Truyện Resident Evil Biohazard Heavenly Island

Resident Evil Biohazard Heavenly Island
Tominaga takeru là trợ lý của giám đốc sản xuất chương trình idol survival - một chương trình truyền hình thực tế tập trung những idol hàng đầu của Nhật và Mỹ. Trong chương trình lần này, đoàn làm phim đã chọn một hòn đảo hoang vu ở Nam Mỹ có tên là Sonidode Totoga để quay phim. Nhưng họ không biết rằng Alex Wesker từng dùng nơi này để có những thí nghiệm nhằm tìm ra cách trường sinh bất tử. Tominaga sớm phát hiện ra xác của một trong những idol và mọi chuyện bắt đầu từ đây

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 50 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 50 74 28.03.2017
Chapter 49 61 27.03.2017
Chapter 48 60 26.03.2017
Chapter 47 58 25.03.2017
Chapter 46 62 24.03.2017
Chapter 45 61 23.03.2017
Chapter 44 61 21.03.2017
Chapter 43 69 21.03.2017
Chapter 42 62 20.03.2017
Chapter 41 71 17.03.2017
Chapter 40 66 14.03.2017
Chapter 39 65 12.03.2017
Chapter 38 147 11.12.2016
Chapter 37 135 10.12.2016
Chapter 36 124 05.12.2016
Chapter 35 126 05.12.2016
Chapter 34 117 04.12.2016
Chapter 33 125 04.12.2016
Chapter 32 190 03.12.2016
Chapter 31 131 03.12.2016
Chapter 30 144 01.12.2016
Chapter 29 136 01.12.2016
Chapter 28 147 30.11.2016
Chapter 27 136 26.11.2016
Chapter 26 137 26.11.2016
Chapter 25 142 21.11.2016
Chapter 24 132 21.11.2016
Chapter 23 149 21.11.2016
Chapter 22 142 20.11.2016
Chapter 21 136 20.11.2016
Chapter 20 137 03.11.2016
Chapter 19 138 03.11.2016
Chapter 18 138 23.02.2016
Chapter 17 134 21.02.2016
Chapter 16 139 21.02.2016
Chapter 15 142 21.02.2016
Chapter 14 138 21.02.2016
Chapter 13 148 19.02.2016
Chapter 12 152 19.02.2016
Chapter 11 150 19.02.2016
Chapter 10 149 19.02.2016
Chapter 9 148 19.02.2016
Chapter 8 178 19.02.2016
Chapter 7 153 19.02.2016
Chapter 6 158 16.11.2015
Chapter 5 179 16.11.2015
Chapter 4 170 16.11.2015
Chapter 3 185 16.11.2015
Chapter 2 193 18.05.2015
Chapter 1 395 27.04.2015