Truyện Sơn Hải Nghịch Chiến

Sơn Hải Nghịch Chiến
Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Sớm được Việt hóa tại Comicvn.net. Các bạn chú ý đón xem.

\"Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 57 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 30b 0 24.06.2017
Chapter 30 0 23.06.2017
Chapter 29B 0 18.06.2017
Chapter 29 4 16.06.2017
Chapter 28B 4 11.06.2017
Chapter 28 3 09.06.2017
Chapter 27B 6 03.06.2017
Chapter 27 5 02.06.2017
Chapter 26B 6 27.05.2017
Chapter 26 5 26.05.2017
Chapter 25B 19 21.05.2017
Chapter 25 10 19.05.2017
Chapter 24B 15 13.05.2017
Chapter 24 13 12.05.2017
Chapter 23B 14 06.05.2017
Chapter 23 17 05.05.2017
Chapter 22B 15 04.05.2017
Chapter 22 14 03.05.2017
Chapter 21B 19 25.04.2017
Chapter 21 21 24.04.2017
Chapter 20B 18 20.04.2017
Chapter 20 18 18.04.2017
Chapter 19B 37 15.04.2017
Chapter 19 16 14.04.2017
Chapter 18B 19 11.04.2017
Chapter 18 23 04.04.2017
Chapter 17B 25 28.03.2017
Chapter 17 23 27.03.2017
Chapter 16B 23 22.03.2017
Chapter 16 29 19.03.2017
Chapter 15B 27 17.03.2017
Chapter 15 28 12.03.2017
Chapter 14B 35 07.03.2017
Chapter 14 33 05.03.2017
Chapter 13B 33 28.02.2017
Chapter 13 33 26.02.2017
Chapter 12B 31 24.02.2017
Chapter 12 31 21.02.2017
Chapter 11B 38 13.02.2017
Chapter 11 34 12.02.2017
Chapter 10B 45 06.02.2017
Chapter 10 38 05.02.2017
Chapter 9B 40 02.02.2017
Chapter 9 44 31.01.2017
Chapter 8 54 29.01.2017
Chapter 7B 53 28.01.2017
Chapter 7A 51 27.01.2017
Chapter 6: Thiên Sơn đoạt thử 67 06.01.2017
Chapter 5: Liệp Thú Hành 61 01.01.2017
Chapter 4: Hành Đạo Hội 73 25.12.2016
Chapter 3: Trận trung vong 72 23.12.2016
Chapter 2: Cắn xé điên cuồng 104 15.12.2016
Chapter 1: Hồi mở đầu 138 02.12.2016
Giới thiệu truyện 106 27.10.2016
Phúc Long Chu Ký 3 45 08.02.2017
Phúc Long Chu Ký 2 111 16.12.2016
Phúc Long Chu Ký 1 168 07.12.2016