Truyện Quang Ảnh Đối Quyết

Quang Ảnh Đối Quyết
Một đứa bé thần bí bị trọng thương mất trí nhớ trôi dạt vào hải đảo không biết tên, được kiếm thuật sư Isabella cùng một cô gái cứu sống.
10 năm sau, thiếu niên Lưu Vân trở thành kiếm sĩ, kỳ ngộ có được ma kiếm, cuộc sống cũng vì vậy thay đổi, Hắn bắt đầu khát vọng vạch trần thân thế và những bí ẩn vây quanh thân thế của mình...
Bỏ lại cuộc sống yên bình, thiếu niên lưu vân một mình bước lên con đường tìm lại thân thế của mình... Cùng lúc đó tại cực bắc đại lục, một hồi âm mưu lớn đã nổi lên

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 46 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 46 88 19.02.2017
Chapter 45 70 17.02.2017
Chapter 44 50 17.02.2017
Chapter 43 56 13.02.2017
Chapter 42 48 13.02.2017
Chapter 41 104 24.12.2016
Chapter 40 89 22.12.2016
Chapter 39 87 22.12.2016
Chapter 38 112 03.12.2016
Chapter 37 103 03.12.2016
Chapter 36 97 26.11.2016
Chapter 35 93 26.11.2016
Chapter 34 110 26.11.2016
Chapter 33 99 26.11.2016
Chapter 32 104 26.11.2016
Chapter 31 102 26.11.2016
Chapter 30 109 26.11.2016
Chapter 29 99 26.11.2016
Chapter 28 109 26.11.2016
Chapter 27 115 26.11.2016
Chapter 26 108 26.11.2016
Chapter 25 110 26.11.2016
Chapter 24 101 26.11.2016
Chapter 23 104 26.11.2016
Chapter 22 111 26.11.2016
Chapter 21 112 26.11.2016
Chapter 20 103 26.11.2016
Chapter 19 112 26.11.2016
Chapter 18 113 26.11.2016
Chapter 17 109 26.11.2016
Chapter 16 110 26.11.2016
Chapter 15 109 26.11.2016
Chapter 14 103 26.11.2016
Chapter 13 123 26.11.2016
Chapter 12 110 26.11.2016
Chapter 11 118 26.11.2016
Chapter 10 131 26.11.2016
Chapter 9 118 26.11.2016
Chapter 8 136 26.11.2016
Chapter 7 127 26.11.2016
Chapter 6 130 26.11.2016
Chapter 5 142 26.11.2016
Chapter 4 134 26.11.2016
Chapter 3 165 26.11.2016
Chapter 2 192 26.11.2016
Chapter 1 367 26.11.2016