Truyện Doraemon

Doraemon

Đôrêmon là một chú mèo máy được Nôbita, cháu ba đời của Nôbita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nôbita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nôbita sau này. Còn ở hiện tại, Nôbita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần. Các câu chuyện trong Đôrêmon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nôbita lớp bốn, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Đôrêmon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nôbita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Đôrêmon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nôbita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nôbita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Đôrêmon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nôbita (thường là Xêkô hoặc Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học đạo đức từ đó.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 491 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 507 11 17.03.2015
Chapter 506 11 17.03.2015
Chapter 505 13 17.03.2015
Chapter 504 13 17.03.2015
Chapter 503 13 17.03.2015
Chapter 502 11 17.03.2015
Chapter 501 10 17.03.2015
Chapter 500 12 17.03.2015
Chapter 499 12 17.03.2015
Chapter 498 12 17.03.2015
Chapter 497 12 17.03.2015
Chapter 496 12 17.03.2015
Chapter 495 13 17.03.2015
Chapter 494 12 17.03.2015
Chapter 493 11 17.03.2015
Chapter 492 11 17.03.2015
Chapter 491 11 17.03.2015
Chapter 490 13 17.03.2015
Chapter 488 11 17.03.2015
Chapter 487 12 17.03.2015
Chapter 486 11 17.03.2015
Chapter 485 11 17.03.2015
Chapter 484 11 17.03.2015
Chapter 483 10 17.03.2015
Chapter 482 12 17.03.2015
Chapter 481 12 17.03.2015
Chapter 480 10 17.03.2015
Chapter 479 12 17.03.2015
Chapter 478 11 17.03.2015
Chapter 477 10 17.03.2015
Chapter 476 10 17.03.2015
Chapter 475 10 17.03.2015
Chapter 474 10 17.03.2015
Chapter 473 10 17.03.2015
Chapter 471 8 17.03.2015
Chapter 470 10 17.03.2015
Chapter 469 9 17.03.2015
Chapter 468 9 17.03.2015
Chapter 467 8 17.03.2015
Chapter 466 9 17.03.2015
Chapter 465 10 17.03.2015
Chapter 464 8 17.03.2015
Chapter 463 15 17.03.2015
Chapter 462 7 17.03.2015
Chapter 461 8 17.03.2015
Chapter 460 7 17.03.2015
Chapter 459 9 17.03.2015
Chapter 458 9 17.03.2015
Chapter 457 8 17.03.2015
Chapter 456 6 17.03.2015
Chapter 455 5 17.03.2015
Chapter 454 5 17.03.2015
Chapter 453 5 17.03.2015
Chapter 452 5 17.03.2015
Chapter 451 5 17.03.2015
Chapter 450 5 17.03.2015
Chapter 449 5 17.03.2015
Chapter 448 5 17.03.2015
Chapter 447 5 17.03.2015
Chapter 446 5 17.03.2015
Chapter 445 5 17.03.2015
Chapter 444 5 17.03.2015
Chapter 443 5 17.03.2015
Chapter 442 5 17.03.2015
