Truyện SPACE TIME PRISON

SPACE TIME PRISON
Con người vì quá lạm dụng thuốc đã dẫn tới hình thành một gióng loài mới, Ma cà rồng. Cuộc chiến giữa MA cà rồng và con người kết thúc, những vampire phải đeo vòng cổ chịu sự giám sát của con người. Hãy cùng theo dõi tiếp cuộc phiêu lưu của main, một bán vampire

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 109 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 109 76 07.12.2016
Chapter 108 76 07.12.2016
Chapter 107 60 04.12.2016
Chapter 106 53 03.12.2016
Chapter 105 65 02.12.2016
Chapter 104 52 02.12.2016
Chapter 103 51 02.12.2016
Chapter 102 54 28.11.2016
Chapter 101 52 28.11.2016
Chapter 100 63 26.11.2016
Chapter 99 57 26.11.2016
Chapter 98 57 26.11.2016
Chapter 97 58 26.11.2016
Chapter 96 51 26.11.2016
Chapter 95 49 26.11.2016
Chapter 94 48 26.11.2016
Chapter 93 58 26.11.2016
Chapter 92 56 26.11.2016
Chapter 91 47 26.11.2016
Chapter 90 59 26.11.2016
Chapter 89 51 26.11.2016
Chapter 88 46 26.11.2016
Chapter 87 56 26.11.2016
Chapter 86 49 26.11.2016
Chapter 85 55 26.11.2016
Chapter 84 47 26.11.2016
Chapter 83 54 26.11.2016
Chapter 82 59 26.11.2016
Chapter 81 61 26.11.2016
Chapter 80 54 26.11.2016
Chapter 79 53 26.11.2016
Chapter 78 58 26.11.2016
Chapter 77 51 26.11.2016
Chapter 76 66 26.11.2016
Chapter 75 61 26.11.2016
Chapter 74 58 26.11.2016
Chapter 73 61 26.11.2016
Chapter 72 61 26.11.2016
Chapter 71 66 26.11.2016
Chapter 70 61 26.11.2016
Chapter 69 67 26.11.2016
Chapter 68 57 26.11.2016
Chapter 67 57 26.11.2016
Chapter 66 55 26.11.2016
Chapter 65 61 26.11.2016
Chapter 64 66 26.11.2016
Chapter 63 57 26.11.2016
Chapter 62 69 26.11.2016
Chapter 61 71 26.11.2016
Chapter 60 70 26.11.2016
Chapter 59 58 26.11.2016
Chapter 58 61 26.11.2016
Chapter 57 57 26.11.2016
Chapter 56 55 26.11.2016
Chapter 55 56 26.11.2016
Chapter 54 55 26.11.2016
Chapter 53 56 26.11.2016
Chapter 52 57 26.11.2016
Chapter 51 57 26.11.2016
Chapter 50 66 26.11.2016
Chapter 49 63 26.11.2016
Chapter 48 62 26.11.2016
Chapter 47 59 26.11.2016
Chapter 46 58 26.11.2016
Chapter 45 66 26.11.2016
Chapter 44 72 26.11.2016
Chapter 43 64 26.11.2016
Chapter 42 54 26.11.2016
Chapter 41 61 26.11.2016
Chapter 40 60 26.11.2016
Chapter 39 62 26.11.2016
Chapter 38 66 26.11.2016
Chapter 37 61 26.11.2016
Chapter 36 62 26.11.2016
Chapter 35 66 26.11.2016
Chapter 34 72 26.11.2016
Chapter 33 64 26.11.2016
Chapter 32 66 26.11.2016
Chapter 31 61 26.11.2016
Chapter 30 71 26.11.2016
Chapter 29 60 26.11.2016
Chapter 28 66 26.11.2016
Chapter 27 75 26.11.2016
Chapter 26 76 26.11.2016
Chapter 25 61 26.11.2016
Chapter 24 74 26.11.2016
Chapter 23 62 26.11.2016
Chapter 22 64 26.11.2016
Chapter 21 71 26.11.2016
Chapter 20 60 26.11.2016
Chapter 19 67 26.11.2016
Chapter 18 54 26.11.2016
Chapter 17 64 26.11.2016
Chapter 16 66 26.11.2016
Chapter 15 70 26.11.2016
Chapter 14 68 26.11.2016
Chapter 13 64 26.11.2016
Chapter 12 67 26.11.2016
Chapter 11 66 26.11.2016
Chapter 10 71 26.11.2016
Chapter 9 64 26.11.2016
Chapter 8 72 26.11.2016
Chapter 7 64 26.11.2016
Chapter 6 73 26.11.2016
Chapter 5 68 26.11.2016
Chapter 4 66 26.11.2016
Chapter 3 81 26.11.2016
Chapter 2 81 26.11.2016
Chapter 1 163 26.11.2016