Truyện Dragalia Lost

Dragalia Lost

Alberia... Một vương quốc mà loài rồng thống trị tất cả.
Dòng dõi Alberia sở hữu năng lực thay hình đổi dạng.
Bằng cách hình thành một hiệp ước với rồng, họ có thể mượn hình dạng của chúng và sử dụng nó với một sức mạnh to lớn.
Cho đến một ngày, vương quốc xuất hiện những hiện tượng kì lạ.
Sức mạnh của mảnh vỡ kia thiêng liêng đã từng bảo vệ thành phố bắt đầu suy yếu...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 1 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1 8 14.05.2019