Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ
Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 53 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 53 0 16.08.2017
Chapter 52 0 09.08.2017
Chapter 51 0 09.08.2017
Chapter 50 0 09.08.2017
Chapter 49 3 13.07.2017
Chapter 48 11 18.06.2017
Chapter 47 14 18.06.2017
Chapter 46 14 18.06.2017
Chapter 45 13 18.06.2017
Chapter 44 14 18.06.2017
Chapter 43 13 18.06.2017
Chapter 42 13 18.06.2017
Chapter 41 12 18.06.2017
Chapter 40 12 18.06.2017
Chapter 39 10 18.06.2017
Chapter 38 10 18.06.2017
Chapter 37 12 18.06.2017
Chapter 36 10 18.06.2017
Chapter 35 11 18.06.2017
Chapter 34 13 18.06.2017
Chapter 33 10 18.06.2017
Chapter 32 11 18.06.2017
Chapter 31 11 18.06.2017
Chapter 30 12 18.06.2017
Chapter 29 11 18.06.2017
Chapter 28 11 18.06.2017
Chapter 27 12 18.06.2017
Chapter 26 13 18.06.2017
Chapter 25 12 18.06.2017
Chapter 24 11 18.06.2017
Chapter 23 12 18.06.2017
Chapter 22 11 18.06.2017
Chapter 21 12 18.06.2017
Chapter 20 9 18.06.2017
Chapter 19 11 18.06.2017
Chapter 18 12 18.06.2017
Chapter 17 10 18.06.2017
Chapter 16 11 18.06.2017
Chapter 15 11 18.06.2017
Chapter 14 10 18.06.2017
Chapter 13 14 18.06.2017
Chapter 12 11 18.06.2017
Chapter 11 12 18.06.2017
Chapter 10 11 18.06.2017
Chapter 9 12 18.06.2017
Chapter 8 13 18.06.2017
Chapter 7 11 18.06.2017
Chapter 6 13 18.06.2017
Chapter 5 11 18.06.2017
Chapter 4 13 18.06.2017
Chapter 3 12 18.06.2017
Chapter 2 10 18.06.2017
Chapter 1 39 18.06.2017