Chapter 441 5 17.03.2015
Chapter 440 5 17.03.2015
Chapter 439 5 17.03.2015
Chapter 438 5 17.03.2015
Chapter 437 5 17.03.2015
Chapter 436 5 17.03.2015
Chapter 435 5 17.03.2015
Chapter 434 5 17.03.2015
Chapter 433 5 17.03.2015
Chapter 432 5 17.03.2015
Chapter 431 5 17.03.2015
Chapter 430 5 17.03.2015
Chapter 429 5 17.03.2015
Chapter 428 5 17.03.2015
Chapter 427 5 17.03.2015
Chapter 426 5 17.03.2015
Chapter 425 5 17.03.2015
Chapter 424 5 17.03.2015
Chapter 423 5 17.03.2015
Chapter 422 5 17.03.2015
Chapter 421 6 17.03.2015
Chapter 420 5 17.03.2015
Chapter 419 5 17.03.2015
Chapter 418 5 17.03.2015
Chapter 417 5 17.03.2015
Chapter 416 5 17.03.2015
Chapter 415 5 17.03.2015
Chapter 414 5 17.03.2015
Chapter 413 5 17.03.2015
Chapter 412 5 17.03.2015
Chapter 411 5 17.03.2015
Chapter 410 5 17.03.2015
Chapter 409 5 17.03.2015
Chapter 408 5 17.03.2015
Chapter 407 5 17.03.2015
Chapter 406 5 17.03.2015
Chapter 405 5 17.03.2015
Chapter 404 5 17.03.2015
Chapter 403 5 17.03.2015
Chapter 402 10 17.03.2015
Chapter 401 5 17.03.2015
Chapter 400 5 17.03.2015
Chapter 399 8 17.03.2015
Chapter 398 17 17.03.2015
Chapter 397 14 17.03.2015
Chapter 396 5 17.03.2015
Chapter 395 5 17.03.2015
Chapter 378 5 17.03.2015
Chapter 377 5 17.03.2015
Chapter 376 5 17.03.2015
Chapter 375 5 17.03.2015
Chapter 374 5 17.03.2015
Chapter 373 5 17.03.2015
Chapter 372 5 17.03.2015
Chapter 371 5 17.03.2015
Chapter 370 5 17.03.2015
Chapter 369 9 17.03.2015
Chapter 368 5 17.03.2015
Chapter 367 5 17.03.2015
Chapter 366 5 17.03.2015
Chapter 365 5 17.03.2015
Chapter 364 5 17.03.2015
Chapter 363 5 17.03.2015
Chapter 362 5 17.03.2015
Chapter 361 6 17.03.2015
Chapter 360 5 17.03.2015
Chapter 359 12 17.03.2015
Chapter 358 13 17.03.2015
Chapter 357 6 17.03.2015
Chapter 356 5 17.03.2015
Chapter 355 5 17.03.2015
Chapter 354 5 17.03.2015
Chapter 353 5 17.03.2015
Chapter 352 5 17.03.2015
Chapter 351 5 17.03.2015
Chapter 350 11 17.03.2015
Chapter 349 5 17.03.2015
Chapter 348 5 17.03.2015
Chapter 347 5 17.03.2015
Chapter 346 5 17.03.2015
Chapter 345 5 17.03.2015
Chapter 344 5 17.03.2015
Chapter 343 5 17.03.2015
Chapter 342 5 17.03.2015
Chapter 341 5 17.03.2015
Chapter 340 5 17.03.2015
Chapter 339 5 17.03.2015
Chapter 338 5 17.03.2015
Chapter 337 5 17.03.2015
Chapter 336 5 17.03.2015
Chapter 335 5 17.03.2015
Chapter 334 5 17.03.2015
Chapter 333 5 17.03.2015
Chapter 332 5 17.03.2015
Chapter 331 5 17.03.2015
Chapter 330 6 17.03.2015
Chapter 329 5 17.03.2015
Chapter 328 5 17.03.2015
Chapter 327 5 17.03.2015
Chapter 326 5 17.03.2015
Chapter 325 5 17.03.2015
Chapter 324 5 17.03.2015
Chapter 323 5 17.03.2015
Chapter 322 5 17.03.2015
Chapter 321 5 17.03.2015
Chapter 320 6 17.03.2015
