Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ
Phong cách độc đáo của Hồ Điệp Lam là không ai bắt chước được. Toàn Chức cao thủ mới bắt đầu khiến nhiều người chưa quen với thể loại này không thích. Nhưng với lượng fan đông đảo nó vẫn giữ top 1 nhiều tuần liền và sau đó được nhiều người chấp nhận, lượng view của nó khiến ban đầu mình cũng than thở \"Thể loại Võng du vầy cũng có thể nhiều người đọc đến thế”. NV9 Diệp Thu là 1 trong các đại thần trong giới chức nghiệp game thủ trong game Vinh Quang và đợc mệnh danh là Bách Khoa toàn thư của Vinh Quang (Game này càng đọc càng phức tạp, nghề có hơn chục, mỗi nghề chia là hai ba nhánh, mỗi nhánh tuỳ theo cách cộng điểm lại chia thành vài loại, nói chung Class trong game cũng mấy trăm) . Bị trục xuất và buộc giải ngũ trong 2 năm để nhường account của mình cho một nhân vật trẻ mới nổi .

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 90 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 90 1 15.06.2017
Chapter 89 1 09.06.2017
Chapter 88 1 09.06.2017
Chapter 87 1 09.06.2017
Chapter 86 1 09.06.2017
Chapter 85 1 09.06.2017
Chapter 84 1 09.06.2017
Chapter 83 1 09.06.2017
Chapter 82 1 09.06.2017
Chapter 81 1 09.06.2017
Chapter 80 1 09.06.2017
Chapter 79 1 09.06.2017
Chapter 78 1 09.06.2017
Chapter 77 1 09.06.2017
Chapter 76 43 06.03.2017
Chapter 75 26 06.03.2017
Chapter 74 25 06.03.2017
Chapter 73 24 06.03.2017
Chapter 72 25 06.03.2017
Chapter 71 22 06.03.2017
Chapter 70 24 11.01.2017
Chapter 69 21 11.01.2017
Chapter 68 47 09.01.2017
Chapter 67 39 09.01.2017
Chapter 66 43 22.12.2016
Chapter 65 43 22.12.2016
Chapter 64 42 22.12.2016
Chapter 63 48 09.12.2016
Chapter 62 48 07.12.2016
Chapter 61 50 02.12.2016
Chapter 60 48 02.12.2016
Chapter 59 53 02.12.2016
Chapter 58 61 02.12.2016
Chapter 57 51 02.12.2016
Chapter 56 64 02.12.2016
Chapter 55 44 02.12.2016
Chapter 54 52 02.12.2016
Chapter 53 54 02.12.2016
Chapter 52 41 02.12.2016
Chapter 51 50 02.12.2016
Chapter 50 54 02.12.2016
Chapter 49 55 02.12.2016
Chapter 48 47 02.12.2016
Chapter 47 42 02.12.2016
Chapter 46 40 02.12.2016
Chapter 45 45 02.12.2016
Chapter 44 45 02.12.2016
Chapter 43 48 02.12.2016
Chapter 42 63 02.12.2016
Chapter 41 63 20.09.2016
Chapter 40 45 20.09.2016
Chapter 39 43 20.09.2016
Chapter 38 51 13.09.2016
Chapter 37 42 13.09.2016
Chapter 36 53 13.09.2016
Chapter 35 64 31.08.2016
Chapter 34 43 31.08.2016
Chapter 33 53 31.08.2016
Chapter 32 65 31.08.2016
Chapter 31 48 31.08.2016
Chapter 30 42 31.08.2016
Chapter 29 46 31.08.2016
Chapter 28 41 31.08.2016
Chapter 27 42 31.08.2016
Chapter 26 52 31.08.2016
Chapter 25 46 31.08.2016
Chapter 24 43 31.08.2016
Chapter 23 51 31.08.2016
Chapter 22 43 31.08.2016
Chapter 21 43 31.08.2016
Chapter 20 41 31.08.2016
Chapter 19 45 31.08.2016
Chapter 18 55 31.08.2016
Chapter 17 44 31.08.2016
Chapter 16 41 31.08.2016
Chapter 15 56 31.08.2016
Chapter 14 38 31.08.2016
Chapter 13 54 31.08.2016
Chapter 12 57 31.08.2016
Chapter 11 74 31.08.2016
Chapter 10 73 31.08.2016
Chapter 9 70 31.08.2016
Chapter 8 68 31.08.2016
Chapter 7 71 31.08.2016
Chapter 6 67 31.08.2016
Chapter 5 83 31.08.2016
Chapter 4 88 31.08.2016
Chapter 3 99 31.08.2016
Chapter 2 79 31.08.2016
Chapter 1 163 25.10.2014