Truyện The Gamer

The Gamer
Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở thành 1 trò chơi...?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 191 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 187 0 14.08.2017
Chapter 187 0 18.08.2017
Chapter 186 0 07.08.2017
Chapter 186 0 11.08.2017
Chapter 185 2 30.07.2017
Chapter 185 2 04.08.2017
Chapter 184 2 28.07.2017
Chapter 183 4 21.07.2017
Chapter 182 5 10.07.2017
Chapter 181 RAW 7 02.07.2017
Chapter 181 2 02.07.2017
Chapter 180 12 25.06.2017
Chapter 179 9 23.06.2017
Chapter 178 9 18.06.2017
Chapter 177 11 09.06.2017
Chapter 176 18 02.06.2017
Chapter 175 16 26.05.2017
Chapter 174 24 19.05.2017
Chapter 173 23 12.05.2017
Chapter 172 24 05.05.2017
Chapter 171 25 28.04.2017
Chapter 170 27 28.04.2017
Chapter 169 29 22.04.2017
Chapter 168 28 22.04.2017
Chapter 167 28 22.04.2017
Chapter 166 35 01.04.2017
Chapter 165 30 01.04.2017
Chapter 165 29 17.03.2017
Chapter 164 35 10.03.2017
Chapter 163 32 10.03.2017
Chapter 162 37 24.02.2017
Chapter 161 36 17.02.2017
Chapter 160 35 10.02.2017
Chapter 159 39 10.02.2017
Chapter 158 52 28.01.2017
Chapter 157 53 28.01.2017
Chapter 156 50 28.01.2017
Chapter 155 47 28.01.2017
Chapter 154 53 28.01.2017
Chapter 153 48 28.01.2017
Chapter 152 64 16.12.2016
Chapter 151 64 09.12.2016
Chapter 150 68 02.12.2016
Chapter 149 60 02.12.2016
Chapter 148 49 02.12.2016
Chapter 147 63 02.12.2016
Chapter 146 67 02.12.2016
Chapter 145 55 02.12.2016
Chapter 144 54 13.11.2016
Chapter 143 57 09.11.2016
Chapter 142 76 08.10.2016
Chapter 141 68 30.09.2016
Chapter 140 64 30.09.2016
Chapter 139 73 30.09.2016
Chapter 138 72 30.09.2016
Chapter 137 73 03.09.2016
Chapter 136 63 03.09.2016
Chapter 135 47 03.09.2016
Chapter 134 67 03.09.2016
Chapter 133 65 03.09.2016
Chapter 132 60 03.09.2016
Chapter 131 65 03.09.2016
Chapter 130 67 03.09.2016
Chapter 129 57 03.09.2016
Chapter 128 63 03.09.2016
Chapter 127 60 03.09.2016
Chapter 126 64 03.09.2016
Chapter 125 66 21.05.2016
Chapter 124 65 14.05.2016
Chapter 123 59 11.03.2016
Chapter 122 65 04.03.2016
Chapter 121 56 26.02.2016
Chapter 120 60 21.02.2016
Chapter 119 56 12.02.2016
Chapter 118 61 09.02.2016
Chapter 117 67 29.01.2016
Chapter 116 63 22.01.2016
Chapter 115 64 15.01.2016
Chapter 114 65 08.01.2016
Chapter 113 66 25.12.2015
Chapter 112 67 18.12.2015
Chapter 111 74 11.12.2015
Chapter 110 68 04.12.2015
Chapter 109 57 27.11.2015
Chapter 108 62 20.11.2015
Chapter 107 58 14.11.2015
Chapter 106 61 06.11.2015
Chapter 105 55 30.10.2015
Chapter 104 66 23.10.2015
Chapter 103 56 16.10.2015
