Truyện Bakemonogatari

Bakemonogatari

Được chuyển thể từ LN và Anime.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 26 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 26 0 08.05.2019
Chapter 25 1 04.04.2019
Chapter 24 1 04.04.2019
Chapter 23 0 30.03.2019
Chapter 22 9 14.03.2019
Chapter 21 9 06.03.2019
Chapter 20 11 16.01.2019
Chapter 19 9 06.12.2018
Chapter 18 9 21.11.2018
Chapter 17 10 14.11.2018
Chapter 16 8 08.11.2018
Chapter 15 7 31.10.2018
Chapter 14 11 20.09.2018
Chapter 13 9 12.09.2018
Chapter 12 8 13.08.2018
Chapter 11 10 05.07.2018
Chapter 10 8 18.06.2018
Chapter 9 9 02.06.2018
Chapter 8 10 21.05.2018
Chapter 7 10 10.05.2018
Chapter 6 8 28.04.2018
Chapter 5 9 22.04.2018
Chapter 4 7 11.04.2018
Chapter 3 8 01.04.2018
Chapter 2 8 29.03.2018
Chapter 1 8 24.03.2018