Truyện Vợ tôi là Hổ

Vợ tôi là Hổ
Một tên đựa rựa bị đưa đi gặp một con hổ. Con Hổ hóa ra cô bé loli. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây :))

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 89 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 87 0 20.08.2017
Chapter 86 0 20.08.2017
Chapter 85 0 20.08.2017
Chapter 84 0 20.08.2017
Chapter 83 54 15.02.2017
Chapter 82 41 15.02.2017
Chapter 81 59 28.01.2017
Chapter 80 55 28.01.2017
Chapter 79 54 28.01.2017
Chapter 78 53 28.01.2017
Chapter 77 54 10.01.2017
Chapter 76 58 10.01.2017
Chapter 75 70 22.12.2016
Chapter 74 66 22.12.2016
Chapter 73 68 07.12.2016
Chapter 72 59 01.12.2016
Chapter 71 58 28.11.2016
Chapter 70 66 25.11.2016
Chapter 69 50 25.11.2016
Chapter 68 60 10.11.2016
Chapter 67 58 09.11.2016
Chapter 66 55 09.11.2016
Chapter 65 62 09.11.2016
Chapter 64 59 09.11.2016
Chapter 63 52 09.11.2016
Chapter 62 60 08.10.2016
Chapter 61 54 04.10.2016
Chapter 60 56 29.09.2016
Chapter 59 52 20.09.2016
Chapter 58 54 20.09.2016
Chapter 57 56 20.09.2016
Chapter 56 47 20.09.2016
Chapter 55 55 20.09.2016
Chapter 54 52 20.09.2016
Chapter 53 53 20.09.2016
Chapter 52 53 20.09.2016
Chapter 51 54 20.09.2016
Chapter 50 52 20.09.2016
Chapter 49 52 20.09.2016
Chapter 48 59 20.09.2016
Chapter 47 60 20.09.2016
Chapter 46 58 20.09.2016
Chapter 45 54 20.09.2016
Chapter 44 62 20.09.2016
Chapter 43 58 20.09.2016
Chapter 42 57 20.09.2016
Chapter 41 61 27.04.2016
Chapter 40 62 27.04.2016
Chapter 39 63 22.03.2016
Chapter 38 58 22.03.2016
Chapter 37 61 22.03.2016
Chapter 36 57 22.03.2016
Chapter 35 49 22.03.2016
Chapter 34 55 22.03.2016
Chapter 33 56 26.02.2016
Chapter 32 62 26.02.2016
Chapter 31 64 25.12.2015
Chapter 30 55 25.12.2015
Chapter 29 56 25.12.2015
Chapter 28 72 14.12.2015
Chapter 27 64 14.12.2015
Chapter 26 58 29.11.2015
Chapter 25 65 10.11.2015
Chapter 24 59 10.11.2015
Chapter 23 54 18.10.2015
Chapter 22 58 08.10.2015
Chapter 21 61 28.09.2015
Chapter 20 59 28.09.2015
Chapter 19 56 16.09.2015
Chapter 18 59 10.08.2015
Chapter 17 72 10.08.2015
Chapter 16 67 14.07.2015
Chapter 15 60 14.07.2015
Chapter 14 71 30.06.2015
Chapter 13 65 30.06.2015
Chapter 12 67 30.06.2015
Chapter 11 69 30.06.2015
Chapter 10 67 30.06.2015
Chapter 9 67 30.06.2015
Chapter 8 73 30.06.2015
Chapter 6 97 10.05.2015
Chapter 7 77 30.06.2015
Chapter 5 77 10.05.2015
Chapter 4 82 10.05.2015
Chapter 3 88 10.05.2015
Chapter 2 90 10.05.2015
Chapter 1 121 10.05.2015
Chapter 0.2 96 10.05.2015
Chapter 0.1 161 10.05.2015