 44 09.01.2017
Chapter 165 41 09.01.2017
Chapter 165 31 06.01.2017
Chapter 164 50 04.01.2017
Chapter 163 46 04.01.2017
Chapter 162 35 04.01.2017
Chapter 161 45 04.01.2017
Chapter 160 39 04.01.2017
Chapter 159 47 28.12.2016
Chapter 158 53 26.12.2016
Chapter 157 49 25.12.2016
Chapter 156 41 23.12.2016
Chapter 155 45 21.12.2016
Chapter 154 51 16.12.2016
Chapter 153 47 16.12.2016
Chapter 152 46 15.12.2016
Chapter 151 43 13.12.2016
Chapter 150 53 13.12.2016
Chapter 149 41 08.12.2016
Chapter 148 40 06.12.2016
Chapter 147 55 04.12.2016
Chapter 146 48 03.12.2016
Chapter 145 45 02.12.2016
Chapter 144 47 30.11.2016
Chapter 143 56 30.11.2016
Chapter 142 47 30.11.2016
Chapter 141 52 26.11.2016
Chapter 140 51 26.11.2016
Chapter 139 49 26.11.2016
Chapter 138 58 26.11.2016
Chapter 137 60 26.11.2016
Chapter 136 60 26.11.2016
Chapter 135 55 26.11.2016
Chapter 134 58 26.11.2016
Chapter 133 59 26.11.2016
Chapter 132 58 26.11.2016
Chapter 131 60 26.11.2016
Chapter 130 59 26.11.2016
Chapter 129 55 26.11.2016
Chapter 128 64 26.11.2016
Chapter 127 67 26.11.2016
Chapter 126 63 26.11.2016
Chapter 125 62 26.11.2016
Chapter 124 63 26.11.2016
Chapter 123 60 26.11.2016
Chapter 122 57 26.11.2016
Chapter 121 63 26.11.2016
Chapter 120 52 26.11.2016
Chapter 119 54 26.11.2016
Chapter 118 63 26.11.2016
Chapter 117 57 26.11.2016
Chapter 116 59 26.11.2016
Chapter 115 55 26.11.2016
Chapter 114 48 26.11.2016
Chapter 113 53 26.11.2016
Chapter 112 64 26.11.2016
Chapter 111 58 26.11.2016
Chapter 110 53 26.11.2016
Chapter 109 58 26.11.2016
Chapter 108 60 26.11.2016
Chapter 107 70 26.11.2016
Chapter 106 56 26.11.2016
Chapter 105 59 26.11.2016
Chapter 104 63 26.11.2016
Chapter 103 55 26.11.2016
Chapter 102 56 26.11.2016
Chapter 101 52 26.11.2016
Chapter 100 62 26.11.2016
Chapter 99 49 26.11.2016
Chapter 98 52 26.11.2016
Chapter 97 49 26.11.2016
Chapter 96 58 26.11.2016
Chapter 95 50 26.11.2016
Chapter 94 52 26.11.2016
Chapter 93 54 26.11.2016
Chapter 92 42 26.11.2016
Chapter 91 48 26.11.2016
Chapter 90 54 26.11.2016
Chapter 89 51 26.11.2016
Chapter 88 59 26.11.2016
Chapter 87 54 26.11.2016
Chapter 86 49 26.11.2016
Chapter 85 57 26.11.2016
Chapter 84 51 26.11.2016
Chapter 83 52 26.11.2016
Chapter 82 50 26.11.2016
Chapter 81 60 26.11.2016
Chapter 80 50 26.11.2016
Chapter 79 55 26.11.2016
Chapter 78 56 26.11.2016
Chapter 77 45 26.11.2016
Chapter 76 59 26.11.2016
Chapter 75 57 26.11.2016
Chapter 74 52 26.11.2016
Chapter 73 57 26.11.2016
Chapter 72 51 26.11.2016
Chapter 71 48 26.11.2016
Chapter 70 49 26.11.2016
Chapter 69 47 26.11.2016
Chapter 68 49 26.11.2016
Chapter 67 58 26.11.2016
Chapter 66 58 26.11.2016
Chapter 65 56 26.11.2016
Chapter 64 60 26.11.2016
Chapter 63 53 26.11.2016
Chapter 62 53 26.11.2016
Chapter 61 60 26.11.2016
Chapter 60 55 26.11.2016
Chapter 59 56 26.11.2016
Chapter 58 56 26.11.2016
Chapter 57 64 26.11.2016
Chapter 56 53 26.11.2016
Chapter 55 56 26.11.2016
Chapter 54 63 26.11.2016
Chapter 53 50 26.11.2016
Chapter 52 60 26.11.2016
Chapter 51 66 26.11.2016
Chapter 50 62 26.11.2016
Chapter 49 57 26.11.2016
Chapter 48 59 26.11.2016
Chapter 47 52 26.11.2016
Chapter 46 60 26.11.2016
Chapter 45 58 26.11.2016
Chapter 44 54 26.11.2016
Chapter 43 56 26.11.2016
Chapter 42 51 26.11.2016
Chapter 41 60 26.11.2016
Chapter 40 61 26.11.2016
Chapter 39 59 26.11.2016
Chapter 38 54 26.11.2016
Chapter 37 52 26.11.2016
Chapter 36 58 26.11.2016
Chapter 35 64 26.11.2016
Chapter 34 68 26.11.2016
Chapter 33 65 26.11.2016
Chapter 32 58 26.11.2016
Chapter 31 58 26.11.2016
Chapter 30 66 26.11.2016
Chapter 29 49 26.11.2016
Chapter 28 58 26.11.2016
Chapter 27 54 26.11.2016
Chapter 26 61 26.11.2016
Chapter 25 75 26.11.2016
Chapter 24 61 26.11.2016
Chapter 23 60 26.11.2016
Chapter 22 73 26.11.2016
Chapter 21 60 26.11.2016
Chapter 20 65 26.11.2016
Chapter 19 63 26.11.2016
Chapter 18 54 26.11.2016
Chapter 17 65 26.11.2016
Chapter 16 78 26.11.2016
Chapter 15 64 26.11.2016
Chapter 14 64 26.11.2016
Chapter 13 76 26.11.2016
Chapter 12 77 26.11.2016
Chapter 11 67 26.11.2016
Chapter 10 79 26.11.2016
Chapter 9 89 26.11.2016
Chapter 8 77 26.11.2016
Chapter 7 85 26.11.2016
Chapter 6 89 26.11.2016
Chapter 5 91 26.11.2016
Chapter 4 91 26.11.2016
Chapter 3 104 26.11.2016
Chapter 2 105 26.11.2016
Chapter 1 222 26.11.2016