Danh mục truyện Comic (227 truyện)

Thunderbolts 2012
07.11.2016
4

Thunderbolts 2012

Drain - Khô Cạn
07.11.2016
1

Drain - Khô Cạn

Ravine | Rãnh Nứt
07.11.2016
1

Ravine | Rãnh Nứt

Super Street Fighter
07.11.2016
3

Super Street Fighter

Huck
07.11.2016
6

Huck

James Bond - VARGR
06.11.2016
5

James Bond - VARGR

Alex + Ada
27.10.2016
3

Alex + Ada

Overwatch
26.10.2016
6

Overwatch

Street Fighter
25.10.2016
3

Street Fighter

Deadpool 2012
04.10.2016
6

Deadpool 2012

Daomu | Đạo Mộ
04.10.2016
3

Daomu | Đạo Mộ

DEAD DAYS
24.08.2016
61

DEAD DAYS

Bao Công Kỳ Án
30.07.2016
1

Bao Công Kỳ Án

Lucky Luke
27.06.2016
20

Lucky Luke

Mega Man (2011)
08.05.2016
55

Mega Man (2011)

Vikings
07.05.2016
3

Vikings