Truyện Blood Blade

Blood Blade

Trận chiến giữa con người và ma cà rồng đã diễn ra từ rất lâu. Sau nhiều năm tháng đổ máu, cả 2 bên đều trở nên mệt mỏi, quyết định lập giao ước đình chiến, nhưng sự thật lại ngấm ngầm tìm cách hủy diệt đối phương. Mặt khác, phe con người phát hiện ra một thiên thạch có chứa môt lượng lớn huyết thạch, một loại đá ẩn chứa sức mạnh có khả năng hủy diệt cả Trái Đất, nên con người đã xây dụng một thành phố mang tên Aegis xung quanh thiên thạch để nghiên cứu nó. Phe ma cà rồng phát hiện ra nên đã cho một viên thiên thạch khác lao vào phá hủy Aegis hòng chiếm đoạt, nhưng huyết thạch đã biến đâu mất tăm. Red nhân vật chính của chúng ta sống sốt với một mảnh huyết thạch găm vào đầu..?!!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 74 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 36.5 1 09.07.2019
Chapter 36 1 09.07.2019
Chapter 35.5 1 09.07.2019
Chapter 35 1 09.07.2019
Chapter 34.5 1 09.07.2019
Chapter 34 1 09.07.2019
Chapter 33.5 1 09.07.2019
Chapter 33 1 09.07.2019
Chapter 32.5 1 09.07.2019
Chapter 32 1 09.07.2019
Chapter 31.5 1 09.07.2019
Chapter 31 1 09.07.2019
Chapter 30.5 1 09.07.2019
Chapter 30 1 09.07.2019
Chapter 29.5 1 09.07.2019
Chapter 29 1 09.07.2019
Chapter 28.5 1 09.07.2019
Chapter 28 1 09.07.2019
Chapter 27.5 1 09.07.2019
Chapter 27 1 09.07.2019
Chapter 26.5 5 03.06.2019
Chapter 26 6 03.06.2019
Chapter 25.5 5 03.06.2019
Chapter 25 8 03.06.2019
Chapter 24.5 5 03.06.2019
Chapter 24 6 03.06.2019
Chapter 23.5 5 03.06.2019
Chapter 23 5 03.06.2019
Chapter 22.5 6 03.06.2019
Chapter 22 7 03.06.2019
Chapter 21.5 6 20.04.2019
Chapter 21 5 20.04.2019
Chapter 20.5 7 20.04.2019
Chapter 20 5 20.04.2019
Chapter 19.5 6 20.04.2019
Chapter 19 5 20.04.2019
Chapter 18.5 19 11.03.2019
Chapter 18 17 11.03.2019
Chapter 17.5 17 11.03.2019
Chapter 17 17 11.03.2019
Chapter 16.5 19 06.03.2019
Chapter 16 14 06.03.2019
Chapter 15.5 19 06.03.2019
Chapter 15 13 06.03.2019
Chapter 14.5 16 24.02.2019
Chapter 14 16 24.02.2019
Chapter 13.5 19 24.02.2019
Chapter 13 16 24.02.2019
Chapter 12.5 18 24.02.2019
Chapter 12 15 24.02.2019
Chapter 11.5 24 24.02.2019
Chapter 11 29 24.02.2019
Chapter 10.5 19 23.02.2019
Chapter 10 16 23.02.2019
Chapter 9.5 18 23.02.2019
Chapter 9 16 23.02.2019
Chapter 8.5 18 23.02.2019
Chapter 8 17 23.02.2019
Chapter 7.5 17 23.02.2019
Chapter 7 16 23.02.2019
Chapter 6.5 19 23.02.2019
Chapter 6 16 23.02.2019
Chapter 5.5 18 23.02.2019
Chapter 5 21 23.02.2019
Chapter 4.5 18 23.02.2019
Chapter 4 16 23.02.2019
Chapter 3.5 19 23.02.2019
Chapter 3 17 23.02.2019
Chapter 2.5 17 23.02.2019
Chapter 2 16 23.02.2019
Chapter 1.5 18 23.02.2019
Chapter 1 16 23.02.2019
Chapter 0.5 19 23.02.2019
Chapter 0 16 23.02.2019