Truyện Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5
Thần Binh 3+3.5 là bộ truyện có nội dung khác xa 2 phần đầu. Sau Thần Binh 2, trong cuộc chiến Vấn Thiên và Thái Bình các thiên thần binh đều tan nát, cả Thiên Tinh cũng hóa thành mây khói. Trăm năm sau, chủ mới của Thiên Tinh là Hào Kiệt, tụ tập năm thanh Tiểu Thiên Tinh để cho Thiên Tinh hiện thế, vì có lời truyền: Thiên Tinh Hợp Nhất - Thiên Hạ Thái Bình...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 179 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 156b 1 19.08.2017
Chapter 156 0 17.08.2017
Chapter 155b 1 15.08.2017
Chapter 155 1 14.08.2017
Chapter 154b 1 12.08.2017
Chapter 154a 1 10.08.2017
Chapter 153b 2 08.08.2017
Chapter 153a 2 07.08.2017
Chapter 152b 2 04.08.2017
Chapter 152 2 03.08.2017
Chapter 151b 2 02.08.2017
Chapter 151 2 01.08.2017
Chapter 150b 3 30.07.2017
Chapter 150 3 25.07.2017
Chapter 149b 3 23.07.2017
Chapter 149 4 21.07.2017
Chapter 148b 3 17.07.2017
Chapter 148 4 15.07.2017
Chapter 147b 5 13.07.2017
Chapter 147 6 11.07.2017
Chapter 146B 6 10.07.2017
Chapter 146 6 09.07.2017
Chapter 145B 9 02.07.2017
Chapter 145 8 30.06.2017
Chapter 144B 10 25.06.2017
Chapter 144 8 23.06.2017
Chapter 143 33 04.04.2017
Chapter 142 27 31.03.2017
Chapter 141B 22 27.03.2017
Chapter 141 26 25.03.2017
Chapter 140B 32 01.03.2017
Chapter 140 31 27.02.2017
Chapter 139B 28 25.02.2017
Chapter 139 27 22.02.2017
Chapter 138B 31 20.02.2017
Chapter 138 31 19.02.2017
Chapter 137B 30 18.02.2017
Chapter 137 34 16.02.2017
Chapter 136B 29 14.02.2017
Chapter 136 30 12.02.2017
Chapter 135B 29 10.02.2017
Chapter 135 31 07.02.2017
Chapter 134B 33 06.02.2017
Chapter 134 37 04.02.2017
Chapter 133B 42 01.02.2017
Chapter 133 50 29.01.2017
Chapter 132B 44 27.01.2017
Chapter 132A 43 24.01.2017
Chapter 131: Diễm Võ Luận Chiến 46 19.01.2017
Chapter 130: Thực Nhật Kinh Hồng 48 16.01.2017
Chapter 129: Hoàn Vũ Chấn Động 48 13.01.2017
Chapter 128: Thề chết đi theo 49 10.01.2017
Chapter 127: Không cứu được ai 49 07.01.2017
Chapter 126: Vi Hoàng Giả Thắng 50 05.01.2017
Chapter 125: Kiếm Hoàng Cầu Đạo 45 04.01.2017
Chapter 124: Di xú vạn niên 44 28.12.2016
Chapter 123: Tử Kiếm trùng sinh 44 26.12.2016
Chapter 122: Nhất Kiếm chấn Hải Các 42 21.12.2016
Chapter 121: Tử Kiếm mê ly 71 19.12.2016
Chapter 120: Thiên Xu đoạt Hung Bạo 56 12.12.2016
Chapter 119: Sư đồ tình tuyệt 90 10.12.2016
Chapter 118: Tử Kiếm Hào Tình 58 01.12.2016
Chapter 117: Đại nghịch bất đạo 68 28.11.2016
Chapter 116: Thanh Lôi Linh Động 53 24.11.2016
Chapter 115: Tê Tâm Cức Thống 69 22.11.2016
