Truyện Văn Khúc Tiên Vân

Văn Khúc Tiên Vân
Tại hạ chính là Văn Khúc Tinh, xin hỏi có chuyện gì? Hứa Sĩ Lâm vốn chỉ là muốn cứu mẹ mình, nào ngờ cần phải sưu tầm các loại \"Soái Ca\" mới có thể hoàn thành tâm nguyện!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 1 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1 26 10.06.2017