Truyện The God Of High School

The God Of High School
Mori Jin, một chàng trai có kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời, luôn mơ ước mình là kẻ mạnh nhất. Anh học Taekwondo với ông của mình từ hồi nhỏ. Và bây giờ anh ta đã được đai đen. Một ngày có một người đàn ông, R, đến gặp Jin và mời cậu tham gia \"Chúa tể học đường\", một trận chiến của các cao thủ giới học sinh. Những lời mời như thế được gửi đi khắp thế giới. Và Jin đã tham gia, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 299 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 300 12 25.05.2017
Chapter 299 11 20.05.2017
Chapter 298 10 18.05.2017
Chapter 297 8 18.05.2017
Chapter 296 44 19.02.2017
Chapter 295 27 19.02.2017
Chapter 294 22 19.02.2017
Chapter 293 18 19.02.2017
Chapter 292 18 19.02.2017
Chapter 291 19 19.02.2017
Chapter 290 21 19.02.2017
Chapter 289 18 19.02.2017
Chapter 288 22 19.02.2017
Chapter 287 18 19.02.2017
Chapter 286 20 19.02.2017
Chapter 285 44 10.01.2017
Chapter 284 40 10.01.2017
Chapter 283 37 06.01.2017
Chapter 282 36 05.01.2017
Chapter 281 33 04.01.2017
Chapter 280 37 04.01.2017
Chapter 279 31 04.01.2017
Chapter 278 29 04.01.2017
Chapter 277 36 02.01.2017
Chapter 276 33 31.12.2016
Chapter 275 32 31.12.2016
Chapter 274 70 02.12.2016
Chapter 273 38 30.11.2016
Chapter 272 38 26.11.2016
Chapter 271 34 23.11.2016
Chapter 270 36 21.11.2016
Chapter 269 36 17.11.2016
Chapter 268 36 17.11.2016
Chapter 267 36 13.11.2016
Chapter 266 39 11.11.2016
Chapter 265 35 09.11.2016
Chapter 264 36 09.11.2016
Chapter 263 33 09.11.2016
Chapter 262 35 09.11.2016
Chapter 261 37 09.11.2016
Chapter 260 35 09.11.2016
Chapter 259 31 09.11.2016
Chapter 258 35 09.11.2016
Chapter 257 36 09.11.2016
Chapter 256 34 09.11.2016
Chapter 255 37 09.11.2016
Chapter 254 43 09.11.2016
Chapter 253 34 03.10.2016
Chapter 252 33 28.09.2016
Chapter 251 33 28.09.2016
Chapter 250 35 28.09.2016
Chapter 249 34 28.09.2016
Chapter 248 32 12.09.2016
Chapter 247 32 12.09.2016
Chapter 246 36 12.09.2016
Chapter 245 35 12.09.2016
Chapter 244 32 12.09.2016
Chapter 243 35 12.09.2016
Chapter 242 30 28.08.2016
Chapter 242 33 28.08.2016
Chapter 241 34 28.08.2016
Chapter 241 31 28.08.2016
Chapter 240 34 22.08.2016
Chapter 239 33 22.08.2016
Chapter 238 35 22.08.2016
Chapter 237 28 22.08.2016
Chapter 236 35 22.08.2016
Chapter 235 47 22.08.2016
Chapter 234 55 22.08.2016
Chapter 233 59 22.08.2016
Chapter 232 35 22.08.2016
Chapter 231 37 22.08.2016
Chapter 230 34 22.08.2016
Chapter 229 31 22.08.2016
Chapter 228 33 22.08.2016
Chapter 227 33 22.08.2016
Chapter 226 47 22.08.2016
Chapter 225 36 22.08.2016
Chapter 224 31 22.08.2016
Chapter 223 26 22.08.2016
Chapter 222 33 22.08.2016
Chapter 221 30 22.08.2016
Chapter 220 31 22.08.2016
Chapter 219 26 22.08.2016