Chapter 319 5 17.03.2015
Chapter 318 5 17.03.2015
Chapter 317 5 17.03.2015
Chapter 316 5 17.03.2015
Chapter 315 5 17.03.2015
Chapter 314 5 17.03.2015
Chapter 313 5 17.03.2015
Chapter 312 5 17.03.2015
Chapter 311 6 17.03.2015
Chapter 310 5 17.03.2015
Chapter 309 5 17.03.2015
Chapter 308 5 17.03.2015
Chapter 307 5 17.03.2015
Chapter 306 5 17.03.2015
Chapter 305 5 17.03.2015
Chapter 304 6 17.03.2015
Chapter 303 5 17.03.2015
Chapter 302 5 17.03.2015
Chapter 301 4 17.03.2015
Chapter 300 4 17.03.2015
Chapter 299 4 17.03.2015
Chapter 298 4 17.03.2015
Chapter 297 4 17.03.2015
Chapter 296 4 17.03.2015
Chapter 295 4 17.03.2015
Chapter 294 4 17.03.2015
Chapter 293 4 17.03.2015
Chapter 292 4 17.03.2015
Chapter 291 13 17.03.2015
Chapter 290 4 17.03.2015
Chapter 289 4 17.03.2015
Chapter 288 4 17.03.2015
Chapter 287 4 17.03.2015
Chapter 286 4 17.03.2015
Chapter 285 4 17.03.2015
Chapter 284 4 17.03.2015
Chapter 283 4 17.03.2015
Chapter 282 4 17.03.2015
Chapter 281 4 17.03.2015
Chapter 280 4 17.03.2015
Chapter 279 4 17.03.2015
Chapter 278 4 17.03.2015
Chapter 277 4 17.03.2015
Chapter 276 4 17.03.2015
Chapter 275 4 17.03.2015
Chapter 274 4 17.03.2015
Chapter 273 4 17.03.2015
Chapter 272 4 17.03.2015
Chapter 271 4 17.03.2015
Chapter 270 4 17.03.2015
Chapter 269 4 17.03.2015
Chapter 268 4 17.03.2015
Chapter 267 4 17.03.2015
Chapter 266 4 17.03.2015
Chapter 265 4 17.03.2015
Chapter 264 5 17.03.2015
Chapter 263 4 17.03.2015
Chapter 262 4 17.03.2015
Chapter 261 4 17.03.2015
Chapter 260 4 17.03.2015
Chapter 259 4 17.03.2015
Chapter 258 4 17.03.2015
Chapter 257 4 17.03.2015
Chapter 256 12 17.03.2015
Chapter 255 11 17.03.2015
Chapter 254 10 17.03.2015
Chapter 253 4 17.03.2015
Chapter 252 4 17.03.2015
Chapter 251 4 17.03.2015
Chapter 250 4 17.03.2015
Chapter 249 4 17.03.2015
Chapter 248 4 17.03.2015
Chapter 247 4 17.03.2015
Chapter 246 4 17.03.2015
Chapter 245 4 17.03.2015
Chapter 244 4 17.03.2015
Chapter 243 4 17.03.2015
Chapter 242 4 17.03.2015
Chapter 241 4 17.03.2015
Chapter 240 4 17.03.2015
Chapter 239 4 17.03.2015
Chapter 238 4 17.03.2015
Chapter 237 4 17.03.2015
Chapter 236 4 17.03.2015
Chapter 235 4 17.03.2015
Chapter 234 4 17.03.2015
Chapter 233 4 17.03.2015
Chapter 232 4 17.03.2015
Chapter 231 4 17.03.2015
Chapter 230 4 17.03.2015
Chapter 229 4 17.03.2015
Chapter 228 4 17.03.2015
Chapter 227 4 17.03.2015
Chapter 226 4 17.03.2015
Chapter 225 4 17.03.2015
Chapter 224 4 17.03.2015
Chapter 223 4 17.03.2015
Chapter 222 4 17.03.2015
Chapter 221 4 17.03.2015
Chapter 220 4 17.03.2015
Chapter 219 4 17.03.2015
Chapter 218 4 17.03.2015
Chapter 217 4 17.03.2015
Chapter 216 4 17.03.2015
Chapter 215 4 17.03.2015