Chapter 114: Phá Hung Bạo 49 16.11.2016
Chapter 113: Ngã dục vi Hoàng 2 58 12.11.2016
Chapter 112: Ngã dục vi Hoàng 58 10.11.2016
Chapter 111: Đế Hoàng Tiêm Bá 80 07.11.2016
Chapter 110: Viêm Võ Luận 55 04.11.2016
Chapter 109: Tu Thiên Cải Địa 50 02.11.2016
Chapter 108: Thần Yêu tỏa Đế Binh 57 01.11.2016
Chapter 107: Âm Dương hợp nhất 48 31.10.2016
Chapter 106: Ngũ Sắc Di Quyết 65 29.10.2016
Chapter 105: Bạch Vân phá Thiên Tông 61 26.10.2016
Chapter 104: Lưỡng ti tình cừu 55 25.10.2016
Chapter 103: Thương Sinh Nhất Kiếm 52 24.10.2016
Chapter 102: Đế Hoàng khác 60 23.10.2016
Chapter 101: Loạn Thế Thiên Tử 74 21.10.2016
Chapter 100: Thân thế Khai Tâm 63 19.10.2016
Chapter 99: Phẫn Nộ Nhân Ái 64 17.10.2016
Chapter 98: Hữu Tình Vô Hối 57 16.10.2016
Chapter 97: Bại Trung Cầu Thắng 60 11.10.2016
Chapter 96: Phụ Tử Tình Thù 50 07.10.2016
Chapter 95: Huyết Lệ tẩy Thiên Tinh 59 04.10.2016
Chapter 94: Đao Kiếm chiến Hổ Phách 71 26.09.2016
Chapter 93: Bích Nhãn Lục Châu 65 25.09.2016
Chapter 92: Hấp Tinh Thần Khí 70 24.09.2016
Chapter 91: Yêu Đế Tà Hoàng 59 22.09.2016
Chapter 90: Tử Tâm 50 21.09.2016
Chapter 89: Siêu Thần Chiến Thể 67 20.09.2016
Chapter 88: Hổ Phách là ta 75 19.09.2016
Chapter 87: Vĩnh biệt Anh Hùng 60 15.09.2016
Chapter 86: La Sinh Môn 55 13.09.2016
Chapter 85: La Sát Yêu Trận 54 12.09.2016
Chapter 84: Thần Điện Tàng Thiên Cơ 56 10.09.2016
Chapter 83: Lời nguyền Thiên Tinh 66 05.09.2016
Chapter 82: Nam Cung Vấn Thiên 96 31.08.2016
Chapter 81: Nuốt sống Hổ Phách 56 30.08.2016
Chapter 80: Ma Huyệt Hung Hồn 74 29.08.2016
Chapter 79: Thần Binh 3.5 chapter 1 81 28.08.2016
Chapter 78: Khai Tâm Anh Hùng 66 27.08.2016
Chapter 77: Hổ Phách Long Hồn 62 23.08.2016
Chapter 76: Thiên Tinh không hoàn mỹ 55 22.08.2016
Chapter 75: Lam Tinh Chiến Hổ 78 21.08.2016
Chapter 74: Võ công Chiến Thần 61 20.08.2016
Chapter 73: Lòng người càng ác 68 16.08.2016
Chapter 72: Yêu Binh Đồ Long 59 15.08.2016
Chapter 71: Ma Vực Tiên Tông 60 10.08.2016
Chapter 70: Kiếm vong Nhân vong 63 09.08.2016
Chapter 69: Thiên Tinh Tử Kiếm 66 08.08.2016
Chapter 68: Thập Phương hiện Thiên Tinh 56 06.08.2016
Chapter 67: Thanh Lôi phá Nhật 62 04.08.2016
Chapter 66: Tử La Sát 61 02.08.2016
Chapter 65: Thiên Tinh Hồng Nhật 63 01.08.2016
Chapter 64: Vấn Thế Diệt Thập Phương 56 24.05.2016
Chapter 63: Anh Hùng Kiếp 69 19.05.2016
Chapter 62: Liễu đoạn oán thù 68 17.05.2016
Chapter 61: Kỳ Công đấu Đệ Nhất 59 15.05.2016
Chapter 60: Thanh Lôi thông linh 50 14.05.2016
Chapter 59: Duy ngã Thần Vương 62 08.05.2016
Chapter 58: Kiếm Nhai Sinh Tử Quyết 81 03.05.2016
