Truyện Bakemonogatari

Bakemonogatari

Được chuyển thể từ LN và Anime.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 31 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 31 0 09.07.2019
Chapter 30 1 06.07.2019
Chapter 29 4 24.06.2019
Chapter 28 4 22.06.2019
Chapter 27 4 12.06.2019
Chapter 26 12 08.05.2019
Chapter 25 9 04.04.2019
Chapter 24 10 04.04.2019
Chapter 23 8 30.03.2019
Chapter 22 19 14.03.2019
Chapter 21 19 06.03.2019
Chapter 20 20 16.01.2019
Chapter 19 17 06.12.2018
Chapter 18 17 21.11.2018
Chapter 17 18 14.11.2018
Chapter 16 17 08.11.2018
Chapter 15 18 31.10.2018
Chapter 14 19 20.09.2018
Chapter 13 19 12.09.2018
Chapter 12 18 13.08.2018
Chapter 11 20 05.07.2018
Chapter 10 15 18.06.2018
Chapter 9 18 02.06.2018
Chapter 8 19 21.05.2018
Chapter 7 18 10.05.2018
Chapter 6 17 28.04.2018
Chapter 5 18 22.04.2018
Chapter 4 17 11.04.2018
Chapter 3 16 01.04.2018
Chapter 2 16 29.03.2018
Chapter 1 16 24.03.2018