Truyện Resident Evil Biohazard Heavenly Island

Resident Evil Biohazard Heavenly Island
Tominaga takeru là trợ lý của giám đốc sản xuất chương trình idol survival - một chương trình truyền hình thực tế tập trung những idol hàng đầu của Nhật và Mỹ. Trong chương trình lần này, đoàn làm phim đã chọn một hòn đảo hoang vu ở Nam Mỹ có tên là Sonidode Totoga để quay phim. Nhưng họ không biết rằng Alex Wesker từng dùng nơi này để có những thí nghiệm nhằm tìm ra cách trường sinh bất tử. Tominaga sớm phát hiện ra xác của một trong những idol và mọi chuyện bắt đầu từ đây

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 50 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 50 59 28.03.2017
Chapter 49 47 27.03.2017
Chapter 48 43 26.03.2017
Chapter 47 44 25.03.2017
Chapter 46 50 24.03.2017
Chapter 45 46 23.03.2017
Chapter 44 48 21.03.2017
Chapter 43 51 21.03.2017
Chapter 42 49 20.03.2017
Chapter 41 55 17.03.2017
Chapter 40 54 14.03.2017
Chapter 39 51 12.03.2017
Chapter 38 131 11.12.2016
Chapter 37 123 10.12.2016
Chapter 36 110 05.12.2016
Chapter 35 110 05.12.2016
Chapter 34 105 04.12.2016
Chapter 33 112 04.12.2016
Chapter 32 174 03.12.2016
Chapter 31 118 03.12.2016
Chapter 30 128 01.12.2016
Chapter 29 122 01.12.2016
Chapter 28 134 30.11.2016
Chapter 27 123 26.11.2016
Chapter 26 124 26.11.2016
Chapter 25 128 21.11.2016
Chapter 24 120 21.11.2016
Chapter 23 133 21.11.2016
Chapter 22 126 20.11.2016
Chapter 21 123 20.11.2016
Chapter 20 122 03.11.2016
Chapter 19 125 03.11.2016
Chapter 18 127 23.02.2016
Chapter 17 121 21.02.2016
Chapter 16 124 21.02.2016
Chapter 15 127 21.02.2016
Chapter 14 127 21.02.2016
Chapter 13 133 19.02.2016
Chapter 12 138 19.02.2016
Chapter 11 136 19.02.2016
Chapter 10 134 19.02.2016
Chapter 9 135 19.02.2016
Chapter 8 165 19.02.2016
Chapter 7 141 19.02.2016
Chapter 6 143 16.11.2015
Chapter 5 166 16.11.2015
Chapter 4 156 16.11.2015
Chapter 3 169 16.11.2015
Chapter 2 179 18.05.2015
Chapter 1 379 27.04.2015