Danh mục truyện Võ thuật (440 truyện)

Ám Hành Ngự Sử
30.07.2013
75

Ám Hành Ngự Sử

Đại Phong Ca
26.11.2016
18

Đại Phong Ca

Tiêu Nhân
25.10.2016
71

Tiêu Nhân

The God Of High School
06.08.2013
301

The God Of High School

Balance
30.11.2016
18

Balance

Huyết Ma Nhân
28.06.2015
264

Huyết Ma Nhân

Fairy Tail
25.07.2013
552

Fairy Tail

Tây Du
15.06.2015
120

Tây Du

Hiệp Sĩ Giấy G
15.07.2016
51

Hiệp Sĩ Giấy G

Origin
06.09.2016
33

Origin

Red Sprite
26.11.2016
14

Red Sprite

Truy Đuổi
30.07.2015
2

Truy Đuổi

Nghĩa Dũng Môn
19.03.2016
46

Nghĩa Dũng Môn

Gosu
10.03.2016
89

Gosu

Soul Cartel
02.09.2013
146

Soul Cartel

Dusk Howler
17.11.2016
55

Dusk Howler

Hinomaru Zumou
15.11.2016
55

Hinomaru Zumou

Hunter x Hunter
02.09.2013
195

Hunter x Hunter