Chapter 218 35 22.08.2016
Chapter 217 34 22.08.2016
Chapter 216 35 27.03.2016
Chapter 215 37 13.03.2016
Chapter 214 34 15.12.2015
Chapter 213 36 26.11.2015
Chapter 212 31 24.11.2015
Chapter 211 34 08.10.2015
Chapter 210 34 21.09.2015
Chapter 209 33 12.08.2015
Chapter 208 30 08.08.2015
Chapter 207 32 06.08.2015
Chapter 206 35 02.08.2015
Chapter 205 33 30.07.2015
Chapter 204 32 30.07.2015
Chapter 203 33 28.07.2015
Chapter 202 31 27.07.2015
Chapter 201 32 13.07.2015
Chapter 200 32 15.06.2015
Chapter 199 33 15.06.2015
Chapter 198 32 15.06.2015
Chapter 197 36 17.05.2015
Chapter 196 64 05.05.2015
Chapter 195 65 01.05.2015
Chapter 194 51 01.05.2015
Chapter 193 34 26.04.2015
Chapter 192 32 22.04.2015
Chapter 191 32 14.04.2015
Chapter 190 33 14.04.2015
Chapter 189 34 11.04.2015
Chapter 188 37 10.04.2015
Chapter 183 33 11.03.2015
Chapter 182 34 11.03.2015
Chapter 181 34 06.03.2015
Chapter 180 34 06.03.2015
Chapter 179 34 02.03.2015
Chapter 178 35 10.02.2015
Chapter 177 34 02.12.2014
Chapter 176 34 30.11.2014
Chapter 175 26 07.11.2014
Chapter 174 34 06.11.2014
Chapter 173 37 29.10.2014
Chapter 172 32 27.10.2014
Chapter 171 34 19.09.2014
Chapter 170 34 14.09.2014
Chapter 169 37 13.09.2014
Chapter 168 37 23.08.2014
Chapter 167 33 12.08.2014
Chapter 166 32 12.08.2014
Chapter 165 34 12.08.2014
Chapter 164 33 12.08.2014
Chapter 163 37 12.08.2014
Chapter 162 28 12.08.2014
Chapter 161 35 15.06.2014
Chapter 160 38 08.06.2014
Chapter 159 38 25.05.2014
Chapter 158 35 12.05.2014
Chapter 157 37 11.05.2014
Chapter 156 30 05.05.2014
Chapter 155 32 03.05.2014
Chapter 154 28 13.04.2014
Chapter 154 27 13.04.2014
Chapter 153 39 08.04.2014
Chapter 152 34 31.03.2014
Chapter 151 33 31.03.2014
Chapter 150 38 16.03.2014
Chapter 149 35 16.03.2014
Chapter 148 34 07.03.2014
Chapter 147 32 06.03.2014
Chapter 146 35 15.02.2014
Chapter 145 36 14.02.2014
Chapter 144 38 04.02.2014
Chapter 143 33 28.01.2014
Chapter 142 36 28.01.2014
Chapter 141 35 28.01.2014
Chapter 140 37 05.01.2014
Chapter 139 37 01.01.2014
Chapter 138 36 30.12.2013
Chapter 137 34 13.12.2013
Chapter 136 34 08.12.2013
Chapter 135 35 01.12.2013
Chapter 134 33 23.11.2013
Chapter 133 38 16.11.2013
Chapter 132 36 10.11.2013
Chapter 131 37 09.11.2013
Chapter 130 35 27.10.2013
Chapter 129 38 22.10.2013
Chapter 128 43 07.10.2013
Chapter 127 36 02.10.2013
Chapter 126 37 23.09.2013
Chapter 125 35 16.09.2013
Chapter 124 37 07.09.2013
Chapter 123 41 03.09.2013
Chapter 122 42 24.08.2013
Chapter 121 43 18.08.2013
Chapter 120 43 13.08.2013
Chapter 119 39 06.08.2013
Chapter 118 36 06.08.2013
Chapter 117 35 06.08.2013
Chapter 116 42 06.08.2013
Chapter 115 37 06.08.2013
Chapter 114 41 06.08.2013
Chapter 113 37 06.08.2013
Chapter 112 41 06.08.2013
Chapter 111 39 06.08.2013
