Truyện Vợ tôi là Hổ

Vợ tôi là Hổ
Một tên đựa rựa bị đưa đi gặp một con hổ. Con Hổ hóa ra cô bé loli. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây :))

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 85 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 83 43 15.02.2017
Chapter 82 27 15.02.2017
Chapter 81 47 28.01.2017
Chapter 80 42 28.01.2017
Chapter 79 42 28.01.2017
Chapter 78 40 28.01.2017
Chapter 77 43 10.01.2017
Chapter 76 45 10.01.2017
Chapter 75 58 22.12.2016
Chapter 74 55 22.12.2016
Chapter 73 58 07.12.2016
Chapter 72 47 01.12.2016
Chapter 71 47 28.11.2016
Chapter 70 54 25.11.2016
Chapter 69 39 25.11.2016
Chapter 68 48 10.11.2016
Chapter 67 47 09.11.2016
Chapter 66 46 09.11.2016
Chapter 65 48 09.11.2016
Chapter 64 45 09.11.2016
Chapter 63 42 09.11.2016
Chapter 62 47 08.10.2016
Chapter 61 44 04.10.2016
Chapter 60 43 29.09.2016
Chapter 59 41 20.09.2016
Chapter 58 41 20.09.2016
Chapter 57 45 20.09.2016
Chapter 56 37 20.09.2016
Chapter 55 44 20.09.2016
Chapter 54 41 20.09.2016
Chapter 53 43 20.09.2016
Chapter 52 40 20.09.2016
Chapter 51 44 20.09.2016
Chapter 50 41 20.09.2016
Chapter 49 40 20.09.2016
Chapter 48 46 20.09.2016
Chapter 47 46 20.09.2016
Chapter 46 45 20.09.2016
Chapter 45 41 20.09.2016
Chapter 44 50 20.09.2016
Chapter 43 46 20.09.2016
Chapter 42 44 20.09.2016
Chapter 41 49 27.04.2016
Chapter 40 49 27.04.2016
Chapter 39 49 22.03.2016
Chapter 38 46 22.03.2016
Chapter 37 49 22.03.2016
Chapter 36 47 22.03.2016
Chapter 35 40 22.03.2016
Chapter 34 45 22.03.2016
Chapter 33 45 26.02.2016
Chapter 32 50 26.02.2016
Chapter 31 52 25.12.2015
Chapter 30 44 25.12.2015
Chapter 29 43 25.12.2015
Chapter 28 61 14.12.2015
Chapter 27 53 14.12.2015
Chapter 26 47 29.11.2015
Chapter 25 51 10.11.2015
Chapter 24 49 10.11.2015
Chapter 23 42 18.10.2015
Chapter 22 44 08.10.2015
Chapter 21 50 28.09.2015
Chapter 20 48 28.09.2015
Chapter 19 46 16.09.2015
Chapter 18 48 10.08.2015
Chapter 17 60 10.08.2015
Chapter 16 56 14.07.2015
Chapter 15 51 14.07.2015
Chapter 14 54 30.06.2015
Chapter 13 52 30.06.2015
Chapter 12 56 30.06.2015
Chapter 11 58 30.06.2015
Chapter 10 57 30.06.2015
Chapter 9 55 30.06.2015
Chapter 8 62 30.06.2015
Chapter 6 83 10.05.2015
Chapter 7 64 30.06.2015
Chapter 5 67 10.05.2015
Chapter 4 69 10.05.2015
Chapter 3 74 10.05.2015
Chapter 2 77 10.05.2015
Chapter 1 101 10.05.2015
Chapter 0.2 85 10.05.2015
Chapter 0.1 149 10.05.2015