Chapter 57: Thân thế Anh Hùng 55 01.05.2016
Chapter 56: Thư Kiếm Tình Cừu 60 27.04.2016
Chapter 55: Toái Hồn Đoạt Phách 62 25.04.2016
Chapter 54: Nghịch luyện Chân Kinh 61 22.04.2016
Chapter 53: Cửu Thiên Tuế 76 21.04.2016
Chapter 52: Hào Kiệt hội Minh Chủ 60 20.04.2016
Chapter 51: Thánh Kinh Thần Giám 62 19.04.2016
Chapter 50: Hào Kiệt kết nghĩa 65 18.04.2016
Chapter 49: Yêu Đế di hận 57 17.04.2016
Chapter 48: Lưu Ly Tiên Tử 62 13.04.2016
Chapter 47: Tử Thanh chính khí 67 12.04.2016
Chapter 46: Lão Yêu Đế 76 10.04.2016
Chapter 45: Hoàng Tinh Diệu Thế 63 06.04.2016
Chapter 44: Huyết Tẩy Thiên Đường Lộ 63 05.04.2016
Chapter 43: Ngạ Long Phệ 66 04.04.2016
Chapter 42: Băng Hải Ma Vực 66 01.04.2016
Chapter 41: Thiên Thủ Cự Linh 64 29.03.2016
Chapter 40: Thần Công của Bao Trạng 66 28.03.2016
Chapter 39: Sơ hội Tà Vương 64 26.03.2016
Chapter 38: Cầm Kiếm Thiên Âm 59 25.03.2016
Chapter 37: Nhân hữu tuyệt tình tâm 67 21.03.2016
Chapter 36: Vấn Thế cầu Đạo 72 20.03.2016
Chapter 35: Kiếm Hoàng 65 14.03.2016
Chapter 34: Thiên Tinh Hoàng Đạo 62 11.03.2016
Chapter 33: Tà Nữ Kiêu Nữ 60 08.03.2016
Chapter 32: Vô Tự Chân Kinh 71 06.03.2016
Chapter 31: Đại Nhân Đại Nghĩa 65 01.03.2016
Chapter 30: Tử Thanh duyên kết 68 29.02.2016
Chapter 29: Chung Cực Sát Chiêu 56 26.02.2016
Chapter 28: Chiến bại giả tử 55 25.02.2016
Chapter 27: Anh Hùng Hào Kiệt 57 23.02.2016
Chapter 26: Vương Giả Chi Đao 76 22.02.2016
Chapter 25: Tâm Kiếm Thần Quyết 68 21.02.2016
Chapter 24: Tà Ác Tử Thần 62 20.02.2016
Chapter 23: Đông Phương Vấn Thế 59 29.11.2015
Chapter 22: Yêu Tiên hội Thiên Đao 60 24.11.2015
Chapter 21: Cưỡng Tình Hợp Hoan Hoa 68 04.11.2015
Chapter 20: Thần cụ Ma kinh 70 21.10.2015
Chapter 19: Đăng Tiên Đại Đạo 74 13.10.2015
Chapter 18: Đoạn Hồn Địa Ngục 71 05.10.2015
Chapter 17: Thôn Thiên Thực Địa 65 23.01.2015
Chapter 16: Tử Điện đồ Yêu Long 80 23.01.2015
Chapter 15: Lạc Vực Đệ Nhị 80 23.01.2015
Chapter 14: Thiên Tinh hợp nhất Thiên hạ thống nhất 65 23.01.2015
Chapter 13: Thương Sinh đúc Thần Binh 61 23.01.2015
Chapter 12: Hào Hùng Cái Thế 66 23.01.2015
Chapter 11: Âm Dương Lệnh Tuyệt Tâm Ni 81 23.01.2015
Chapter 10: Tiếu Ni Bạch Vân Muội Muội Hào Nhu 52 23.01.2015
Chapter 9:Túy Kiếm Túy Đạo 68 23.01.2015
Chapter 8: Ngọc Nữ Tiên Âm 84 23.01.2015
Chapter 7: Lạc Thành Đô Hội 67 23.01.2015
Chapter 6: Kỳ Nhân Dị Sĩ 69 23.01.2015
Chapter 5: Tề Vật Phạm Thiên 65 23.01.2015
Chapter 4: Đại Ngạ Yêu Địa Ngục Ác 70 23.01.2015
Chapter 3: Tử Điện Thanh Lôi 69 23.01.2015
Chapter 2: Thánh Minh Yêu Tuyệt Thiên Hạ 74 23.01.2015
Chapter 1: Hào Kiệt Anh Hùng 131 23.01.2015