Truyện Bắt Quỷ

Bắt Quỷ

Thế giới yêu quái thật kì diệu!! Chung Luy tôi vì bị cái lư hương đạp vào đầu, liền đánh thức sức mạnh thần bí!! Sau khi tỉnh lại phát hiện người bạn trai và mẹ nuôi sớm tối ở chung với mình lại có thể là yêu tinh, hơn nữa bạn trai Họa Dương còn là một yêu thú mạnh mẽ Họa Đẩu....

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 2 ]