Chapter 110 40 06.08.2013
Chapter 109 31 06.08.2013
Chapter 108 37 06.08.2013
Chapter 107 40 06.08.2013
Chapter 106 38 06.08.2013
Chapter 105 33 06.08.2013
Chapter 104 37 06.08.2013
Chapter 103 39 06.08.2013
Chapter 102 35 06.08.2013
Chapter 101 36 06.08.2013
Chapter 100 36 06.08.2013
Chapter 99 30 06.08.2013
Chapter 98 36 06.08.2013
Chapter 97 34 06.08.2013
Chapter 96 32 06.08.2013
Chapter 95 31 06.08.2013
Chapter 94 31 06.08.2013
Chapter 93 34 06.08.2013
Chapter 92 32 06.08.2013
Chapter 91 25 06.08.2013
Chapter 90 36 06.08.2013
Chapter 89 31 06.08.2013
Chapter 88 33 06.08.2013
Chapter 87 38 06.08.2013
Chapter 86 42 06.08.2013
Chapter 85 36 06.08.2013
Chapter 84 37 06.08.2013
Chapter 83 44 06.08.2013
Chapter 82 39 06.08.2013
Chapter 81 39 06.08.2013
Chapter 80 38 06.08.2013
Chapter 79 36 06.08.2013
Chapter 78 35 06.08.2013
Chapter 77 36 06.08.2013
Chapter 76 43 06.08.2013
Chapter 75 42 06.08.2013
Chapter 74 42 06.08.2013
Chapter 73 38 06.08.2013
Chapter 72 44 06.08.2013
Chapter 71 38 06.08.2013
Chapter 70 45 06.08.2013
Chapter 69 43 06.08.2013
Chapter 68 45 06.08.2013
Chapter 67 36 06.08.2013
Chapter 66 41 06.08.2013
Chapter 65 40 06.08.2013
Chapter 64 37 06.08.2013
Chapter 63 40 06.08.2013
Chapter 62 44 06.08.2013
Chapter 61 42 06.08.2013
Chapter 60 32 06.08.2013
Chapter 59 40 06.08.2013
Chapter 58 45 06.08.2013
Chapter 57 40 06.08.2013
Chapter 56 45 06.08.2013
Chapter 55 41 06.08.2013
Chapter 54 44 06.08.2013
Chapter 53 37 06.08.2013
Chapter 52 42 06.08.2013
Chapter 51 44 06.08.2013
Chapter 50 46 06.08.2013
Chapter 49 41 06.08.2013
Chapter 48 40 06.08.2013
Chapter 47 36 06.08.2013
Chapter 46 40 06.08.2013
Chapter 45 45 06.08.2013
Chapter 44 46 06.08.2013
Chapter 43 44 06.08.2013
Chapter 42 43 06.08.2013
Chapter 41 46 06.08.2013
Chapter 40 47 06.08.2013
Chapter 39 48 06.08.2013
Chapter 38 47 06.08.2013
Chapter 37 49 06.08.2013
Chapter 36 49 06.08.2013
Chapter 35 47 06.08.2013
Chapter 34 51 06.08.2013
Chapter 33 51 06.08.2013
Chapter 32 51 06.08.2013
Chapter 31 42 06.08.2013
Chapter 30 51 06.08.2013
Chapter 29 45 06.08.2013
Chapter 28 48 06.08.2013
Chapter 27 46 06.08.2013
Chapter 26 47 06.08.2013
Chapter 25 52 06.08.2013
Chapter 24 49 06.08.2013
Chapter 23 51 06.08.2013
Chapter 22 52 06.08.2013
Chapter 21 53 06.08.2013
Chapter 20 54 06.08.2013
Chapter 19 56 06.08.2013
Chapter 18 51 06.08.2013
Chapter 17 50 06.08.2013
Chapter 16 51 06.08.2013
Chapter 15 58 06.08.2013
Chapter 14 55 06.08.2013
Chapter 13 55 06.08.2013
Chapter 12 55 06.08.2013
Chapter 11 58 06.08.2013
Chapter 10 55 06.08.2013
Chapter 9 54 06.08.2013
Chapter 8 57 06.08.2013
Chapter 7 61 06.08.2013
Chapter 6 58 06.08.2013
Chapter 5 56 06.08.2013
Chapter 4 62 06.08.2013
Chapter 3 69 06.08.2013
Chapter 2 80 06.08.2013
Chapter 1 127 06.08.2013