Truyện The God Of High School

The God Of High School
Mori Jin, một chàng trai có kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời, luôn mơ ước mình là kẻ mạnh nhất. Anh học Taekwondo với ông của mình từ hồi nhỏ. Và bây giờ anh ta đã được đai đen. Một ngày có một người đàn ông, R, đến gặp Jin và mời cậu tham gia \"Chúa tể học đường\", một trận chiến của các cao thủ giới học sinh. Những lời mời như thế được gửi đi khắp thế giới. Và Jin đã tham gia, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 301 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 302 1 16.08.2017
Chapter 301 1 16.08.2017
Chapter 300 17 25.05.2017
Chapter 299 17 20.05.2017
Chapter 298 16 18.05.2017
Chapter 297 14 18.05.2017
Chapter 296 49 19.02.2017
Chapter 295 32 19.02.2017
Chapter 294 26 19.02.2017
Chapter 293 24 19.02.2017
Chapter 292 24 19.02.2017
Chapter 291 24 19.02.2017
Chapter 290 26 19.02.2017
Chapter 289 23 19.02.2017
Chapter 288 27 19.02.2017
Chapter 287 22 19.02.2017
Chapter 286 25 19.02.2017
Chapter 285 48 10.01.2017
Chapter 284 45 10.01.2017
Chapter 283 41 06.01.2017
Chapter 282 40 05.01.2017
Chapter 281 38 04.01.2017
Chapter 280 41 04.01.2017
Chapter 279 35 04.01.2017
Chapter 278 34 04.01.2017
Chapter 277 41 02.01.2017
Chapter 276 39 31.12.2016
Chapter 275 36 31.12.2016
Chapter 274 74 02.12.2016
Chapter 273 43 30.11.2016
Chapter 272 42 26.11.2016
Chapter 271 39 23.11.2016
Chapter 270 40 21.11.2016
Chapter 269 40 17.11.2016
Chapter 268 40 17.11.2016
Chapter 267 42 13.11.2016
Chapter 266 45 11.11.2016
Chapter 265 40 09.11.2016
Chapter 264 40 09.11.2016
Chapter 263 37 09.11.2016
Chapter 262 40 09.11.2016
Chapter 261 42 09.11.2016
Chapter 260 40 09.11.2016
Chapter 259 36 09.11.2016
Chapter 258 40 09.11.2016
Chapter 257 40 09.11.2016
Chapter 256 39 09.11.2016
Chapter 255 41 09.11.2016
Chapter 254 48 09.11.2016
Chapter 253 38 03.10.2016
Chapter 252 38 28.09.2016
Chapter 251 38 28.09.2016
Chapter 250 39 28.09.2016
Chapter 249 38 28.09.2016
Chapter 248 36 12.09.2016
Chapter 247 36 12.09.2016
Chapter 246 42 12.09.2016
Chapter 245 39 12.09.2016
Chapter 244 36 12.09.2016
Chapter 243 39 12.09.2016
Chapter 242 34 28.08.2016
Chapter 242 37 28.08.2016
Chapter 241 39 28.08.2016
Chapter 241 35 28.08.2016
Chapter 240 38 22.08.2016
Chapter 239 38 22.08.2016
Chapter 238 39 22.08.2016
Chapter 237 34 22.08.2016
Chapter 236 39 22.08.2016
Chapter 235 52 22.08.2016
Chapter 234 59 22.08.2016
Chapter 233 64 22.08.2016
Chapter 232 40 22.08.2016
Chapter 231 41 22.08.2016
Chapter 230 39 22.08.2016
Chapter 229 37 22.08.2016
Chapter 228 39 22.08.2016
Chapter 227 37 22.08.2016
Chapter 226 51 22.08.2016
Chapter 225 40 22.08.2016
Chapter 224 36 22.08.2016
Chapter 223 32 22.08.2016
Chapter 222 38 22.08.2016
Chapter 221 34 22.08.2016
Chapter 220 35 22.08.2016
