Truyện Quang Ảnh Đối Quyết

Quang Ảnh Đối Quyết
Một đứa bé thần bí bị trọng thương mất trí nhớ trôi dạt vào hải đảo không biết tên, được kiếm thuật sư Isabella cùng một cô gái cứu sống.
10 năm sau, thiếu niên Lưu Vân trở thành kiếm sĩ, kỳ ngộ có được ma kiếm, cuộc sống cũng vì vậy thay đổi, Hắn bắt đầu khát vọng vạch trần thân thế và những bí ẩn vây quanh thân thế của mình...
Bỏ lại cuộc sống yên bình, thiếu niên lưu vân một mình bước lên con đường tìm lại thân thế của mình... Cùng lúc đó tại cực bắc đại lục, một hồi âm mưu lớn đã nổi lên

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 46 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 46 78 19.02.2017
Chapter 45 55 17.02.2017
Chapter 44 43 17.02.2017
Chapter 43 49 13.02.2017
Chapter 42 42 13.02.2017
Chapter 41 90 24.12.2016
Chapter 40 79 22.12.2016
Chapter 39 78 22.12.2016
Chapter 38 103 03.12.2016
Chapter 37 95 03.12.2016
Chapter 36 88 26.11.2016
Chapter 35 84 26.11.2016
Chapter 34 97 26.11.2016
Chapter 33 91 26.11.2016
Chapter 32 95 26.11.2016
Chapter 31 93 26.11.2016
Chapter 30 100 26.11.2016
Chapter 29 90 26.11.2016
Chapter 28 102 26.11.2016
Chapter 27 95 26.11.2016
Chapter 26 98 26.11.2016
Chapter 25 103 26.11.2016
Chapter 24 94 26.11.2016
Chapter 23 95 26.11.2016
Chapter 22 102 26.11.2016
Chapter 21 103 26.11.2016
Chapter 20 96 26.11.2016
Chapter 19 104 26.11.2016
Chapter 18 106 26.11.2016
Chapter 17 102 26.11.2016
Chapter 16 102 26.11.2016
Chapter 15 100 26.11.2016
Chapter 14 95 26.11.2016
Chapter 13 114 26.11.2016
Chapter 12 103 26.11.2016
Chapter 11 110 26.11.2016
Chapter 10 122 26.11.2016
Chapter 9 111 26.11.2016
Chapter 8 128 26.11.2016
Chapter 7 118 26.11.2016
Chapter 6 123 26.11.2016
Chapter 5 133 26.11.2016
Chapter 4 126 26.11.2016
Chapter 3 157 26.11.2016
Chapter 2 178 26.11.2016
Chapter 1 348 26.11.2016