Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 24 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 24 9 16.06.2017
Chapter 23 8 16.06.2017
Chapter 22 7 16.06.2017
Chapter 21 7 16.06.2017
Chapter 20 7 16.06.2017
Chapter 19 7 16.06.2017
Chapter 18 7 16.06.2017
Chapter 17 7 16.06.2017
Chapter 16 7 16.06.2017
Chapter 15 7 16.06.2017
Chapter 14 7 16.06.2017
Chapter 13 7 16.06.2017
Chapter 12 7 16.06.2017
Chapter 11 8 16.06.2017
Chapter 10 9 16.06.2017
Chapter 9 7 16.06.2017
Chapter 8 7 16.06.2017
Chapter 7 7 16.06.2017
Chapter 6 7 16.06.2017
Chapter 5 8 16.06.2017
Chapter 4 7 16.06.2017
Chapter 3 8 16.06.2017
Chapter 2 8 16.06.2017
Chapter 1 11 16.06.2017