Truyện Blood Blade

Blood Blade

Đang cập nhập, nhưng đánh nhau art đẹp và Full màu nữa.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 38 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 18.5 8 11.03.2019
Chapter 18 8 11.03.2019
Chapter 17.5 9 11.03.2019
Chapter 17 8 11.03.2019
Chapter 16.5 11 06.03.2019
Chapter 16 8 06.03.2019
Chapter 15.5 11 06.03.2019
Chapter 15 8 06.03.2019
Chapter 14.5 10 24.02.2019
Chapter 14 8 24.02.2019
Chapter 13.5 11 24.02.2019
Chapter 13 9 24.02.2019
Chapter 12.5 11 24.02.2019
Chapter 12 6 24.02.2019
Chapter 11.5 13 24.02.2019
Chapter 11 22 24.02.2019
Chapter 10.5 10 23.02.2019
Chapter 10 8 23.02.2019
Chapter 9.5 9 23.02.2019
Chapter 9 9 23.02.2019
Chapter 8.5 10 23.02.2019
Chapter 8 8 23.02.2019
Chapter 7.5 9 23.02.2019
Chapter 7 8 23.02.2019
Chapter 6.5 11 23.02.2019
Chapter 6 7 23.02.2019
Chapter 5.5 11 23.02.2019
Chapter 5 14 23.02.2019
Chapter 4.5 9 23.02.2019
Chapter 4 7 23.02.2019
Chapter 3.5 10 23.02.2019
Chapter 3 9 23.02.2019
Chapter 2.5 11 23.02.2019
Chapter 2 8 23.02.2019
Chapter 1.5 9 23.02.2019
Chapter 1 8 23.02.2019
Chapter 0.5 11 23.02.2019
Chapter 0 8 23.02.2019