Truyện Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn
Thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống... một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 275 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 268 0 20.08.2017
Chapter 267 0 17.08.2017
Chapter 266 1 11.08.2017
Chapter 265 0 08.08.2017
Chapter 264 1 03.08.2017
Chapter 263 1 31.07.2017
Chapter 262 1 27.07.2017
Chapter 261 1 25.07.2017
Chapter 260 1 20.07.2017
Chapter 259 1 17.07.2017
Chapter 258 2 10.07.2017
Chapter 257 3 04.07.2017
Chapter 256 3 27.06.2017
Chapter 255 4 20.06.2017
Chapter 254 5 13.06.2017
Chapter 253 4 13.06.2017
Chapter 252 4 13.06.2017
Chapter 251 4 13.06.2017
Chapter 250 4 13.06.2017
Chapter 249 5 13.06.2017
Chapter 248 4 13.06.2017
Chapter 247 4 13.06.2017
Chapter 246 4 13.06.2017
Chapter 245 4 13.06.2017
Chapter 244 6 02.06.2017
Chapter 243 4 02.06.2017
Chapter 242 5 02.06.2017
Chapter 241 4 02.06.2017
Chapter 240 4 02.06.2017
Chapter 239 13 31.05.2017
Chapter 238 13 31.05.2017
Chapter 237 13 31.05.2017
Chapter 236 15 31.05.2017
Chapter 235 15 31.05.2017
Chapter 234 40 23.03.2017
Chapter 233 35 23.03.2017
Chapter 239 30 23.03.2017
Chapter 238 31 23.03.2017
Chapter 237 29 23.03.2017
Chapter 236 27 23.03.2017
Chapter 235 27 23.03.2017
Chapter 232 37 24.02.2017
Chapter 231 31 24.02.2017
Chapter 230 32 17.02.2017
Chapter 229 31 17.02.2017
Chapter 230 29 17.02.2017
Chapter 228 35 09.02.2017
Chapter 227 34 09.02.2017
Chapter 226 30 09.02.2017
Chapter 225 51 19.01.2017
Chapter 224 40 19.01.2017
Chapter 223 43 19.01.2017
Chapter 222 43 09.01.2017
Chapter 221 46 06.01.2017
Chapter 220 50 04.01.2017
Chapter 219 44 04.01.2017
Chapter 218 46 04.01.2017
Chapter 217 42 04.01.2017
Chapter 216 54 19.12.2016
Chapter 215 56 16.12.2016
Chapter 214 55 12.12.2016
Chapter 213 50 09.12.2016
Chapter 212 54 05.12.2016
Chapter 211 48 05.12.2016
Chapter 210 80 02.12.2016
Chapter 209 59 24.11.2016
Chapter 208 52 23.11.2016
Chapter 207 58 22.11.2016
Chapter 206 55 20.11.2016
Chapter 205 57 20.11.2016
Chapter 204 57 09.11.2016
Chapter 203 57 09.11.2016
Chapter 202 56 09.11.2016
Chapter 201 61 09.11.2016
Chapter 200 53 09.11.2016
Chapter 199 54 09.11.2016
Chapter 198 60 09.11.2016
Chapter 197 56 09.11.2016
Chapter 196 58 09.11.2016
Chapter 195 50 09.11.2016
Chapter 194 53 09.11.2016
Chapter 193 54 09.11.2016
Chapter 192 56 09.11.2016
Chapter 191 57 09.11.2016
Chapter 190 55 09.11.2016
Chapter 189 53 09.11.2016
Chapter 188 58 09.11.2016
Chapter 187 57 09.11.2016
Chapter 186 53 09.11.2016
Chapter 185 55 09.11.2016
Chapter 184 59 09.11.2016
Chapter 183 56 09.11.2016
Chapter 182 53 09.11.2016
Chapter 181 54 09.11.2016
Chapter 180 59 09.11.2016
Chapter 179 50 09.11.2016
Chapter 178 53 09.11.2016
Chapter 177 66 09.11.2016
Chapter 176 51 09.11.2016
Chapter 175 56 09.11.2016
Chapter 174 55 09.11.2016
Chapter 173 56 09.11.2016
Chapter 172 56 09.11.2016
Chapter 171 52 09.11.2016
Chapter 170 58 09.11.2016
Chapter 169 59 09.11.2016
Chapter 168 60 09.11.2016
Chapter 167 55 09.11.2016
Chapter 166 54 09.11.2016
Chapter 165 79 09.11.2016
Chapter 164 54 09.11.2016
Chapter 163 56 09.11.2016
Chapter 162 57 09.11.2016
Chapter 161 52 09.11.2016
Chapter 160 59 09.11.2016
Chapter 159 54 25.05.2016
Chapter 158 41 13.05.2016
Chapter 157 52 13.05.2016
Chapter 156 52 13.05.2016
Chapter 155 68 01.05.2016
Chapter 154 56 27.04.2016
Chapter 153 54 27.04.2016
Chapter 152 53 20.04.2016
Chapter 151 39 18.04.2016
Chapter 150 55 18.04.2016
Chapter 149 52 18.04.2016
Chapter 148 51 18.04.2016
Chapter 147 54 18.04.2016
Chapter 146 54 18.04.2016
Chapter 145 51 26.03.2016
Chapter 144 54 22.03.2016
