Truyện Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn
Thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống... một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 262 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 255 1 20.06.2017
Chapter 254 2 13.06.2017
Chapter 253 1 13.06.2017
Chapter 252 1 13.06.2017
Chapter 251 1 13.06.2017
Chapter 250 1 13.06.2017
Chapter 249 2 13.06.2017
Chapter 248 1 13.06.2017
Chapter 247 1 13.06.2017
Chapter 246 1 13.06.2017
Chapter 245 1 13.06.2017
Chapter 244 1 02.06.2017
Chapter 243 1 02.06.2017
Chapter 242 2 02.06.2017
Chapter 241 1 02.06.2017
Chapter 240 1 02.06.2017
Chapter 239 10 31.05.2017
Chapter 238 9 31.05.2017
Chapter 237 9 31.05.2017
Chapter 236 10 31.05.2017
Chapter 235 10 31.05.2017
Chapter 234 33 23.03.2017
Chapter 233 28 23.03.2017
Chapter 239 25 23.03.2017
Chapter 238 27 23.03.2017
Chapter 237 23 23.03.2017
Chapter 236 23 23.03.2017
Chapter 235 21 23.03.2017
Chapter 232 30 24.02.2017
Chapter 231 26 24.02.2017
Chapter 230 27 17.02.2017
Chapter 229 27 17.02.2017
Chapter 230 23 17.02.2017
Chapter 228 30 09.02.2017
Chapter 227 28 09.02.2017
Chapter 226 23 09.02.2017
Chapter 225 44 19.01.2017
Chapter 224 34 19.01.2017
Chapter 223 39 19.01.2017
Chapter 222 39 09.01.2017
Chapter 221 41 06.01.2017
Chapter 220 43 04.01.2017
Chapter 219 38 04.01.2017
Chapter 218 41 04.01.2017
Chapter 217 36 04.01.2017
Chapter 216 49 19.12.2016
Chapter 215 49 16.12.2016
Chapter 214 48 12.12.2016
Chapter 213 45 09.12.2016
Chapter 212 48 05.12.2016
Chapter 211 42 05.12.2016
Chapter 210 75 02.12.2016
Chapter 209 53 24.11.2016
Chapter 208 47 23.11.2016
Chapter 207 54 22.11.2016
Chapter 206 48 20.11.2016
Chapter 205 52 20.11.2016
Chapter 204 53 09.11.2016
Chapter 203 51 09.11.2016
Chapter 202 52 09.11.2016
Chapter 201 57 09.11.2016
Chapter 200 49 09.11.2016
Chapter 199 48 09.11.2016
Chapter 198 56 09.11.2016
Chapter 197 49 09.11.2016
Chapter 196 51 09.11.2016
Chapter 195 44 09.11.2016
Chapter 194 47 09.11.2016
Chapter 193 48 09.11.2016
Chapter 192 52 09.11.2016
Chapter 191 52 09.11.2016
Chapter 190 51 09.11.2016
Chapter 189 49 09.11.2016
Chapter 188 53 09.11.2016
Chapter 187 52 09.11.2016
Chapter 186 48 09.11.2016
Chapter 185 50 09.11.2016
Chapter 184 53 09.11.2016
Chapter 183 51 09.11.2016
Chapter 182 48 09.11.2016
Chapter 181 48 09.11.2016
Chapter 180 54 09.11.2016
Chapter 179 45 09.11.2016
Chapter 178 48 09.11.2016
Chapter 177 60 09.11.2016
Chapter 176 46 09.11.2016
Chapter 175 51 09.11.2016
Chapter 174 51 09.11.2016
Chapter 173 49 09.11.2016
Chapter 172 52 09.11.2016
Chapter 171 47 09.11.2016
Chapter 170 52 09.11.2016
Chapter 169 53 09.11.2016
Chapter 168 54 09.11.2016
Chapter 167 49 09.11.2016
Chapter 166 49 09.11.2016
Chapter 165 75 09.11.2016
Chapter 164 50 09.11.2016
Chapter 163 51 09.11.2016
Chapter 162 50 09.11.2016
Chapter 161 47 09.11.2016
Chapter 160 54 09.11.2016
Chapter 159 48 25.05.2016
Chapter 158 35 13.05.2016
Chapter 157 47 13.05.2016
Chapter 156 46 13.05.2016
Chapter 155 63 01.05.2016
Chapter 154 49 27.04.2016
Chapter 153 50 27.04.2016
Chapter 152 46 20.04.2016
Chapter 151 33 18.04.2016
Chapter 150 48 18.04.2016
Chapter 149 46 18.04.2016
Chapter 148 45 18.04.2016
Chapter 147 49 18.04.2016
Chapter 146 48 18.04.2016
Chapter 145 47 26.03.2016
Chapter 144 49 22.03.2016
Chapter 143 51 19.03.2016
Chapter 142 49 18.03.2016
Chapter 141 47 16.03.2016
Chapter 140 46 12.03.2016
Chapter 139 51 05.03.2016
Chapter 138 49 29.02.2016
Chapter 137 48 26.02.2016
