Truyện Chae Hong Sa

  • Tác Giả: Đang cập nhật
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Tình Trạng: Đang tiến hành
  • Nguồn:  
  • Theo dõi: 0
    Lượt xem: 0
    Bình luận: 0
  • Chia sẻ:
Chae Hong Sa

Ý nghĩa của \" CHAE HONG SA \" : thời xưa khi vua chúa
chuẩn bị lập hậu thì tuyển chọn mỹ nhân cả nước vào cung ..được gọi là CHAE HONG SA .

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 23 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 23 4 15.05.2019
Chapter 22 4 13.05.2019
Chapter 21 5 12.05.2019
Chapter 20 4 12.05.2019
Chapter 19 4 12.05.2019
Chapter 18 5 12.05.2019
Chapter 17 6 12.05.2019
Chapter 16 5 12.05.2019
Chapter 15 5 12.05.2019
Chapter 14 5 12.05.2019
Chapter 13 5 12.05.2019
Chapter 12 5 12.05.2019
Chapter 11 6 12.05.2019
Chapter 10 5 12.05.2019
Chapter 9 5 12.05.2019
Chapter 8 6 12.05.2019
Chapter 7 5 12.05.2019
Chapter 6 8 12.05.2019
Chapter 5 11 12.05.2019
Chapter 4 5 12.05.2019
Chapter 3 7 12.05.2019
Chapter 2 7 12.05.2019
Chapter 1 7 12.05.2019