Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ
Phong cách độc đáo của Hồ Điệp Lam là không ai bắt chước được. Toàn Chức cao thủ mới bắt đầu khiến nhiều người chưa quen với thể loại này không thích. Nhưng với lượng fan đông đảo nó vẫn giữ top 1 nhiều tuần liền và sau đó được nhiều người chấp nhận, lượng view của nó khiến ban đầu mình cũng than thở \"Thể loại Võng du vầy cũng có thể nhiều người đọc đến thế”. NV9 Diệp Thu là 1 trong các đại thần trong giới chức nghiệp game thủ trong game Vinh Quang và đợc mệnh danh là Bách Khoa toàn thư của Vinh Quang (Game này càng đọc càng phức tạp, nghề có hơn chục, mỗi nghề chia là hai ba nhánh, mỗi nhánh tuỳ theo cách cộng điểm lại chia thành vài loại, nói chung Class trong game cũng mấy trăm) . Bị trục xuất và buộc giải ngũ trong 2 năm để nhường account của mình cho một nhân vật trẻ mới nổi .

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 94 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 94 1 17.08.2017
Chapter 93 1 16.08.2017
Chapter 92 5 05.07.2017
Chapter 91 4 05.07.2017
Chapter 90 11 15.06.2017
Chapter 89 9 09.06.2017
Chapter 88 8 09.06.2017
Chapter 87 9 09.06.2017
Chapter 86 9 09.06.2017
Chapter 85 8 09.06.2017
Chapter 84 8 09.06.2017
Chapter 83 8 09.06.2017
Chapter 82 9 09.06.2017
Chapter 81 8 09.06.2017
Chapter 80 10 09.06.2017
Chapter 79 8 09.06.2017
Chapter 78 9 09.06.2017
Chapter 77 12 09.06.2017
Chapter 76 56 06.03.2017
Chapter 75 38 06.03.2017
Chapter 74 35 06.03.2017
Chapter 73 35 06.03.2017
Chapter 72 36 06.03.2017
Chapter 71 35 06.03.2017
Chapter 70 34 11.01.2017
Chapter 69 33 11.01.2017
Chapter 68 59 09.01.2017
Chapter 67 51 09.01.2017
Chapter 66 55 22.12.2016
Chapter 65 55 22.12.2016
Chapter 64 53 22.12.2016
Chapter 63 61 09.12.2016
Chapter 62 59 07.12.2016
Chapter 61 62 02.12.2016
Chapter 60 62 02.12.2016
Chapter 59 64 02.12.2016
Chapter 58 74 02.12.2016
Chapter 57 62 02.12.2016
Chapter 56 75 02.12.2016
Chapter 55 56 02.12.2016
Chapter 54 65 02.12.2016
Chapter 53 67 02.12.2016
Chapter 52 53 02.12.2016
Chapter 51 62 02.12.2016
Chapter 50 66 02.12.2016
Chapter 49 66 02.12.2016
Chapter 48 57 02.12.2016
Chapter 47 56 02.12.2016
Chapter 46 52 02.12.2016
Chapter 45 56 02.12.2016
Chapter 44 58 02.12.2016
Chapter 43 58 02.12.2016
Chapter 42 74 02.12.2016
Chapter 41 77 20.09.2016
Chapter 40 58 20.09.2016
Chapter 39 53 20.09.2016
Chapter 38 63 13.09.2016
Chapter 37 55 13.09.2016
Chapter 36 64 13.09.2016
Chapter 35 75 31.08.2016
Chapter 34 55 31.08.2016
Chapter 33 66 31.08.2016
Chapter 32 78 31.08.2016
Chapter 31 59 31.08.2016
Chapter 30 54 31.08.2016
Chapter 29 59 31.08.2016
Chapter 28 52 31.08.2016
Chapter 27 52 31.08.2016
Chapter 26 62 31.08.2016
Chapter 25 58 31.08.2016
Chapter 24 54 31.08.2016
Chapter 23 63 31.08.2016
Chapter 22 55 31.08.2016
Chapter 21 56 31.08.2016
Chapter 20 53 31.08.2016
Chapter 19 58 31.08.2016
Chapter 18 66 31.08.2016
Chapter 17 56 31.08.2016
Chapter 16 54 31.08.2016
Chapter 15 66 31.08.2016
Chapter 14 49 31.08.2016
Chapter 13 66 31.08.2016
Chapter 12 72 31.08.2016
Chapter 11 86 31.08.2016
Chapter 10 86 31.08.2016
Chapter 9 80 31.08.2016
Chapter 8 79 31.08.2016
Chapter 7 82 31.08.2016
Chapter 6 78 31.08.2016
Chapter 5 96 31.08.2016
Chapter 4 99 31.08.2016
Chapter 3 109 31.08.2016
Chapter 2 89 31.08.2016
Chapter 1 186 25.10.2014