Chapter 214 4 17.03.2015
Chapter 213 4 17.03.2015
Chapter 212 4 17.03.2015
Chapter 211 4 17.03.2015
Chapter 210 4 17.03.2015
Chapter 209 4 17.03.2015
Chapter 208 4 17.03.2015
Chapter 207 4 17.03.2015
Chapter 206 4 17.03.2015
Chapter 205 4 17.03.2015
Chapter 204 4 17.03.2015
Chapter 203 7 17.03.2015
Chapter 202 5 17.03.2015
Chapter 201 8 17.03.2015
Chapter 200 4 17.03.2015
Chapter 199 4 17.03.2015
Chapter 198 4 17.03.2015
Chapter 197 4 17.03.2015
Chapter 196 5 17.03.2015
Chapter 195 4 17.03.2015
Chapter 194 4 17.03.2015
Chapter 193 4 17.03.2015
Chapter 192 4 17.03.2015
Chapter 191 4 17.03.2015
Chapter 190 4 17.03.2015
Chapter 189 4 17.03.2015
Chapter 188 4 17.03.2015
Chapter 187 4 17.03.2015
Chapter 186 4 17.03.2015
Chapter 185 4 17.03.2015
Chapter 184 4 17.03.2015
Chapter 183 4 17.03.2015
Chapter 182 4 17.03.2015
Chapter 181 4 17.03.2015
Chapter 180 4 17.03.2015
Chapter 179 4 17.03.2015
Chapter 178 4 17.03.2015
Chapter 177 4 17.03.2015
Chapter 176 4 17.03.2015
Chapter 175 4 17.03.2015
Chapter 174 4 17.03.2015
Chapter 173 4 17.03.2015
Chapter 172 4 17.03.2015
Chapter 171 4 17.03.2015
Chapter 170 4 17.03.2015
Chapter 169 4 17.03.2015
Chapter 168 4 17.03.2015
Chapter 167 5 17.03.2015
Chapter 166 4 17.03.2015
Chapter 165 4 17.03.2015
Chapter 164 4 17.03.2015
Chapter 163 4 17.03.2015
Chapter 162 4 17.03.2015
Chapter 161 4 17.03.2015
Chapter 160 4 17.03.2015
Chapter 159 4 17.03.2015
Chapter 158 12 17.03.2015
Chapter 157 14 17.03.2015
Chapter 156 15 17.03.2015
Chapter 155 4 17.03.2015
Chapter 154 4 17.03.2015
Chapter 153 3 17.03.2015
Chapter 152 4 17.03.2015
Chapter 151 4 17.03.2015
Chapter 150 4 17.03.2015
Chapter 149 4 17.03.2015
Chapter 148 4 17.03.2015
Chapter 147 9 17.03.2015
Chapter 146 4 17.03.2015
Chapter 145 4 17.03.2015
Chapter 144 4 17.03.2015
Chapter 143 4 17.03.2015
Chapter 142 4 17.03.2015
Chapter 141 4 17.03.2015
Chapter 140 4 17.03.2015
Chapter 139 4 17.03.2015
Chapter 138 4 17.03.2015
Chapter 137 4 17.03.2015
Chapter 136 4 17.03.2015
Chapter 135 4 17.03.2015
Chapter 134 4 17.03.2015
Chapter 133 4 17.03.2015
Chapter 132 4 17.03.2015
Chapter 131 4 17.03.2015
Chapter 130 4 17.03.2015
Chapter 129 4 17.03.2015
Chapter 128 4 17.03.2015
Chapter 127 4 17.03.2015
Chapter 126 4 17.03.2015
Chapter 125 4 17.03.2015
Chapter 124 4 17.03.2015
Chapter 123 4 17.03.2015
Chapter 122 4 17.03.2015
Chapter 121 4 17.03.2015
Chapter 120 4 17.03.2015
Chapter 119 4 17.03.2015
Chapter 118 4 17.03.2015
Chapter 117 4 17.03.2015
Chapter 116 4 17.03.2015
Chapter 115 4 17.03.2015
Chapter 114 4 17.03.2015
Chapter 113 4 17.03.2015
Chapter 112 4 17.03.2015
Chapter 111 4 17.03.2015
Chapter 110 4 17.03.2015
Chapter 109 4 17.03.2015