Chapter 102 57 09.10.2015
Chapter 101 63 02.10.2015
Chapter 100 56 25.09.2015
Chapter 99 67 25.09.2015
Chapter 98 61 11.09.2015
Chapter 97 64 04.09.2015
Chapter 96 68 28.08.2015
Chapter 95 65 21.08.2015
Chapter 94 63 14.08.2015
Chapter 93 62 07.08.2015
Chapter 92 65 31.07.2015
Chapter 90 63 17.07.2015
Chapter 89 56 10.07.2015
Chapter 88 53 03.07.2015
Chapter 87 64 28.06.2015
Chapter 86 66 08.05.2015
Chapter 85 53 02.05.2015
Chapter 84 66 02.05.2015
Chapter 83 65 02.05.2015
Chapter 82 54 11.04.2015
Chapter 81 58 03.04.2015
Chapter 80 64 27.03.2015
Chapter 79 60 21.03.2015
Chapter 78 55 13.03.2015
Chapter 77 59 06.03.2015
Chapter 76 60 06.03.2015
Chapter 75 61 06.03.2015
Chapter 74 65 06.03.2015
Chapter 73 69 06.03.2015
Chapter 72 65 30.01.2015
Chapter 71 70 23.01.2015
Chapter 70 65 16.01.2015
Chapter 69 65 14.01.2015
Chapter 68 45 02.01.2015
Chapter 67 65 26.12.2014
Chapter 66 54 19.12.2014
Chapter 65 58 20.02.2015
Chapter 64 64 20.02.2015
Chapter 63 75 20.02.2015
Chapter 62 67 07.11.2014
Chapter 61 72 31.10.2014
Chapter 60 62 25.10.2014
Chapter 59 61 19.10.2014
Chapter 58 71 10.10.2014
Chapter 57 77 03.10.2014
Chapter 56 70 26.09.2014
Chapter 55 70 21.09.2014
Chapter 54 71 12.09.2014
Chapter 53 78 05.09.2014
Chapter 52 69 29.08.2014
Chapter 51 69 22.08.2014
Chapter 50 75 16.08.2014
Chapter 49 64 09.08.2014
Chapter 48 69 01.08.2014
Chapter 47 72 26.07.2014
Chapter 46 73 18.07.2014
Chapter 45 72 11.07.2014
Chapter 44 68 04.07.2014
Chapter 43 69 27.06.2014
Chapter 42 72 20.06.2014
Chapter 41 72 13.06.2014
Chapter 40 64 06.06.2014
Chapter 39 62 30.05.2014
Chapter 38 72 23.05.2014
Chapter 37 73 16.05.2014
Chapter 36 63 09.05.2014
Chapter 35 69 02.05.2014
Chapter 34 68 25.04.2014
Chapter 33 69 18.04.2014
Chapter 32 73 17.04.2014
Chapter 31 63 08.04.2014
Chapter 30 67 01.04.2014
Chapter 29 73 25.03.2014
Chapter 28 79 17.03.2014
Chapter 27 79 10.03.2014
Chapter 26 76 05.03.2014
Chapter 25 80 23.02.2014
Chapter 24 82 16.02.2014
Chapter 23 79 10.02.2014
Chapter 22 79 02.02.2014
Chapter 21 81 24.01.2014
Chapter 20 80 17.01.2014
Chapter 19 79 10.01.2014
Chapter 18 82 05.01.2014
Chapter 17 86 03.01.2014
Chapter 16 80 02.01.2014
Chapter 15 83 01.01.2014
Chapter 14 84 31.12.2013
Chapter 13 87 30.12.2013
Chapter 12 84 30.12.2013
Chapter 11 87 30.12.2013
Chapter 10 82 30.12.2013
Chapter 9 77 30.12.2013
Chapter 8 91 30.12.2013
Chapter 7 92 30.12.2013
Chapter 6 83 30.12.2013
Chapter 5 99 30.12.2013
Chapter 4 92 30.12.2013
Chapter 3 101 30.12.2013
Chapter 2 101 30.12.2013
Chapter 1 177 30.12.2013