Truyện The Gamer

The Gamer
Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở thành 1 trò chơi...?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 180 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 180 0 25.06.2017
Chapter 179 0 23.06.2017
Chapter 178 0 18.06.2017
Chapter 177 3 09.06.2017
Chapter 176 7 02.06.2017
Chapter 175 8 26.05.2017
Chapter 174 16 19.05.2017
Chapter 173 13 12.05.2017
Chapter 172 14 05.05.2017
Chapter 171 17 28.04.2017
Chapter 170 17 28.04.2017
Chapter 169 18 22.04.2017
Chapter 168 17 22.04.2017
Chapter 167 18 22.04.2017
Chapter 166 25 01.04.2017
Chapter 165 20 01.04.2017
Chapter 165 19 17.03.2017
Chapter 164 26 10.03.2017
Chapter 163 23 10.03.2017
Chapter 162 26 24.02.2017
Chapter 161 26 17.02.2017
Chapter 160 26 10.02.2017
Chapter 159 28 10.02.2017
Chapter 158 43 28.01.2017
Chapter 157 42 28.01.2017
Chapter 156 39 28.01.2017
Chapter 155 38 28.01.2017
Chapter 154 42 28.01.2017
Chapter 153 37 28.01.2017
Chapter 152 53 16.12.2016
Chapter 151 53 09.12.2016
Chapter 150 57 02.12.2016
Chapter 149 48 02.12.2016
Chapter 148 41 02.12.2016
Chapter 147 52 02.12.2016
Chapter 146 55 02.12.2016
Chapter 145 45 02.12.2016
Chapter 144 45 13.11.2016
Chapter 143 48 09.11.2016
Chapter 142 63 08.10.2016
Chapter 141 58 30.09.2016
Chapter 140 51 30.09.2016
Chapter 139 64 30.09.2016
Chapter 138 63 30.09.2016
Chapter 137 62 03.09.2016
Chapter 136 52 03.09.2016
Chapter 135 38 03.09.2016
Chapter 134 57 03.09.2016
Chapter 133 54 03.09.2016
Chapter 132 48 03.09.2016
Chapter 131 52 03.09.2016
Chapter 130 55 03.09.2016
Chapter 129 45 03.09.2016
Chapter 128 52 03.09.2016
Chapter 127 49 03.09.2016
Chapter 126 54 03.09.2016
Chapter 125 53 21.05.2016
Chapter 124 53 14.05.2016
Chapter 123 49 11.03.2016
Chapter 122 55 04.03.2016
Chapter 121 46 26.02.2016
Chapter 120 48 21.02.2016
Chapter 119 45 12.02.2016
Chapter 118 50 09.02.2016
Chapter 117 57 29.01.2016
Chapter 116 54 22.01.2016
Chapter 115 52 15.01.2016
Chapter 114 54 08.01.2016
Chapter 113 55 25.12.2015
Chapter 112 58 18.12.2015
Chapter 111 60 11.12.2015
Chapter 110 54 04.12.2015
Chapter 109 46 27.11.2015
Chapter 108 52 20.11.2015
Chapter 107 45 14.11.2015
Chapter 106 51 06.11.2015
Chapter 105 45 30.10.2015
Chapter 104 55 23.10.2015
Chapter 103 47 16.10.2015
Chapter 102 49 09.10.2015
Chapter 101 52 02.10.2015
Chapter 100 45 25.09.2015
Chapter 99 56 25.09.2015
Chapter 98 50 11.09.2015
Chapter 97 53 04.09.2015
Chapter 96 57 28.08.2015
Chapter 95 54 21.08.2015
Chapter 94 52 14.08.2015
Chapter 93 52 07.08.2015
Chapter 92 55 31.07.2015
Chapter 90 52 17.07.2015
Chapter 89 45 10.07.2015
Chapter 88 46 03.07.2015
Chapter 87 51 28.06.2015
Chapter 86 55 08.05.2015
Chapter 85 40 02.05.2015
Chapter 84 57 02.05.2015
Chapter 83 52 02.05.2015
Chapter 82 45 11.04.2015
Chapter 81 47 03.04.2015
Chapter 80 52 27.03.2015
Chapter 79 46 21.03.2015
Chapter 78 45 13.03.2015
Chapter 77 48 06.03.2015
Chapter 76 48 06.03.2015
Chapter 75 51 06.03.2015
Chapter 74 53 06.03.2015
Chapter 73 60 06.03.2015
Chapter 72 56 30.01.2015
Chapter 71 58 23.01.2015
Chapter 70 55 16.01.2015
Chapter 69 53 14.01.2015
Chapter 68 32 02.01.2015
Chapter 67 54 26.12.2014
Chapter 66 46 19.12.2014
Chapter 65 49 20.02.2015
Chapter 64 54 20.02.2015
Chapter 63 64 20.02.2015
Chapter 62 58 07.11.2014
Chapter 61 62 31.10.2014
Chapter 60 52 25.10.2014
Chapter 59 53 19.10.2014
Chapter 58 61 10.10.2014
Chapter 57 66 03.10.2014
Chapter 56 60 26.09.2014
Chapter 55 59 21.09.2014
Chapter 54 59 12.09.2014
Chapter 53 68 05.09.2014
Chapter 52 60 29.08.2014
Chapter 51 59 22.08.2014
Chapter 50 64 16.08.2014
Chapter 49 53 09.08.2014
Chapter 48 58 01.08.2014
Chapter 47 61 26.07.2014
Chapter 46 60 18.07.2014
Chapter 45 60 11.07.2014
Chapter 44 57 04.07.2014
Chapter 43 58 27.06.2014
Chapter 42 60 20.06.2014
Chapter 41 60 13.06.2014
Chapter 40 52 06.06.2014
Chapter 39 51 30.05.2014
Chapter 38 62 23.05.2014
Chapter 37 62 16.05.2014
Chapter 36 54 09.05.2014
Chapter 35 60 02.05.2014
Chapter 34 58 25.04.2014
Chapter 33 61 18.04.2014
Chapter 32 62 17.04.2014
Chapter 31 55 08.04.2014
Chapter 30 57 01.04.2014
Chapter 29 62 25.03.2014
Chapter 28 67 17.03.2014
Chapter 27 68 10.03.2014
Chapter 26 62 05.03.2014
Chapter 25 68 23.02.2014
Chapter 24 69 16.02.2014
Chapter 23 66 10.02.2014
Chapter 22 68 02.02.2014
Chapter 21 69 24.01.2014
Chapter 20 67 17.01.2014
Chapter 19 66 10.01.2014
Chapter 18 71 05.01.2014
Chapter 17 74 03.01.2014
Chapter 16 68 02.01.2014
Chapter 15 72 01.01.2014
Chapter 14 71 31.12.2013
Chapter 13 74 30.12.2013
Chapter 12 74 30.12.2013
Chapter 11 75 30.12.2013
Chapter 10 66 30.12.2013
Chapter 9 66 30.12.2013
Chapter 8 79 30.12.2013
Chapter 7 79 30.12.2013
Chapter 6 71 30.12.2013
Chapter 5 87 30.12.2013
Chapter 4 80 30.12.2013
Chapter 3 89 30.12.2013
Chapter 2 86 30.12.2013
Chapter 1 159 30.12.2013