Truyện Yuureitou

Yuureitou
Nội Dung: Năm 1952, một bà lão đã bị sát hại dã man trên khuôn quay của toà tháp đồng hồ, kể từ đó một bóng đen ma ám bao trùm lên toàn toà tháp, không còn ai dám đến gần nơi đáng sợ đó nữa. Suốt 2 năm trời, toà tháp đồng hộ lặng thinh không hề dịch chuyển một lần nào nữa, cho đến đêm đó. Cái đêm mà từ đây mọi chuyện dần sáng tỏ...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 69 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 69 232 02.12.2016
Chapter 68 115 02.12.2016
Chapter 67 96 02.12.2016
Chapter 66 90 02.12.2016
Chapter 65 93 02.12.2016
Chapter 64 91 02.12.2016
Chapter 63 93 02.12.2016
Chapter 62 96 02.12.2016
Chapter 61 97 02.12.2016
Chapter 60 106 02.12.2016
Chapter 59 96 02.12.2016
Chapter 58 120 01.05.2015
Chapter 57 97 01.05.2015
Chapter 56 112 29.03.2015
Chapter 55 82 29.03.2015
Chapter 54 88 29.03.2015
Chapter 53 86 29.03.2015
Chapter 52 86 29.03.2015
Chapter 51 90 29.03.2015
Chapter 50 86 29.03.2015
Chapter 49 91 29.03.2015
Chapter 48 81 29.03.2015
Chapter 47 84 29.03.2015
Chapter 46 98 29.03.2015
Chapter 45 88 29.03.2015
Chapter 44 83 29.03.2015
Chapter 43 86 29.03.2015
Chapter 42 85 29.03.2015
Chapter 41 86 29.03.2015
Chapter 40 85 29.03.2015
Chapter 39 86 29.03.2015
Chapter 38 85 29.03.2015
Chapter 37 92 29.03.2015
Chapter 36 94 29.03.2015
Chapter 35 105 29.03.2015
Chapter 34 99 29.03.2015
Chapter 33 92 29.03.2015
Chapter 32 100 29.03.2015
Chapter 31 98 29.03.2015
Chapter 30 104 29.03.2015
Chapter 29 98 29.03.2015
Chapter 28 104 29.03.2015
Chapter 27 100 29.03.2015
Chapter 26 103 29.03.2015
Chapter 25 94 29.03.2015
Chapter 24 101 29.03.2015
Chapter 23 108 29.03.2015
Chapter 22 106 29.03.2015
Chapter 21 112 29.03.2015
Chapter 20 121 29.03.2015
Chapter 19 115 29.03.2015
Chapter 18 122 29.03.2015
Chapter 17 133 29.03.2015
Chapter 16 135 29.03.2015
Chapter 15 143 29.03.2015
Chapter 14 141 29.03.2015
Chapter 13 153 29.03.2015
Chapter 12 151 29.03.2015
Chapter 11 160 29.03.2015
Chapter 10 180 29.03.2015
Chapter 9 175 29.03.2015
Chapter 8 192 29.03.2015
Chapter 7 207 29.03.2015
Chapter 6 220 29.03.2015
Chapter 5 229 29.03.2015
Chapter 4 271 29.03.2015
Chapter 3 365 29.03.2015
Chapter 2 399 29.03.2015
Chapter 1 816 29.03.2015