Truyện Sơn Hải Nghịch Chiến

Sơn Hải Nghịch Chiến
Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Sớm được Việt hóa tại Comicvn.net. Các bạn chú ý đón xem.

\"Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước....

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 72 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 38 0 20.08.2017
Chapter 37b 0 16.08.2017
Chapter 37 2 11.08.2017
Chapter 36b 3 06.08.2017
Chapter 36 5 04.08.2017
Chapter 35b 5 31.07.2017
Chapter 35 7 28.07.2017
Chapter 34b 7 26.07.2017
Chapter 34 5 24.07.2017
Chapter 33b 7 16.07.2017
Chapter 33 10 14.07.2017
Chapter 32b 11 09.07.2017
Chapter 32 9 07.07.2017
Chapter 31b 14 02.07.2017
Chapter 31 14 30.06.2017
Chapter 30b 15 24.06.2017
Chapter 30 13 23.06.2017
Chapter 29B 15 18.06.2017
Chapter 29 17 16.06.2017
Chapter 28B 18 11.06.2017
Chapter 28 14 09.06.2017
Chapter 27B 19 03.06.2017
Chapter 27 14 02.06.2017
Chapter 26B 16 27.05.2017
Chapter 26 16 26.05.2017
Chapter 25B 29 21.05.2017
Chapter 25 20 19.05.2017
Chapter 24B 25 13.05.2017
Chapter 24 25 12.05.2017
Chapter 23B 27 06.05.2017
Chapter 23 30 05.05.2017
Chapter 22B 25 04.05.2017
Chapter 22 23 03.05.2017
Chapter 21B 29 25.04.2017
Chapter 21 30 24.04.2017
Chapter 20B 27 20.04.2017
Chapter 20 31 18.04.2017
Chapter 19B 48 15.04.2017
Chapter 19 23 14.04.2017
Chapter 18B 31 11.04.2017
Chapter 18 34 04.04.2017
Chapter 17B 37 28.03.2017
Chapter 17 32 27.03.2017
Chapter 16B 35 22.03.2017
Chapter 16 42 19.03.2017
Chapter 15B 37 17.03.2017
Chapter 15 37 12.03.2017
Chapter 14B 44 07.03.2017
Chapter 14 46 05.03.2017
Chapter 13B 42 28.02.2017
Chapter 13 42 26.02.2017
Chapter 12B 39 24.02.2017
Chapter 12 41 21.02.2017
Chapter 11B 51 13.02.2017
Chapter 11 46 12.02.2017
Chapter 10B 54 06.02.2017
Chapter 10 47 05.02.2017
Chapter 9B 54 02.02.2017
Chapter 9 54 31.01.2017
Chapter 8 68 29.01.2017
Chapter 7B 61 28.01.2017
Chapter 7A 58 27.01.2017
Chapter 6: Thiên Sơn đoạt thử 84 06.01.2017
Chapter 5: Liệp Thú Hành 74 01.01.2017
Chapter 4: Hành Đạo Hội 81 25.12.2016
Chapter 3: Trận trung vong 82 23.12.2016
Chapter 2: Cắn xé điên cuồng 118 15.12.2016
Chapter 1: Hồi mở đầu 150 02.12.2016
Giới thiệu truyện 117 27.10.2016
Phúc Long Chu Ký 3 57 08.02.2017
Phúc Long Chu Ký 2 128 16.12.2016
Phúc Long Chu Ký 1 181 07.12.2016