Chapter 219 31 22.08.2016
Chapter 218 41 22.08.2016
Chapter 217 39 22.08.2016
Chapter 216 40 27.03.2016
Chapter 215 42 13.03.2016
Chapter 214 38 15.12.2015
Chapter 213 40 26.11.2015
Chapter 212 35 24.11.2015
Chapter 211 38 08.10.2015
Chapter 210 39 21.09.2015
Chapter 209 37 12.08.2015
Chapter 208 34 08.08.2015
Chapter 207 38 06.08.2015
Chapter 206 40 02.08.2015
Chapter 205 38 30.07.2015
Chapter 204 36 30.07.2015
Chapter 203 37 28.07.2015
Chapter 202 36 27.07.2015
Chapter 201 37 13.07.2015
Chapter 200 37 15.06.2015
Chapter 199 37 15.06.2015
Chapter 198 39 15.06.2015
Chapter 197 41 17.05.2015
Chapter 196 69 05.05.2015
Chapter 195 70 01.05.2015
Chapter 194 56 01.05.2015
Chapter 193 39 26.04.2015
Chapter 192 38 22.04.2015
Chapter 191 38 14.04.2015
Chapter 190 38 14.04.2015
Chapter 189 39 11.04.2015
Chapter 188 41 10.04.2015
Chapter 183 38 11.03.2015
Chapter 182 38 11.03.2015
Chapter 181 40 06.03.2015
Chapter 180 38 06.03.2015
Chapter 179 39 02.03.2015
Chapter 178 39 10.02.2015
Chapter 177 39 02.12.2014
Chapter 176 39 30.11.2014
Chapter 175 31 07.11.2014
Chapter 174 38 06.11.2014
Chapter 173 41 29.10.2014
Chapter 172 37 27.10.2014
Chapter 171 38 19.09.2014
Chapter 170 39 14.09.2014
Chapter 169 42 13.09.2014
Chapter 168 41 23.08.2014
Chapter 167 37 12.08.2014
Chapter 166 36 12.08.2014
Chapter 165 38 12.08.2014
Chapter 164 38 12.08.2014
Chapter 163 41 12.08.2014
Chapter 162 33 12.08.2014
Chapter 161 39 15.06.2014
Chapter 160 42 08.06.2014
Chapter 159 42 25.05.2014
Chapter 158 40 12.05.2014
Chapter 157 41 11.05.2014
Chapter 156 34 05.05.2014
Chapter 155 37 03.05.2014
Chapter 154 32 13.04.2014
Chapter 154 32 13.04.2014
Chapter 153 44 08.04.2014
Chapter 152 38 31.03.2014
Chapter 151 39 31.03.2014
Chapter 150 42 16.03.2014
Chapter 149 39 16.03.2014
Chapter 148 39 07.03.2014
Chapter 147 37 06.03.2014
Chapter 146 40 15.02.2014
Chapter 145 40 14.02.2014
Chapter 144 42 04.02.2014
Chapter 143 38 28.01.2014
Chapter 142 40 28.01.2014
Chapter 141 39 28.01.2014
Chapter 140 42 05.01.2014
Chapter 139 41 01.01.2014
Chapter 138 40 30.12.2013
Chapter 137 38 13.12.2013
Chapter 136 38 08.12.2013
Chapter 135 40 01.12.2013
Chapter 134 39 23.11.2013
Chapter 133 42 16.11.2013
Chapter 132 41 10.11.2013
Chapter 131 41 09.11.2013
Chapter 130 39 27.10.2013
Chapter 129 42 22.10.2013
Chapter 128 47 07.10.2013
Chapter 127 41 02.10.2013
Chapter 126 41 23.09.2013
Chapter 125 39 16.09.2013
Chapter 124 43 07.09.2013
Chapter 123 46 03.09.2013
Chapter 122 46 24.08.2013
Chapter 121 47 18.08.2013
Chapter 120 47 13.08.2013
Chapter 119 43 06.08.2013
Chapter 118 41 06.08.2013
Chapter 117 40 06.08.2013
Chapter 116 46 06.08.2013
Chapter 115 42 06.08.2013
Chapter 114 46 06.08.2013
Chapter 113 41 06.08.2013
Chapter 112 46 06.08.2013
Chapter 111 44 06.08.2013
