Truyện White Epic

White Epic
Trong thời đại hỗn mang mà quái vật đe doạ sự tồn tại của cả con người và những kẻ phá luật, những tu sĩ đã đứng dậy đấu tranh trong suốt 500 năm qua. Họ là các anh hùng, nhà tiên tri hoặc chỉ là những tu sĩ nay đây mai đó bảo vệ con người và lãnh thổ khỏi bọn quái vật.
Baek So-Juh là một cô gái bị tách biệt khỏi ngôi làng bởi bọn du côn vì cô biết đọc và viết. Vào một đêm bị lạc mất khỏi làng, cô tận mắt nhìn thấy bọn quái vật ngấu nghiến một cái xác. Sáng hôm sauc,Hong Kil-Dong, một cậu bé tự xưng là tu sĩ, đến ngôi làng cô. Từ đó cô đi theo Kil-Dong trong cuộc hành trình và viết lại cuộc đời cậu ấy.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 31 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 31 11 18.06.2017
Chapter 30 15 18.06.2017
Chapter 29 12 18.06.2017
Chapter 28 14 18.06.2017
Chapter 27 17 18.06.2017
Chapter 26 14 18.06.2017
Chapter 25 14 18.06.2017
Chapter 24 15 18.06.2017
Chapter 23 16 18.06.2017
Chapter 22 15 18.06.2017
Chapter 21 15 18.06.2017
Chapter 20 14 18.06.2017
Chapter 19 15 18.06.2017
Chapter 18 13 18.06.2017
Chapter 17 14 18.06.2017
Chapter 16 16 18.06.2017
Chapter 15 16 18.06.2017
Chapter 14 16 18.06.2017
Chapter 13 16 18.06.2017
Chapter 12 15 18.06.2017
Chapter 11 15 18.06.2017
Chapter 10 14 18.06.2017
Chapter 9 15 18.06.2017
Chapter 8 16 18.06.2017
Chapter 7 17 18.06.2017
Chapter 6 16 18.06.2017
Chapter 5 15 18.06.2017
Chapter 4 14 18.06.2017
Chapter 3 16 18.06.2017
Chapter 2 13 18.06.2017
Chapter 1 27 18.06.2017