Truyện Đại Nghịch Chi Môn

Đại Nghịch Chi Môn

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 47 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 47 0 11.07.2019
Chapter 46 2 06.07.2019
Chapter 45 2 04.07.2019
Chapter 44 4 27.06.2019
Chapter 43 4 25.06.2019
Chapter 42 4 23.06.2019
Chapter 41 5 21.06.2019
Chapter 40 5 17.06.2019
Chapter 39 5 15.06.2019
Chapter 38 5 13.06.2019
Chapter 37 6 11.06.2019
Chapter 36 5 09.06.2019
Chapter 35 6 07.06.2019
Chapter 34 5 28.04.2019
Chapter 33 6 26.04.2019
Chapter 32 5 24.04.2019
Chapter 31 5 22.04.2019
Chapter 30 5 18.04.2019
Chapter 29 5 16.04.2019
Chapter 28 5 11.04.2019
Chapter 27 6 09.04.2019
Chapter 26 5 03.04.2019
Chapter 25 5 01.04.2019
Chapter 24 15 26.03.2019
Chapter 23 14 24.03.2019
Chapter 22 15 22.03.2019
Chapter 21 13 20.03.2019
Chapter 20 18 10.03.2019
Chapter 19 17 08.03.2019
Chapter 18 20 06.03.2019
Chapter 17 17 04.03.2019
Chapter 16 17 24.02.2019
Chapter 15 18 22.02.2019
Chapter 14 18 20.02.2019
Chapter 13 21 16.02.2019
Chapter 12 17 14.02.2019
Chapter 11 17 02.02.2019
Chapter 10 15 28.01.2019
Chapter 9 17 26.01.2019
Chapter 8 18 24.01.2019
Chapter 7 17 22.01.2019
Chapter 6 15 10.01.2019
Chapter 5 17 07.01.2019
Chapter 4 19 02.01.2019
Chapter 3 18 29.12.2018
Chapter 2 18 21.12.2018
Chapter 1 17 19.12.2018