Chapter 110 45 06.08.2013
Chapter 109 36 06.08.2013
Chapter 108 42 06.08.2013
Chapter 107 45 06.08.2013
Chapter 106 44 06.08.2013
Chapter 105 38 06.08.2013
Chapter 104 42 06.08.2013
Chapter 103 47 06.08.2013
Chapter 102 40 06.08.2013
Chapter 101 41 06.08.2013
Chapter 100 41 06.08.2013
Chapter 99 34 06.08.2013
Chapter 98 40 06.08.2013
Chapter 97 38 06.08.2013
Chapter 96 36 06.08.2013
Chapter 95 36 06.08.2013
Chapter 94 35 06.08.2013
Chapter 93 38 06.08.2013
Chapter 92 36 06.08.2013
Chapter 91 29 06.08.2013
Chapter 90 40 06.08.2013
Chapter 89 37 06.08.2013
Chapter 88 38 06.08.2013
Chapter 87 44 06.08.2013
Chapter 86 46 06.08.2013
Chapter 85 40 06.08.2013
Chapter 84 41 06.08.2013
Chapter 83 50 06.08.2013
Chapter 82 43 06.08.2013
Chapter 81 44 06.08.2013
Chapter 80 42 06.08.2013
Chapter 79 40 06.08.2013
Chapter 78 39 06.08.2013
Chapter 77 40 06.08.2013
Chapter 76 47 06.08.2013
Chapter 75 46 06.08.2013
Chapter 74 47 06.08.2013
Chapter 73 43 06.08.2013
Chapter 72 50 06.08.2013
Chapter 71 43 06.08.2013
Chapter 70 52 06.08.2013
Chapter 69 49 06.08.2013
Chapter 68 50 06.08.2013
Chapter 67 42 06.08.2013
Chapter 66 45 06.08.2013
Chapter 65 44 06.08.2013
Chapter 64 42 06.08.2013
Chapter 63 45 06.08.2013
Chapter 62 50 06.08.2013
Chapter 61 46 06.08.2013
Chapter 60 38 06.08.2013
Chapter 59 45 06.08.2013
Chapter 58 51 06.08.2013
Chapter 57 45 06.08.2013
Chapter 56 50 06.08.2013
Chapter 55 47 06.08.2013
Chapter 54 50 06.08.2013
Chapter 53 41 06.08.2013
Chapter 52 47 06.08.2013
Chapter 51 49 06.08.2013
Chapter 50 50 06.08.2013
Chapter 49 45 06.08.2013
Chapter 48 45 06.08.2013
Chapter 47 40 06.08.2013
Chapter 46 44 06.08.2013
Chapter 45 49 06.08.2013
Chapter 44 50 06.08.2013
Chapter 43 48 06.08.2013
Chapter 42 48 06.08.2013
Chapter 41 51 06.08.2013
Chapter 40 51 06.08.2013
Chapter 39 53 06.08.2013
Chapter 38 51 06.08.2013
Chapter 37 55 06.08.2013
Chapter 36 54 06.08.2013
Chapter 35 52 06.08.2013
Chapter 34 55 06.08.2013
Chapter 33 56 06.08.2013
Chapter 32 56 06.08.2013
Chapter 31 47 06.08.2013
Chapter 30 55 06.08.2013
Chapter 29 50 06.08.2013
Chapter 28 52 06.08.2013
Chapter 27 51 06.08.2013
Chapter 26 52 06.08.2013
Chapter 25 56 06.08.2013
Chapter 24 55 06.08.2013
Chapter 23 56 06.08.2013
Chapter 22 57 06.08.2013
Chapter 21 57 06.08.2013
Chapter 20 58 06.08.2013
Chapter 19 60 06.08.2013
Chapter 18 55 06.08.2013
Chapter 17 54 06.08.2013
Chapter 16 57 06.08.2013
Chapter 15 63 06.08.2013
Chapter 14 59 06.08.2013
Chapter 13 59 06.08.2013
Chapter 12 60 06.08.2013
Chapter 11 62 06.08.2013
Chapter 10 61 06.08.2013
Chapter 9 59 06.08.2013
Chapter 8 63 06.08.2013
Chapter 7 66 06.08.2013
Chapter 6 65 06.08.2013
Chapter 5 61 06.08.2013
Chapter 4 67 06.08.2013
Chapter 3 74 06.08.2013
Chapter 2 89 06.08.2013
Chapter 1 136 06.08.2013