Chapter 136 63 26.02.2016
Chapter 135 45 21.02.2016
Chapter 134 49 16.02.2016
Chapter 133 48 14.02.2016
Chapter 132 47 07.02.2016
Chapter 130 56 30.01.2016
Chapter 129 50 30.01.2016
Chapter 128 46 23.01.2016
Chapter 127 49 19.01.2016
Chapter 126 40 16.01.2016
Chapter 125 49 12.01.2016
Chapter 124 46 11.01.2016
Chapter 123 51 11.01.2016
Chapter 122 47 11.01.2016
Chapter 121 48 28.12.2015
Chapter 120 48 28.12.2015
Chapter 119 47 22.12.2015
Chapter 118 60 21.12.2015
Chapter 117 46 21.12.2015
Chapter 116 47 12.12.2015
Chapter 115 48 12.12.2015
Chapter 114 49 12.12.2015
Chapter 113 48 12.12.2015
Chapter 112 59 27.11.2015
Chapter 111 51 23.11.2015
Chapter 110 47 22.11.2015
Chapter 109 52 16.11.2015
Chapter 108 49 12.11.2015
Chapter 107 41 12.11.2015
Chapter 106 49 12.11.2015
Chapter 105 50 30.10.2015
Chapter 104 50 27.10.2015
Chapter 103 49 27.10.2015
Chapter 102 50 27.10.2015
Chapter 101 50 16.10.2015
Chapter 100 62 12.10.2015
Chapter 99 61 09.10.2015
Chapter 98 46 02.10.2015
Chapter 97 59 20.09.2015
Chapter 96 44 19.09.2015
Chapter 95 50 13.09.2015
Chapter 94 39 03.09.2015
Chapter 93 44 21.08.2015
Chapter 92 42 14.08.2015
Chapter 91 48 07.08.2015
Chapter 90 43 31.07.2015
Chapter 89 47 17.07.2015
Chapter 88 47 17.07.2015
Chapter 87 45 10.07.2015
Chapter 86 45 10.07.2015
Chapter 85 46 10.07.2015
Chapter 85 41 26.06.2015
Chapter 84 47 24.06.2015
Chapter 83 46 24.06.2015
Chapter 82 49 24.06.2015
Chapter 81 44 24.06.2015
Chapter 80 47 24.06.2015
Chapter 79 51 24.06.2015
Chapter 78 46 24.06.2015
Chapter 77 48 24.06.2015
Chapter 76 51 24.06.2015
Chapter 75 48 24.06.2015
Chapter 74 47 24.06.2015
Chapter 73 50 24.06.2015
Chapter 72 51 24.06.2015
Chapter 71 47 24.06.2015
Chapter 70 49 24.06.2015
Chapter 69 55 24.06.2015
Chapter 68 52 24.06.2015
Chapter 67 51 24.06.2015
Chapter 66 48 24.06.2015
Chapter 65 46 24.06.2015
Chapter 64 50 15.06.2015
Chapter 63 51 15.06.2015
Chapter 62 72 15.06.2015
Chapter 61 48 15.06.2015
Chapter 60 48 15.06.2015
Chapter 59 37 15.06.2015
Chapter 58 52 15.06.2015
Chapter 57 51 15.06.2015
Chapter 56 46 15.06.2015
Chapter 55 46 15.06.2015
Chapter 54 50 12.06.2015
Chapter 53 52 12.06.2015
Chapter 52 47 12.06.2015
Chapter 51 49 12.06.2015
Chapter 50 49 12.06.2015
Chapter 49 54 12.06.2015
Chapter 48 49 12.06.2015
Chapter 47 50 12.06.2015
Chapter 46 57 12.06.2015
Chapter 45 48 08.06.2015
Chapter 44 44 08.06.2015
Chapter 43 54 08.06.2015
Chapter 42 47 08.06.2015
Chapter 41 49 08.06.2015
Chapter 40 52 08.06.2015
Chapter 39 47 08.06.2015
Chapter 38 45 08.06.2015
Chapter 37 49 08.06.2015
Chapter 36 50 05.06.2015
Chapter 35 54 05.06.2015
Chapter 34 46 05.06.2015
Chapter 33 49 05.06.2015
Chapter 32 52 05.06.2015
Chapter 31 52 05.06.2015
Chapter 30 48 05.06.2015
Chapter 29 48 05.06.2015
Chapter 28 48 05.06.2015
Chapter 27 50 05.06.2015
Chapter 26 55 30.05.2015
Chapter 25 52 30.05.2015
Chapter 24 49 30.05.2015
Chapter 23 59 28.05.2015
Chapter 22 45 28.05.2015
Chapter 21 45 28.05.2015
Chapter 20 53 28.05.2015
Chapter 19 48 28.05.2015
Chapter 18 53 28.05.2015
Chapter 17 40 26.05.2015
Chapter 16 49 26.05.2015
Chapter 15 49 26.05.2015
Chapter 14 54 25.05.2015
Chapter 13 44 25.05.2015
Chapter 12 54 25.05.2015
Chapter 11 54 25.05.2015
Chapter 10 52 23.05.2015
Chapter 9 56 23.05.2015
Chapter 8 52 23.05.2015
Chapter 7 52 23.05.2015
Chapter 6 62 23.05.2015
Chapter 5 55 23.05.2015
Chapter 4 67 23.05.2015
Chapter 3 58 23.05.2015
Chapter 2 64 23.05.2015
Chapter 1 102 23.05.2015
Chapter 0 76 23.05.2015