Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn
Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 33 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 33 1 13.08.2017
Chapter 32 0 10.08.2017
Chapter 31 3 04.08.2017
Chapter 30 3 28.07.2017
Chapter 29 3 21.07.2017
Chapter 28 5 14.07.2017
Chapter 27 3 08.07.2017
Chapter 26 4 08.07.2017
Chapter 25 5 24.06.2017
Chapter 24 15 16.06.2017
Chapter 23 15 16.06.2017
Chapter 22 14 16.06.2017
Chapter 21 13 16.06.2017
Chapter 20 14 16.06.2017
Chapter 19 12 16.06.2017
Chapter 18 13 16.06.2017
Chapter 17 12 16.06.2017
Chapter 16 12 16.06.2017
Chapter 15 12 16.06.2017
Chapter 14 12 16.06.2017
Chapter 13 12 16.06.2017
Chapter 12 13 16.06.2017
Chapter 11 13 16.06.2017
Chapter 10 13 16.06.2017
Chapter 9 12 16.06.2017
Chapter 8 13 16.06.2017
Chapter 7 13 16.06.2017
Chapter 6 12 16.06.2017
Chapter 5 12 16.06.2017
Chapter 4 12 16.06.2017
Chapter 3 14 16.06.2017
Chapter 2 14 16.06.2017
Chapter 1 20 16.06.2017