Truyện SPACE TIME PRISON

SPACE TIME PRISON
Con người vì quá lạm dụng thuốc đã dẫn tới hình thành một gióng loài mới, Ma cà rồng. Cuộc chiến giữa MA cà rồng và con người kết thúc, những vampire phải đeo vòng cổ chịu sự giám sát của con người. Hãy cùng theo dõi tiếp cuộc phiêu lưu của main, một bán vampire

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 109 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 109 87 07.12.2016
Chapter 108 88 07.12.2016
Chapter 107 72 04.12.2016
Chapter 106 63 03.12.2016
Chapter 105 76 02.12.2016
Chapter 104 64 02.12.2016
Chapter 103 61 02.12.2016
Chapter 102 64 28.11.2016
Chapter 101 63 28.11.2016
Chapter 100 73 26.11.2016
Chapter 99 70 26.11.2016
Chapter 98 69 26.11.2016
Chapter 97 69 26.11.2016
Chapter 96 63 26.11.2016
Chapter 95 62 26.11.2016
Chapter 94 60 26.11.2016
Chapter 93 74 26.11.2016
Chapter 92 66 26.11.2016
Chapter 91 56 26.11.2016
Chapter 90 70 26.11.2016
Chapter 89 61 26.11.2016
Chapter 88 56 26.11.2016
Chapter 87 65 26.11.2016
Chapter 86 63 26.11.2016
Chapter 85 66 26.11.2016
Chapter 84 58 26.11.2016
Chapter 83 65 26.11.2016
Chapter 82 69 26.11.2016
Chapter 81 71 26.11.2016
Chapter 80 65 26.11.2016
Chapter 79 62 26.11.2016
Chapter 78 67 26.11.2016
Chapter 77 62 26.11.2016
Chapter 76 76 26.11.2016
Chapter 75 70 26.11.2016
Chapter 74 68 26.11.2016
Chapter 73 71 26.11.2016
Chapter 72 72 26.11.2016
Chapter 71 78 26.11.2016
Chapter 70 71 26.11.2016
Chapter 69 78 26.11.2016
Chapter 68 66 26.11.2016
Chapter 67 68 26.11.2016
Chapter 66 65 26.11.2016
Chapter 65 72 26.11.2016
Chapter 64 77 26.11.2016
Chapter 63 66 26.11.2016
Chapter 62 80 26.11.2016
Chapter 61 83 26.11.2016
Chapter 60 81 26.11.2016
Chapter 59 69 26.11.2016
Chapter 58 70 26.11.2016
Chapter 57 69 26.11.2016
Chapter 56 67 26.11.2016
Chapter 55 66 26.11.2016
Chapter 54 63 26.11.2016
Chapter 53 65 26.11.2016
Chapter 52 66 26.11.2016
Chapter 51 70 26.11.2016
Chapter 50 75 26.11.2016
Chapter 49 70 26.11.2016
Chapter 48 72 26.11.2016
Chapter 47 69 26.11.2016
Chapter 46 68 26.11.2016
Chapter 45 78 26.11.2016
Chapter 44 87 26.11.2016
Chapter 43 78 26.11.2016
Chapter 42 64 26.11.2016
Chapter 41 71 26.11.2016
Chapter 40 70 26.11.2016
Chapter 39 74 26.11.2016
Chapter 38 79 26.11.2016
Chapter 37 71 26.11.2016
Chapter 36 73 26.11.2016
Chapter 35 77 26.11.2016
Chapter 34 82 26.11.2016
Chapter 33 78 26.11.2016
Chapter 32 79 26.11.2016
Chapter 31 72 26.11.2016
Chapter 30 83 26.11.2016
Chapter 29 71 26.11.2016
Chapter 28 78 26.11.2016
Chapter 27 86 26.11.2016
Chapter 26 87 26.11.2016
Chapter 25 74 26.11.2016
Chapter 24 83 26.11.2016
Chapter 23 73 26.11.2016
Chapter 22 74 26.11.2016
Chapter 21 83 26.11.2016
Chapter 20 72 26.11.2016
Chapter 19 78 26.11.2016
Chapter 18 65 26.11.2016
Chapter 17 75 26.11.2016
Chapter 16 75 26.11.2016
Chapter 15 82 26.11.2016
Chapter 14 80 26.11.2016
Chapter 13 75 26.11.2016
Chapter 12 79 26.11.2016
Chapter 11 75 26.11.2016
Chapter 10 82 26.11.2016
Chapter 9 75 26.11.2016
Chapter 8 82 26.11.2016
Chapter 7 76 26.11.2016
Chapter 6 84 26.11.2016
Chapter 5 77 26.11.2016
Chapter 4 75 26.11.2016
Chapter 3 92 26.11.2016
Chapter 2 92 26.11.2016
Chapter 1 177 26.11.2016