Chapter 108 4 17.03.2015
Chapter 107 4 17.03.2015
Chapter 106 4 17.03.2015
Chapter 105 4 17.03.2015
Chapter 104 4 17.03.2015
Chapter 103 4 17.03.2015
Chapter 102 4 17.03.2015
Chapter 101 4 17.03.2015
Chapter 100 4 17.03.2015
Chapter 99 4 17.03.2015
Chapter 98 4 17.03.2015
Chapter 97 4 17.03.2015
Chapter 96 4 17.03.2015
Chapter 95 4 17.03.2015
Chapter 94 4 17.03.2015
Chapter 93 4 17.03.2015
Chapter 92 4 17.03.2015
Chapter 91 4 17.03.2015
Chapter 90 4 17.03.2015
Chapter 89 4 17.03.2015
Chapter 88 4 17.03.2015
Chapter 87 4 17.03.2015
Chapter 86 4 17.03.2015
Chapter 85 4 17.03.2015
Chapter 84 4 17.03.2015
Chapter 83 4 17.03.2015
Chapter 82 4 17.03.2015
Chapter 81 4 17.03.2015
Chapter 80 4 17.03.2015
Chapter 79 4 17.03.2015
Chapter 78 4 17.03.2015
Chapter 77 4 17.03.2015
Chapter 76 7 17.03.2015
Chapter 75 4 17.03.2015
Chapter 74 4 17.03.2015
Chapter 73 4 17.03.2015
Chapter 72 4 17.03.2015
Chapter 71 4 17.03.2015
Chapter 70 4 17.03.2015
Chapter 69 4 17.03.2015
Chapter 68 4 17.03.2015
Chapter 67 4 17.03.2015
Chapter 66 4 17.03.2015
Chapter 65 4 17.03.2015
Chapter 64 5 17.03.2015
Chapter 63 4 17.03.2015
Chapter 62 4 17.03.2015
Chapter 61 4 17.03.2015
Chapter 60 4 17.03.2015
Chapter 59 4 17.03.2015
Chapter 58 4 17.03.2015
Chapter 57 4 17.03.2015
Chapter 56 4 17.03.2015
Chapter 55 4 17.03.2015
Chapter 54 4 17.03.2015
Chapter 53 4 17.03.2015
Chapter 52 4 17.03.2015
Chapter 51 5 17.03.2015
Chapter 50 5 17.03.2015
Chapter 49 7 17.03.2015
Chapter 48 4 17.03.2015
Chapter 47 4 17.03.2015
Chapter 46 4 17.03.2015
Chapter 45 4 17.03.2015
Chapter 44 4 17.03.2015
Chapter 43 4 17.03.2015
Chapter 42 4 17.03.2015
Chapter 41 4 17.03.2015
Chapter 40 5 17.03.2015
Chapter 39 11 17.03.2015
Chapter 38 5 17.03.2015
Chapter 37 4 17.03.2015
Chapter 36 4 17.03.2015
Chapter 35 4 17.03.2015
Chapter 34 4 17.03.2015
Chapter 33 4 17.03.2015
Chapter 32 4 17.03.2015
Chapter 31 4 17.03.2015
Chapter 30 4 17.03.2015
Chapter 29 4 17.03.2015
Chapter 28 5 17.03.2015
Chapter 27 4 17.03.2015
Chapter 26 4 17.03.2015
Chapter 25 4 17.03.2015
Chapter 24 4 17.03.2015
Chapter 23 4 17.03.2015
Chapter 22 4 17.03.2015
Chapter 21 4 17.03.2015
Chapter 20 4 17.03.2015
Chapter 19 4 17.03.2015
Chapter 18 4 17.03.2015
Chapter 17 4 17.03.2015
Chapter 16 4 17.03.2015
Chapter 15 4 17.03.2015
Chapter 14 4 17.03.2015
Chapter 13 4 17.03.2015
Chapter 12 4 17.03.2015
Chapter 11 5 17.03.2015
Chapter 10 4 17.03.2015
Chapter 9 4 17.03.2015
Chapter 8 7 17.03.2015
Chapter 7 4 17.03.2015
Chapter 6 4 17.03.2015
Chapter 5 4 17.03.2015
Chapter 4 4 17.03.2015
Chapter 3 4 17.03.2015
Chapter 2 4 17.03.2015
Chapter 2 4 17.03.2015
Chapter 1 4 17.03.2015
Chapter 0 6 17.03.2015