Truyện The Promised Neverland

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 19 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 19 107 24.12.2016
Chapter 18 93 24.12.2016
Chapter 17 77 24.12.2016
Chapter 16 95 14.12.2016
Chapter 15 116 10.12.2016
Chapter 14 111 08.12.2016
Chapter 13 98 08.12.2016
Chapter 12 108 04.12.2016
Chapter 11 141 03.12.2016
Chapter 10 103 01.12.2016
Chapter 9 99 01.12.2016
Chapter 8 108 30.11.2016
Chapter 7 115 30.11.2016
Chapter 6 112 26.11.2016
Chapter 5 128 21.11.2016
Chapter 4 131 21.11.2016
Chapter 3 125 14.11.2016
Chapter 2 119 14.11.2016
Chapter 1 199 21.09.2016