Truyện Đại Nghịch Chi Môn

Đại Nghịch Chi Môn

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 24 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 24 5 26.03.2019
Chapter 23 4 25.03.2019
Chapter 22 6 22.03.2019
Chapter 21 5 20.03.2019
Chapter 20 7 10.03.2019
Chapter 19 9 08.03.2019
Chapter 18 9 06.03.2019
Chapter 17 7 04.03.2019
Chapter 16 9 24.02.2019
Chapter 15 8 22.02.2019
Chapter 14 8 20.02.2019
Chapter 13 10 16.02.2019
Chapter 12 9 14.02.2019
Chapter 11 8 02.02.2019
Chapter 10 7 28.01.2019
Chapter 9 7 26.01.2019
Chapter 8 8 24.01.2019
Chapter 7 8 22.01.2019
Chapter 6 8 10.01.2019
Chapter 5 7 07.01.2019
Chapter 4 8 02.01.2019
Chapter 3 10 29.12.2018
Chapter 2 9 21.12.2018
Chapter 1 9 19.12.2018