Truyện Yuureitou

Yuureitou
Nội Dung: Năm 1952, một bà lão đã bị sát hại dã man trên khuôn quay của toà tháp đồng hồ, kể từ đó một bóng đen ma ám bao trùm lên toàn toà tháp, không còn ai dám đến gần nơi đáng sợ đó nữa. Suốt 2 năm trời, toà tháp đồng hộ lặng thinh không hề dịch chuyển một lần nào nữa, cho đến đêm đó. Cái đêm mà từ đây mọi chuyện dần sáng tỏ...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 69 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 69 215 02.12.2016
Chapter 68 105 02.12.2016
Chapter 67 88 02.12.2016
Chapter 66 83 02.12.2016
Chapter 65 87 02.12.2016
Chapter 64 87 02.12.2016
Chapter 63 88 02.12.2016
Chapter 62 89 02.12.2016
Chapter 61 92 02.12.2016
Chapter 60 96 02.12.2016
Chapter 59 90 02.12.2016
Chapter 58 110 01.05.2015
Chapter 57 91 01.05.2015
Chapter 56 107 29.03.2015
Chapter 55 77 29.03.2015
Chapter 54 82 29.03.2015
Chapter 53 80 29.03.2015
Chapter 52 81 29.03.2015
Chapter 51 83 29.03.2015
Chapter 50 80 29.03.2015
Chapter 49 83 29.03.2015
Chapter 48 76 29.03.2015
Chapter 47 78 29.03.2015
Chapter 46 89 29.03.2015
Chapter 45 84 29.03.2015
Chapter 44 79 29.03.2015
Chapter 43 79 29.03.2015
Chapter 42 79 29.03.2015
Chapter 41 81 29.03.2015
Chapter 40 79 29.03.2015
Chapter 39 79 29.03.2015
Chapter 38 81 29.03.2015
Chapter 37 87 29.03.2015
Chapter 36 89 29.03.2015
Chapter 35 100 29.03.2015
Chapter 34 95 29.03.2015
Chapter 33 86 29.03.2015
Chapter 32 95 29.03.2015
Chapter 31 92 29.03.2015
Chapter 30 99 29.03.2015
Chapter 29 93 29.03.2015
Chapter 28 99 29.03.2015
Chapter 27 95 29.03.2015
Chapter 26 97 29.03.2015
Chapter 25 89 29.03.2015
Chapter 24 97 29.03.2015
Chapter 23 101 29.03.2015
Chapter 22 99 29.03.2015
Chapter 21 103 29.03.2015
Chapter 20 116 29.03.2015
Chapter 19 109 29.03.2015
Chapter 18 117 29.03.2015
Chapter 17 127 29.03.2015
Chapter 16 130 29.03.2015
Chapter 15 138 29.03.2015
Chapter 14 135 29.03.2015
Chapter 13 146 29.03.2015
Chapter 12 147 29.03.2015
Chapter 11 153 29.03.2015
Chapter 10 175 29.03.2015
Chapter 9 167 29.03.2015
Chapter 8 187 29.03.2015
Chapter 7 199 29.03.2015
Chapter 6 214 29.03.2015
Chapter 5 224 29.03.2015
Chapter 4 263 29.03.2015
Chapter 3 355 29.03.2015
Chapter 2 392 29.03.2015
Chapter 1 796 29.03.2015