Truyện Chiến thánh tử

Chiến thánh tử

Để bảo vệ thế giới khỏi ác ma Niraya, Tứ Bất Tử đã chọn ra bốn vị anh hùng, ban cho họ quyền năng và sức mạnh để tiêu diệt tà ma cứu lấy thế giới, họ được gọi là Chiến Thánh Tử. Truyện do mình tự sáng tác, rất mong được mọi người ủng hộ :D

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 2 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 2 5 07.02.2019
Chapter 1 6 06.02.2019