Tác giả Đang cập nhật (7438 truyện)

Bách Yêu Dị Văn
13.09.2018
42

Bách Yêu Dị Văn

Koi wa Hikari
06.03.2019
12

Koi wa Hikari

Thông Linh Phi
03.05.2016
485

Thông Linh Phi

Dungeon Meshi
12.09.2015
56

Dungeon Meshi

Blood Blade
23.02.2019
74

Blood Blade

Catulus Syndrome
04.06.2017
17

Catulus Syndrome

Võ Nghịch Sơn Hà
14.09.2018
37

Võ Nghịch Sơn Hà

Bakemonogatari
24.03.2018
31

Bakemonogatari

Pastel
15.03.2015
176

Pastel

Manh thê khó dỗ
10.09.2018
68

Manh thê khó dỗ

Tiên Vương
18.01.2019
65

Tiên Vương

Mạt Thế Phàm Nhân
17.02.2019
119

Mạt Thế Phàm Nhân

Nói Với Em
06.03.2019
66

Nói Với Em

Võ Thần Chúa Tể
30.04.2017
284

Võ Thần Chúa Tể

Ngự Linh Thế Giới
07.09.2016
320

Ngự Linh Thế Giới

Toàn Chức Pháp Sư
17.02.2018
301

Toàn Chức Pháp Sư

Tình Yêu Bốn Mùa
24.02.2019
20

Tình Yêu Bốn Mùa