Chapter 143 56 19.03.2016
Chapter 142 53 18.03.2016
Chapter 141 52 16.03.2016
Chapter 140 51 12.03.2016
Chapter 139 56 05.03.2016
Chapter 138 54 29.02.2016
Chapter 137 54 26.02.2016
Chapter 136 68 26.02.2016
Chapter 135 51 21.02.2016
Chapter 134 54 16.02.2016
Chapter 133 54 14.02.2016
Chapter 132 52 07.02.2016
Chapter 130 61 30.01.2016
Chapter 129 55 30.01.2016
Chapter 128 51 23.01.2016
Chapter 127 53 19.01.2016
Chapter 126 48 16.01.2016
Chapter 125 53 12.01.2016
Chapter 124 51 11.01.2016
Chapter 123 56 11.01.2016
Chapter 122 51 11.01.2016
Chapter 121 54 28.12.2015
Chapter 120 53 28.12.2015
Chapter 119 54 22.12.2015
Chapter 118 66 21.12.2015
Chapter 117 50 21.12.2015
Chapter 116 52 12.12.2015
Chapter 115 53 12.12.2015
Chapter 114 54 12.12.2015
Chapter 113 53 12.12.2015
Chapter 112 64 27.11.2015
Chapter 111 56 23.11.2015
Chapter 110 54 22.11.2015
Chapter 109 57 16.11.2015
Chapter 108 54 12.11.2015
Chapter 107 45 12.11.2015
Chapter 106 56 12.11.2015
Chapter 105 55 30.10.2015
Chapter 104 55 27.10.2015
Chapter 103 55 27.10.2015
Chapter 102 58 27.10.2015
Chapter 101 57 16.10.2015
Chapter 100 67 12.10.2015
Chapter 99 65 09.10.2015
Chapter 98 52 02.10.2015
Chapter 97 65 20.09.2015
Chapter 96 49 19.09.2015
Chapter 95 55 13.09.2015
Chapter 94 44 03.09.2015
Chapter 93 49 21.08.2015
Chapter 92 47 14.08.2015
Chapter 91 54 07.08.2015
Chapter 90 49 31.07.2015
Chapter 89 52 17.07.2015
Chapter 88 52 17.07.2015
Chapter 87 51 10.07.2015
Chapter 86 51 10.07.2015
Chapter 85 51 10.07.2015
Chapter 85 46 26.06.2015
Chapter 84 53 24.06.2015
Chapter 83 51 24.06.2015
Chapter 82 55 24.06.2015
Chapter 81 50 24.06.2015
Chapter 80 53 24.06.2015
Chapter 79 55 24.06.2015
Chapter 78 51 24.06.2015
Chapter 77 55 24.06.2015
Chapter 76 55 24.06.2015
Chapter 75 52 24.06.2015
Chapter 74 52 24.06.2015
Chapter 73 55 24.06.2015
Chapter 72 55 24.06.2015
Chapter 71 54 24.06.2015
Chapter 70 56 24.06.2015
Chapter 69 61 24.06.2015
Chapter 68 58 24.06.2015
Chapter 67 56 24.06.2015
Chapter 66 54 24.06.2015
Chapter 65 51 24.06.2015
Chapter 64 56 15.06.2015
Chapter 63 58 15.06.2015
Chapter 62 79 15.06.2015
Chapter 61 54 15.06.2015
Chapter 60 53 15.06.2015
Chapter 59 43 15.06.2015
Chapter 58 60 15.06.2015
Chapter 57 57 15.06.2015
Chapter 56 53 15.06.2015
Chapter 55 52 15.06.2015
Chapter 54 55 12.06.2015
Chapter 53 57 12.06.2015
Chapter 52 53 12.06.2015
Chapter 51 57 12.06.2015
Chapter 50 56 12.06.2015
Chapter 49 62 12.06.2015
Chapter 48 54 12.06.2015
Chapter 47 56 12.06.2015
Chapter 46 62 12.06.2015
Chapter 45 54 08.06.2015
Chapter 44 51 08.06.2015
Chapter 43 60 08.06.2015
Chapter 42 54 08.06.2015
Chapter 41 56 08.06.2015
Chapter 40 59 08.06.2015
Chapter 39 54 08.06.2015
Chapter 38 51 08.06.2015
Chapter 37 54 08.06.2015
Chapter 36 57 05.06.2015
Chapter 35 61 05.06.2015
Chapter 34 53 05.06.2015
Chapter 33 56 05.06.2015
Chapter 32 59 05.06.2015
Chapter 31 61 05.06.2015
Chapter 30 54 05.06.2015
Chapter 29 53 05.06.2015
Chapter 28 54 05.06.2015
Chapter 27 57 05.06.2015
Chapter 26 63 30.05.2015
Chapter 25 59 30.05.2015
Chapter 24 55 30.05.2015
Chapter 23 65 28.05.2015
Chapter 22 52 28.05.2015
Chapter 21 52 28.05.2015
Chapter 20 60 28.05.2015
Chapter 19 54 28.05.2015
Chapter 18 59 28.05.2015
Chapter 17 47 26.05.2015
Chapter 16 55 26.05.2015
Chapter 15 55 26.05.2015
Chapter 14 66 25.05.2015
Chapter 13 51 25.05.2015
Chapter 12 61 25.05.2015
Chapter 11 59 25.05.2015
Chapter 10 57 23.05.2015
Chapter 9 62 23.05.2015
Chapter 8 57 23.05.2015
Chapter 7 56 23.05.2015
Chapter 6 67 23.05.2015
Chapter 5 61 23.05.2015
Chapter 4 74 23.05.2015
Chapter 3 64 23.05.2015
Chapter 2 69 23.05.2015
Chapter 1 108 23.05.2015
Chapter 0 84 23.05.2015