Truyện The Promised Neverland

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 19 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 19 117 24.12.2016
Chapter 18 101 24.12.2016
Chapter 17 86 24.12.2016
Chapter 16 104 14.12.2016
Chapter 15 125 10.12.2016
Chapter 14 117 08.12.2016
Chapter 13 107 08.12.2016
Chapter 12 119 04.12.2016
Chapter 11 151 03.12.2016
Chapter 10 112 01.12.2016
Chapter 9 107 01.12.2016
Chapter 8 120 30.11.2016
Chapter 7 124 30.11.2016
Chapter 6 122 26.11.2016
Chapter 5 140 21.11.2016
Chapter 4 146 21.11.2016
Chapter 3 137 14.11.2016
Chapter 2 130 14.11.2016
Chapter 1 210 21.09.2016